พาถอน12-09-62

===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 =สองตัว 12,14,18,19
92,94,98,99

สามตัว 212,214,218,219
924,994,998,999:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 =สองตัว 12,14,18,19
92,94,98,99

สามตัว 212,214,218,219
924,994,998,999:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 =สองตัว 12,14,18,19
92,94,98,99

สามตัว 212,214,218,219
924,994,998,999:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 =สองตัว 72,74,78,79
92,94,98,99

สามตัว 272,274,278,279
392,394,398,399:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 =สองตัว 72,74,78,79
92,94,98,99

สามตัว 272,274,278,279
392,394,398,399:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 =สองตัว 72,74,78,79
92,94,98,99

สามตัว 272,274,278,279
392,394,398,399:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 =สองตัว 72,74,78,79
52,54,58,59

สามตัว 572,574,578,579,
652,654,658,659:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
685-29///เด้งๆๆอิๆ
แตกสามตัววววเจาะ85///กรีสสส
Sanyakunneam
วางยันเช้าใครสนใจแอดมา
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 =สองตัว 72,74,78,79
52,54,58,59

สามตัว 572,574,578,579,
652,654,658,659:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
685-29///เด้งๆๆอิๆ
แตกสามตัววววเจาะ85///กรีสสส
Sanyakunneam
วางยันเช้าใครสนใจแอดมา
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 = 685-29//เด้งเจาะ85,แตก685//
01:30 = 4,6 =สองตัว 42,44,48,49
62,64,68,69

สามตัว 542,544,548,549,
662,664,668,669:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 = 685-29//เด้งเจาะ85,แตก685//
01:30 = 4,6 =สองตัว 42,44,48,49
62,64,68,69

สามตัว 542,544,548,549,
662,664,668,669:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 = 685-29//เด้งเจาะ85,แตก685//
01:30 = 4,6 = 534-81//บน4
01:45 = 9,1 =
สองตัว 90,92,94,98
12,10,14,19

สามตัว 790,792,794,798
612,610,614,619:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 = 685-29//เด้งเจาะ85,แตก685//
01:30 = 4,6 = 534-81//บน4
01:45 = 9,1 =
สองตัว 90,92,94,98
12,10,14,19

สามตัว 790,792,794,798
612,610,614,619:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 = 685-29//เด้งเจาะ85,แตก685//
01:30 = 4,6 = 534-81//บน4
01:45 = 9,1 = 837-47**
02:00 = 4,6 =สองตัว 40,41,42,47
60,63,65,68

สามตัว 540,541,542,547
734,460,463,465:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 = 685-29//เด้งเจาะ85,แตก685//
01:30 = 4,6 = 534-81//บน4
01:45 = 9,1 = 837-47**
02:00 = 4,6 =สองตัว 40,41,42,47
60,63,65,68

สามตัว 540,541,542,547
734,460,463,465:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

00:15 = 9,1 = 241-15 //เด้ง1บน-ล่าง,เจาะ15
00:30 = 6,8 = 028-18//เด้ง8บน-ล่างเจาะ28,18
00:45 = 9,1 = 794-70//เด้ง9บนเจาะ94บน
01:00 = 7,9 = 783-58//เจาะ78บร.
01:15 = 5,7 = 685-29//เด้งเจาะ85,แตก685//
01:30 = 4,6 = 534-81//บน4
01:45 = 9,1 = 837-47**
02:00 = 4,6 = 484-32//4บน
02:15 = 4,6 = อีกทีสองตัว 40,41,42,47
60,63,65,68

สามตัว 540,541,542,547
,460,463,465,468:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

::::ปักหน่วยบน:::

00:15 = 90147 = 241-15//
00:30 = 34581 = 028-18//
00:45 = 34581 = 794-70//
01:00 = 89036 = 783-58//
01:15 = 12369 = 685-29-
01:30 = 34581= 534-81//
01:45 = 23470= 837-47//
02:00 = 45692 = 484-32//
02:15 = 78925 = 662-87//
02:30 = 34581 = 282-95-
02:45 = 56703 = 856-76//
03:00 = 89036 = 540-09//
03:15 = 12369 =
:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
===============
choke77...รอบดึกๆ

::::ปักหน่วยบน:::

00:15 = 90147 = 241-15//
00:30 = 34581 = 028-18//
00:45 = 34581 = 794-70//
01:00 = 89036 = 783-58//
01:15 = 12369 = 685-29-
01:30 = 34581= 534-81//
01:45 = 23470= 837-47//
02:00 = 45692 = 484-32//
02:15 = 78925 = 662-87//
02:30 = 34581 = 282-95-
02:45 = 56703 = 856-76//
03:00 = 89036 = 540-09//
03:15 = 12369 =
:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
=============
choke77...รอบดึกๆ

::::ปักหน่วยบน:::

00:15 = 90147 = 241-15//
00:30 = 34581 = 028-18//
00:45 = 34581 = 794-70//
01:00 = 89036 = 783-58//
01:15 = 12369 = 685-29-
01:30 = 34581= 534-81//
01:45 = 23470= 837-47//
02:00 = 45692 = 484-32//
02:15 = 78925 = 662-87//
02:30 = 34581 = 282-95-
02:45 = 56703 = 856-76//
03:00 = 89036 = 540-09//
03:15 = 12369 = 064-71-
03:30 = 12369 = 269-32//
03:45 = 12345 = 954-98//
04:00 = 23470 ===================


03:45 = 2,4 = 954-98//เด้ง4,เจาะ54
04:00 = 5,7 =สองตััว= 72,74,78,79
52,54,58,59

สามตัว 572,574,578,579
652,654,658,659
:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️
Sanyakunneam
=============
choke77...รอบดึกๆ

::::ปักหน่วยบน:::

00:15 = 90147 = 241-15//
00:30 = 34581 = 028-18//
00:45 = 34581 = 794-70//
01:00 = 89036 = 783-58//
01:15 = 12369 = 685-29-
01:30 = 34581= 534-81//
01:45 = 23470= 837-47//
02:00 = 45692 = 484-32//
02:15 = 78925 = 662-87//
02:30 = 34581 = 282-95-
02:45 = 56703 = 856-76//
03:00 = 89036 = 540-09//
03:15 = 12369 = 064-71-
03:30 = 12369 = 269-32//
03:45 = 12345 = 954-98//
04:00 = 23470 ===================


03:45 = 2,4 = 954-98//เด้ง4,เจาะ54
04:00 = 5,7 =สองตััว= 72,74,78,79
52,54,58,59

สามตัว 572,574,578,579
652,654,658,659
:เน้นปัก
:เน้นเสียว1ตัว
:เน้นเจาะในกลุ่ม
:รายเดือน300บาท
:วางเลข06:00/04:00ทุกวัน
:ไลน์ไอดี ko_baw
✖️✖️✖️วางจริงๆไม่มีการก็อปเลขใคร✖️✖️✖️

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Capoon
Capoon เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tongmo1889
Tongmo1889 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ps242524
ps242524 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Addy1974
Addy1974 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Gegift99
Gegift99 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kanokwan25212
Kanokwan25212 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Thep123123
Thep123123 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jack0012
Jack0012 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mmiiz
Mmiiz เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Moo565656
Moo565656 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง