11-10-62 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน +ปักหลักบน ไม่ย้อนสุตรและไม่ปั่นวิว

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
10-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==007-03////ฟฟบบ
08:15==7==987-66//ฟบ
08:30==9==459-57//ฟบ
08:45==3==739-88//ฟบ
09:00==9==396-83//ฟบ
09:15==7==196-41
09:30==2==371-54
09:45==1==911-53////ฟฟบเบิ้ล
10:00==3==157-40
10:15==1==181-16////ฟฟบล
10:30==1==693-12//ฟล
10:45==1==349-58
11:00==9==516-01
11:15==1==533-59
11:30==3==378-04//ฟบ
11:45==3==443-73////ฟฟบล
12:00==3==651-74
12:15==3==413-90//ฟบ
12:30==3==593-09//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13:15==3==844-23//ฟล
13:30==3==884-37//ฟล
13:45==8==601-43
14:00==3==304-30////ฟฟบล
14:15==3==884-19
14:30==4==459-43////ฟฟบล
14:45==4==438-58//ฟบ
15:00==4==668-58
==============แว๊นชิ่ง
17:15==5==757-09//ฟบ
17:30==5==033-93
17:45==8==907-85//ฟล
18:00==2==062-17//ฟบ
18:15==4==262-88
@@@@พัก@@@@
21:45==3==268-36//ฟล
22:00==3==329-53////ฟฟบล
22:15==3==392-08//ฟบ
22:30==3==568-42
22:45==3==069-58
23:00==8==799-61
23:15==8==238-08////ฟฟบล
23:30==8==698-60//ฟบ
23:45==8==257-76
24:00==8==518-38////ฟฟบล
24:15==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==90==007//บบ
08:15==67==987//บบ
08:30==89==459//บบ
08:45==23==739//บบ
09:00==89==396//บบ
09:15==67==196//บบ
09:30==23==371//บบ
09:45==01==911////บบเบิ้ล
10:00==23==157
10:15==19==181//บบ
10:30==19==693//บบ
10:45==19==349//บบ
11:00==19==516//บบ
11:15==19==533
11:30==13==378//บบ
11:45==39==433//บบ
12:00==34==651
12:15==35==413//บบ
12:30==35==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==38==884//บบ
13:45==48==601
14:00==34==304///บบบ
14:15==34==884//บบ
14:30==34==459-43////บบแพคล่าง
14:45==34==439///บบบ
15:00==49==668
============แว๊นชิ่ง
17:15==58==757//บบ
17:30==58==033
17:45==89==907//บบ
18:00==23==062//บบ
18:15==45==262
@@@@พัก@@@@
22:00==63==329//บบ
22:15==36==392//บบ
22:30==23==568
22:45==36==069//บบ
23:00==69==799//บบ
23:15==69==238
23:30==89==698///////บบบบบบแพคบน
23:45==89==257
24:00==89==518//บบ
24:15==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==901==007//บบ
08:15==678==987////บบบบ
08:30==890==459//บบ
08:45==234==739//บบ
09:00==890==396//บบ
09:15==678==196//บบบ
09:30==234==371//บร
09:45==012==911////บบเบิ้ล
10:00==234==157
10:15==179==181//บบ
10:30==109==693//บบ
10:45==109==349//บบ
11:00==139==516//บบ
11:15==139==533//บบ
11:30==139==378//บร
11:45==139==433//บบ
12:00==345==651//บบ
12:15==345==413///บบบ
12:30==345==593///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:15==340==844//บบ
13:30==348==884////บบบบ
13:45==348==601
14:00==348==304///บบบ
14:15==034==884//บบ
14:30==348==459//บร
14:45==345==439///บบบ
15:00==349==668
15:15==489==744//บบ
=============แว๊นชิ่ง
17:15==458==757//บบ
17:30==578==033
17:45==890==907///บบบ
18:00==234==062//บบ
18:15==456==262//บบ
18:30==678==531
@@@@พัก@@@@
22:00==463==329//บร
22:15==369==392///บบบ
22:30==239==568
22:45==236==069//บบ
23:00==869==799//บบ
23:15==869==238//บบ
23:30==689==698//////บบบบบบ
23:45==689==257
24:00==789==518//บบ
24:15==789==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
เมื่อ  7 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
10-10-62

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

08:00==7890-1==007//ฟ
08:15==5678-9==987//ฟ
08:30==8901-2==459//ฟ
08:45==7890-1==739//ฟ
09:00==3456-7==396//ฟ
09:15==5678-9==196//ฟ
09:30==1234-5==371//ฟ
09:45==9012-3==911//ฟ
10:00==1234-5==157
10:15==8901-2==181//ฟ
10:30==9012-3==693//
10:45==0123-9==349//
11:00==9012-3==516
11:15==1679-3==533//
11:30==1369-7==378
11:45==1369-8==433//ฟ
12:00==1369-8==651//ฟ
12:15==1369-8==413//ฟ
12:30==1369-8==593//ฟ
@@@@พัก@@@@
13:30==0234-1==884//ฟ
13:45==0234-8==601
14:00==0134-2==304//ฟ
14:15==0134-2==884//ฟ
14:30==0134-2==459
14:45==0349-1==439//ฟ
15:00==0349-1==668
15:15==3489-0==744//ฟ
15:30==3489-0==763//ฟ
15:45==3489-0==742
16:00==2348-9==876
16:15==2348-6==068//ฟ
===============แว๊นชิ่ง
17:15==7890-1==757//ฟ
17:30==5678-1==033
17:45==7890-1==097//ฟ
18:00==1234-5==062//ฟ
18:15==3456-7==262
@@@@พัก@@@@
22:15==2789-1==392//ฟ
22:30==2789-1==568//ฟ
22:45==2789-1==069//ฟ
23:00==2789-1==799//ฟ
23:15==2789-1==238//ฟ
23:30==2789-1==698//ฟ
23:45==2789-1==257//ฟ
24:00==2789-1==518//ฟ
24:15==2789-1==

ปัก หน่วยบน ฟันสี่ตัวหน้า

id line skwat77
poptapo
หุ้นไทย 11-10-62

เน้นๆๆ 55555555 คู่ 1 เท่านั้น

ตามจนมา

53-56-58-59

156-459-352-856-358

จัดหนักจักเต้มได้เลยมาแน่นอน

id line skwat77
poptapo
เมื่อ  7 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ทช 596-46
poptapo
เมื่อ  7 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ทท 554-04
poptapo
11-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==487-33//ฟบ
08:15==6==657-21//ฟบ
08:30==7==621-12
08:45==7==816-87//ฟล
09:00==6==071-88
09:15==6==528-69//ฟล
09:30==6==210-68//ฟล
09:45==6==877-26////ฟฟลเบิ้ล
10:00==6==855-94//ฟเบิ้ล
10:15==6==864-04//ฟบ
10:30==6==151-61//ฟล
10:45==6==406-13//ฟบ
11:00==6==855-52
11:15==6==122-63//ฟล
11:30==6==396-02//ฟบ
11:45==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==487//บบ
08:15==56==657///บบบ
08:30==67==621//บบ
08:45==67==816//บบ
09:00==67==071//บบ
09:15==61==528
09:30==68==210-68//แพคล่าง
09:45==18==877////บบเบิ้ล
10:00==18==855////บบเบิ้ล
10:15==18==864//บบ
10:30==48==151
10:45==65==406//บบ
11:00==56==855//บบ
11:15==56==122
11:30==56==396//บบ
11:45==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==678==487////บบบบ
08:15==567==657//////บบบบบบ
08:30==678==621//บร
08:45==678==816///บบบ
09:00==678==071//บบ
09:15==671==528
09:30==678==210
09:45==218==877////บบเบิ้ล
10:00==218==855////บบเบิ้ล
10:15==218==864//บร
10:30==468==151
10:45==658==406//บบ
11:00==156==855//บบ
11:15==156==122//บร
11:30==156==396//บบ
11:45==156==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
11-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==487-33//ฟบ
08:15==6==657-21//ฟบ
08:30==7==621-12
08:45==7==816-87//ฟล
09:00==6==071-88
09:15==6==528-69//ฟล
09:30==6==210-68//ฟล
09:45==6==877-26////ฟฟลเบิ้ล
10:00==6==855-94//ฟเบิ้ล
10:15==6==864-04//ฟบ
10:30==6==151-61//ฟล
10:45==6==406-13//ฟบ
11:00==6==855-52
11:15==6==122-63//ฟล
11:30==6==396-02//ฟบ
11:45==6==557-71
12:00==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==487//บบ
08:15==56==657///บบบ
08:30==67==621//บบ
08:45==67==816//บบ
09:00==67==071//บบ
09:15==61==528
09:30==68==210-68//แพคล่าง
09:45==18==877////บบเบิ้ล
10:00==18==855////บบเบิ้ล
10:15==18==864//บบ
10:30==48==151
10:45==65==406//บบ
11:00==56==855//บบ
11:15==56==122
11:30==56==396//บบ
11:45==56==557//บบ
12:00==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==678==487////บบบบ
08:15==567==657//////บบบบบบ
08:30==678==621//บร
08:45==678==816///บบบ
09:00==678==071//บบ
09:15==671==528
09:30==678==210
09:45==218==877////บบเบิ้ล
10:00==218==855////บบเบิ้ล
10:15==218==864//บร
10:30==468==151
10:45==658==406//บบ
11:00==156==855//บบ
11:15==156==122//บร
11:30==156==396//บบ
11:45==156==557//บบ
12:00==157==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
11-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==487-33//ฟบ
08:15==6==657-21//ฟบ
08:30==7==621-12
08:45==7==816-87//ฟล
09:00==6==071-88
09:15==6==528-69//ฟล
09:30==6==210-68//ฟล
09:45==6==877-26////ฟฟลเบิ้ล
10:00==6==855-94//ฟเบิ้ล
10:15==6==864-04//ฟบ
10:30==6==151-61//ฟล
10:45==6==406-13//ฟบ
11:00==6==855-52
11:15==6==122-63//ฟล
11:30==6==396-02//ฟบ
11:45==6==557-71
12:00==6==319-63//ฟล
12:15==6==101-87
@@@@พัก@@@@
18:15==3==330-69//ฟบ
18:30==3==473-30////ฟฟบล
18:45==3==692-63//ฟล
19:00==3==034-80//ฟบ
19:15==3==493-34////ฟฟบล
19:30==3==285-93
19:45==3==509-57
20:00==9==209-71//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:30==4==305-34//ฟล
21:45==4==948-03//ฟบ
22:00==4==764-96//ฟบ
22:15==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==487//บบ
08:15==56==657///บบบ
08:30==67==621//บบ
08:45==67==816//บบ
09:00==67==071//บบ
09:15==61==528
09:30==68==210-68//แพคล่าง
09:45==18==877////บบเบิ้ล
10:00==18==855////บบเบิ้ล
10:15==18==864//บบ
10:30==48==151
10:45==65==406//บบ
11:00==56==855//บบ
11:15==56==122
11:30==56==396//บบ
11:45==56==557//บบ
12:00==56==319
@@@@พัก@@@@
15:00==28==678//บบ
15:15==28==834//บร
15:30==48==535
15:45==38==630//บบ
16:00==38==192
16:15==21==222////บบเบิ้ล
============แว๊นชิ่ง
18:15==13==330//บบ
18:30==03==473//บบ
18:45==03==692
19:00==23==034//บบ
19:15==23==493//บบ
19:30==34==285
19:45==39==509//บบ
20:00==39==209//บบ
@@@@พัก@@@@
21:30==34==305//บบ
21:45==34==948//บบ
22:00==34==764//บบ
22:15==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==678==487////บบบบ
08:15==567==657//////บบบบบบ
08:30==678==621//บร
08:45==678==816///บบบ
09:00==678==071//บบ
09:15==671==528
09:30==678==210
09:45==218==877////บบเบิ้ล
10:00==218==855////บบเบิ้ล
10:15==218==864//บร
10:30==468==151
10:45==658==406//บบ
11:00==156==855//บบ
11:15==156==122//บร
11:30==156==396//บบ
11:45==156==557//บบ
12:00==157==319//บบ
12:15==156==101//บบ
12:30==159==784
@@@@พัก@@@@
14:45==128==840//บร
15:00==128==678//บบ
15:15==128==834//บร
15:30==478==535
15:45==358==630//บบ
16:00==238==192//บบ
16:15==321==222////บบเบิ้ล
=============แว๊นชิ่ง
18:15==123==330//บบ
18:30==123==473//บบ
18:45==013==692
19:00==023==034//บบ
19:15==023==493//บบ
19:30==234==285//บร
19:45==349==509//บบ
20:00==349==209//บบ
@@@@พัก@@@@
21:30==345==305///บบ
21:45==345==948//บบ
22:00==345==764//บบ
22:15==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
11-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==487-33//ฟบ
08:15==6==657-21//ฟบ
08:30==7==621-12
08:45==7==816-87//ฟล
09:00==6==071-88
09:15==6==528-69//ฟล
09:30==6==210-68//ฟล
09:45==6==877-26////ฟฟลเบิ้ล
10:00==6==855-94//ฟเบิ้ล
10:15==6==864-04//ฟบ
10:30==6==151-61//ฟล
10:45==6==406-13//ฟบ
11:00==6==855-52
11:15==6==122-63//ฟล
11:30==6==396-02//ฟบ
11:45==6==557-71
12:00==6==319-63//ฟล
12:15==6==101-87
@@@@พัก@@@@
18:15==3==330-69//ฟบ
18:30==3==473-30////ฟฟบล
18:45==3==692-63//ฟล
19:00==3==034-80//ฟบ
19:15==3==493-34////ฟฟบล
19:30==3==285-93
19:45==3==509-57
20:00==9==209-71//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:30==4==305-34//ฟล
21:45==4==948-03//ฟบ
22:00==4==764-96//ฟบ
22:15==4==946-67
22:30==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==487//บบ
08:15==56==657///บบบ
08:30==67==621//บบ
08:45==67==816//บบ
09:00==67==071//บบ
09:15==61==528
09:30==68==210-68//แพคล่าง
09:45==18==877////บบเบิ้ล
10:00==18==855////บบเบิ้ล
10:15==18==864//บบ
10:30==48==151
10:45==65==406//บบ
11:00==56==855//บบ
11:15==56==122
11:30==56==396//บบ
11:45==56==557//บบ
12:00==56==319
@@@@พัก@@@@
15:00==28==678//บบ
15:15==28==834//บร
15:30==48==535
15:45==38==630//บบ
16:00==38==192
16:15==21==222////บบเบิ้ล
============แว๊นชิ่ง
18:15==13==330//บบ
18:30==03==473//บบ
18:45==03==692
19:00==23==034//บบ
19:15==23==493//บบ
19:30==34==285
19:45==39==509//บบ
20:00==39==209//บบ
@@@@พัก@@@@
21:30==34==305//บบ
21:45==34==948//บบ
22:00==34==764//บบ
22:15==34==963//บบ
22:30==46==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==678==487////บบบบ
08:15==567==657//////บบบบบบ
08:30==678==621//บร
08:45==678==816///บบบ
09:00==678==071//บบ
09:15==671==528
09:30==678==210
09:45==218==877////บบเบิ้ล
10:00==218==855////บบเบิ้ล
10:15==218==864//บร
10:30==468==151
10:45==658==406//บบ
11:00==156==855//บบ
11:15==156==122//บร
11:30==156==396//บบ
11:45==156==557//บบ
12:00==157==319//บบ
12:15==156==101//บบ
12:30==159==784
@@@@พัก@@@@
14:45==128==840//บร
15:00==128==678//บบ
15:15==128==834//บร
15:30==478==535
15:45==358==630//บบ
16:00==238==192//บบ
16:15==321==222////บบเบิ้ล
=============แว๊นชิ่ง
18:15==123==330//บบ
18:30==123==473//บบ
18:45==013==692
19:00==023==034//บบ
19:15==023==493//บบ
19:30==234==285//บร
19:45==349==509//บบ
20:00==349==209//บบ
@@@@พัก@@@@
21:30==345==305///บบ
21:45==345==948//บบ
22:00==345==764//บบ
22:15==345==963//บบ
22:30==346==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
11-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==487-33//ฟบ
08:15==6==657-21//ฟบ
08:30==7==621-12
08:45==7==816-87//ฟล
09:00==6==071-88
09:15==6==528-69//ฟล
09:30==6==210-68//ฟล
09:45==6==877-26////ฟฟลเบิ้ล
10:00==6==855-94//ฟเบิ้ล
10:15==6==864-04//ฟบ
10:30==6==151-61//ฟล
10:45==6==406-13//ฟบ
11:00==6==855-52
11:15==6==122-63//ฟล
11:30==6==396-02//ฟบ
11:45==6==557-71
12:00==6==319-63//ฟล
12:15==6==101-87
@@@@พัก@@@@
18:15==3==330-69//ฟบ
18:30==3==473-30////ฟฟบล
18:45==3==692-63//ฟล
19:00==3==034-80//ฟบ
19:15==3==493-34////ฟฟบล
19:30==3==285-93
19:45==3==509-57
20:00==9==209-71//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:30==4==305-34//ฟล
21:45==4==948-03//ฟบ
22:00==4==764-96//ฟบ
22:15==4==963-67
22:30==6==264-48//ฟบ
22:45==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==487//บบ
08:15==56==657///บบบ
08:30==67==621//บบ
08:45==67==816//บบ
09:00==67==071//บบ
09:15==61==528
09:30==68==210-68//แพคล่าง
09:45==18==877////บบเบิ้ล
10:00==18==855////บบเบิ้ล
10:15==18==864//บบ
10:30==48==151
10:45==65==406//บบ
11:00==56==855//บบ
11:15==56==122
11:30==56==396//บบ
11:45==56==557//บบ
12:00==56==319
@@@@พัก@@@@
15:00==28==678//บบ
15:15==28==834//บร
15:30==48==535
15:45==38==630//บบ
16:00==38==192
16:15==21==222////บบเบิ้ล
============แว๊นชิ่ง
18:15==13==330//บบ
18:30==03==473//บบ
18:45==03==692
19:00==23==034//บบ
19:15==23==493//บบ
19:30==34==285
19:45==39==509//บบ
20:00==39==209//บบ
@@@@พัก@@@@
21:30==34==305//บบ
21:45==34==948//บบ
22:00==34==764//บบ
22:15==34==963//บบ
22:30==46==264///////บบบบบบแพคบน
22:45==46==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==678==487////บบบบ
08:15==567==657//////บบบบบบ
08:30==678==621//บร
08:45==678==816///บบบ
09:00==678==071//บบ
09:15==671==528
09:30==678==210
09:45==218==877////บบเบิ้ล
10:00==218==855////บบเบิ้ล
10:15==218==864//บร
10:30==468==151
10:45==658==406//บบ
11:00==156==855//บบ
11:15==156==122//บร
11:30==156==396//บบ
11:45==156==557//บบ
12:00==157==319//บบ
12:15==156==101//บบ
12:30==159==784
@@@@พัก@@@@
14:45==128==840//บร
15:00==128==678//บบ
15:15==128==834//บร
15:30==478==535
15:45==358==630//บบ
16:00==238==192//บบ
16:15==321==222////บบเบิ้ล
=============แว๊นชิ่ง
18:15==123==330//บบ
18:30==123==473//บบ
18:45==013==692
19:00==023==034//บบ
19:15==023==493//บบ
19:30==234==285//บร
19:45==349==509//บบ
20:00==349==209//บบ
@@@@พัก@@@@
21:30==345==305///บบ
21:45==345==948//บบ
22:00==345==764//บบ
22:15==345==963//บบ
22:30==346==264////บบบบ
22:45==346==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
11-10-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==487-33//ฟบ
08:15==6==657-21//ฟบ
08:30==7==621-12
08:45==7==816-87//ฟล
09:00==6==071-88
09:15==6==528-69//ฟล
09:30==6==210-68//ฟล
09:45==6==877-26////ฟฟลเบิ้ล
10:00==6==855-94//ฟเบิ้ล
10:15==6==864-04//ฟบ
10:30==6==151-61//ฟล
10:45==6==406-13//ฟบ
11:00==6==855-52
11:15==6==122-63//ฟล
11:30==6==396-02//ฟบ
11:45==6==557-71
12:00==6==319-63//ฟล
12:15==6==101-87
@@@@พัก@@@@
18:15==3==330-69//ฟบ
18:30==3==473-30////ฟฟบล
18:45==3==692-63//ฟล
19:00==3==034-80//ฟบ
19:15==3==493-34////ฟฟบล
19:30==3==285-93
19:45==3==509-57
20:00==9==209-71//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:30==4==305-34//ฟล
21:45==4==948-03//ฟบ
22:00==4==764-96//ฟบ
22:15==4==963-67
22:30==6==264-48//ฟบ
22:45==4==168-33
23:00==6==385-83
23:15==6==699-17//ฟบ
23:30==6==342-68//ฟล
23:45==6==468-22//ฟบ
24:00==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==487//บบ
08:15==56==657///บบบ
08:30==67==621//บบ
08:45==67==816//บบ
09:00==67==071//บบ
09:15==61==528
09:30==68==210-68//แพคล่าง
09:45==18==877////บบเบิ้ล
10:00==18==855////บบเบิ้ล
10:15==18==864//บบ
10:30==48==151
10:45==65==406//บบ
11:00==56==855//บบ
11:15==56==122
11:30==56==396//บบ
11:45==56==557//บบ
12:00==56==319
@@@@พัก@@@@
15:00==28==678//บบ
15:15==28==834//บร
15:30==48==535
15:45==38==630//บบ
16:00==38==192
16:15==21==222////บบเบิ้ล
============แว๊นชิ่ง
18:15==13==330//บบ
18:30==03==473//บบ
18:45==03==692
19:00==23==034//บบ
19:15==23==493//บบ
19:30==34==285
19:45==39==509//บบ
20:00==39==209//บบ
@@@@พัก@@@@
21:30==34==305//บบ
21:45==34==948//บบ
22:00==34==764//บบ
22:15==34==963//บบ
22:30==46==264///////บบบบบบแพคบน
22:45==46==168//บบ
23:00==46==385
23:15==68==699//บบ
23:30==68==342-68//แพคล่าง
23:45==68==468///////บบบบบบแพคบน
24:00==68==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==678==487////บบบบ
08:15==567==657//////บบบบบบ
08:30==678==621//บร
08:45==678==816///บบบ
09:00==678==071//บบ
09:15==671==528
09:30==678==210
09:45==218==877////บบเบิ้ล
10:00==218==855////บบเบิ้ล
10:15==218==864//บร
10:30==468==151
10:45==658==406//บบ
11:00==156==855//บบ
11:15==156==122//บร
11:30==156==396//บบ
11:45==156==557//บบ
12:00==157==319//บบ
12:15==156==101//บบ
12:30==159==784
@@@@พัก@@@@
14:45==128==840//บร
15:00==128==678//บบ
15:15==128==834//บร
15:30==478==535
15:45==358==630//บบ
16:00==238==192//บบ
16:15==321==222////บบเบิ้ล
=============แว๊นชิ่ง
18:15==123==330//บบ
18:30==123==473//บบ
18:45==013==692
19:00==023==034//บบ
19:15==023==493//บบ
19:30==234==285//บร
19:45==349==509//บบ
20:00==349==209//บบ
@@@@พัก@@@@
21:30==345==305///บบ
21:45==345==948//บบ
22:00==345==764//บบ
22:15==345==963//บบ
22:30==346==264////บบบบ
22:45==346==168//บบ
23:00==346==385//บร
23:15==683==699//บร
23:30==689==342
23:45==684==468//////บบบบบบ
24:00==468==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

ThannichaP
ThannichaP เมื่อ  44 วินาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Suphannika
Suphannika เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Snn2499
Snn2499 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
adirek4140
adirek4140 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Arnon2255
Arnon2255 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sud195
Sud195 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Air1see2
Air1see2 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mira22
Mira22 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Giff2562
Giff2562 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Huneychanel
Huneychanel เมื่อ  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง