มั่วๆๆ....บ้างนะ

อุเย อะเย อุอากะสะ
******************
วางฟรี..ฟรี..ฟรี....(ไม่มีกลุ่ม)
เล่นเอง...วางเองนะ
รวย.....รวย....รวย
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
baiplu
เล่นล่าง
21.00==567==เทสสสสเบาๆ

รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
780//77
กรีสสส 77777777777 เฮงๆๆๆ
baiplu
เล่นล่าง
21.00==567===780//77==/7
21.15==234===เทสสสสเบาๆ

รูดล่าง
baiplu
เล่นล่าง
21.00==567===780//77==/7
21.15==234===226//57==/*
21.30==678===

รูดล่าง
baiplu
เล่นล่าง
21.00==567===780//77==/7
21.15==234===226//57==/*
21.30==678===493//00==/*

รูดล่าง
baiplu
รอบ==1
01.45==>>1-2-3

รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
469//68----------*1*
baiplu
รอบ==2
02.00==>>1-2-3
รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
221//04---------*2*
baiplu
รอบ==3
02.15==>>2-3
(บน)

02.15==>>6-7-8
(ล่าง)
++วิน+==23678
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
813//85
บน++3333333333333333
ล่าง++888888888888888
baiplu
รอบ==4
02.30(บน)==>>1-2

02.30(ล่าง)==>>5-6-7

ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
770//24--------*1*
baiplu
รอบ==5
02.45(บน)==>>7-8

02.45(ล่าง)==>>1-2-3

ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
979//82
บน++7777777777777777
ล่าง++222222222222222
วิน+++28++28++28
baiplu
รอบ==6
03.00(บน)==>>7-8

03.00(ล่าง)==>>2-3-4

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
721//63
บน++7777777777777777
ล่าง++333333333333333
baiplu
รอบ==7
03.15(บน)==>>2-3

03.15(ล่าง)==>>6-7-8

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
848//75
ล่าง++77777777777777777
baiplu
รอบ==8
03.30(บน)==>>4-5

03.30(ล่าง)==>>8-9-0

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
478//95
บน++4444444444444444
ล่าง++999999999999999
วิน+++95++95++95
baiplu
รอบ==9
03.45(บน)==>>7-8

03.45(ล่าง)==>>1-2-3

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
196//92
ล่าง++2222222222222222
baiplu

รอบ==10
04.00(บน)==>>3-4

04.00(ล่าง)==>>9-0-1

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
803//17
บน++3333333333333333
ล่าง++111111111111111
วิน+++03++03++03

รอ....ถอนๆๆๆ นะคะ
baiplu
รอบ==1
06.00(บน)==>>2-3

06.00(ล่าง)==>>6-7-8

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
759//96
ล่าง++66666666666666666666
baiplu
รอบ==2
06.15(บน)==>>9-0

06.15(ล่าง)==>>9-0-1

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
297//51
บน++9999999999999999
ล่าง++111111111111111
baiplu
รอบ==3
06.30(บน)==>>3-4

06.30(ล่าง)==>>5-6-7

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
483//50
บน++33333333++4444444
ล่าง++55555555555555555
baiplu
รอบ==4
06.45(บน)==>>8-9

06.45(ล่าง)==>>2-3-4

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
250//97-----------*1*
baiplu
รอบ==5
07.00(บน)==>>5-6

07.00(ล่าง)==>>9-0+1

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
477//12
ล่าง++111111111111111111
baiplu
รอบ==6
07.15(บน)==>>7-8

07.15(ล่าง)==>>1-2-3

++วิน
ขอเด้งๆๆ ค่ะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
613//71
ล่าง++111111111111111111
วิน+++13++13++71++71
baiplu
17.00==789===มาๆๆ รวยๆๆ

รูดล่าง
baiplu
17.00==789===110//73==/7
17.15==345===

รูดล่าง
baiplu
17.00==789===110//73==/7
17.15==345===380//92==/*
17.30==234===

รูดล่าง
baiplu
17.00==789===110//73==/7
17.15==345===380//92==/*
17.30==234===453//63==/3
17.45==678===

รูดล่าง
baiplu
17.00==789===110//73==/7
17.15==345===380//92==/*
17.30==234===453//63==/3
17.45==678===673//72==/7
18.00==234===


รูดล่าง
baiplu
17.00==789===110//73==/7
17.15==345===380//92==/*
17.30==234===453//63==/3
17.45==678===673//72==/7
18.00==234===525//54==/4
18.15==456===


รูดล่าง
baiplu
17.00==789===110//73==/7
17.15==345===380//92==/*
17.30==234===453//63==/3
17.45==678===673//72==/7
18.00==234===525//54==/4
18.15==456===533//39==/*
18.30==345===


รูดล่าง
baiplu
17.00==789===110//73==/7
17.15==345===380//92==/*
17.30==234===453//63==/3
17.45==678===673//72==/7
18.00==234===525//54==/4
18.15==456===533//39==/*
18.30==345===705//29==/*
18.45==234===


รูดล่าง
baiplu
17.00==789===110//73==/7
17.15==345===380//92==/*
17.30==234===453//63==/3
17.45==678===673//72==/7
18.00==234===525//54==/4
18.15==456===533//39==/*
18.30==345===705//29==/*
18.45==234===531//12==/2


รูดล่าง
baiplu
ตัวเดียว...ลุ้น--ทบ!!
22.00==>>>>44444
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
475//88
4444444444444444444444
baiplu
ตัวเดียว...ลุ้น--ทบ!!

22.15==>>>>55555
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
963//76--------*1*
baiplu

เมื่อ 14 นาทีที่ผ่านมา โดย baiplu ตอบกลับ
ตัวเดียว...ลุ้น--ทบ!!
22.โ==>>>>55555
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
ตัวเดียว...ลุ้น--ทบ!!
22.30==>>>>66666
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
166//84
66666666666666666666666
baiplu
ตัวเดียว..ลุ้น-ทบ!!
03.30==>>>>000000
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
146//21--------------*1*
baiplu
ตัวเดียว..ลุ้น-ทบ!!
03.45==>>>>1111111
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
754//58----------*2*
baiplu
ตัวเดียว..ลุ้น!!
21.00==>>>>7777
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
701//77
77777777777777777777
+777777+77777777777
baiplu
ญซฯ฿ณตัวเดียว..ลุ้น!!
21.15==>>>>7777
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
625//48---------*1*
baiplu
44444++55555 รอบนะ..ถอนๆๆ

ตัวเดียว..ลุ้น!!
05.30==>>>>7777
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
074//61
777777777777777777777
baiplu
รอบที่ 2
ตัวเดียว..ลุ้น!!
05.45==>>>>8888
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
866//46
88888888888888888888888
baiplu
รอบที่ 3
ตัวเดียว..ลุ้น!!
06.00==>>>>9999
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
590//79
999999999++99999999เด้งๆๆ
baiplu
รอบที่ 4
ตัวเดียว..ลุ้น!!
06.15==>>>>7777
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
823//15------------*1*
baiplu
รอบที่ 5
ตัวเดียว..ลุ้น!!
06.30==>>>>1111
วิ่งบน+รูดล่าง
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
088//65-----------*2*
baiplu
รอบที่ 6 ทบๆๆ
ตัวเดียว..ลุ้น!!
06.45==>>>>2222
วิ่งบน+รูดล่าง

อัด 21--22-23--24

สุดท้ายแล้วนะ...ถอนๆๆ ไม่มาก็หยุดละนะ
baiplu
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย baiplu  
482//10
22222222222222222222222

พาถอนแล้วนะ....ถอนๆๆ ค่ะ
baiplu
พักแป๋บบบบค่ะ....เดี๋ยวมาใหม่จร้าาา...

เลขเด่นสวย..คือ 00000000 นะ ชม.นี้

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

oldrich
oldrich เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
raJec075
raJec075 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ondra123
ondra123 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
d227434i
d227434i เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
kronosko88
kronosko88 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
mamotys
mamotys เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
diplodock
diplodock เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ibalgin006
Ibalgin006 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
1381skalka
1381skalka เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง