10-10-62 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน +ปักหลักบน ไม่ย้อนสุตรและไม่ปั่นวิว

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==8==488-65//ฟบ
08:00==4==219-49//ฟล
08:15==8==121-35
08;30==1==190-15////ฟฟบบ
08:45==1==318-72//ฟบ
09:00==1==972-48
09:15==1==803-47
09:30==3==112-63//ฟล
09:45==2==928-05//ฟบ
10:00==0==379-82
10:15==5==869-40//ฟบ
10:30==1==608-93
10:45==5==996-54//ฟล
11:00==3==627-95
11:15==9==494-22//ฟบ
11:30==4==029-93
11:45==4==451-96//ฟบ
12:00==2==415-26//ฟล
12:15==5==974-13
@@@@พัก@@@@
15:30==5==625-13//ฟบ
15:45==0==151-15
16:00==1==939-79
16:15==2==626-90//ฟบ
16:30==8==408-64//ฟบ
16:45==0==039-20////ฟฟบล
17:00==7==959-75//ฟล
==============แว๊นชิ่ง
17:45==8==788-83////ฟฟบล
18:00==2==026-64//ฟบ
18:15==1==707-48
18:30==3==756-99
18:45==7==250-64
19:00==7==262-79//ฟล
19:15==2==674-24//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:15==3==363-82//ฟบ
21:30==7==103-62
21:45==4==694-55//ฟบ
22:00==3==577-03//ฟล
22:15==6==821-26//ฟล
22:30==1==064-82
22:45==3==224-13//ฟล
23:00==2==348-07
23:15==4==534-89//ฟบ
23:30==4==004-61//ฟบ
23:45==4==923-64//ฟล
24:00==5==159-33////ฟฟบเบิ้ล
24:15==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==14==190//บบ
08:45==19==318//บบ
09:00==19==972//บบ
09:15==19==803
09:30==23==112//บบ
09:45==12==928//บบ
10:00==90==379//บบ
10:15==56==869//บบ
10:30==01==608//บบ
10:45==45==996-54//แพคล่าง
11:00==23==627//บบ
11:15==90==494//บบ
11:30==45==029
11:45==45==451///บบบ
12:00==23==415
12:15==56==974
12:30==78==804//บบ
12:45==34==732//บบ
13:00==89==452
@@@@พัก@@@@
15:30==56==625///บบบ
15:45==01==151//บบ
16:00==12==939
16:15==23==626//บบ
16:30==89==408//บบ
16:45==01==039//บบ
17:00==78==959
============แว๊นชิ่ง
17:45==89==788//บบ
18:00==12==026//บบ
18:15==01==707//บบ
18:30==23==756
18:45==67==250
19:00==67==262//บบ
@@@@พัก@@@@
21:15==34==363//บบ
21:30==78==103
21:45==34==694//บบ
22:00==34==577
22:15==67==821
22:30==34==064//บบ
22:45==34==224//บบ
23:00==24==348//บบ
23:15==24==534//บบ
23:30==34==004//บบ
23:45==34==923//บบ
24:00==34==159-33//เบิ้ล
24:15==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:30==148==190//บร
08:45==129==318//บบ
09:00==129==972///บบบ
09:15==129==803
09:30==234==112//บบ
09:45==123==928//บบ
10:00==901==379//บบ
10:15==567==869//บบ
10:30==012==608//บบ
10:45==456==996//บบ
11:00==234==627//บบ
11:15==901==494//บบ
11:30==456==029
11:45==456==451///บบบ
12:00==234==415//บร
12:15==456==974//บบ
12:30==789==804//บร
12:45==345==732//บบ
13:00==890==452
@@@@พัก@@@@
15:30==567==625///บบบ
15:45==012==151//บบ
16:00==012==939
16:15==123==626//บบ
16:30==789==408//บบ
16:45==901==039///บบบ
17:00==678==959
=============แว๊นชิ่ง
17:45==789==788///บบบ
18:00==123==026//บบ
18:15==012==707//บบ
18:30==123==756
18:45==678==250
19:00==067==262//บบ
@@@@พัก@@@@
21:15==345==363//บบ
21:30==789==103
21:45==234==694//บบ
22:00==234==577
22:15==567==821
22:30==234==064//บบ
22:45==234==224////บบบบ
23:00==234==348///บบบ
23:15==234==534////บบบบ
23:30==234==004//บบ
23:45==234==923////บบบบ
24:00==234==159-33////บบเบิ้ล
24:15==349==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

07:45==5678-9==488//ฟ
08:00==8901-2==219//ฟ
08:15==0123-4==121//ฟ
08:30==5678-9==190
08:45==3456-7==318
09:00==7890-1==972
09:15==1234-5==803//ฟ
09:30==1234-5==112//ฟ
09:45==8901-2==928//ฟ
10:00==8901-2==379//ฟ
10:15==4567-8==869
10:30==0123-4==608
10:45==4567-8==996//ฟ
11:00==2345-6==627
11:15==9012-3==494
11:30==6789-5==029//ฟ
11:45==6789-5==451
12:00==2345-6==415//ฟ
12:15==4567-8==974//ฟ
12:30==7890-1==804
12:45==2345-6==732//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==3456-7==904//ฟ
13:45==3456-7==853//ฟ
14:00==8901-2==967
14:15==1234-5==491//ฟ
14:30==2345-6==109
14:45==5678-9==475//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:45==6789-0==788//ฟ
18:00==6789-0==026//ฟ
18:15==4567-8==707//ฟ
18:30==5678-9==756//ฟ
18:45==4567-8==250
19:00==8901-2==262//
19:15==0123-4==674//
19:30==2345-6==841
@@@@พัก@@@@
21:15==2345-1==363//ฟ
21:30==5678-4==103
21:45==1347-5==694//ฟ
22:00==1347-5==577//ฟ
22:15==1347-5==821//ฟ
22:30==1347-5==064//ฟ
22:45==1347-5==224//ฟ
23:00==1347-2==348
23:15==1347-8==534//ฟ
23:30==1347-8==004//ฟ
23:45==1347-8==923//ฟ
24:00==1347-8==159
24:15==1349-8==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

21:15==3==363-82//ฟบ
21:30==7==103-62
21:45==4==694-55//ฟบ
22:00==3==577-03//ฟล
22:15==6==821-26//ฟล
22:30==1==064-82
22:45==3==224-13//ฟล
23:00==2==348-07
23:15==4==534-89//ฟบ
23:30==4==004-61//ฟบ
23:45==4==923-64//ฟบ
24:00==5==159-33////ฟฟบเบิ้ล
24:15==4==583-75
24:30==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

22:30==34==064//บบ
22:45==34==224//บบ
23:00==24==348//บบ
23:15==24==534//บบ
23:30==34==004//บบ
23:45==34==923//บบ
24:00==34==159-33//เบิ้ล
24:15==34==583//บบ
24:30==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

22:30==234==064//บบ
22:45==234==224////บบบบ
23:00==234==348///บบบ
23:15==234==534////บบบบ
23:30==234==004//บบ
23:45==234==923////บบบบ
24:00==234==159-33////บบเบิ้ล
24:15==349==583//บบ
24:30==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

21:15==2345-1==363//ฟ
21:30==5678-4==103
21:45==1347-5==694//ฟ
22:00==1347-5==577//ฟ
22:15==1347-5==821//ฟ
22:30==1347-5==064//ฟ
22:45==1347-5==224//ฟ
23:00==1347-2==348
23:15==1347-8==534//ฟ
23:30==1347-8==004//ฟ
23:45==1347-8==923//ฟ
24:00==1347-8==159
24:15==1349-8==583//ฟ
24:30==1349-8==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

21:15==3==363-82//ฟบ
21:30==7==103-62
21:45==4==694-55//ฟบ
22:00==3==577-03//ฟล
22:15==6==821-26//ฟล
22:30==1==064-82
22:45==3==224-13//ฟล
23:00==2==348-07
23:15==4==534-89//ฟบ
23:30==4==004-61//ฟบ
23:45==4==923-64//ฟบ
24:00==5==159-33////ฟฟบเบิ้ล
24:15==4==583-75
24:30==3==966-01
24:45==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

22:30==34==064//บบ
22:45==34==224//บบ
23:00==24==348//บบ
23:15==24==534//บบ
23:30==34==004//บบ
23:45==34==923//บบ
24:00==34==159-33//เบิ้ล
24:15==34==583//บบ
24:30==34==966
24:45==93==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

22:30==234==064//บบ
22:45==234==224////บบบบ
23:00==234==348///บบบ
23:15==234==534////บบบบ
23:30==234==004//บบ
23:45==234==923////บบบบ
24:00==234==159-33////บบเบิ้ล
24:15==349==583//บบ
24:30==345==966
24:30==359==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
09-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

21:15==2345-1==363//ฟ
21:30==5678-4==103
21:45==1347-5==694//ฟ
22:00==1347-5==577//ฟ
22:15==1347-5==821//ฟ
22:30==1347-5==064//ฟ
22:45==1347-5==224//ฟ
23:00==1347-2==348
23:15==1347-8==534//ฟ
23:30==1347-8==004//ฟ
23:45==1347-8==923//ฟ
24:00==1347-8==159
24:15==1349-8==583//ฟ
24:30==1349-8==966
24:45==3469-8==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
09-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

21:15==3==363-82//ฟบ
21:30==7==103-62
21:45==4==694-55//ฟบ
22:00==3==577-03//ฟล
22:15==6==821-26//ฟล
22:30==1==064-82
22:45==3==224-13//ฟล
23:00==2==348-07
23:15==4==534-89//ฟบ
23:30==4==004-61//ฟบ
23:45==4==923-64//ฟบ
24:00==5==159-33////ฟฟบเบิ้ล
24:15==4==583-75
24:30==3==966-01
24:45==9==125-71
01:00==5==757-92//ฟบ
01:15==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

22:30==34==064//บบ
22:45==34==224//บบ
23:00==24==348//บบ
23:15==24==534//บบ
23:30==34==004//บบ
23:45==34==923//บบ
24:00==34==159-33//เบิ้ล
24:15==34==583//บบ
24:30==34==966
24:45==93==125
01:00==59==757//บบ
01:15==59==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

22:30==234==064//บบ
22:45==234==224////บบบบ
23:00==234==348///บบบ
23:15==234==534////บบบบ
23:30==234==004//บบ
23:45==234==923////บบบบ
24:00==234==159-33////บบเบิ้ล
24:15==349==583//บบ
24:30==345==966
24:45==359==125//บบ
01:00==359==757//บบ
01:15==359==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
หุ้นไทย 10-10-62

เน้นๆๆ 55555555 คู่ 1 เท่านั้น

ตามจนมา

53-56-58-59

156-459-352-856-358

จัดหนักจักเต้มได้เลยมาแน่นอน

id line skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ทช 923-95
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ทย 450-68
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
10-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

08:00==7890-1==007//ฟ
08:15==5678-9==987//ฟ
08:30==8901-2==459//ฟ
08:45==7890-1==739//ฟ
09:00==3456-7==396//ฟ
09:15==5678-9==196//ฟ
09:30==1234-5==371//ฟ
09:45==9012-3==911//ฟ
10:00==1234-5==157
10:15==8901-2==181//ฟ
10:30==9012-3==693//
10:45==0123-9==349//
11:00==9012-3==516
11:15==1679-3==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
10-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

08:00==7890-1==007//ฟ
08:15==5678-9==987//ฟ
08:30==8901-2==459//ฟ
08:45==7890-1==739//ฟ
09:00==3456-7==396//ฟ
09:15==5678-9==196//ฟ
09:30==1234-5==371//ฟ
09:45==9012-3==911//ฟ
10:00==1234-5==157
10:15==8901-2==181//ฟ
10:30==9012-3==693//
10:45==0123-9==349//
11:00==9012-3==516
11:15==1679-3==533//
11:30==1369-7==378
11:45==1369-8==433//ฟ
12:00==1369-8==651//ฟ
12:15==1369-8==413//ฟ
12:30==1369-8==593//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==0234-1==884//ฟ
13:45==0234-8==601
14:00==0134-2==304//ฟ
14:15==0134-2==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==884-19
14:30==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==884//บบ
14:30==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==884//บบ
14:30==348==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
10-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

08:00==7890-1==007//ฟ
08:15==5678-9==987//ฟ
08:30==8901-2==459//ฟ
08:45==7890-1==739//ฟ
09:00==3456-7==396//ฟ
09:15==5678-9==196//ฟ
09:30==1234-5==371//ฟ
09:45==9012-3==911//ฟ
10:00==1234-5==157
10:15==8901-2==181//ฟ
10:30==9012-3==693//
10:45==0123-9==349//
11:00==9012-3==516
11:15==1679-3==533//
11:30==1369-7==378
11:45==1369-8==433//ฟ
12:00==1369-8==651//ฟ
12:15==1369-8==413//ฟ
12:30==1369-8==593//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==0234-1==884//ฟ
13:45==0234-8==601
14:00==0134-2==304//ฟ
14:15==0134-2==884//ฟ
14:30==0134-2==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==884-19
14:30==4==459-43////ฟฟบล
14:45==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==884//บบ
14:30==34==459-43////บบแพคล่าง
14:45==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==884//บบ
14:30==348==459//บร
14:45==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
10-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

08:00==7890-1==007//ฟ
08:15==5678-9==987//ฟ
08:30==8901-2==459//ฟ
08:45==7890-1==739//ฟ
09:00==3456-7==396//ฟ
09:15==5678-9==196//ฟ
09:30==1234-5==371//ฟ
09:45==9012-3==911//ฟ
10:00==1234-5==157
10:15==8901-2==181//ฟ
10:30==9012-3==693//
10:45==0123-9==349//
11:00==9012-3==516
11:15==1679-3==533//
11:30==1369-7==378
11:45==1369-8==433//ฟ
12:00==1369-8==651//ฟ
12:15==1369-8==413//ฟ
12:30==1369-8==593//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==0234-1==884//ฟ
13:45==0234-8==601
14:00==0134-2==304//ฟ
14:15==0134-2==884//ฟ
14:30==0134-2==459
14:45==0349-1==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==884-19
14:30==4==459-43////ฟฟบล
14:45==4==438-58//ฟบ
15:00==4==668-58
==============แว๊นชิ่ง
17:15==5==757-09//ฟบ
17:30==5==033-93
17:45==8==907-85//ฟล
18:00==2==062-17//ฟบ
18:15==4==262-88
18:30==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==884//บบ
14:30==34==459-43////บบแพคล่าง
14:45==34==439///บบบ
15:00==49==668
============แว๊นชิ่ง
17:15==58==757//บบ
17:30==58==033
17:45==89==907//บบ
18:00==23==062//บบ
18:15==45==262
18:30==68==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==884//บบ
14:30==348==459//บร
14:45==345==439///บบบ
15:00==349==668
15:15==489==744//บบ
=============แว๊นชิ่ง
17:15==458==757//บบ
17:30==578==033
17:45==890==907///บบบ
18:00==234==062//บบ
18:15==456==262//บบ
18:30==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==884-19
14:30==4==459-43////ฟฟบล
14:45==4==438-58//ฟบ
15:00==4==668-58
==============แว๊นชิ่ง
17:15==5==757-09//ฟบ
17:30==5==033-93
17:45==8==907-85//ฟล
18:00==2==062-17//ฟบ
18:15==4==262-88
@@@@พัก@@@@
21:45==3==268-36//ฟล
22:00==3==329-53////ฟฟบล
22:15==3==392-08//ฟบ
22:30==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==884//บบ
14:30==34==459-43////บบแพคล่าง
14:45==34==439///บบบ
15:00==49==668
============แว๊นชิ่ง
17:15==58==757//บบ
17:30==58==033
17:45==89==907//บบ
18:00==23==062//บบ
18:15==45==262
@@@@พัก@@@@
22:00==63==329//บบ
22:15==36==392//บบ
22:30==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==884//บบ
14:30==348==459//บร
14:45==345==439///บบบ
15:00==349==668
15:15==489==744//บบ
=============แว๊นชิ่ง
17:15==458==757//บบ
17:30==578==033
17:45==890==907///บบบ
18:00==234==062//บบ
18:15==456==262//บบ
18:30==678==531
@@@@พัก@@@@
22:00==463==329//บร
22:15==369==392///บบบ
22:30==239==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==884-19
14:30==4==459-43////ฟฟบล
14:45==4==438-58//ฟบ
15:00==4==668-58
==============แว๊นชิ่ง
17:15==5==757-09//ฟบ
17:30==5==033-93
17:45==8==907-85//ฟล
18:00==2==062-17//ฟบ
18:15==4==262-88
@@@@พัก@@@@
21:45==3==268-36//ฟล
22:00==3==329-53////ฟฟบล
22:15==3==392-08//ฟบ
22:30==3==568-42
22:45==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==884//บบ
14:30==34==459-43////บบแพคล่าง
14:45==34==439///บบบ
15:00==49==668
============แว๊นชิ่ง
17:15==58==757//บบ
17:30==58==033
17:45==89==907//บบ
18:00==23==062//บบ
18:15==45==262
@@@@พัก@@@@
22:00==63==329//บบ
22:15==36==392//บบ
22:30==23==568
22:35==36==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==884//บบ
14:30==348==459//บร
14:45==345==439///บบบ
15:00==349==668
15:15==489==744//บบ
=============แว๊นชิ่ง
17:15==458==757//บบ
17:30==578==033
17:45==890==907///บบบ
18:00==234==062//บบ
18:15==456==262//บบ
18:30==678==531
@@@@พัก@@@@
22:00==463==329//บร
22:15==369==392///บบบ
22:30==239==568
12:45==236==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
10-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

08:00==7890-1==007//ฟ
08:15==5678-9==987//ฟ
08:30==8901-2==459//ฟ
08:45==7890-1==739//ฟ
09:00==3456-7==396//ฟ
09:15==5678-9==196//ฟ
09:30==1234-5==371//ฟ
09:45==9012-3==911//ฟ
10:00==1234-5==157
10:15==8901-2==181//ฟ
10:30==9012-3==693//
10:45==0123-9==349//
11:00==9012-3==516
11:15==1679-3==533//
11:30==1369-7==378
11:45==1369-8==433//ฟ
12:00==1369-8==651//ฟ
12:15==1369-8==413//ฟ
12:30==1369-8==593//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==0234-1==884//ฟ
13:45==0234-8==601
14:00==0134-2==304//ฟ
14:15==0134-2==884//ฟ
14:30==0134-2==459
14:45==0349-1==439//ฟ
15:00==0349-1==668
15:15==3489-0==744//ฟ
15:30==3489-0==763//ฟ
15:45==3489-0==742
16:00==2348-9==876
16:15==2348-6==068//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:15==7890-1==757//ฟ
17:30==5678-1==033
17:45==7890-1==097//ฟ
18:00==1234-5==062//ฟ
18:15==3456-7==262
@@@@พัก@@@@
22:15==2789-1==392//ฟ
22:30==2789-1==568//ฟ
22:45==2789-1==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==884-19
14:30==4==459-43////ฟฟบล
14:45==4==438-58//ฟบ
15:00==4==668-58
==============แว๊นชิ่ง
17:15==5==757-09//ฟบ
17:30==5==033-93
17:45==8==907-85//ฟล
18:00==2==062-17//ฟบ
18:15==4==262-88
@@@@พัก@@@@
21:45==3==268-36//ฟล
22:00==3==329-53////ฟฟบล
22:15==3==392-08//ฟบ
22:30==3==568-42
22:45==3==069-58
23:00==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==884//บบ
14:30==34==459-43////บบแพคล่าง
14:45==34==439///บบบ
15:00==49==668
============แว๊นชิ่ง
17:15==58==757//บบ
17:30==58==033
17:45==89==907//บบ
18:00==23==062//บบ
18:15==45==262
@@@@พัก@@@@
22:00==63==329//บบ
22:15==36==392//บบ
22:30==23==568
22:45==36==069//บบ
23:00==69==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==884//บบ
14:30==348==459//บร
14:45==345==439///บบบ
15:00==349==668
15:15==489==744//บบ
=============แว๊นชิ่ง
17:15==458==757//บบ
17:30==578==033
17:45==890==907///บบบ
18:00==234==062//บบ
18:15==456==262//บบ
18:30==678==531
@@@@พัก@@@@
22:00==463==329//บร
22:15==369==392///บบบ
22:30==239==568
22:45==236==069//บบ
23:00==869==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
10-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

08:00==7890-1==007//ฟ
08:15==5678-9==987//ฟ
08:30==8901-2==459//ฟ
08:45==7890-1==739//ฟ
09:00==3456-7==396//ฟ
09:15==5678-9==196//ฟ
09:30==1234-5==371//ฟ
09:45==9012-3==911//ฟ
10:00==1234-5==157
10:15==8901-2==181//ฟ
10:30==9012-3==693//
10:45==0123-9==349//
11:00==9012-3==516
11:15==1679-3==533//
11:30==1369-7==378
11:45==1369-8==433//ฟ
12:00==1369-8==651//ฟ
12:15==1369-8==413//ฟ
12:30==1369-8==593//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==0234-1==884//ฟ
13:45==0234-8==601
14:00==0134-2==304//ฟ
14:15==0134-2==884//ฟ
14:30==0134-2==459
14:45==0349-1==439//ฟ
15:00==0349-1==668
15:15==3489-0==744//ฟ
15:30==3489-0==763//ฟ
15:45==3489-0==742
16:00==2348-9==876
16:15==2348-6==068//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:15==7890-1==757//ฟ
17:30==5678-1==033
17:45==7890-1==097//ฟ
18:00==1234-5==062//ฟ
18:15==3456-7==262
@@@@พัก@@@@
22:15==2789-1==392//ฟ
22:30==2789-1==568//ฟ
22:45==2789-1==069//ฟ
23:00==2789-1==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==884-19
14:30==4==459-43////ฟฟบล
14:45==4==438-58//ฟบ
15:00==4==668-58
==============แว๊นชิ่ง
17:15==5==757-09//ฟบ
17:30==5==033-93
17:45==8==907-85//ฟล
18:00==2==062-17//ฟบ
18:15==4==262-88
@@@@พัก@@@@
21:45==3==268-36//ฟล
22:00==3==329-53////ฟฟบล
22:15==3==392-08//ฟบ
22:30==3==568-42
22:45==3==069-58
23:00==8==799-61
23:15==8==238-08////ฟฟบล
23:30==8==698-60//ฟบ
23:45==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==884//บบ
14:30==34==459-43////บบแพคล่าง
14:45==34==439///บบบ
15:00==49==668
============แว๊นชิ่ง
17:15==58==757//บบ
17:30==58==033
17:45==89==907//บบ
18:00==23==062//บบ
18:15==45==262
@@@@พัก@@@@
22:00==63==329//บบ
22:15==36==392//บบ
22:30==23==568
22:45==36==069//บบ
23:00==69==799//บบ
23:15==69==238
23:30==89==698///////บบบบบบแพคบน
23:45==89==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==884//บบ
14:30==348==459//บร
14:45==345==439///บบบ
15:00==349==668
15:15==489==744//บบ
=============แว๊นชิ่ง
17:15==458==757//บบ
17:30==578==033
17:45==890==907///บบบ
18:00==234==062//บบ
18:15==456==262//บบ
18:30==678==531
@@@@พัก@@@@
22:00==463==329//บร
22:15==369==392///บบบ
22:30==239==568
22:45==236==069//บบ
23:00==869==799//บบ
23:15==869==238//บบ
23:30==689==698//////บบบบบบ
23:45==689==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  4 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
10-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

08:00==7890-1==007//ฟ
08:15==5678-9==987//ฟ
08:30==8901-2==459//ฟ
08:45==7890-1==739//ฟ
09:00==3456-7==396//ฟ
09:15==5678-9==196//ฟ
09:30==1234-5==371//ฟ
09:45==9012-3==911//ฟ
10:00==1234-5==157
10:15==8901-2==181//ฟ
10:30==9012-3==693//
10:45==0123-9==349//
11:00==9012-3==516
11:15==1679-3==533//
11:30==1369-7==378
11:45==1369-8==433//ฟ
12:00==1369-8==651//ฟ
12:15==1369-8==413//ฟ
12:30==1369-8==593//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==0234-1==884//ฟ
13:45==0234-8==601
14:00==0134-2==304//ฟ
14:15==0134-2==884//ฟ
14:30==0134-2==459
14:45==0349-1==439//ฟ
15:00==0349-1==668
15:15==3489-0==744//ฟ
15:30==3489-0==763//ฟ
15:45==3489-0==742
16:00==2348-9==876
16:15==2348-6==068//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:15==7890-1==757//ฟ
17:30==5678-1==033
17:45==7890-1==097//ฟ
18:00==1234-5==062//ฟ
18:15==3456-7==262
@@@@พัก@@@@
22:15==2789-1==392//ฟ
22:30==2789-1==568//ฟ
22:45==2789-1==069//ฟ
23:00==2789-1==799//ฟ
23:15==2789-1==238//ฟ
23:30==2789-1==698//ฟ
23:45==2789-1==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Capoon
Capoon เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tongmo1889
Tongmo1889 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ps242524
ps242524 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Addy1974
Addy1974 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Gegift99
Gegift99 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kanokwan25212
Kanokwan25212 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Thep123123
Thep123123 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jack0012
Jack0012 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mmiiz
Mmiiz เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Moo565656
Moo565656 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง