รายเดือน100

===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 =


30,31,32,33,34
40,41,42,45,44
==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//
19:15 = 9 = 459-31//
19:30 = 3 =


วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 =


30,31,32,33,34
40,41,42,45,44
==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//
19:15 = 9 = 459-31//
19:30 = 3 =


วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 =


30,31,32,33,34
40,41,42,45,44
==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//
19:15 = 9 = 459-31//
19:30 = 3 =


วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 =


30,31,32,33,34
40,41,42,45,44
==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//
19:15 = 9 = 459-31//
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 =


วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 =


30,31,32,33,34
40,41,42,45,44
==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//
19:15 = 9 = 459-31//
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 =


วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 =


30,31,32,
40,41,42,
==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 =


วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 =


30,31,32,
40,41,42,
==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 =


วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 =


82,83,84
92,93,94
==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 =


50,51,52,53
60,61,62,65

==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 =


40,41,42,43,45
50,51,52,53,55

==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 =
วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 =


40,41,42,43,45
50,51,52,53,55

==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 =
วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 =


10,12,13,15
20,23,24,26


==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 = 574-21//รบ
21:00 = 5 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
กรีสสสสสส
เด้งงงง
539-12///
รวยจริงไม่โม้
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. =20,23,24,26
30,31,35,36

==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 = 574-21//รบ
21:00 = 5 = 539-12//บ
21:15 = 2 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
รวยจิงๆๆอิๆ
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 =

40,41,42,43,44
50,51,52,53,56

==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 = 574-21//รบ
21:00 = 5 = 539-12//บ
21:15 = 2 = 073-50-
21:30 = 5 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 =

40,41,42,43,44
50,51,52,53,56

==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 = 574-21//รบ
21:00 = 5 = 539-12//บ
21:15 = 2 = 073-50-
21:30 = 5 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 =


50,51,52,53,56
60,61,62,63,64==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 = 574-21//รบ
21:00 = 5 = 539-12//บ
21:15 = 2 = 073-50-
21:30 = 5 = 461-43-
21:45 = 5 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 =


50,51,52,53,56
60,61,62,63,64==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 = 574-21//รบ
21:00 = 5 = 539-12//บ
21:15 = 2 = 073-50-
21:30 = 5 = 461-43-
21:45 = 5 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 =


50,51,52,53,56
40,41,42,43,45==เสียว1ตัว==


19:00 = 9 = 522-97//ล
19:15 = 9 = 459-31//บ
19:30 = 3 = 408-10-
19:45 = 3 = 963-38//บ-ล
20:00 = 4 = 907-95-
20:15 = 8 = 410-08//ล
20:30 = 5 = 991-45//ล
20:45 = 5 = 574-21//รบ
21:00 = 5 = 539-12//บ
21:15 = 2 = 073-50-
21:30 = 5 = 461-43-
21:45 = 5 = 468-36-
22:00 = 4 =วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 =


50,51,52,53,56
40,41,42,43,45
วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 =


50,51,52,53,56
40,41,42,43,45
วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 = 392-08-
22:30 =34 =

30,31,32,34
40,41,42,45
วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 = 392-08-
22:30 =34 =

30,31,32,34
40,41,42,45
วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 = 392-08-
22:30 =34 = 568-42//เด้ง4ล,เจาะ42
22:45 = 45 =

40,41,42,45
50,51,52,53วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 = 392-08-
22:30 =34 = 568-42//เด้ง4ล,เจาะ42
22:45 = 45 =

40,41,42,45
50,51,52,53วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 = 392-08-
22:30 =34 = 568-42//เด้ง4ล,เจาะ42
22:45 = 45 = 069-58//ล
23:00 = 67=

60,62,63,67
70,72,73,78วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 = 392-08-
22:30 =34 = 568-42//เด้ง4ล,เจาะ42
22:45 = 45 = 069-58//ล
23:00 = 67= 799-61//เด้งบ-ล,
23:15 = 90 =

90,91,92,93
01,02,03,05วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌
Sanyakunneam
===วิ่งบน-รูดล่าง=====

19:00 = 90 = 522-97//ล
19:15 = 90 = 459-31//บ
19:30 = 34 = 408-10//เจาะ40,บร
19:45 = 34 = 963-38//บ-ล,
20:00 = 34 = 907-95-
20:15 = 89 = 410-08//ล
20:30 = 56 = 991-45//ล
20:45 = 45 = 574-21//บ
21:00 = 12 = 539-12//เด้งล่าง,เจาะ12
21:15 = 23. = 073-50//บ
21:30 = 45 = 461-43//เด้ง4,บ-ล,เจาะ43
21:45 = 56 = 468-36//เด้ง6บ-ล,เจาะ63
22:00 = 45 = 329-53//เด้ง5ล,เจาะ53
22:15 = 45 = 392-08-
22:30 =34 = 568-42//เด้ง4ล,เจาะ42
22:45 = 45 = 069-58//ล
23:00 = 67= 799-61//เด้งบ-ล,
23:15 = 90 = 238-08//ล
23:30 = 23 =


20,21,23,24,
30,31,34,35วางเลขทุกเวลา07:00-02:00
ไลน์ ko_baw
รายวัน50รายเดือน100
❌❌วางจริงๆไม่มีโม้หรือหลอกลวง❌❌

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Warn14
Warn14 เมื่อ  46 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Donut030950
Donut030950 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
taonakkavee77
taonakkavee77 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
jeang1454
jeang1454 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Lukpeech
Lukpeech เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
yarija
yarija เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Twsluck63
Twsluck63 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
JOJO2990
JOJO2990 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Rung247113
Rung247113 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Prisit2514
Prisit2514 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง