14-09-62 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน +ปักหลักบน

13-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:30==7==071-93//ฟบ
07:45==0==480-26//ฟบ
08:00==3==347-00//ฟบ
08:15==6==367-92//ฟบ
08:30==7==032-45
08:45==2==167-61
09:00==5==935-22//ฟบ
09:15==9==394-95////ฟฟบล
09:30==4==516-67
09:45==4==495-63//ฟบ
10:00==3==211-87//ฟเบิ้ล
10:15==1==337-34
10:30==1==661-64//ฟบ
10:45==8==255-49
11:00==8==108-31//ฟบ
11:15==3==500-66
11:30==5==345-07//ฟบ
===========แว๊นชิ่งไกล
21:15==4==204-09//ฟบ
21:30==2==622-12////ฟฟบล
21:45==4==574-59//ฟบ
22:00==5==405-07//ฟบ
22:15==4==715-97
22:30==7==915-69
22:45==5==780-35//ฟล
23:00==5==889-05//ฟล
23:15==5==147-50//ฟล
23:30==5==069-64
23:45==2==207-51//ฟบ
24:00==1==440-19//ฟล
24:15==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==67==071//บบ
07:45==90==480//บบ
08:00==23==347//บบ
08:15==56==367//บบ
08:30==67==032
08:45==23==167
09:00==45==935//บบ
09:15==89==394//บบ
09:30==45==516//บบ
09:45==34==495//บบ
10:00==23==211////บบเบิ้ล
10:15==01==337
10:30==01==661//บบ
10:45==78==255
11:00==78==108//บบ
11:15==23==500
11:30==45==345///////บบบบบบแพคบน
=========แว๊นชิ่งไกล
21:15==34==204///บบบ
21:30==12==622//บบ
21:45==34==574//บบ
22:00==45==405///บบบ
22:15==34==715
22:30==57==915//บบ
22:45==57==780//บบ
23:00==57==889
23:15==78==147//บบ
23:30==89==069//บบ
23:45==12==207//บบ
24:00==01==440//บบ
24:15==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:30==678==071//บบ
07:45==901==480//บบ
08:00==234==347///บบบ
08:15==567==367////บบบบ
08:30==678==032
08:45==123==167//บร
09:00==456==935//บบ
09:15==789==394//บบ
09:30==345==516//บร
09:45==234==495//บร
10:00==123==211/////บบบเบิ้ล
10:15==901==337
10:30==901==661//บบ
10:45==678==255
11:00==678==108//บบ
11:15==123==500
11:30==345==345//////บบบบบบ
==========แว๊นชิ่งไกล
21:15==234==204///บบบ
21:30==012==622//บบ
21:45==234==574//บบ
22:00==345==405///บบบ
22:15==234==715
22:30==457==915//บบ
22:45==457==780//บร
23:00==457==889
23:15==678==147//บบ
23:30==789==069//บบ
23:45==012==207///บบบ
24:00==901==440//บบ
24:15==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
13-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:30==7890-1==071//
07:45==0123-4==480//ฟ
08:00==2345-6==347
08:15==6789-0==367//ฟ
08:30==7890-1==032
08:45==2335-6==176//
09:00==5678-9==935//ฟ
09:15==1234-5==394//ฟ
09:30==2345-6==516//
09:45==6789-5==495//
10:00==7891-0==211//ฟ
10:15==3457-6==337//ฟ
10:30==7891-0==661//ฟ
10:45==4568-7==108//ฟ
11:00==9013-2==500//ฟ
11:15==1235-4==345//ฟ
============แว๊นชิ่งไกล
21:15==1234-5==204//ฟ
21:30==9012-3==622//ฟ
21:45==1234-5==574//ฟ
22:00==2345-6==405//ฟ
22:15==9012-3==715
22:30==4567-2==915//ฟ
22:45==4567-2==780
23:00==0457-2==889
23:15==8901-7==147//
23:30==8901-7==069//ฟ
23:45==5678-4==207//ฟ
24:00==6789-5==440
24:15==2345-1==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
13-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

21:15==4==204-09//ฟบ
21:30==2==622-12////ฟฟบล
21:45==4==574-59//ฟบ
22:00==5==405-07//ฟบ
22:15==4==715-97
22:30==7==915-69
22:45==5==780-35//ฟล
23:00==5==889-05//ฟล
23:15==5==147-50//ฟล
23:30==5==069-64
23:45==2==207-51//ฟบ
24:00==1==440-19//ฟล
24:15==3==766-92//ฟเบิ้ล
24:30==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

21:15==34==204///บบบ
21:30==12==622//บบ
21:45==34==574//บบ
22:00==45==405///บบบ
22:15==34==715
22:30==57==915//บบ
22:45==57==780//บบ
23:00==57==889
23:15==78==147//บบ
23:30==89==069//บบ
23:45==12==207//บบ
24:00==01==440//บบ
24:15==23==766//เบิ้ล
24:30==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

21:15==234==204///บบบ
21:30==012==622//บบ
21:45==234==574//บบ
22:00==345==405///บบบ
22:15==234==715
22:30==457==915//บบ
22:45==457==780//บร
23:00==457==889
23:15==678==147//บบ
23:30==789==069//บบ
23:45==012==207///บบบ
24:00==901==440//บบ
24:15==123==766//เบิ้ล
24:30==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==069
09:00==7890-6==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165//////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165//////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==069
09:00==7890-6==523
09:15==2345-6==165//ฟ
09:30==8901-2==987
09:45==8901-7==071//ฟ
10:00==8901-7==799//ฟ
10:15==4567-3==790
10:30==9012-3==653//
10:45==6789-5==578//ฟ
11:00==8901-7==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==069
09:00==7890-6==523
09:15==2345-6==165//ฟ
09:30==8901-2==987
09:45==8901-7==071//ฟ
10:00==8901-7==799//ฟ
10:15==4567-3==790
10:30==9012-3==653//
10:45==6789-5==578//ฟ
11:00==8901-7==201//ฟ
11:15==1234-0==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==108-60//ฟบ
11:30==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==108///บบบ
11:30==89==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==108///บบบ
11:30==789==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==108-60//ฟบ
11:30==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==108///บบบ
11:30==89==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==108///บบบ
11:30==789==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==069
09:00==7890-6==523
09:15==2345-6==165//ฟ
09:30==8901-2==987
09:45==8901-7==071//ฟ
10:00==8901-7==799//ฟ
10:15==4567-3==790
10:30==9012-3==653//
10:45==6789-5==578//ฟ
11:00==8901-7==201//ฟ
11:15==1234-0==108
11:30==1234-0==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==108-60//ฟบ
11:30==8==311-94
11:45==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==108///บบบ
11:30==89==311
11:45==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==108///บบบ
11:30==789==311
11:45==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==069
09:00==7890-6==523
09:15==2345-6==165//ฟ
09:30==8901-2==987
09:45==8901-7==071//ฟ
10:00==8901-7==799//ฟ
10:15==4567-3==790
10:30==9012-3==653//
10:45==6789-5==578//ฟ
11:00==8901-7==201//ฟ
11:15==1234-0==108
11:30==1234-0==311//ฟ
11:45==2345-1==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==108-60//ฟบ
11:30==8==311-94
11:45==7==944-72//ฟล
12:00==0==968-30//ฟล
12:15==8==825-15//ฟบ
12:30==4==870-47//ฟล
@@@@พัก@@@@
13:15==0==430-15//ฟบ
13:30==2==702-46//ฟล
13:45==1==404-45
14:00==3==709-60
14:15==0==678-53
14:30==0==503-08////ฟฟบล
14:45==7==907-61//ฟบ
15:00==7==243-67//ฟล
15:15==8==287-97//ฟบ
15:30==8==189-21//ฟบ
15:45==8==758-81////ฟฟบล
16:00==8==551-41
=============แว๊นชิ่ง
17:00==8==824-15//ฟบ
17:15==6==597-38
17:30==1==431-93//ฟบ
17:45==2==481-24//ฟล
18:00==6==638-50//ฟบ
18:15==5==663-46
18:30==0==451-96
18:45==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==108///บบบ
11:30==89==311
11:45==67==944
12:00==78==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==90==430//บบ
13:30==12==702//บบ
13:45==01==404//บบ
14:00==23==709
14:15==04==678
14:30==01==503//บบ
14:45==78==907//บบ
15:00==78==243
15:15==68==287//บบ
15:30==78==189//บบ
15:45==78==758///บบบ
16:00==78==551
============แว๊นชิ่ง
17:00==78==824//บบ
17:15==56==597//บบ
17:30==01==431//บบ
17:45==12==481//บบ
18:00==56==638//บบ
18:15==45==663
18:30==01==451//บบ
18:45==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==108///บบบ
11:30==789==311
11:45==567==944
12:00==478==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==890==430//บบ
13:30==012==702////บบบบ
13:45==901==404//บบ
14:00==123==709
14:15==049==678
14:30==901==503//บบ
14:45==789==907///บบบ
15:00==789==243
15:15==678==287////บบบบ
15:30==678==189//บบ
15:45==678==758///บบบ
16:00==678==551
=============แว๊นชิ่ง
17:00==789==824//บร
17:15==567==597///บบบ
17:30==012==431//บบ
17:45==123==481//บบ
18:00==567==638//บร
18:15==456==663//บบ
18:30==901==451//บบ
18:45==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==069
09:00==7890-6==523
09:15==2345-6==165//ฟ
09:30==8901-2==987
09:45==8901-7==071//ฟ
10:00==8901-7==799//ฟ
10:15==4567-3==790
10:30==9012-3==653//
10:45==6789-5==578//ฟ
11:00==8901-7==201//ฟ
11:15==1234-0==108
11:30==1234-0==311//ฟ
11:45==2345-1==944//ฟ
12:00==5678-4==968//ฟ
12:15==7890-1==825
@@@@พัก@@@@
13:15==7890-1==430//ฟ
13:30==2345-6==702//ฟ
13:45==5678-9==404
14:00==5678-9==709//
14:15==5678-9==678//ฟ
14:30==0123-4==503//ฟ
14:45==3456-7==907//
15:00==8901-2==243
15:15==2345-6==287
15:30==3789-2==189//ฟ
15:45==3789-2==758//ฟ
16:00==3789-2==551
===============แว๊นชิ่ง
17:15==4567-8==597//ฟ
17:30==9012-3==431//ฟ
17:45==0123-4==481//ฟ
18:00==0123-4==638
18:15==1478-6==663
18:30==8901-2==451//ฟ
18:45==3456-7==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==108-60//ฟบ
11:30==8==311-94
11:45==7==944-72//ฟล
12:00==0==968-30//ฟล
12:15==8==825-15//ฟบ
12:30==4==870-47//ฟล
@@@@พัก@@@@
13:15==0==430-15//ฟบ
13:30==2==702-46//ฟล
13:45==1==404-45
14:00==3==709-60
14:15==0==678-53
14:30==0==503-08////ฟฟบล
14:45==7==907-61//ฟบ
15:00==7==243-67//ฟล
15:15==8==287-97//ฟบ
15:30==8==189-21//ฟบ
15:45==8==758-81////ฟฟบล
16:00==8==551-41
=============แว๊นชิ่ง
17:00==8==824-15//ฟบ
17:15==6==597-38
17:30==1==431-93//ฟบ
17:45==2==481-24//ฟล
18:00==6==638-50//ฟบ
18:15==5==663-46
18:30==0==451-96
18:45==6==417-62//ฟล
19:00==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==108///บบบ
11:30==89==311
11:45==67==944
12:00==78==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==90==430//บบ
13:30==12==702//บบ
13:45==01==404//บบ
14:00==23==709
14:15==04==678
14:30==01==503//บบ
14:45==78==907//บบ
15:00==78==243
15:15==68==287//บบ
15:30==78==189//บบ
15:45==78==758///บบบ
16:00==78==551
============แว๊นชิ่ง
17:00==78==824//บบ
17:15==56==597//บบ
17:30==01==431//บบ
17:45==12==481//บบ
18:00==56==638//บบ
18:15==45==663
18:30==01==451//บบ
18:45==56==417
19:00==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==108///บบบ
11:30==789==311
11:45==567==944
12:00==478==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==890==430//บบ
13:30==012==702////บบบบ
13:45==901==404//บบ
14:00==123==709
14:15==049==678
14:30==901==503//บบ
14:45==789==907///บบบ
15:00==789==243
15:15==678==287////บบบบ
15:30==678==189//บบ
15:45==678==758///บบบ
16:00==678==551
=============แว๊นชิ่ง
17:00==789==824//บร
17:15==567==597///บบบ
17:30==012==431//บบ
17:45==123==481//บบ
18:00==567==638//บร
18:15==456==663//บบ
18:30==901==451//บบ
18:45==456==417//บร
19:00==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==108-60//ฟบ
11:30==8==311-94
11:45==7==944-72//ฟล
12:00==0==968-30//ฟล
12:15==8==825-15//ฟบ
12:30==4==870-47//ฟล
@@@@พัก@@@@
13:15==0==430-15//ฟบ
13:30==2==702-46//ฟล
13:45==1==404-45
14:00==3==709-60
14:15==0==678-53
14:30==0==503-08////ฟฟบล
14:45==7==907-61//ฟบ
15:00==7==243-67//ฟล
15:15==8==287-97//ฟบ
15:30==8==189-21//ฟบ
15:45==8==758-81////ฟฟบล
16:00==8==551-41
=============แว๊นชิ่ง
17:00==8==824-15//ฟบ
17:15==6==597-38
17:30==1==431-93//ฟบ
17:45==2==481-24//ฟล
18:00==6==638-50//ฟบ
18:15==5==663-46
18:30==0==451-96
18:45==6==417-62//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:15==4==444-38//ฟบ
21:30==5==587-96//ฟบ
21:45==4==936-07
22:00==4==054-27//ฟบ
22:15==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==108///บบบ
11:30==89==311
11:45==67==944
12:00==78==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==90==430//บบ
13:30==12==702//บบ
13:45==01==404//บบ
14:00==23==709
14:15==04==678
14:30==01==503//บบ
14:45==78==907//บบ
15:00==78==243
15:15==68==287//บบ
15:30==78==189//บบ
15:45==78==758///บบบ
16:00==78==551
============แว๊นชิ่ง
17:00==78==824//บบ
17:15==56==597//บบ
17:30==01==431//บบ
17:45==12==481//บบ
18:00==56==638//บบ
18:15==45==663
18:30==01==451//บบ
18:45==56==417
@@@@พัก@@@@
21:15==45==444//บบ
21:30==56==587//บบ
21:45==45==936
22:00==45==054///////บบบบบบแพคบน
22:15==89==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==108///บบบ
11:30==789==311
11:45==567==944
12:00==478==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==890==430//บบ
13:30==012==702////บบบบ
13:45==901==404//บบ
14:00==123==709
14:15==049==678
14:30==901==503//บบ
14:45==789==907///บบบ
15:00==789==243
15:15==678==287////บบบบ
15:30==678==189//บบ
15:45==678==758///บบบ
16:00==678==551
=============แว๊นชิ่ง
17:00==789==824//บร
17:15==567==597///บบบ
17:30==012==431//บบ
17:45==123==481//บบ
18:00==567==638//บร
18:15==456==663//บบ
18:30==901==451//บบ
18:45==456==417//บร
19:00==890==833//บร
@@@@พัก@@@@
21:15==345==444//บบ
21:30==456==587//บร
21:45==345==936//บบ
22:00==456==054//บบ
22:15==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==069
09:00==7890-6==523
09:15==2345-6==165//ฟ
09:30==8901-2==987
09:45==8901-7==071//ฟ
10:00==8901-7==799//ฟ
10:15==4567-3==790
10:30==9012-3==653//
10:45==6789-5==578//ฟ
11:00==8901-7==201//ฟ
11:15==1234-0==108
11:30==1234-0==311//ฟ
11:45==2345-1==944//ฟ
12:00==5678-4==968//ฟ
12:15==7890-1==825
@@@@พัก@@@@
13:15==7890-1==430//ฟ
13:30==2345-6==702//ฟ
13:45==5678-9==404
14:00==5678-9==709//
14:15==5678-9==678//ฟ
14:30==0123-4==503//ฟ
14:45==3456-7==907//
15:00==8901-2==243
15:15==2345-6==287
15:30==3789-2==189//ฟ
15:45==3789-2==758//ฟ
16:00==3789-2==551
===============แว๊นชิ่ง
17:15==4567-8==597//ฟ
17:30==9012-3==431//ฟ
17:45==0123-4==481//ฟ
18:00==0123-4==638
18:15==1478-6==663
18:30==8901-2==451//ฟ
18:45==3456-7==417//
19:00==7890-6==833
19:15==3456-7==707//
@@@@พัก@@@@
21:15==2345-6==444//ฟ
21:30==2345-6==587
21:45==3455-2==936//ฟ
22:00==4567-3==054//ฟ
22:15==8901-7==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==108-60//ฟบ
11:30==8==311-94
11:45==7==944-72//ฟล
12:00==0==968-30//ฟล
12:15==8==825-15//ฟบ
12:30==4==870-47//ฟล
@@@@พัก@@@@
13:15==0==430-15//ฟบ
13:30==2==702-46//ฟล
13:45==1==404-45
14:00==3==709-60
14:15==0==678-53
14:30==0==503-08////ฟฟบล
14:45==7==907-61//ฟบ
15:00==7==243-67//ฟล
15:15==8==287-97//ฟบ
15:30==8==189-21//ฟบ
15:45==8==758-81////ฟฟบล
16:00==8==551-41
=============แว๊นชิ่ง
17:00==8==824-15//ฟบ
17:15==6==597-38
17:30==1==431-93//ฟบ
17:45==2==481-24//ฟล
18:00==6==638-50//ฟบ
18:15==5==663-46
18:30==0==451-96
18:45==6==417-62//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:15==4==444-38//ฟบ
21:30==5==587-96//ฟบ
21:45==4==936-07
22:00==4==054-27//ฟบ
22:15==8==006-96
22:30==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==108///บบบ
11:30==89==311
11:45==67==944
12:00==78==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==90==430//บบ
13:30==12==702//บบ
13:45==01==404//บบ
14:00==23==709
14:15==04==678
14:30==01==503//บบ
14:45==78==907//บบ
15:00==78==243
15:15==68==287//บบ
15:30==78==189//บบ
15:45==78==758///บบบ
16:00==78==551
============แว๊นชิ่ง
17:00==78==824//บบ
17:15==56==597//บบ
17:30==01==431//บบ
17:45==12==481//บบ
18:00==56==638//บบ
18:15==45==663
18:30==01==451//บบ
18:45==56==417
@@@@พัก@@@@
21:15==45==444//บบ
21:30==56==587//บบ
21:45==45==936
22:00==45==054///////บบบบบบแพคบน
22:15==89==006
22:30==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==108///บบบ
11:30==789==311
11:45==567==944
12:00==478==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==890==430//บบ
13:30==012==702////บบบบ
13:45==901==404//บบ
14:00==123==709
14:15==049==678
14:30==901==503//บบ
14:45==789==907///บบบ
15:00==789==243
15:15==678==287////บบบบ
15:30==678==189//บบ
15:45==678==758///บบบ
16:00==678==551
=============แว๊นชิ่ง
17:00==789==824//บร
17:15==567==597///บบบ
17:30==012==431//บบ
17:45==123==481//บบ
18:00==567==638//บร
18:15==456==663//บบ
18:30==901==451//บบ
18:45==456==417//บร
19:00==890==833//บร
@@@@พัก@@@@
21:15==345==444//บบ
21:30==456==587//บร
21:45==345==936//บบ
22:00==456==054//บบ
22:15==890==006//บบ
22:30==901==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
14-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

07:45==4567-8==316//ฟ
08:00==4567-8==286//ฟ
08:15==4567-8==831
08:30==3456-2==954//ฟ
08:45==4567-3==069
09:00==7890-6==523
09:15==2345-6==165//ฟ
09:30==8901-2==987
09:45==8901-7==071//ฟ
10:00==8901-7==799//ฟ
10:15==4567-3==790
10:30==9012-3==653//
10:45==6789-5==578//ฟ
11:00==8901-7==201//ฟ
11:15==1234-0==108
11:30==1234-0==311//ฟ
11:45==2345-1==944//ฟ
12:00==5678-4==968//ฟ
12:15==7890-1==825
@@@@พัก@@@@
13:15==7890-1==430//ฟ
13:30==2345-6==702//ฟ
13:45==5678-9==404
14:00==5678-9==709//
14:15==5678-9==678//ฟ
14:30==0123-4==503//ฟ
14:45==3456-7==907//
15:00==8901-2==243
15:15==2345-6==287
15:30==3789-2==189//ฟ
15:45==3789-2==758//ฟ
16:00==3789-2==551
===============แว๊นชิ่ง
17:15==4567-8==597//ฟ
17:30==9012-3==431//ฟ
17:45==0123-4==481//ฟ
18:00==0123-4==638
18:15==1478-6==663
18:30==8901-2==451//ฟ
18:45==3456-7==417//
19:00==7890-6==833
19:15==3456-7==707//
@@@@พัก@@@@
21:15==2345-6==444//ฟ
21:30==2345-6==587
21:45==3456-2==936//ฟ
22:00==4567-3==054//ฟ
22:15==8901-7==006
22:30==9012-8==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Phichayaphon
Phichayaphon เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
RG2103914
RG2103914 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ten970
Ten970 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nawara
Nawara เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sirinat2532
Sirinat2532 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kannika378t
Kannika378t เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Raee
Raee เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
supina2521
supina2521 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
VOGUEE
VOGUEE เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kungkk
Kungkk เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง