15-09-62 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน +ปักหลักบน

14-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

07:45==6==316-75//ฟบ
08:00==6==286-67////ฟฟบล
08:15==6==831-04
08:30==5==954-23//ฟบ
08:45==6==069-86////ฟฟบล
09:00==7==523-19
09:15==6==165-07//ฟบ
09:30==2==987-97
09:45==7==071-93//ฟบ
10:00==7==799-62////ฟฟบเบิ้ล
10:15==3==790-71
10:30==6==653-99//ฟบ
10:45==7==578-07////ฟฟบล
11:00==9==201-89//ฟล
11:15==1==108-60//ฟบ
11:30==8==311-94
11:45==7==944-72//ฟล
12:00==0==968-30//ฟล
12:15==8==825-15//ฟบ
12:30==4==870-47//ฟล
@@@@พัก@@@@
13:15==0==430-15//ฟบ
13:30==2==702-46//ฟล
13:45==1==404-45
14:00==3==709-60
14:15==0==678-53
14:30==0==503-08////ฟฟบล
14:45==7==907-61//ฟบ
15:00==7==243-67//ฟล
15:15==8==287-97//ฟบ
15:30==8==189-21//ฟบ
15:45==8==758-81////ฟฟบล
16:00==8==551-41
=============แว๊นชิ่ง
17:00==8==824-15//ฟบ
17:15==6==597-38
17:30==1==431-93//ฟบ
17:45==2==481-24//ฟล
18:00==6==638-50//ฟบ
18:15==5==663-46
18:30==0==451-96
18:45==6==417-62//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:15==4==444-38//ฟบ
21:30==5==587-96//ฟบ
21:45==4==936-07
22:00==4==054-27//ฟบ
22:15==8==006-96
22:30==0==548-49
22:45==7==997-72////ฟฟบล
23:00==0==828-28
23:35==3==824-58
23:30==8==881-22//ฟบ
23:45==8==010-95
24:00==5==144-61//ฟเบิ้ล
24:15==0==002-99////ฟฟบเบิ้ล
24:30==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==56==316//บบ
08:00==56==286//บบ
08:15==56==831
08:30==45==854///////บบบบบบแพคบน
08:45==56==069//บบ
09;00==67==523
09:15==56==165///////บบบบบบแพคบน
09:30==12==987
09:45==67==071//บบ
10:00==67==799////บบเบิ้ล
10:15==23==790
10:30==56==653///บบบ
10:45==67==578//บบ
11:00==90==201//บบ
11:15==01==108///บบบ
11:30==89==311
11:45==67==944
12:00==78==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==90==430//บบ
13:30==12==702//บบ
13:45==01==404//บบ
14:00==23==709
14:15==04==678
14:30==01==503//บบ
14:45==78==907//บบ
15:00==78==243
15:15==68==287//บบ
15:30==78==189//บบ
15:45==78==758///บบบ
16:00==78==551
============แว๊นชิ่ง
17:00==78==824//บบ
17:15==56==597//บบ
17:30==01==431//บบ
17:45==12==481//บบ
18:00==56==638//บบ
18:15==45==663
18:30==01==451//บบ
18:45==56==417
@@@@พัก@@@@
21:15==45==444//บบ
21:30==56==587//บบ
21:45==45==936
22:00==45==054///////บบบบบบแพคบน
22:15==89==006
22:30==90==548
22:45==57==997//บบ
23:00==80==828//บบ
23:45==13==824
23:30==78==881//บบ
23:45==78==010
24:00==45==144////บบเบิ้ล
24:15==01==002-99////บบเบิ้ล
24:30==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:45==567==316//บบ
08:00==567==286//บบ
08:15==567==831
08:30==345==954////บบบบ
08:45==456==069//บบ
09:00==567==523//บร
09:15==456==165////บบบบ
09:30==012==987
09:46==567==071//บบ
10:00==567==799////บบเบิ้ล
10:15==123==790
10:30==567==653///บบบ
10:45==678==578////บบบบ
11:00==890==201//บบ
11:15==901==108///บบบ
11:30==789==311
11:45==567==944
12:00==478==968//บบ
@@@@พัก@@@@
13:15==890==430//บบ
13:30==012==702////บบบบ
13:45==901==404//บบ
14:00==123==709
14:15==049==678
14:30==901==503//บบ
14:45==789==907///บบบ
15:00==789==243
15:15==678==287////บบบบ
15:30==678==189//บบ
15:45==678==758///บบบ
16:00==678==551
=============แว๊นชิ่ง
17:00==789==824//บร
17:15==567==597///บบบ
17:30==012==431//บบ
17:45==123==481//บบ
18:00==567==638//บร
18:15==456==663//บบ
18:30==901==451//บบ
18:45==456==417//บร
19:00==890==833//บร
@@@@พัก@@@@
21:15==345==444//บบ
21:30==456==587//บร
21:45==345==936//บบ
22:00==456==054//บบ
22:15==890==006//บบ
22:30==901==548
22:45==567==997//บบ
23:00==890==828//บบ
23:15==123==824//บบ
23:30==789==881//บบ
23:45==789==010
24:00==456==144////บบเบิ้ล
24:15==012==002-99//////บบบบเบิ้ล
24:30==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
14-15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

23:30==8==881-22//ฟบ
23:45==8==010-95
24:00==5==144-61//ฟเบิ้ล
24:15==0==002-99////ฟฟบเบิ้ล
24:30==4==990-46//ฟล
24:45==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

22:45==57==997//บบ
23:00==80==828//บบ
23:45==13==824
23:30==78==881//บบ
23:45==78==010
24:00==45==144////บบเบิ้ล
24:15==01==002-99////บบเบิ้ล
24:30==45==990
23:45==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

22:45==567==997//บบ
23:00==890==828//บบ
23:15==123==824//บบ
23:30==789==881//บบ
23:45==789==010
24:00==456==144////บบเบิ้ล
24:15==012==002-99//////บบบบเบิ้ล
24:30==456==990
24:45==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

24:15==9012-3==002//ฟ
24:30==7890-1==990//ฟ
24:45==4567-8==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

23:30==8==881-22//ฟบ
23:45==8==010-95
24:00==5==144-61//ฟเบิ้ล
24:15==0==002-99////ฟฟบเบิ้ล
24:30==4==990-46//ฟล
24:45==5==764-20
01:00==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

22:45==57==997//บบ
23:00==80==828//บบ
23:45==13==824
23:30==78==881//บบ
23:45==78==010
24:00==45==144////บบเบิ้ล
24:15==01==002-99////บบเบิ้ล
24:30==45==990
23:45==56==764//บบ
01:00==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

22:45==567==997//บบ
23:00==890==828//บบ
23:15==123==824//บบ
23:30==789==881//บบ
23:45==789==010
24:00==456==144////บบเบิ้ล
24:15==012==002-99//////บบบบเบิ้ล
24:30==456==990
24:45==567==764///บบบ
01:00==901==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

24:15==9012-3==002//ฟ
24:30==7890-1==990//ฟ
24:45==4567-8==764//ฟ
01:00==8901-2==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
14-15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

23:30==8==881-22//ฟบ
23:45==8==010-95
24:00==5==144-61//ฟเบิ้ล
24:15==0==002-99////ฟฟบเบิ้ล
24:30==4==990-46//ฟล
24:45==5==764-20
01:00==9==138-96//ฟล
01:15==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

22:45==57==997//บบ
23:00==80==828//บบ
23:45==13==824
23:30==78==881//บบ
23:45==78==010
24:00==45==144////บบเบิ้ล
24:15==01==002-99////บบเบิ้ล
24:30==45==990
23:45==56==764//บบ
01:00==90==138
01:15==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

22:45==567==997//บบ
23:00==890==828//บบ
23:15==123==824//บบ
23:30==789==881//บบ
23:45==789==010
24:00==456==144////บบเบิ้ล
24:15==012==002-99//////บบบบเบิ้ล
24:30==456==990
24:45==567==764///บบบ
01:00==901==138//บร
01:15==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

24:15==9012-3==002//ฟ
24:30==7890-1==990//ฟ
24:45==4567-8==764//ฟ
01:00==8901-2==138//ฟ
01:15==4567-8==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==133//ฟ
12:15==5678-9==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
12:30==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
12:30==80==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
12:30==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==133//ฟ
12:15==5678-9==793
12:30==7890-1==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==133//ฟ
12:15==5678-9==793
@@@@พัก@@@@
15:45==7890-1==108//ฟ
16:00==2345-6==742//ฟ
16:15==4567-8==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==133//ฟ
12:15==5678-9==793
@@@@พัก@@@@
15:45==7890-1==108//ฟ
16:00==2345-6==742//ฟ
16:15==4567-8==289
16:30==8902-3==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
16:45==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
16:45==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
16:45==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
==============แว๊นชิ่ง
18:30==7==717-70////ฟฟบล
18:45==7==773-74////ฟฟบล
19:00==3==593-75//ฟบ
19:15==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
============แว๊นชิ่ง
18:30==67==717//บบ
18:45==67==773//บบ
19:00==23==593//บบ
19:15==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
=============แว๊นชิ่ง
18:30==567==717//บบ
18:45==567==773//บบ
19:00==123==593//บบ
19:15==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==133//ฟ
12:15==5678-9==793
@@@@พัก@@@@
18:00==2335-6==765//ฟ
18:15==7890-1==460//ฟ
18:30==3456-7==717//
18:45==3456-7==773//ฟ
19:00==9012-3==593//
19:15==4567-3==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
==============แว๊นชิ่ง
18:30==7==717-70////ฟฟบล
18:45==7==773-74////ฟฟบล
19:00==3==593-75//ฟบ
19:15==7==840-21
19:30==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
============แว๊นชิ่ง
18:30==67==717//บบ
18:45==67==773//บบ
19:00==23==593//บบ
19:15==67==840
19:30==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
=============แว๊นชิ่ง
18:30==567==717//บบ
18:45==567==773//บบ
19:00==123==593//บบ
19:15==567==840
19:30==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==133//ฟ
12:15==5678-9==793
@@@@พัก@@@@
18:00==2335-6==765//ฟ
18:15==7890-1==460//ฟ
18:30==3456-7==717//
18:45==3456-7==773//ฟ
19:00==9012-3==593//
19:15==4567-3==840
19:30==3456-7==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
==============แว๊นชิ่ง
18:30==7==717-70////ฟฟบล
18:45==7==773-74////ฟฟบล
19:00==3==593-75//ฟบ
19:15==7==840-21
19:30==6==496-00//ฟบ
19:45==4==102-20
20:00==1==742-39
20:15==3==483-89//ฟบ
20:30==2==537-92//ฟล
20:45==2==921-17//ฟบ
21:00==5==096-83
21:15==0==616-58
21:30==7==820-32
21:45==6==696-69////ฟฟบล
22:00==3==493-42//ฟบ
22:15==7==987-85//ฟบ
22:30==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
============แว๊นชิ่ง
18:30==67==717//บบ
18:45==67==773//บบ
19:00==23==593//บบ
19:15==67==840
19:30==67==496//บบ
19:45==34==102
20:00==01==742
20:15==34==483///บบบ
20:30==23==537//บบ
20:45==23==921//บบ
21:00==56==096//บบ
21:15==01==616//บบ
21:30==67==820
21:45==56==696//บบ
22:00==34==493///บบบ
22:15==67==987//บบ
22:30==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
=============แว๊นชิ่ง
18:30==567==717//บบ
18:45==567==773//บบ
19:00==123==593//บบ
19:15==567==840
19:30==567==496//บบ
19:45==234==102//บบ
20:00==901==742
20:15==234==483///บบบ
20:30==123==537//บบ
20:45==123==921////บบบบ
21:00==456==096//บบ
21:15==901==616//บบ
21:30==567==820
21:45==456==696//บบ
22:00==234==493///บบบ
22:15==567==987//บบ
22:30==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
==============แว๊นชิ่ง
18:30==7==717-70////ฟฟบล
18:45==7==773-74////ฟฟบล
19:00==3==593-75//ฟบ
19:15==7==840-21
19:30==6==496-00//ฟบ
19:45==4==102-20
20:00==1==742-39
20:15==3==483-89//ฟบ
20:30==2==537-92//ฟล
20:45==2==921-17//ฟบ
21:00==5==096-83
21:15==0==616-58
21:30==7==820-32
21:45==6==696-69////ฟฟบล
22:00==3==493-42//ฟบ
22:15==7==987-85//ฟบ
22:30==5==265-94//ฟบ
22:45==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
============แว๊นชิ่ง
18:30==67==717//บบ
18:45==67==773//บบ
19:00==23==593//บบ
19:15==67==840
19:30==67==496//บบ
19:45==34==102
20:00==01==742
20:15==34==483///บบบ
20:30==23==537//บบ
20:45==23==921//บบ
21:00==56==096//บบ
21:15==01==616//บบ
21:30==67==820
21:45==56==696//บบ
22:00==34==493///บบบ
22:15==67==987//บบ
22:30==45==265//บบ
22:45==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
=============แว๊นชิ่ง
18:30==567==717//บบ
18:45==567==773//บบ
19:00==123==593//บบ
19:15==567==840
19:30==567==496//บบ
19:45==234==102//บบ
20:00==901==742
20:15==234==483///บบบ
20:30==123==537//บบ
20:45==123==921////บบบบ
21:00==456==096//บบ
21:15==901==616//บบ
21:30==567==820
21:45==456==696//บบ
22:00==234==493///บบบ
22:15==567==987//บบ
22:30==345==265//บบ
22:45==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==133//ฟ
12:15==5678-9==793
@@@@พัก@@@@
18:00==2335-6==765//ฟ
18:15==7890-1==460//ฟ
18:30==3456-7==717//
18:45==3456-7==773//ฟ
19:00==9012-3==593//
19:15==4567-3==840
19:30==3456-7==496//ฟ
19:45==0123-4==102//ฟ
20:00==9012-3==742//ฟ
20:15==9012-3==483//
20:30==9012-8==537
20:45==9012-8==921//ฟ
21:00==2345-1==096
21:15==7890-1==616
21:30==4567-2==820
21:45==4567-8==696//ฟ
22:00==2345-6==493//ฟ
22:15==5678-9==987//ฟ
22:30==3456-7==265//ฟ
22:45==7890-1==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
==============แว๊นชิ่ง
18:30==7==717-70////ฟฟบล
18:45==7==773-74////ฟฟบล
19:00==3==593-75//ฟบ
19:15==7==840-21
19:30==6==496-00//ฟบ
19:45==4==102-20
20:00==1==742-39
20:15==3==483-89//ฟบ
20:30==2==537-92//ฟล
20:45==2==921-17//ฟบ
21:00==5==096-83
21:15==0==616-58
21:30==7==820-32
21:45==6==696-69////ฟฟบล
22:00==3==493-42//ฟบ
22:15==7==987-85//ฟบ
22:30==5==265-94//ฟบ
22:45==9==975-27//ฟบ
23:00==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
============แว๊นชิ่ง
18:30==67==717//บบ
18:45==67==773//บบ
19:00==23==593//บบ
19:15==67==840
19:30==67==496//บบ
19:45==34==102
20:00==01==742
20:15==34==483///บบบ
20:30==23==537//บบ
20:45==23==921//บบ
21:00==56==096//บบ
21:15==01==616//บบ
21:30==67==820
21:45==56==696//บบ
22:00==34==493///บบบ
22:15==67==987//บบ
22:30==45==265//บบ
22:45==90==975//บบ
23:00==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
=============แว๊นชิ่ง
18:30==567==717//บบ
18:45==567==773//บบ
19:00==123==593//บบ
19:15==567==840
19:30==567==496//บบ
19:45==234==102//บบ
20:00==901==742
20:15==234==483///บบบ
20:30==123==537//บบ
20:45==123==921////บบบบ
21:00==456==096//บบ
21:15==901==616//บบ
21:30==567==820
21:45==456==696//บบ
22:00==234==493///บบบ
22:15==567==987//บบ
22:30==345==265//บบ
22:45==890==975//บร
23:00==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
==============แว๊นชิ่ง
18:30==7==717-70////ฟฟบล
18:45==7==773-74////ฟฟบล
19:00==3==593-75//ฟบ
19:15==7==840-21
19:30==6==496-00//ฟบ
19:45==4==102-20
20:00==1==742-39
20:15==3==483-89//ฟบ
20:30==2==537-92//ฟล
20:45==2==921-17//ฟบ
21:00==5==096-83
21:15==0==616-58
21:30==7==820-32
21:45==6==696-69////ฟฟบล
22:00==3==493-42//ฟบ
22:15==7==987-85//ฟบ
22:30==5==265-94//ฟบ
22:45==9==975-27//ฟบ
23:00==0==153-44
23:15==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
============แว๊นชิ่ง
18:30==67==717//บบ
18:45==67==773//บบ
19:00==23==593//บบ
19:15==67==840
19:30==67==496//บบ
19:45==34==102
20:00==01==742
20:15==34==483///บบบ
20:30==23==537//บบ
20:45==23==921//บบ
21:00==56==096//บบ
21:15==01==616//บบ
21:30==67==820
21:45==56==696//บบ
22:00==34==493///บบบ
22:15==67==987//บบ
22:30==45==265//บบ
22:45==90==975//บบ
23:00==90==153
23:15==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
=============แว๊นชิ่ง
18:30==567==717//บบ
18:45==567==773//บบ
19:00==123==593//บบ
19:15==567==840
19:30==567==496//บบ
19:45==234==102//บบ
20:00==901==742
20:15==234==483///บบบ
20:30==123==537//บบ
20:45==123==921////บบบบ
21:00==456==096//บบ
21:15==901==616//บบ
21:30==567==820
21:45==456==696//บบ
22:00==234==493///บบบ
22:15==567==987//บบ
22:30==345==265//บบ
22:45==890==975//บร
23:00==890==153
23:15==234==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
==============แว๊นชิ่ง
18:30==7==717-70////ฟฟบล
18:45==7==773-74////ฟฟบล
19:00==3==593-75//ฟบ
19:15==7==840-21
19:30==6==496-00//ฟบ
19:45==4==102-20
20:00==1==742-39
20:15==3==483-89//ฟบ
20:30==2==537-92//ฟล
20:45==2==921-17//ฟบ
21:00==5==096-83
21:15==0==616-58
21:30==7==820-32
21:45==6==696-69////ฟฟบล
22:00==3==493-42//ฟบ
22:15==7==987-85//ฟบ
22:30==5==265-94//ฟบ
22:45==9==975-27//ฟบ
23:00==0==153-44
23:15==3==026-31//ฟล
23:30==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
============แว๊นชิ่ง
18:30==67==717//บบ
18:45==67==773//บบ
19:00==23==593//บบ
19:15==67==840
19:30==67==496//บบ
19:45==34==102
20:00==01==742
20:15==34==483///บบบ
20:30==23==537//บบ
20:45==23==921//บบ
21:00==56==096//บบ
21:15==01==616//บบ
21:30==67==820
21:45==56==696//บบ
22:00==34==493///บบบ
22:15==67==987//บบ
22:30==45==265//บบ
22:45==90==975//บบ
23:00==90==153
23:15==34==026
23:30==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
=============แว๊นชิ่ง
18:30==567==717//บบ
18:45==567==773//บบ
19:00==123==593//บบ
19:15==567==840
19:30==567==496//บบ
19:45==234==102//บบ
20:00==901==742
20:15==234==483///บบบ
20:30==123==537//บบ
20:45==123==921////บบบบ
21:00==456==096//บบ
21:15==901==616//บบ
21:30==567==820
21:45==456==696//บบ
22:00==234==493///บบบ
22:15==567==987//บบ
22:30==345==265//บบ
22:45==890==975//บร
23:00==890==153
23:15==234==026//บบ
23:30==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
15-09-62

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

08:30==1==214-71////ฟฟบล
08:45==4==944-18//ฟบ
09:00==4==654-59//ฟบ
09:15==4==853-00
09:30==4==406-33//ฟบ
09:45==2==127-23////ฟฟบล
10:00==5==466-25////ฟฟลเบิ้ล
10:15==6==644-82////ฟฟบเบิ้ล
10:30==5==433-02
10:45==3==008-08
11:00==2==622-10//ฟฟบเบิ้ล
11:15==2==329-75//ฟบ
11:30==3==093-19//ฟบ
11:45==9==547-75
12:00==3==133-82//ฟบ
12:15==8==793-33
@@@@พัก@@@@
14:00==2==261-43//ฟบ
14:15==9==699-35//ฟบ
14:30==4==500-93
14:45==4==420-21//ฟบ
15:00==0==679-52
15:15==3==245-16
15:30==5==451-69//ฟบ
15:45==1==108-84//ฟบ
16:00==6==742-27
16:15==8==289-68////ฟฟบล
16:30==2==986-64
==============แว๊นชิ่ง
18:30==7==717-70////ฟฟบล
18:45==7==773-74////ฟฟบล
19:00==3==593-75//ฟบ
19:15==7==840-21
19:30==6==496-00//ฟบ
19:45==4==102-20
20:00==1==742-39
20:15==3==483-89//ฟบ
20:30==2==537-92//ฟล
20:45==2==921-17//ฟบ
21:00==5==096-83
21:15==0==616-58
21:30==7==820-32
21:45==6==696-69////ฟฟบล
22:00==3==493-42//ฟบ
22:15==7==987-85//ฟบ
22:30==5==265-94//ฟบ
22:45==9==975-27//ฟบ
23:00==0==153-44
23:15==3==026-31//ฟล
23:30==5==935-10//ฟบ
23:45==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==01==214//บบ
08:45==34==944//บบ
09:00==34==654//บบ
09:15==34==853//บบ
09:30==34==406//บบ
09:45==23==127-23////บบแพคล่าง
10:00==56==466////บบเบิ้ล
10:15==67==644////บบเบิ้ล
10:30==56==433
10:45==34==008
11:00==02==622////บบเบิ้ล
11:15==02==329//บบ
11:30==13==093//บบ
11:45==79==547//บบ
12:00==13==133///บบบ
12:15==68==793
@@@@พัก@@@@
14:00==23==261//บบ
14:15==90==699//บบ
14:30==34==500
14:45==34==420//บบ
15:00==90==679//บบ
15:15==23==245//บบ
15:30==56==451//บบ
15:45==12==108//บบ
16:00==56==742
16:15==89==289///////บบบบบบแพคบน
16:30==23==986
============แว๊นชิ่ง
18:30==67==717//บบ
18:45==67==773//บบ
19:00==23==593//บบ
19:15==67==840
19:30==67==496//บบ
19:45==34==102
20:00==01==742
20:15==34==483///บบบ
20:30==23==537//บบ
20:45==23==921//บบ
21:00==56==096//บบ
21:15==01==616//บบ
21:30==67==820
21:45==56==696//บบ
22:00==34==493///บบบ
22:15==67==987//บบ
22:30==45==265//บบ
22:45==90==975//บบ
23:00==90==153
23:15==34==026
23:30==45==935//บบ
23:45==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==012==214///บบบ
08:45==345==944//บบ
09:00==345==654////บบบบ
09:15==345==853////บบบบ
09:30==345==406//บร
09:45==234==127//บบ
10:00==567==466////บบเบิ้ล
10:15==678==644////บบเบิ้ล
10:30==567==433
10:45==234==008
11:00==012==622////บบเบิ้ล
11:15==012==329//บบ
11:30==123==093//บบ
11:45==789==547//บบ
12:00==123==133///บบบ
12:15==678==793//บร
@@@@พัก@@@@
14:00==123==261///บบบ
14:15==890==699//บบ
14:30==234==500
14:45==234==420///บบบ
15:00==890==679//บบ
15:15==123==245//บร
15:30==456==451///บบบ
15:45==012==108///บบบ
16:00==567==742//บร
16:15==789==289////บบบบ
16:30==123==986
=============แว๊นชิ่ง
18:30==567==717//บบ
18:45==567==773//บบ
19:00==123==593//บบ
19:15==567==840
19:30==567==496//บบ
19:45==234==102//บบ
20:00==901==742
20:15==234==483///บบบ
20:30==123==537//บบ
20:45==123==921////บบบบ
21:00==456==096//บบ
21:15==901==616//บบ
21:30==567==820
21:45==456==696//บบ
22:00==234==493///บบบ
22:15==567==987//บบ
22:30==345==265//บบ
22:45==890==975//บร
23:00==890==153
23:15==234==026//บบ
23:30==456==935//บบ
23:45==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
15-09-62

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

08:30==1234-5==214//ฟ
08:45==2345-6==944//ฟ
09:00==1234-5==654//ฟ
09:15==1234-5==853//ฟ
09:30==1234-5==406
09:45==4567-8==127//ฟ
10:00==6789-0==466//ฟ
10:15==5678-9==644
10:30==2345-6==433//ฟ
10:45==1234-5==008
11:00==9012-3==622//ฟ
11:15==9012-3==329//ฟ
11:30==0123-4==093//ฟ
11:45==6789-0==547//ฟ
12:00==0123-4==133//ฟ
12:15==5678-9==793
@@@@พัก@@@@
18:00==2335-6==765//ฟ
18:15==7890-1==460//ฟ
18:30==3456-7==717//
18:45==3456-7==773//ฟ
19:00==9012-3==593//
19:15==4567-3==840
19:30==3456-7==496//ฟ
19:45==0123-4==102//ฟ
20:00==9012-3==742//ฟ
20:15==9012-3==483//
20:30==9012-8==537
20:45==9012-8==921//ฟ
21:00==2345-1==096
21:15==7890-1==616
21:30==4567-2==820
21:45==4567-8==696//ฟ
22:00==2345-6==493//ฟ
22:15==5678-9==987//ฟ
22:30==3456-7==265//ฟ
22:45==7890-1==975
23:00==8901-2==153
23:15==3456-2==026//ฟ
23:30==5678-4==935//ฟ
23:45==4567-3==

ปัก หน่วยบน ฟันเน้น 4 ตัวหน้า

เข้ากลุ่ม id line skwat77

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Suphannika
Suphannika เมื่อ  38 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Snn2499
Snn2499 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
adirek4140
adirek4140 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Arnon2255
Arnon2255 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sud195
Sud195 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Air1see2
Air1see2 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mira22
Mira22 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Giff2562
Giff2562 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Huneychanel
Huneychanel เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wittaya2562
Wittaya2562 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง