ไม่พูดเยอะ...เจ็บคอ

ไลน์ oui88888
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=

74_73_72

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=102-51บล
20.00=666=

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=102-51บล
20.00=666=499-15×
20.15=666=

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=102-51บล
20.00=666=499-15×
20.15=666=623-87บ,แตก 623
20.30=777=

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=102-51บล
20.00=666=499-15×
20.15=666=623-87บ,แตก 623
20.30=777=550-35×
20.45=666=531-67ล
21.00=333=

38______438

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=102-51บล
20.00=666=499-15×
20.15=666=623-87บ,แตก 623
20.30=777=550-35×
20.45=666=531-67ล
21.00=333=113-18บ
21.15=999=

91_93_13

391

ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=102-51บล
20.00=666=499-15×
20.15=666=623-87บ,แตก 623
20.30=777=550-35×
20.45=666=531-67ล
21.00=333=113-18บ
21.15=999=370-66×
21.30=777=


79

179_279_379


ไลน์ oui88888
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=102-51บล
20.00=666=499-15×
20.15=666=623-87บ,แตก 623
20.30=777=550-35×
20.45=666=531-67ล
21.00=333=113-18บ
21.15=999=370-66×
21.30=777=679-27บลจ79
21.45=555=280-53ล
22.00=555=852-52บล
22.15=111=168-70บ,ลาก 16 แตก
22.30=111=

14

714

814

ไลน์ oui88888
mindmy
_
mindmy
11:45=888=387-37บ
12:00=888=585-74บ
12:15=000=880-70บล
12:30=555=481-45ล
12:45=111=787-38×
13:00=000=061-10บล
13:15=999=777-97ล
13:30=222=322-54บ
13:45=555=586-16บ
14:00=555=005-02บล
14:15=999=903-59บล
14.30=777=716-49บ
14.45=000=148-23×
15.00=222=863-20ล
15.15=777=016-16×
15.30=000=035-40บล
15.45=222=293-26บล
16.00=777=976-58บ
16.15=000=160-55บ
16.30=444=615-14ล
16.45=999=074-12×
17:00=555=765-23บ
17:15=666=602-51บ
17:30=444=441-64บล
17.45=777=430-94×
18.00=777=297-05บ
18.15=111=416-66บ
18.30=666=362-33บ
18.45=000=970-33บ
19.00=000=073-61บ
19.15=777=720-49บ
19.30=777=725-20บ
19.45=111=102-51บล
20.00=666=499-15×
20.15=666=623-87บ,แตก 623
20.30=777=550-35×
20.45=666=531-67ล
21.00=333=113-18บ
21.15=999=370-66×
21.30=777=679-27บลจ79
21.45=555=280-53ล
22.00=555=852-52บล
22.15=111=168-70บ,ลาก 16 แตก
22.30=111=956-34×
22.45=333=

31

431ไลน์ oui88888
mindmy
07.00=555=457-38บ
07.15=555=905-36บ
07.30=777=227-15บ
07.45=555=355-31บ
08.00=555=755-53บล
08.15=888=894-88บล
08.30=888=480-16บ
08.45=999=654-92ล
09.00=333=

39

539


mindmy
07.00=555=457-38บ
07.15=555=905-36บ
07.30=777=227-15บ
07.45=555=355-31บ
08.00=555=755-53บล
08.15=888=894-88บล
08.30=888=480-16บ
08.45=999=654-92ล
09.00=333=087-85×
09.15=333=

30

830


mindmy
19.15=000=790-95บจ90,แตก 790


09


709

mindmy
19.15=000=790-95บจ90,แตก 790
19.30=111=

19

719
mindmy
19.15=000=790-95บจ90,แตก 790
19.30=111=391-08บจ91
19.45=000=098-22บ
20.00=333=
mindmy
19.15=000=790-95บจ90,แตก 790
19.30=111=391-08บจ91
19.45=000=098-22บ
20.00=333=875-67×
20.15=666=

61_67_69

167_169_769
mindmy
19.15=000=790-95บจ90,แตก 790
19.30=111=391-08บจ91
19.45=000=098-22บ,ลาก 09 แตก
20.00=333=875-67×
20.15=666=631-93บ,ลาก 61 แตก
20.30=444=


41_47_49
mindmy
19.15=000=790-95บจ90,แตก 790
19.30=111=391-08บจ91
19.45=000=098-22บ,ลาก 09 แตก
20.00=333=875-67×
20.15=666=631-93บ,ลาก 61 แตก
20.30=444=602-63×
20.45=111=


14_16

614
mindmy
19.15=000=790-95บจ90,แตก 790
19.30=111=391-08บจ91
19.45=000=098-22บ,ลาก 09 แตก
20.00=333=875-67×
20.15=666=631-93บ,ลาก 61 แตก
20.30=444=602-63×
20.45=111=723-71ล
21.00=777=

70


670
mindmy
499-77
23.00=555=521-37บ
23.15=555=230-95ล
23.30=333=623-24บ
23.45=222=963-02ล
24.00=000=394-03ล
24.15=111=

13_14_19
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=

80_83_85

083_085_385

ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=

40_43_45


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=

89_88_99


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=


41,42_______142


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=

10_19


019


41,42_______142


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=

14_18


418

ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=

71

471ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=

08_07_09

ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=

36_35_34

ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=

83

783


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
11.45=888=
12.00=888=
12.15=222=
12.30=000=
12.45=555=


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=


เน้นลาก

83_82_81
93_92_91ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=


เน้นลาก

00_09_08
10_19_18


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=


เน้นลาก

52_51_50
42_41_40


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=


เน้นลาก

50_59_58
60_69_68


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

วิ่งบน+รูดบน

16.00=78=


วิ่งบน+รูดล่าง

16.00=888=


70_79_78
80_89_88

ไลน์ oui88888

mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

วิ่งบน+รูดบน

16.00=78=393-79×
16.15=10=


วิ่งบน+รูดล่าง

16.00=888=393-79จ79
16.15=000=

14_15
04_05ไลน์ oui88888

mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

16.00=888=393-79จ79
16.15=000=626-90ล
16.30=222=

21_27_28


ไลน์ oui88888

mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

16.00=888=393-79จ79
16.15=000=626-90ล
16.30=222=408-64×
19.15=444=674-24บลจ24
19.30=666=

62_64_66


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

16.00=888=393-79จ79
16.15=000=626-90ล
16.30=222=408-64×
19.15=444=674-24บลจ24
19.30=666=841-54×
19.45=333=

31_39

139


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

16.00=888=393-79จ79
16.15=000=626-90ล
16.30=222=408-64×
19.15=444=674-24บลจ24
19.30=666=841-54×
19.45=333=351-02บ,ลาก 31 แตก
20.00=333=

31_39

931


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

16.00=888=393-79จ79
16.15=000=626-90ล
16.30=222=408-64×
19.15=444=674-24บลจ24
19.30=666=841-54×
19.45=333=351-02บ,ลาก 31 แตก
20.00=333=855-73ล
20.15=777=

73_75

573ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

16.00=888=393-79จ79
16.15=000=626-90ล
16.30=222=408-64×
19.15=444=674-24บลจ24
19.30=666=841-54×
19.45=333=351-02บ,ลาก 31 แตก
20.00=333=855-73ล
20.15=777=091-53×
20.30=111=117-80บ
20.45=666=004-46ล
21.00=333=673-81บ
21.15=222=363-82ล
21.30=222=103-62ล
21.45=222=

22_23_24


ไลน์ oui88888
mindmy

00.00=333=394-03บลจ03
00.15=000=478-40ล
00.30=444=478-74บล
00.45=111=031-29บบจ31,แตก 031
01.00=233=564-59×
01.15=666=296-78บ
01.30=777=709-10บ
01.45=000=030-06บลจ30,แตก 030
02.00=000=004-50บลจ50
02.15=666=888-23×
02.30=111=891-56บ
02.45=777=193-60×
03.00=999=236-77×
03.15=111=657-15ลจ15
ื่03.30=333=220-97×
03.45=888=351-81ล
04.00=222=195-98×
04.15=999=395-20บจ95,แตก 395
ื04.30=333=527-53บลจ53
04.45=444=766-88×
05.00=666=690-60บลจ60
========ถอน=======

05.15=333=763-81บ
05.30=222=264-56บ
05.45=555=510-93บ
06.00=666=822-63ลจ63
========ถอน=======

07.00=888=385-28บล
07:15=777=847-85บ
07.30=444=134-89บจ34
07.45=888=488-65บ
08.00=444=219-49ล
08.15=888=121-35×
08.30=444=190-15×
08.45=888=318-72บ
========ถอน=======

09.00=111=972-48×
09.15=111=803-47×
09.30=777=112-63บ
09.45=888=928-05บ
10.00=333=379-82บ
10.15=999=869-40บ
10.30=333=608-93ล
10.45=000=996-54×
11.00=333=627-95×
11.15=888=494-22×
11:30=222=029-93บ
=====สะสมไว้======

วิ่งบน+รูดบน

13.00=45=452-49บบบ
13.15=56=563-20บบบ
13.30=90=904-37บบบ
13.45=45=853-90บบ
14.00=89=967-35บ
14.15=01=491-47บบ
14.30=45=109-17×
14.45=56=475-36บบ

วิ่งบน+รูดล่าง

13.00=555=452-49บ
13.15=666=563-20บ
13.30=000=904-37บ
13.45=555=853-90บ,ลาก85แตก
14.00=999=967-35บ
14.15=111=491-47บจ91,ลาก 91 แตก
14.30=555=109-17×
14.45=666=475-36ล
========ถอน=======

16.00=888=393-79จ79
16.15=000=626-90ล
16.30=222=408-64×
19.15=444=674-24บลจ24
19.30=666=841-54×
19.45=333=351-02บ,ลาก 31 แตก
20.00=333=855-73ล
20.15=777=091-53×
20.30=111=117-80บ
20.45=666=004-46ล
21.00=333=673-81บ
21.15=222=363-82ล
21.30=222=103-62ล
21.45=222=694-55×
22.00=333=

37_38_39


ไลน์ oui88888
mindmy
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย mindmy  
ลรวม 6403577
2 ตัวล่าง 03
3 ตัวบน 577
mindmy
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย mindmy  
ขอบคุณทุกคนทีีติดตามค่ะ ปิดจ๊อบนร้า
mindmy
.
mindmy
00.00=999=159-33บจ59,แตก 159
00.15=888=583-75บจ83
00.30=999=966-01บ
00.45=222=125-71บจ25, แตก 125
01.00=777=757-92บจ57
01.15=333=373-42บ
01.30=444=243-40บลจ43,แตก 243
01.45=555=971-68×
02.00=333=585-54×
02.15=666=413-64ล
02.30=000=110-59บ
02:45=111=654-83จ83
03:00=222=328-29บลจ28,แตก 328
03:15=666=896-83บจ83
03:30=555=926-10×
03:45=666=667-74บ
04:00=222=714-29ล
04:15=000=050-85บ
04.30=222=409-12ลจ12
04.45=222=

20_21

420_421
520_521
620_621

ไลน์ oui88888

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

WannapaDamrong
WannapaDamrong เมื่อ  5 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nut11111
Nut11111 เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mompa
Mompa เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mike428965
Mike428965 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nongnong3009
Nongnong3009 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Capoon
Capoon เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tongmo1889
Tongmo1889 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ps242524
ps242524 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Addy1974
Addy1974 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Gegift99
Gegift99 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง