12-09-62 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน +ปักหลักบน

11-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:15==7==157-32//ฟบ
08:30==9==109-82//ฟบ
08:45==1==101-89//ฟบ
09:00==1==571-29//ฟบ
09:15==1==144-52//ฟบ
09:30==5==966-64
09:45==1==699-17////ฟฟลเบิ้ล
==============แว๊นชิ่ง
10:30==6==086-51//ฟบ
10:45==7==880-59
11:00==0==118-60//ฟล
11:15==0==626-35
11:30==4==010-70
11:45==0==044-84//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==7==267-06//ฟบ
13:30==7==751-38//ฟบ
13:45==1==161-94//ฟบ
14:00==6==188-19
14:15==8==295-72
14:30==0==260-84//ฟบ
14:45==7==560-57//ฟล
15:00==0==547-19
==============แว๊นชิ่ง
17:45==4==247-76//ฟบ
18:00==7==472-92//ฟบ
18:15==7==354-42
18:30==4==074-24////ฟฟบล
18:45==4==420-67//ฟบ
19:00==4==930-21
@@@@พัก@@@@
21:15==3==939-70//ฟบ
21:30==9==955-61//ฟบ
21:45==0==599-34
22:00==9==969-71//ฟบ
22:15==9==469-15//ฟบ
22:30==9==008-67//ฟบ
22:45==9==480-15
23:00==9==841-87
23:15==4==040-95//ฟบ
23:30==1==425-59
23:45==4==268-96
24:00==9==004-09//ฟล
24:15==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==78==157//บบ
08:30==90==109///////บบบบบบแพคบน
08:45==12==101//บบ
09:00==12==571//บบ
09:15==12==144//บบ
09:30==56==996//บบ
09:45==12==699//เบิ้ล
=============แว๊นชิ่ง
10:30==56==086//บบ
10:45==67==880
11:00==01==118//บบ
11:15==80==626
11:30==45==010
11:45==60==044//บบ
12:00==06==697//บบ
12:15==34==557
@@@@พัก@@@@
13:15==78==267//บบ
13:30==78==751//บบ
13:45==12==161//บบ
14:00==67==188
14:15==89==295//บบ
14:30==01==260//บบ
14:45==78==560
============แว๊นชิ่ง
16:15==05==083//บบ
16:30==05==975//บบ
16:45==05==501///บบบ
17:00==05==720//บบ
17:15==05==835//บบ
17:30==05==781
17:45==45==247//บบ
18:00==78==472//บบ
18:15==27==354
18:30==47==074///////บบบบบบแพคบน
18:45==47==420//บบ
19:00==24==930
@@@@พัก@@@@
21:15==34==939//บบ
21:30==90==955//บบ
21:45==01==599
22:00==89==969//บบ
22:15==69==469///////บบบบบบแพคบน
22:30==09==009///////บบบบบบแพคบน
22:45==49==480//บบ
23:00==89==841//บบ
23:15==34==040//บบ
23:30==01==425
23:45==40==268
24:00==48==004//บบ
24:15==48==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==678==157//บบ
08:30==890==109////บบบบ
08:45==012==101////บบบบ
09:00==012==571//บบ
09:15==012==144//บร
09:30==456==996//บบ
09:45==012==699//เบิ้ล
==============แว๊นชิ่ง
10:30==456==086//บบ
10:45==567==880
11:00==901==118//บบ
11:15==180==626
11:30==345==010
11:45==680==044//บร
12:00==068==697//บร
12:15==345==557//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==789==267//บบ
13:30==789==751//บร
13:45==123==161//บบ
14:00==678==188//บบ
14:15==890==295//บบ
14:30==012==260///บบบ
14:45==789==560
=============แว๊นชิ่ง
15:30==901==609////บบบบ
15:45==123==565
16:00==056==326//บบ
16:15==056==083//บร
16:30==056==975//บบ
16:45==056==501///บบบ
17:00==056==720//บบ
17:15==056==835//บบ
17:30==056==781
17:45==345==247//บบ
18:00==678==472//บบ
18:15==278==354
18:30==247==074////บบบบ
18:45==247==420//บบ
19:00==247==930
@@@@พัก@@@@
21:15==234==939//บบ
21:30==890==955//บร
21:45==901==599//บบ
22:00==890==969//บบ
22:15==569==469////บบบบ
22:30==690==009////บบบบ
22:45==469==480//บร
23:00==890==841//บร
23:15==345==040//บบ
23:30==014==425//บร
23:45==045==268
24:00==048==004////บบบบ
24:15==048==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
11-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง


เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

21:15==34==939//บบ
21:30==90==955//บบ
21:45==01==599
22:00==89==969//บบ
22:15==69==469///////บบบบบบแพคบน
22:30==09==009///////บบบบบบแพคบน
22:45==49==480//บบ
23:00==89==841//บบ
23:15==34==040//บบ
23:30==01==425
23:45==40==268
24:00==48==004//บบ
24:15==48==241//บบ
24:30==24==028//บบ
24:45==24==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

21:15==234==939//บบ
21:30==890==955//บร
21:45==901==599//บบ
22:00==890==969//บบ
22:15==569==469////บบบบ
22:30==690==009////บบบบ
22:45==469==480//บร
23:00==890==841//บร
23:15==345==040//บบ
23:30==014==425//บร
23:45==045==268
24:00==048==004////บบบบ
24:15==048==241//บบ
24:30==240==028///บบบ
24:45==240==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
11-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง


เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

21:15==34==939//บบ
21:30==90==955//บบ
21:45==01==599
22:00==89==969//บบ
22:15==69==469///////บบบบบบแพคบน
22:30==09==009///////บบบบบบแพคบน
22:45==49==480//บบ
23:00==89==841//บบ
23:15==34==040//บบ
23:30==01==425
23:45==40==268
24:00==48==004//บบ
24:15==48==241//บบ
24:30==24==028//บบ
24:45==24==794//บบ
01:00==24==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

21:15==234==939//บบ
21:30==890==955//บร
21:45==901==599//บบ
22:00==890==969//บบ
22:15==569==469////บบบบ
22:30==690==009////บบบบ
22:45==469==480//บร
23:00==890==841//บร
23:15==345==040//บบ
23:30==014==425//บร
23:45==045==268
24:00==048==004////บบบบ
24:15==048==241//บบ
24:30==240==028///บบบ
24:45==240==794//บบ
01:00==240==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
12:30==0789-5==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
14:30==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
============แว๊นชิ่ง
16:45==9==779-65//ฟบ
17:00==9==469-15//ฟบ
17:15==9==903-93////ฟฟบล
17:30==9==693-01//ฟบ
17:45==9==333-21
18:00==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==900
============แว๊นชิ่ง
16:45==39==779//บบ
17:00==39==469//บบ
17:15==59==903//บบ
17:30==90==693//บบ
17:45==90==333
18:00==39==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==900
=============แว๊นชิ่ง
16:30==379==198//บบ
16:45==379==779////บบบบ
17:00==379==469//บบ
17:15==579==903//บร
17:30==590==693//บบ
17:45==390==333//บบ
18:00==139==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==900
14:45==0123-8==453//ฟ
15:00==0123-8==388//
15:15==0238-1==029
===============แว๊นชิ่ง
16:30==6789-5==198//ฟ
16:45==7890-6==779//ฟ
17:00==7890-6==469//ฟ
17:15==7890-1==903
17:30==2345-6==693//ฟ
17:45==2345-6==333//ฟ
18:00==2345-6==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
============แว๊นชิ่ง
16:45==9==779-65//ฟบ
17:00==9==469-15//ฟบ
17:15==9==903-93////ฟฟบล
17:30==9==693-01//ฟบ
17:45==9==333-21
18:00==3==897-96
18:15==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==900
============แว๊นชิ่ง
16:45==39==779//บบ
17:00==39==469//บบ
17:15==59==903//บบ
17:30==90==693//บบ
17:45==90==333
18:00==39==897//บบ
18:15==39==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==900
=============แว๊นชิ่ง
16:30==379==198//บบ
16:45==379==779////บบบบ
17:00==379==469//บบ
17:15==579==903//บร
17:30==590==693//บบ
17:45==390==333//บบ
18:00==139==897//บบ
18:15==639==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==900
14:45==0123-8==453//ฟ
15:00==0123-8==388//
15:15==0238-1==029
===============แว๊นชิ่ง
16:30==6789-5==198//ฟ
16:45==7890-6==779//ฟ
17:00==7890-6==469//ฟ
17:15==7890-1==903
17:30==2345-6==693//ฟ
17:45==2345-6==333//ฟ
18:00==2345-6==897
18:15==3789-6==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
============แว๊นชิ่ง
16:45==9==779-65//ฟบ
17:00==9==469-15//ฟบ
17:15==9==903-93////ฟฟบล
17:30==9==693-01//ฟบ
17:45==9==333-21
18:00==3==897-96
18:15==9==300-73//ฟเบิ้ล
18:30==9==525-97//ฟล
18:45==9==416-91//ฟล
19:00==6==065-41//ฟบ
19:15==0==487-27
19:30==0==309-31//ฟบ
19:45==4==727-52
20:00==2==511-28//ฟล
20:15==3==137-80//ฟบ
20:30==5==793-83
20:45==0==488-42//ฟเบิ้ล
21:00==2==724-85//ฟบ
21:15==2==584-06
21:30==4==145-06//ฟบ
21:45==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==900
============แว๊นชิ่ง
16:45==39==779//บบ
17:00==39==469//บบ
17:15==59==903//บบ
17:30==90==693//บบ
17:45==90==333
18:00==39==897//บบ
18:15==39==300////บบเบิ้ล
18:30==39==525
@@@@พัก@@@@
20:15==23==137//บบ
20:30==45==793
20:45==90==488//เบิ้ล
21:00==12==724//บบ
21:15==12==584
21;30==34==145//บบ
21:45==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==900
=============แว๊นชิ่ง
16:30==379==198//บบ
16:45==379==779////บบบบ
17:00==379==469//บบ
17:15==579==903//บร
17:30==590==693//บบ
17:45==390==333//บบ
18:00==139==897//บบ
18:15==639==300////บบเบิ้ล
18:30==390==525
18:45==890==416
19:00==567==065////บบบบ
19:15==901==487
19:30==901==309////บบบบ
19:45==345==727
20:00==123==511//บบ
20:15==234==137//บบ
20:30==456==793
20:45==901==488//เบิ้ล
21:00==123==724//บบ
21:15==123==584
21:30==345==145////บบบบ
21:45==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==900
14:45==0123-8==453//ฟ
15:00==0123-8==388//
15:15==0238-1==029
===============แว๊นชิ่ง
16:30==6789-5==198//ฟ
16:45==7890-6==779//ฟ
17:00==7890-6==469//ฟ
17:15==7890-1==903
17:30==2345-6==693//ฟ
17:45==2345-6==333//ฟ
18:00==2345-6==897
@@@@พัก@@@@
21:15==1234-5==584//ฟ
21:30==3456-2==145//ฟ
21:45==4567-3==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
============แว๊นชิ่ง
16:45==9==779-65//ฟบ
17:00==9==469-15//ฟบ
17:15==9==903-93////ฟฟบล
17:30==9==693-01//ฟบ
17:45==9==333-21
18:00==3==897-96
18:15==9==300-73//ฟเบิ้ล
18:30==9==525-97//ฟล
18:45==9==416-91//ฟล
19:00==6==065-41//ฟบ
19:15==0==487-27
19:30==0==309-31//ฟบ
19:45==4==727-52
20:00==2==511-28//ฟล
20:15==3==137-80//ฟบ
20:30==5==793-83
20:45==0==488-42//ฟเบิ้ล
21:00==2==724-85//ฟบ
21:15==2==584-06
21:30==4==145-06//ฟบ
21:45==5==647-61
22:00==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==900
============แว๊นชิ่ง
16:45==39==779//บบ
17:00==39==469//บบ
17:15==59==903//บบ
17:30==90==693//บบ
17:45==90==333
18:00==39==897//บบ
18:15==39==300////บบเบิ้ล
18:30==39==525
@@@@พัก@@@@
20:15==23==137//บบ
20:30==45==793
20:45==90==488//เบิ้ล
21:00==12==724//บบ
21:15==12==584
21;30==34==145//บบ
21:45==45==647//บบ
22:00==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==900
=============แว๊นชิ่ง
16:30==379==198//บบ
16:45==379==779////บบบบ
17:00==379==469//บบ
17:15==579==903//บร
17:30==590==693//บบ
17:45==390==333//บบ
18:00==139==897//บบ
18:15==639==300////บบเบิ้ล
18:30==390==525
18:45==890==416
19:00==567==065////บบบบ
19:15==901==487
19:30==901==309////บบบบ
19:45==345==727
20:00==123==511//บบ
20:15==234==137//บบ
20:30==456==793
20:45==901==488//เบิ้ล
21:00==123==724//บบ
21:15==123==584
21:30==345==145////บบบบ
21:45==456==647///บบบ
22:00==234==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==900
14:45==0123-8==453//ฟ
15:00==0123-8==388//
15:15==0238-1==029
===============แว๊นชิ่ง
16:30==6789-5==198//ฟ
16:45==7890-6==779//ฟ
17:00==7890-6==469//ฟ
17:15==7890-1==903
17:30==2345-6==693//ฟ
17:45==2345-6==333//ฟ
18:00==2345-6==897
@@@@พัก@@@@
21:15==1234-5==584//ฟ
21:30==3456-2==145//ฟ
21:45==4567-3==647//ฟ
22:00==2345-1==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
============แว๊นชิ่ง
16:45==9==779-65//ฟบ
17:00==9==469-15//ฟบ
17:15==9==903-93////ฟฟบล
17:30==9==693-01//ฟบ
17:45==9==333-21
18:00==3==897-96
18:15==9==300-73//ฟเบิ้ล
18:30==9==525-97//ฟล
18:45==9==416-91//ฟล
19:00==6==065-41//ฟบ
19:15==0==487-27
19:30==0==309-31//ฟบ
19:45==4==727-52
20:00==2==511-28//ฟล
20:15==3==137-80//ฟบ
20:30==5==793-83
20:45==0==488-42//ฟเบิ้ล
21:00==2==724-85//ฟบ
21:15==2==584-06
21:30==4==145-06//ฟบ
21:45==5==647-61
22:00==4==904-20//ฟบ
22:15==4==205-56
22:30==0==251-84
22:45==0==039-31//ฟบ
23:00==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==900
============แว๊นชิ่ง
16:45==39==779//บบ
17:00==39==469//บบ
17:15==59==903//บบ
17:30==90==693//บบ
17:45==90==333
18:00==39==897//บบ
18:15==39==300////บบเบิ้ล
18:30==39==525
@@@@พัก@@@@
20:15==23==137//บบ
20:30==45==793
20:45==90==488//เบิ้ล
21:00==12==724//บบ
21:15==12==584
21;30==34==145//บบ
21:45==45==647//บบ
22:00==34==904//บบ
22:15==40==205//บบ
22:30==40==251
22:45==90==039///บบบ
23:00==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==900
=============แว๊นชิ่ง
16:30==379==198//บบ
16:45==379==779////บบบบ
17:00==379==469//บบ
17:15==579==903//บร
17:30==590==693//บบ
17:45==390==333//บบ
18:00==139==897//บบ
18:15==639==300////บบเบิ้ล
18:30==390==525
18:45==890==416
19:00==567==065////บบบบ
19:15==901==487
19:30==901==309////บบบบ
19:45==345==727
20:00==123==511//บบ
20:15==234==137//บบ
20:30==456==793
20:45==901==488//เบิ้ล
21:00==123==724//บบ
21:15==123==584
21:30==345==145////บบบบ
21:45==456==647///บบบ
22:00==234==904//บบ
22:15==406==205//บบ
22:30==401==251//บบ
22:45==890==039///บบบ
23:00==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==900
14:45==0123-8==453//ฟ
15:00==0123-8==388//
15:15==0238-1==029
===============แว๊นชิ่ง
16:30==6789-5==198//ฟ
16:45==7890-6==779//ฟ
17:00==7890-6==469//ฟ
17:15==7890-1==903
17:30==2345-6==693//ฟ
17:45==2345-6==333//ฟ
18:00==2345-6==897
@@@@พัก@@@@
21:15==1234-5==584//ฟ
21:30==3456-2==145//ฟ
21:45==4567-3==647//ฟ
22:00==2345-1==904//ฟ
22:15==5678-4==205//ฟ
22:30==9012-8==251//ฟ
22:45==8901-7==039//ฟ
23:00==1234-0==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
============แว๊นชิ่ง
16:45==9==779-65//ฟบ
17:00==9==469-15//ฟบ
17:15==9==903-93////ฟฟบล
17:30==9==693-01//ฟบ
17:45==9==333-21
18:00==3==897-96
18:15==9==300-73//ฟเบิ้ล
18:30==9==525-97//ฟล
18:45==9==416-91//ฟล
19:00==6==065-41//ฟบ
19:15==0==487-27
19:30==0==309-31//ฟบ
19:45==4==727-52
20:00==2==511-28//ฟล
20:15==3==137-80//ฟบ
20:30==5==793-83
20:45==0==488-42//ฟเบิ้ล
21:00==2==724-85//ฟบ
21:15==2==584-06
21:30==4==145-06//ฟบ
21:45==5==647-61
22:00==4==904-20//ฟบ
22:15==4==205-56
22:30==0==251-84
22:45==0==039-31//ฟบ
23:00==3==233-43////ฟฟบล
23:15==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==900
============แว๊นชิ่ง
16:45==39==779//บบ
17:00==39==469//บบ
17:15==59==903//บบ
17:30==90==693//บบ
17:45==90==333
18:00==39==897//บบ
18:15==39==300////บบเบิ้ล
18:30==39==525
@@@@พัก@@@@
20:15==23==137//บบ
20:30==45==793
20:45==90==488//เบิ้ล
21:00==12==724//บบ
21:15==12==584
21;30==34==145//บบ
21:45==45==647//บบ
22:00==34==904//บบ
22:15==40==205//บบ
22:30==40==251
22:45==90==039///บบบ
23:00==23==233///บบบ
23:15==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==900
=============แว๊นชิ่ง
16:30==379==198//บบ
16:45==379==779////บบบบ
17:00==379==469//บบ
17:15==579==903//บร
17:30==590==693//บบ
17:45==390==333//บบ
18:00==139==897//บบ
18:15==639==300////บบเบิ้ล
18:30==390==525
18:45==890==416
19:00==567==065////บบบบ
19:15==901==487
19:30==901==309////บบบบ
19:45==345==727
20:00==123==511//บบ
20:15==234==137//บบ
20:30==456==793
20:45==901==488//เบิ้ล
21:00==123==724//บบ
21:15==123==584
21:30==345==145////บบบบ
21:45==456==647///บบบ
22:00==234==904//บบ
22:15==406==205//บบ
22:30==401==251//บบ
22:45==890==039///บบบ
23:00==123==233///บบบ
23:15==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==900
14:45==0123-8==453//ฟ
15:00==0123-8==388//
15:15==0238-1==029
===============แว๊นชิ่ง
16:30==6789-5==198//ฟ
16:45==7890-6==779//ฟ
17:00==7890-6==469//ฟ
17:15==7890-1==903
17:30==2345-6==693//ฟ
17:45==2345-6==333//ฟ
18:00==2345-6==897
@@@@พัก@@@@
21:15==1234-5==584//ฟ
21:30==3456-2==145//ฟ
21:45==4567-3==647//ฟ
22:00==2345-1==904//ฟ
22:15==5678-4==205//ฟ
22:30==9012-8==251//ฟ
22:45==8901-7==039//ฟ
23:00==1234-0==233//ฟ
23:15==6789-5==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
============แว๊นชิ่ง
16:45==9==779-65//ฟบ
17:00==9==469-15//ฟบ
17:15==9==903-93////ฟฟบล
17:30==9==693-01//ฟบ
17:45==9==333-21
18:00==3==897-96
18:15==9==300-73//ฟเบิ้ล
18:30==9==525-97//ฟล
18:45==9==416-91//ฟล
19:00==6==065-41//ฟบ
19:15==0==487-27
19:30==0==309-31//ฟบ
19:45==4==727-52
20:00==2==511-28//ฟล
20:15==3==137-80//ฟบ
20:30==5==793-83
20:45==0==488-42//ฟเบิ้ล
21:00==2==724-85//ฟบ
21:15==2==584-06
21:30==4==145-06//ฟบ
21:45==5==647-61
22:00==4==904-20//ฟบ
22:15==4==205-56
22:30==0==251-84
22:45==0==039-31//ฟบ
23:00==3==233-43////ฟฟบล
23:15==8==418-90//ฟบ
23:30==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==900
============แว๊นชิ่ง
16:45==39==779//บบ
17:00==39==469//บบ
17:15==59==903//บบ
17:30==90==693//บบ
17:45==90==333
18:00==39==897//บบ
18:15==39==300////บบเบิ้ล
18:30==39==525
@@@@พัก@@@@
20:15==23==137//บบ
20:30==45==793
20:45==90==488//เบิ้ล
21:00==12==724//บบ
21:15==12==584
21;30==34==145//บบ
21:45==45==647//บบ
22:00==34==904//บบ
22:15==40==205//บบ
22:30==40==251
22:45==90==039///บบบ
23:00==23==233///บบบ
23:15==78==418//บบ
23:30==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==900
=============แว๊นชิ่ง
16:30==379==198//บบ
16:45==379==779////บบบบ
17:00==379==469//บบ
17:15==579==903//บร
17:30==590==693//บบ
17:45==390==333//บบ
18:00==139==897//บบ
18:15==639==300////บบเบิ้ล
18:30==390==525
18:45==890==416
19:00==567==065////บบบบ
19:15==901==487
19:30==901==309////บบบบ
19:45==345==727
20:00==123==511//บบ
20:15==234==137//บบ
20:30==456==793
20:45==901==488//เบิ้ล
21:00==123==724//บบ
21:15==123==584
21:30==345==145////บบบบ
21:45==456==647///บบบ
22:00==234==904//บบ
22:15==406==205//บบ
22:30==401==251//บบ
22:45==890==039///บบบ
23:00==123==233///บบบ
23:15==678==418//บบ
23:30==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==900
14:45==0123-8==453//ฟ
15:00==0123-8==388//
15:15==0238-1==029
===============แว๊นชิ่ง
16:30==6789-5==198//ฟ
16:45==7890-6==779//ฟ
17:00==7890-6==469//ฟ
17:15==7890-1==903
17:30==2345-6==693//ฟ
17:45==2345-6==333//ฟ
18:00==2345-6==897
@@@@พัก@@@@
21:15==1234-5==584//ฟ
21:30==3456-2==145//ฟ
21:45==4567-3==647//ฟ
22:00==2345-1==904//ฟ
22:15==5678-4==205//ฟ
22:30==9012-8==251//ฟ
22:45==8901-7==039//ฟ
23:00==1234-0==233//ฟ
23:15==6789-5==418//ฟ
23:30==6789-5==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
12-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

11:30==9==902-94////ฟฟบล
11:45==9==550-77
12:00==0==778-09//ฟล
12:15==0==697-21
12:30==9==902-35//ฟบ
12:45==9==281-37
13:00==9==136-05
13:15==3==272-34//ฟล
13:30==0==078-40////ฟฟบล
13:45==3==021-48
14:00==4==840-70//ฟบ
14:15==4==913-81
============แว๊นชิ่ง
16:45==9==779-65//ฟบ
17:00==9==469-15//ฟบ
17:15==9==903-93////ฟฟบล
17:30==9==693-01//ฟบ
17:45==9==333-21
18:00==3==897-96
18:15==9==300-73//ฟเบิ้ล
18:30==9==525-97//ฟล
18:45==9==416-91//ฟล
19:00==6==065-41//ฟบ
19:15==0==487-27
19:30==0==309-31//ฟบ
19:45==4==727-52
20:00==2==511-28//ฟล
20:15==3==137-80//ฟบ
20:30==5==793-83
20:45==0==488-42//ฟเบิ้ล
21:00==2==724-85//ฟบ
21:15==2==584-06
21:30==4==145-06//ฟบ
21:45==5==647-61
22:00==4==904-20//ฟบ
22:15==4==205-56
22:30==0==251-84
22:45==0==039-31//ฟบ
23:00==3==233-43////ฟฟบล
23:15==8==418-90//ฟบ
23:30==8==461-10
23:45==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:15==39==749//บบ
09:30==37==983//บบ
09:45==37==417-11//เบิ้ล
10:00==37==785//บบ
10:15==37==289
10:30==87==875///บบบ
10:45==87==659
11:00==89==068//บบ
11:15==89==009//บบ
11:30==89==902//บบ
11:45==90==550//บบ
12:00==90==778-09//แพคล่าง
12:15==90==697//บบ
12:30==79==902//บบ
12:45==90==281
13:00==89==136
13:15==23==272//บบ
13:30==90==078//บบ
13:45==23==021//บบ
14:00==34==840//บบ
14:15==34==913//บบ
14:30==67==900
============แว๊นชิ่ง
16:45==39==779//บบ
17:00==39==469//บบ
17:15==59==903//บบ
17:30==90==693//บบ
17:45==90==333
18:00==39==897//บบ
18:15==39==300////บบเบิ้ล
18:30==39==525
@@@@พัก@@@@
20:15==23==137//บบ
20:30==45==793
20:45==90==488//เบิ้ล
21:00==12==724//บบ
21:15==12==584
21;30==34==145//บบ
21:45==45==647//บบ
22:00==34==904//บบ
22:15==40==205//บบ
22:30==40==251
22:45==90==039///บบบ
23:00==23==233///บบบ
23:15==78==418//บบ
23:30==78==461
23:45==13==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:15==379==749///บบบ
09:30==379==983///บบบ
09:45==379==417-11////บบเบิ้ล
10:00==379==785//บร
10:15==379==289//บบ
10:30==879==875///บบบ
10:45==879==659//บบ
11:00==879==068//บบ
11:15==879==009//บบ
11:30==890==902///บบบ
11:45==890==550//บบ
12:00==590==778
12:15==890==697//บบ
12:30==790==902///บบบ
12:45==790==281
13:00==890==136
13:15==234==272//บบ
13:30==901==078//บร
13:45==234==021//บบ
14:00==345==840//บบ
14:15==345==913//บบ
14:30==678==900
=============แว๊นชิ่ง
16:30==379==198//บบ
16:45==379==779////บบบบ
17:00==379==469//บบ
17:15==579==903//บร
17:30==590==693//บบ
17:45==390==333//บบ
18:00==139==897//บบ
18:15==639==300////บบเบิ้ล
18:30==390==525
18:45==890==416
19:00==567==065////บบบบ
19:15==901==487
19:30==901==309////บบบบ
19:45==345==727
20:00==123==511//บบ
20:15==234==137//บบ
20:30==456==793
20:45==901==488//เบิ้ล
21:00==123==724//บบ
21:15==123==584
21:30==345==145////บบบบ
21:45==456==647///บบบ
22:00==234==904//บบ
22:15==406==205//บบ
22:30==401==251//บบ
22:45==890==039///บบบ
23:00==123==233///บบบ
23:15==678==418//บบ
23:30==678==461//บบ
23:45==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
12-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

09:15==1379-2==749//ฟ
09:30==1379-2==983//ฟ
09:45==1379-2==417//ฟ
10:00==3579-1==785//ฟ
10:15==3579-1==289//ฟ
10:30==3579-1==875//ฟ
10:45==3579-8==659//ฟ
11:00==3579-8==068//
11:15==5789-3==009//ฟ
11:30==5789-0==902
11:45==0589-2==550//ฟ
12:00==0589-2==778//ฟ
12:15==0589-2==697
@@@@พัก@@@@
13:00==4567-3==136//ฟ
13:15==3456-2==272//
13:30==9012-3==078
13:45==1234-5==021//ฟ
14:00==2345-6==840
14:15==1234-0==913//ฟ
14:30==4567-3==900
14:45==0123-8==453//ฟ
15:00==0123-8==388//
15:15==0238-1==029
===============แว๊นชิ่ง
16:30==6789-5==198//ฟ
16:45==7890-6==779//ฟ
17:00==7890-6==469//ฟ
17:15==7890-1==903
17:30==2345-6==693//ฟ
17:45==2345-6==333//ฟ
18:00==2345-6==897
@@@@พัก@@@@
21:15==1234-5==584//ฟ
21:30==3456-2==145//ฟ
21:45==4567-3==647//ฟ
22:00==2345-1==904//ฟ
22:15==5678-4==205//ฟ
22:30==9012-8==251//ฟ
22:45==8901-7==039//ฟ
23:00==1234-0==233//ฟ
23:15==6789-5==418//ฟ
23:30==6789-5==461
23:45==1234-0==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
อิ่มอิ่ม

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Pavit2499
Pavit2499 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sutanya2532
Sutanya2532 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
mod253700
mod253700 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Spider1
Spider1 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Hnewza35
Hnewza35 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Cattum
Cattum เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chatchai2526
Chatchai2526 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
nanhla5629
nanhla5629 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Lee521
Lee521 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
bukmoa1
bukmoa1 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง