ไม่พูดมากเจ็บคอ

ห้องเสียว ไม่พูดมากเจ็บคอ

รูด บน

07:45 แทงบน ( 6-9 )=599 ✡สบ
08:00 แทงบน ( 6-9 )=835 +
08:15 แทงบน ( 6-9 )=397 ✡สบ
08:30 แทงบน ( 9-3 )=793 ✡✡สบสบ
08:45 แทงบน ( 9-3 )=561 ✡สล
09:00 แทงบน ( 9-3 )=732 ✡สบ
09:15 แทงบน ( 9-3 )=749 ✡สบ
09:30 แทงบน ( 9-3 )=983 ✡สบ
09:45 แทงบน ( 9-3 )=

รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง
เวลาวางเลข ตี 6 – 23.00 น
ห้อง ไม่พูดมากเจ็บคอ
line id dragon44445555
รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง
ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
08:15 แทงบน ( 6-9 )=397 ✡สบ
08:30 แทงบน ( 9-3 )=793 ✡✡สบสบ
08:45 แทงบน ( 9-3 )=561 ✡สล
09:00 แทงบน ( 9-3 )=732 ✡สบ
09:15 แทงบน ( 9-3 )=749 ✡สบ
09:30 แทงบน ( 9-3 )=983 ✡สบ
09:45 แทงบน ( 9-3 )=417 +
10:00 แทงบน ( 9-3 )=
Dragon77
08:15 แทงบน ( 6-9 )=397 ✡สบ
08:30 แทงบน ( 9-3 )=793 ✡✡สบสบ
08:45 แทงบน ( 9-3 )=561 ✡สล
09:00 แทงบน ( 9-3 )=732 ✡สบ
09:15 แทงบน ( 9-3 )=749 ✡สบ
09:30 แทงบน ( 9-3 )=983 ✡สบ
09:45 แทงบน ( 9-3 )=417 +
10:00 แทงบน ( 1-4 )=
Dragon77
07:45 แทงบน ( 6-9 )=599 ✡สบ
08:00 แทงบน ( 6-9 )=835 +
08:15 แทงบน ( 6-9 )=397 ✡สบ
08:30 แทงบน ( 9-3 )=793 ✡✡สบสบ
08:45 แทงบน ( 9-3 )=561 ✡สล
09:00 แทงบน ( 9-3 )=732 ✡สบ
09:15 แทงบน ( 9-3 )=749 ✡สบ
09:30 แทงบน ( 9-3 )=983 ✡สบ
09:45 แทงบน ( 9-3 )=417 +
10:00 แทงบน ( 1-4 )=785 +
10:15 แทงบน ( 1-4 )=
Dragon77
ห้องเสียว ไม่พูดมากเจ็บคอ

รูด บน

12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=

รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง
เวลาวางเลข ตี 6 – 23.00 น
ห้อง ไม่พูดมากเจ็บคอ
line id dragon44445555
รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง
ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
Dragon77
12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=
Dragon77
12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=
Dragon77
12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=
Dragon77
ห้องเสียว ไม่พูดมากเจ็บคอ

รูด บน

12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=

รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง
เวลาวางเลข ตี 6 – 23.00 น
ห้อง ไม่พูดมากเจ็บคอ
line id dragon44445555
รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง
ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
Dragon77
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=
Dragon77
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=487 ✡สบ
15:45 แทงบน ( 0-6 )=
Dragon77
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=487 ✡สบ
15:45 แทงบน ( 0-6 )=536 ✡สบ
16:00 แทงบน ( 2-3 )=


Dragon77
12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=487 ✡สบ
15:45 แทงบน ( 0-6 )=536 ✡สบ
16:00 แทงบน ( 2-3 )=434 ✡สบ
16:15 แทงบน ( 6-8 )=097 +
16:30 แทงบน ( 9-0 )=198 ✡สบ
16:45 แทงบน ( 0-9 )=
Dragon77
ห้องเสียว ไม่พูดมากเจ็บคอ

รูด บน

12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=487 ✡สบ
15:45 แทงบน ( 0-6 )=536 ✡สบ
16:00 แทงบน ( 2-3 )=434 ✡สบ
16:15 แทงบน ( 6-8 )=097 +
16:30 แทงบน ( 9-0 )=198 ✡สบ
16:45 แทงบน ( 0-9 )=779 ✡สบ
17:00 แทงบน ( 8-9 )=469 ✡สบ
17:15 แทงบน ( 2-3 )=903 ✡สบ
17:30 แทงบน ( 2-3 )=693 ✡สบ
17:45 แทงบน ( 2-3 )=333 ✡สบ
18:00 แทงบน ( 9-0 )=

รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง
เวลาวางเลข ตี 6 – 23.00 น
ห้อง ไม่พูดมากเจ็บคอ
line id dragon44445555
รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง
ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
Dragon77
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=487 ✡สบ
15:45 แทงบน ( 0-6 )=536 ✡สบ
16:00 แทงบน ( 2-3 )=434 ✡สบ
16:15 แทงบน ( 6-8 )=097 +
16:30 แทงบน ( 9-0 )=198 ✡สบ
16:45 แทงบน ( 0-9 )=779 ✡สบ
17:00 แทงบน ( 8-9 )=469 ✡สบ
17:15 แทงบน ( 2-3 )=903 ✡สบ
17:30 แทงบน ( 2-3 )=693 ✡สบ
17:45 แทงบน ( 2-3 )=333 ✡สบ
18:00 แทงบน ( 9-0 )=897 ✡สบ
18:15 แทงบน ( 2-3 )=
Sukhontakarn
ติดเอเอฟจะรับแบบรายเดือนมั้ยคะ
Dragon77
12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=487 ✡สบ
15:45 แทงบน ( 0-6 )=536 ✡สบ
16:00 แทงบน ( 2-3 )=434 ✡สบ
16:15 แทงบน ( 6-8 )=097 +
16:30 แทงบน ( 9-0 )=198 ✡สบ
16:45 แทงบน ( 0-9 )=779 ✡สบ
17:00 แทงบน ( 8-9 )=469 ✡สบ
17:15 แทงบน ( 2-3 )=903 ✡สบ
17:30 แทงบน ( 2-3 )=693 ✡สบ
17:45 แทงบน ( 2-3 )=333 ✡สบ
18:00 แทงบน ( 9-0 )=897 ✡สบ
18:15 แทงบน ( 2-3 )=300 ✡สบ
18:30 แทงบน ( 8-9 )=
Dragon77
ห้องเสียว ไม่พูดมากเจ็บคอ

รูด บน

12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=487 ✡สบ
15:45 แทงบน ( 0-6 )=536 ✡สบ
16:00 แทงบน ( 2-3 )=434 ✡สบ
16:15 แทงบน ( 6-8 )=097 +
16:30 แทงบน ( 9-0 )=198 ✡สบ
16:45 แทงบน ( 0-9 )=779 ✡สบ
17:00 แทงบน ( 8-9 )=469 ✡สบ
17:15 แทงบน ( 2-3 )=903 ✡สบ
17:30 แทงบน ( 2-3 )=693 ✡สบ
17:45 แทงบน ( 2-3 )=333 ✡สบ
18:00 แทงบน ( 9-0 )=897 ✡สบ
18:15 แทงบน ( 2-3 )=300 ✡สบ
18:30 แทงบน ( 8-9 )=525 +
18:45 แทงบน ( 8-9 )=416 +
19:00 แทงบน ( 8-0 )=065 ✡สบ
19:15 แทงบน ( 8-9 )=

รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง
เวลาวางเลข ตี 6 – 23.00 น
ห้อง ไม่พูดมากเจ็บคอ
line id dragon44445555
รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง
ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
Dragon77
ห้องเสียว ไม่พูดมากเจ็บคอ

รูด บน

12:15 แทงบน ( 7-8 )=697 ✡สบ
12:30 แทงบน ( 0-8 )=902 ✡สบ
12:45 แทงบน ( 0-8 )=281 ✡สบ
13:00 แทงบน ( 8-9 )=136 +
13:15 แทงบน ( 6-7 )=272 ✡สบ
13:30 แทงบน ( 6-0 )=078 ✡สบ
13:45 แทงบน ( 0-9 )=021 ✡สบ
14:00 แทงบน ( 3-4 )=840 ✡สบ
14:15 แทงบน ( 3-4 )=913 ✡สบ
14:30 แทงบน ( 8-9 )=900 ✡สบ
14:45 แทงบน ( 4-2 )=453 ✡สบ
15:00 แทงบน ( 2-3 )=388 ✡สบ
15:15 แทงบน ( 2-3 )=029 ✡สบ
15:30 แทงบน ( 9-8 )=487 ✡สบ
15:45 แทงบน ( 0-6 )=536 ✡สบ
16:00 แทงบน ( 2-3 )=434 ✡สบ
16:15 แทงบน ( 6-8 )=097 +
16:30 แทงบน ( 9-0 )=198 ✡สบ
16:45 แทงบน ( 0-9 )=779 ✡สบ
17:00 แทงบน ( 8-9 )=469 ✡สบ
17:15 แทงบน ( 2-3 )=903 ✡สบ
17:30 แทงบน ( 2-3 )=693 ✡สบ
17:45 แทงบน ( 2-3 )=333 ✡สบ
18:00 แทงบน ( 9-0 )=897 ✡สบ
18:15 แทงบน ( 2-3 )=300 ✡สบ
18:30 แทงบน ( 8-9 )=525 +
18:45 แทงบน ( 8-9 )=416 +
19:00 แทงบน ( 8-0 )=065 ✡สบ
19:15 แทงบน ( 8-9 )=487 ✡สบ
19:30 แทงบน ( 8-6 )=

รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง
เวลาวางเลข ตี 6 – 23.00 น
ห้อง ไม่พูดมากเจ็บคอ
line id dragon44445555
รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง
ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Suwan1
Suwan1 เมื่อ  1 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
eikkew02
eikkew02 เมื่อ  10 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jee858585
Jee858585 เมื่อ  21 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Vilasinee19
Vilasinee19 เมื่อ  21 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Margerita
Margerita เมื่อ  36 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Gotza141312
Gotza141312 เมื่อ  46 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Rot2522
Rot2522 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sunnuy
Sunnuy เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aoaee22
Aoaee22 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Lookkad6666
Lookkad6666 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง