09-10-62 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน +ปักหลักบน ไม่ย้อนสุตรและไม่ปั่นวิว

08-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==2==227-15//ฟบ
07:45==5==355-31//ฟบ
08:00==7==755-53//ฟบ
08:15==5==894-88//ฟเบิ้ล
08:30==5==480-16
08:45==3==654-92
09:00==0==087-85//ฟบ
09:15==4==900-31
09:30==2==078-88
09:45==0==255-56//ฟเบิ้ล
10:00==7==959-16
10:15==9==188-91////ฟฟลเบิ้ล
==============แว๊นชิ่ง
14:45==5==575-83//ฟบ
15:00==2==129-40//ฟบ
15:15==2==723-19//ฟบ
15:30==2==396-94
15:45==2==156-57
16:00==9==317-00//ฟเบิ้ล
16:15==1==541-15////ฟฟบล
16:30==7==517-98//ฟบ
16:45==3==099-45//ฟเบิ้ล
17:00==0==997-20//ฟล
17:15==7==473-46//ฟบ
==============แว๊นชิ่ง
18:00==3==743-69//ฟบ
18:15==6==370-28
18:30==2==261-09//ฟบ
18:45==1==721-08//ฟบ
19:00==0==077-20////ฟฟบล
19:15==4==790-95
19:30==3==391-08//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==0==697-10//ฟล
21:30==9==128-28
21:45==8==496-48//ฟล
22:00==6==114-03
22:15==6==349-80
22:30==0==635-04//ฟล
22:45==4==499-77//ฟบ
23:00==4==521-37
===============เบรค
24:30==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==12==227//บบ
07:45==56==355//บบ
08:00==78==755//บบ
08:15==56==894-88//เบิ้ล
08:30==45==480//บบ
08:45==34==654//บบ
09:00==90==087//บบ
09:15==34==900
09:30==23==078
09:45==90==255//เบิ้ล
10:00==78==959
10:15==89==188////บบเบิ้ล
============แว๊นชิ่ง
14:00==13==781//บบ
14:15==57==209
14:30==23==122//บบ
14:45==45==575//บบ
15:00==12==129///บบบ
15:15==12==723//บบ
15:30==12==396
15:45==12==156//บบ
16:00==90==317-00//เบิ้ล
16:15==12==541//บบ
16:30==78==517//บบ
16:45==34==099//เบิ้ล
17:00==01==997
17:15==67==473//บบ
============แว๊นชิ่ง
18:00==34==743///////บบบบบบแพคบน
18:15==67==370//บบ
18:30==12==261///บบบ
18:45==01==721//บบ
19:00==90==077//บบ
19:15==34==790
19:30==34==391//บบ
@@@@พัก@@@@
23:45==23==963//บบ
24:00==23==394//บบ
24:15==23==478
24:30==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

07:30==123==227//บบ
07:45==567==355//บบ
08:00==789==755//บร
08:15==567==894-88//เบิ้ล
08:30==456==480//บร
08:45==345==654////บบบบ
09:00==901==087//บร
09:15==345==900
09:30==234==078
09:45==901==255//เบิ้ล
10:00==789==959//บบ
10:15==789==188////บบเบิ้ล
10:30==678==662//บบ
=============แว๊นชิ่ง
13:00==678==988//บบ
13:15==678==889//บบ
13:30==456==495///บบบ
13:45==234==522//บบ
14:00==123==781//บบ
14:15==567==209
14:30==123==122///บบบ
14:45==345==575//บบ
15:00==012==129///บบบ
15:15==012==723//บบ
15:30==012==396
15:45==012==156//บร
16:00==890==317-00//เบิ้ล
16:15==012==541//บบ
16:30==678==517//บบ
16:45==234==099//เบิ้ล
17:00==901==997//บบ
17:15==678==473//บบ
=============แว๊นชิ่ง
18:00==234==743////บบบบ
18:15==567==370//บบ
18:30==012==261///บบบ
18:45==901==721//บบ
19:00==890==077//บร
19:15==234==790
19:30==234==391//บร
@@@@พัก@@@@
23:45==123==963//บบ
24:00==123==394//บร
24:15==923==478
24:30==234==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

24:30==4==478-74////ฟฟบล
24:45==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==963//บบ
24:00==23==394//บบ
24:15==23==478
24:30==34==478//บบ
24:45==48==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==123==963//บบ
24:00==123==394//บร
24:15==923==478
24:30==234==478//บร
24:45==478==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

24:30==4==478-74////ฟฟบล
24:45==4==031-29
01:00==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==963//บบ
24:00==23==394//บบ
24:15==23==478
24:30==34==478//บบ
24:45==48==031
01:00==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==123==963//บบ
24:00==123==394//บร
24:15==923==478
24:30==234==478//บร
24:45==478==031
01:00==348==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

24:30==4==478-74////ฟฟบล
24:45==4==031-29
01:00==4==564-59//ฟบ
01:15==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==963//บบ
24:00==23==394//บบ
24:15==23==478
24:30==34==478//บบ
24:45==48==031
01:00==34==564//บบ
01:15==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==123==963//บบ
24:00==123==394//บร
24:15==923==478
24:30==234==478//บร
24:45==478==031
01:00==348==564//บบ
01:15==348==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
หุ้นไทย 09-10-62

เน้นๆๆ 7777777 คู่ 1 เท่านั้น

ตามจนมา

73-74-76-78

073-174-678-278-176

จัดหนักจักเต้มได้เลยมาแน่นอน

id line skwat77
poptapo
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ทช 150-67
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==029-93
11:45==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==029
11:45==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==029
11:45==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==029-93
11:45==4==451-96//ฟบ
12:00==2==415-26//ฟล
12:15==5==974-13
@@@@พัก@@@@
15:30==5==625-13//ฟบ
15:45==0==151-15
16:00==1==939-79
16:15==2==626-90//ฟบ
16:30==8==408-64//ฟบ
16:45==0==039-20////ฟฟบล
17:00==7==959-75//ฟล
==============แว๊นชิ่ง
17:45==8==788-83////ฟฟบล
18:00==2==026-64//ฟบ
18:15==1==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==029
11:45==45==451///บบบ
12:00==23==415
12:15==56==974
12:30==78==804//บบ
12:45==34==732//บบ
13:00==89==452
@@@@พัก@@@@
15:30==56==625///บบบ
15:45==01==151//บบ
16:00==12==939
16:15==23==626//บบ
16:30==89==408//บบ
16:45==01==039//บบ
17:00==78==959
============แว๊นชิ่ง
17:45==89==788//บบ
18:00==12==026//บบ
18:15==01==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==029
11:45==456==451///บบบ
12:00==234==415//บร
12:15==456==974//บบ
12:30==789==804//บร
12:45==345==732//บบ
13:00==890==452
@@@@พัก@@@@
15:30==567==625///บบบ
15:45==012==151//บบ
16:00==012==939
16:15==123==626//บบ
16:30==789==408//บบ
16:45==901==039///บบบ
17:00==678==959
=============แว๊นชิ่ง
17:45==789==788///บบบ
18:00==123==026//บบ
18:15==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

07:45==5678-9==488//ฟ
08:00==8901-2==219//ฟ
08:15==0123-4==121//ฟ
08:30==5678-9==190
08:45==3456-7==318
09:00==7890-1==972
09:15==1234-5==803//ฟ
09:30==1234-5==112//ฟ
09:45==8901-2==928//ฟ
10:00==8901-2==379//ฟ
10:15==4567-8==869
10:30==0123-4==608
10:45==4567-8==996//ฟ
11:00==2345-6==627
11:15==9012-3==494
11:30==6789-5==029//ฟ
11:45==6789-5==451
12:00==2345-6==415//ฟ
12:15==4567-8==974//ฟ
12:30==7890-1==804
12:45==2345-6==732//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==3456-7==904//ฟ
13:45==3456-7==853//ฟ
14:00==8901-2==967
14:15==1234-5==491//ฟ
14:30==2345-6==109
14:45==5678-9==475//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:45==6789-0==788//ฟ
18:00==6789-0==026//ฟ
18:15==4567-8==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==029-93
11:45==4==451-96//ฟบ
12:00==2==415-26//ฟล
12:15==5==974-13
@@@@พัก@@@@
15:30==5==625-13//ฟบ
15:45==0==151-15
16:00==1==939-79
16:15==2==626-90//ฟบ
16:30==8==408-64//ฟบ
16:45==0==039-20////ฟฟบล
17:00==7==959-75//ฟล
==============แว๊นชิ่ง
17:45==8==788-83////ฟฟบล
18:00==2==026-64//ฟบ
18:15==1==707-48
18:30==3===

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==029
11:45==45==451///บบบ
12:00==23==415
12:15==56==974
12:30==78==804//บบ
12:45==34==732//บบ
13:00==89==452
@@@@พัก@@@@
15:30==56==625///บบบ
15:45==01==151//บบ
16:00==12==939
16:15==23==626//บบ
16:30==89==408//บบ
16:45==01==039//บบ
17:00==78==959
============แว๊นชิ่ง
17:45==89==788//บบ
18:00==12==026//บบ
18:15==01==707//บบ
18:30==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==029
11:45==456==451///บบบ
12:00==234==415//บร
12:15==456==974//บบ
12:30==789==804//บร
12:45==345==732//บบ
13:00==890==452
@@@@พัก@@@@
15:30==567==625///บบบ
15:45==012==151//บบ
16:00==012==939
16:15==123==626//บบ
16:30==789==408//บบ
16:45==901==039///บบบ
17:00==678==959
=============แว๊นชิ่ง
17:45==789==788///บบบ
18:00==123==026//บบ
18:15==012==707//บบ
18:30==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

07:45==5678-9==488//ฟ
08:00==8901-2==219//ฟ
08:15==0123-4==121//ฟ
08:30==5678-9==190
08:45==3456-7==318
09:00==7890-1==972
09:15==1234-5==803//ฟ
09:30==1234-5==112//ฟ
09:45==8901-2==928//ฟ
10:00==8901-2==379//ฟ
10:15==4567-8==869
10:30==0123-4==608
10:45==4567-8==996//ฟ
11:00==2345-6==627
11:15==9012-3==494
11:30==6789-5==029//ฟ
11:45==6789-5==451
12:00==2345-6==415//ฟ
12:15==4567-8==974//ฟ
12:30==7890-1==804
12:45==2345-6==732//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==3456-7==904//ฟ
13:45==3456-7==853//ฟ
14:00==8901-2==967
14:15==1234-5==491//ฟ
14:30==2345-6==109
14:45==5678-9==475//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:45==6789-0==788//ฟ
18:00==6789-0==026//ฟ
18:15==4567-8==707//ฟ
18:30==5678-9==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==029-93
11:45==4==451-96//ฟบ
12:00==2==415-26//ฟล
12:15==5==974-13
@@@@พัก@@@@
15:30==5==625-13//ฟบ
15:45==0==151-15
16:00==1==939-79
16:15==2==626-90//ฟบ
16:30==8==408-64//ฟบ
16:45==0==039-20////ฟฟบล
17:00==7==959-75//ฟล
==============แว๊นชิ่ง
17:45==8==788-83////ฟฟบล
18:00==2==026-64//ฟบ
18:15==1==707-48
18:30==3==756-99
18:45==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==029
11:45==45==451///บบบ
12:00==23==415
12:15==56==974
12:30==78==804//บบ
12:45==34==732//บบ
13:00==89==452
@@@@พัก@@@@
15:30==56==625///บบบ
15:45==01==151//บบ
16:00==12==939
16:15==23==626//บบ
16:30==89==408//บบ
16:45==01==039//บบ
17:00==78==959
============แว๊นชิ่ง
17:45==89==788//บบ
18:00==12==026//บบ
18:15==01==707//บบ
18:30==23==756
18:45==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==029
11:45==456==451///บบบ
12:00==234==415//บร
12:15==456==974//บบ
12:30==789==804//บร
12:45==345==732//บบ
13:00==890==452
@@@@พัก@@@@
15:30==567==625///บบบ
15:45==012==151//บบ
16:00==012==939
16:15==123==626//บบ
16:30==789==408//บบ
16:45==901==039///บบบ
17:00==678==959
=============แว๊นชิ่ง
17:45==789==788///บบบ
18:00==123==026//บบ
18:15==012==707//บบ
18:30==123==756
18:45==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

07:45==5678-9==488//ฟ
08:00==8901-2==219//ฟ
08:15==0123-4==121//ฟ
08:30==5678-9==190
08:45==3456-7==318
09:00==7890-1==972
09:15==1234-5==803//ฟ
09:30==1234-5==112//ฟ
09:45==8901-2==928//ฟ
10:00==8901-2==379//ฟ
10:15==4567-8==869
10:30==0123-4==608
10:45==4567-8==996//ฟ
11:00==2345-6==627
11:15==9012-3==494
11:30==6789-5==029//ฟ
11:45==6789-5==451
12:00==2345-6==415//ฟ
12:15==4567-8==974//ฟ
12:30==7890-1==804
12:45==2345-6==732//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==3456-7==904//ฟ
13:45==3456-7==853//ฟ
14:00==8901-2==967
14:15==1234-5==491//ฟ
14:30==2345-6==109
14:45==5678-9==475//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:45==6789-0==788//ฟ
18:00==6789-0==026//ฟ
18:15==4567-8==707//ฟ
18:30==5678-9==756//ฟ
18:45==4567-8==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==029-93
11:45==4==451-96//ฟบ
12:00==2==415-26//ฟล
12:15==5==974-13
@@@@พัก@@@@
15:30==5==625-13//ฟบ
15:45==0==151-15
16:00==1==939-79
16:15==2==626-90//ฟบ
16:30==8==408-64//ฟบ
16:45==0==039-20////ฟฟบล
17:00==7==959-75//ฟล
==============แว๊นชิ่ง
17:45==8==788-83////ฟฟบล
18:00==2==026-64//ฟบ
18:15==1==707-48
18:30==3==756-99
18:45==7==250-64
19:00==7==262-79//ฟล
19:15==2==674-24//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:15==3==363-82//ฟบ
21:30==7==103-62
21:45==4==694-55//ฟบ
22:00==3==577-03//ฟล
22:15==6==821-26//ฟล
22:30==1==064-82
22:45==3==224-13//ฟล
23:00==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==029
11:45==45==451///บบบ
12:00==23==415
12:15==56==974
12:30==78==804//บบ
12:45==34==732//บบ
13:00==89==452
@@@@พัก@@@@
15:30==56==625///บบบ
15:45==01==151//บบ
16:00==12==939
16:15==23==626//บบ
16:30==89==408//บบ
16:45==01==039//บบ
17:00==78==959
============แว๊นชิ่ง
17:45==89==788//บบ
18:00==12==026//บบ
18:15==01==707//บบ
18:30==23==756
18:45==67==250
19:00==67==262//บบ
@@@@พัก@@@@
21:15==34==363//บบ
21:30==78==103
21:45==34==694//บบ
22:00==34==577
22:15==67==821
22:30==34==064//บบ
22:45==34==224//บบ
23:00==24==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==029
11:45==456==451///บบบ
12:00==234==415//บร
12:15==456==974//บบ
12:30==789==804//บร
12:45==345==732//บบ
13:00==890==452
@@@@พัก@@@@
15:30==567==625///บบบ
15:45==012==151//บบ
16:00==012==939
16:15==123==626//บบ
16:30==789==408//บบ
16:45==901==039///บบบ
17:00==678==959
=============แว๊นชิ่ง
17:45==789==788///บบบ
18:00==123==026//บบ
18:15==012==707//บบ
18:30==123==756
18:45==678==250
19:00==067==262//บบ
@@@@พัก@@@@
21:15==345==363//บบ
21:30==789==103
21:45==234==694//บบ
22:00==234==577
22:15==567==821
22:30==234==064//บบ
22:45==234==224////บบบบ
23:00==234==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

07:45==5678-9==488//ฟ
08:00==8901-2==219//ฟ
08:15==0123-4==121//ฟ
08:30==5678-9==190
08:45==3456-7==318
09:00==7890-1==972
09:15==1234-5==803//ฟ
09:30==1234-5==112//ฟ
09:45==8901-2==928//ฟ
10:00==8901-2==379//ฟ
10:15==4567-8==869
10:30==0123-4==608
10:45==4567-8==996//ฟ
11:00==2345-6==627
11:15==9012-3==494
11:30==6789-5==029//ฟ
11:45==6789-5==451
12:00==2345-6==415//ฟ
12:15==4567-8==974//ฟ
12:30==7890-1==804
12:45==2345-6==732//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==3456-7==904//ฟ
13:45==3456-7==853//ฟ
14:00==8901-2==967
14:15==1234-5==491//ฟ
14:30==2345-6==109
14:45==5678-9==475//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:45==6789-0==788//ฟ
18:00==6789-0==026//ฟ
18:15==4567-8==707//ฟ
18:30==5678-9==756//ฟ
18:45==4567-8==250
19:00==8901-2==262//
19:15==0123-4==674//
19:30==2345-6==841
@@@@พัก@@@@
21:15==2345-1==363//ฟ
21:30==5678-4==103
21:45==1347-5==694//ฟ
22:00==1347-5==577//ฟ
22:15==1347-5==821//ฟ
22:30==1347-5==064//ฟ
22:45==1347-5==224//ฟ
23:00==1347-2==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==029-93
11:45==4==451-96//ฟบ
12:00==2==415-26//ฟล
12:15==5==974-13
@@@@พัก@@@@
15:30==5==625-13//ฟบ
15:45==0==151-15
16:00==1==939-79
16:15==2==626-90//ฟบ
16:30==8==408-64//ฟบ
16:45==0==039-20////ฟฟบล
17:00==7==959-75//ฟล
==============แว๊นชิ่ง
17:45==8==788-83////ฟฟบล
18:00==2==026-64//ฟบ
18:15==1==707-48
18:30==3==756-99
18:45==7==250-64
19:00==7==262-79//ฟล
19:15==2==674-24//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:15==3==363-82//ฟบ
21:30==7==103-62
21:45==4==694-55//ฟบ
22:00==3==577-03//ฟล
22:15==6==821-26//ฟล
22:30==1==064-82
22:45==3==224-13//ฟล
23:00==2==348-07
23:15==4==534-89//ฟบ
23:30==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==029
11:45==45==451///บบบ
12:00==23==415
12:15==56==974
12:30==78==804//บบ
12:45==34==732//บบ
13:00==89==452
@@@@พัก@@@@
15:30==56==625///บบบ
15:45==01==151//บบ
16:00==12==939
16:15==23==626//บบ
16:30==89==408//บบ
16:45==01==039//บบ
17:00==78==959
============แว๊นชิ่ง
17:45==89==788//บบ
18:00==12==026//บบ
18:15==01==707//บบ
18:30==23==756
18:45==67==250
19:00==67==262//บบ
@@@@พัก@@@@
21:15==34==363//บบ
21:30==78==103
21:45==34==694//บบ
22:00==34==577
22:15==67==821
22:30==34==064//บบ
22:45==34==224//บบ
23:00==24==348//บบ
23:15==24==534//บบ
23:30==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==029
11:45==456==451///บบบ
12:00==234==415//บร
12:15==456==974//บบ
12:30==789==804//บร
12:45==345==732//บบ
13:00==890==452
@@@@พัก@@@@
15:30==567==625///บบบ
15:45==012==151//บบ
16:00==012==939
16:15==123==626//บบ
16:30==789==408//บบ
16:45==901==039///บบบ
17:00==678==959
=============แว๊นชิ่ง
17:45==789==788///บบบ
18:00==123==026//บบ
18:15==012==707//บบ
18:30==123==756
18:45==678==250
19:00==067==262//บบ
@@@@พัก@@@@
21:15==345==363//บบ
21:30==789==103
21:45==234==694//บบ
22:00==234==577
22:15==567==821
22:30==234==064//บบ
22:45==234==224////บบบบ
23:00==234==348///บบบ
23:15==234==534////บบบบ
23:30==234==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

07:45==5678-9==488//ฟ
08:00==8901-2==219//ฟ
08:15==0123-4==121//ฟ
08:30==5678-9==190
08:45==3456-7==318
09:00==7890-1==972
09:15==1234-5==803//ฟ
09:30==1234-5==112//ฟ
09:45==8901-2==928//ฟ
10:00==8901-2==379//ฟ
10:15==4567-8==869
10:30==0123-4==608
10:45==4567-8==996//ฟ
11:00==2345-6==627
11:15==9012-3==494
11:30==6789-5==029//ฟ
11:45==6789-5==451
12:00==2345-6==415//ฟ
12:15==4567-8==974//ฟ
12:30==7890-1==804
12:45==2345-6==732//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==3456-7==904//ฟ
13:45==3456-7==853//ฟ
14:00==8901-2==967
14:15==1234-5==491//ฟ
14:30==2345-6==109
14:45==5678-9==475//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:45==6789-0==788//ฟ
18:00==6789-0==026//ฟ
18:15==4567-8==707//ฟ
18:30==5678-9==756//ฟ
18:45==4567-8==250
19:00==8901-2==262//
19:15==0123-4==674//
19:30==2345-6==841
@@@@พัก@@@@
21:15==2345-1==363//ฟ
21:30==5678-4==103
21:45==1347-5==694//ฟ
22:00==1347-5==577//ฟ
22:15==1347-5==821//ฟ
22:30==1347-5==064//ฟ
22:45==1347-5==224//ฟ
23:00==1347-2==348
23:15==1347-8==534//ฟ
23:30==1347-8==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==029-93
11:45==4==451-96//ฟบ
12:00==2==415-26//ฟล
12:15==5==974-13
@@@@พัก@@@@
15:30==5==625-13//ฟบ
15:45==0==151-15
16:00==1==939-79
16:15==2==626-90//ฟบ
16:30==8==408-64//ฟบ
16:45==0==039-20////ฟฟบล
17:00==7==959-75//ฟล
==============แว๊นชิ่ง
17:45==8==788-83////ฟฟบล
18:00==2==026-64//ฟบ
18:15==1==707-48
18:30==3==756-99
18:45==7==250-64
19:00==7==262-79//ฟล
19:15==2==674-24//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:15==3==363-82//ฟบ
21:30==7==103-62
21:45==4==694-55//ฟบ
22:00==3==577-03//ฟล
22:15==6==821-26//ฟล
22:30==1==064-82
22:45==3==224-13//ฟล
23:00==2==348-07
23:15==4==534-89//ฟบ
23:30==4==004-61//ฟบ
23:45==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==029
11:45==45==451///บบบ
12:00==23==415
12:15==56==974
12:30==78==804//บบ
12:45==34==732//บบ
13:00==89==452
@@@@พัก@@@@
15:30==56==625///บบบ
15:45==01==151//บบ
16:00==12==939
16:15==23==626//บบ
16:30==89==408//บบ
16:45==01==039//บบ
17:00==78==959
============แว๊นชิ่ง
17:45==89==788//บบ
18:00==12==026//บบ
18:15==01==707//บบ
18:30==23==756
18:45==67==250
19:00==67==262//บบ
@@@@พัก@@@@
21:15==34==363//บบ
21:30==78==103
21:45==34==694//บบ
22:00==34==577
22:15==67==821
22:30==34==064//บบ
22:45==34==224//บบ
23:00==24==348//บบ
23:15==24==534//บบ
23:30==34==004//บบ
23:45==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==029
11:45==456==451///บบบ
12:00==234==415//บร
12:15==456==974//บบ
12:30==789==804//บร
12:45==345==732//บบ
13:00==890==452
@@@@พัก@@@@
15:30==567==625///บบบ
15:45==012==151//บบ
16:00==012==939
16:15==123==626//บบ
16:30==789==408//บบ
16:45==901==039///บบบ
17:00==678==959
=============แว๊นชิ่ง
17:45==789==788///บบบ
18:00==123==026//บบ
18:15==012==707//บบ
18:30==123==756
18:45==678==250
19:00==067==262//บบ
@@@@พัก@@@@
21:15==345==363//บบ
21:30==789==103
21:45==234==694//บบ
22:00==234==577
22:15==567==821
22:30==234==064//บบ
22:45==234==224////บบบบ
23:00==234==348///บบบ
23:15==234==534////บบบบ
23:30==234==004//บบ
23:45==234==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

07:45==5678-9==488//ฟ
08:00==8901-2==219//ฟ
08:15==0123-4==121//ฟ
08:30==5678-9==190
08:45==3456-7==318
09:00==7890-1==972
09:15==1234-5==803//ฟ
09:30==1234-5==112//ฟ
09:45==8901-2==928//ฟ
10:00==8901-2==379//ฟ
10:15==4567-8==869
10:30==0123-4==608
10:45==4567-8==996//ฟ
11:00==2345-6==627
11:15==9012-3==494
11:30==6789-5==029//ฟ
11:45==6789-5==451
12:00==2345-6==415//ฟ
12:15==4567-8==974//ฟ
12:30==7890-1==804
12:45==2345-6==732//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==3456-7==904//ฟ
13:45==3456-7==853//ฟ
14:00==8901-2==967
14:15==1234-5==491//ฟ
14:30==2345-6==109
14:45==5678-9==475//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:45==6789-0==788//ฟ
18:00==6789-0==026//ฟ
18:15==4567-8==707//ฟ
18:30==5678-9==756//ฟ
18:45==4567-8==250
19:00==8901-2==262//
19:15==0123-4==674//
19:30==2345-6==841
@@@@พัก@@@@
21:15==2345-1==363//ฟ
21:30==5678-4==103
21:45==1347-5==694//ฟ
22:00==1347-5==577//ฟ
22:15==1347-5==821//ฟ
22:30==1347-5==064//ฟ
22:45==1347-5==224//ฟ
23:00==1347-2==348
23:15==1347-8==534//ฟ
23:30==1347-8==004//ฟ
23:45==1347-8==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Alpha_1207
Alpha_1207 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Nktomtaem56
Nktomtaem56 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ubon2512
Ubon2512 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
KUNG2020
KUNG2020 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Feng25
Feng25 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Rossarin_28
Rossarin_28 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Cve009
Cve009 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Natee4729
Natee4729 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Mai543210
Mai543210 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Dang30
Dang30 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง