03-12-62 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน ไม่ย้อนสุตรและไม่ปั่นวิว

02-12-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==5==857-23//ฟบ
09:15==5==046-45//ฟล
09:30==5==224-25//ฟล
09:45==5==901-05//ฟล
10:00==4==846-05//ฟบ
10:15==6==999-15//ฟเบิ้ล
10:30==8==902-85//ฟล
10:45==9==809-22//ฟบ
11:00==9==383-47
11:15==8==983-78////ฟฟบล
11:30==3==278-27
==============แว๊นชิ่ง
13:30==0==680-57//ฟบ
13:45==4==829-78
14:00==7==337-44//ฟบ
14:15==7==791-60//ฟบ
14:30==7==706-48//ฟบ
14:45==7==070-36//ฟบ
15:00==7==898-41
15:15==7==342-23
15:30==1==553-57
15:45==5==815-77//ฟบ
16:00==9==150-97//ฟล
16:15==3==153-49//ฟบ
16:30==0==761-41
16:45==1==345-22//ฟเบิ้ล
17:00==5==318-05//ฟล
==============แว๊นชิ่ง
18:00==1==012-75//ฟบ
18:15==6==461-41//ฟบ
18:30==3==631-93////ฟฟบล
18:45==8==278-68////ฟฟบล
19:00==5==360-49
19:15==7==758-17////ฟฟบล
19:30==6==616-56////ฟฟบล
19:45==5==761-37
20:00==1==811-30//ฟบ
20:15==6==329-20
20:30==1==744-61////ฟฟลเบิ้ล
@@@@พัก@@@@
24:00==6==926-60////ฟฟบล
24:15==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==50==857//บบ
09:15==50==046//บบ
09:30==45==224//บบ
09:45==45==901
10:00==45==846//บบ
10:15==67==999//เบิ้ล
10:30==89==902//บบ
10:45==91==809//บบ
11:00==90==383
11:15==89==983///บบบ
11:30==34==278
============แว๊นชิ่ง
12:30==78==843//บบ
12:45==78==482//บบ
13:00==89==173
13:15==78==556
13:30==02==680//บบ
13:45==46==829
14:00==78==337//บบ
14:15==78==791//บบ
14:30==78==706//บบ
14:45==78==070//บบ
15:00==67==898
15:15==78==342
15:30==12==553
15:45==45==815//บบ
16:00==89==150
16:15==34==153//บบ
16:30==01==761//บบ
16:45==19==345-22//เบิ้ล
17:00==15==318//บบ
17:15==15==868
============แว๊นชิ่ง
18:00==01==012///บบบ
18:15==56==461//บบ
18:30==23==631//บบ
18:45==78==278///////บบบบบบแพคบน
19:00==45==360
19:15==79==758//บบ
19:30==68==616//บบ
19:45==57==761//บบ
20:00==12==811//บบ
20:15==67==329
20:30==12==744//เบิ้ล
@@@@พัก@@@@
21:15==13==334//บบ
21:30==12==831//บบ
21:45==45==439//บบ
22:00==35==164
22:15==45==528//บบ
22:30==34==591
22:45==01==870//บบ
23:00==90==244
=====เบรค
24:00==56==926//บบ
24:15==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:00==590==857//บบ
09:15==590==046//บร
09:30==456==224//บบ
09:45==456==901
10:00==456==846//บบ
10:15==678==999//เบิ้ล
10:30==890==902///บบบ
10:45==901==809////บบบบ
11:00==901==383
11:15==890==983///บบบ
11:30==345==278
=============แว๊นชิ่ง
12:15==345==752//บบ
12:30==789==843//บร
12:45==678==482//บบ
13:00==789==173//บบ
13:15==678==556//บบ
13:30==012==680//บบ
13:45==456==829
14:00==678==337//บบ
14:15==678==791//บบ
14:30==678==706///บบบ
14:45==678==070//บบ
15:00==678==898//บบ
15:15==678==342
15:30==123==553//บบ
15:45==345==815//บบ
16:00==789==150
16:15==234==153//บบ
16:30==901==761//บบ
16:45==189==345-22//เบิ้ล
17:00==145==318//บบ
17:15==145==868
=============แว๊นชิ่ง
18:00==901==012///บบบ
18:15==456==461///บบบ
18:30==123==631////บบบบ
18:45==678==278////บบบบ
19:00==345==360//บร
19:15==789==758///บบบ
19:30==678==616//บบ
19:45==567==761///บบบ
20:00==123==811//บบ
20:15==678==329
20:30==123==744//เบิ้ล
@@@@พัก@@@@
21:15==123==334//บบ
21:30==012==831//บบ
21:45==345==439///บบบ
22:00==345==164//บบ
22:15==345==528//บร
22:30==234==591
22:45==012==870//บบ
23:00==901==244
23:15==456==263//บบ
23:30==901==731//บบ
23:45==123==151//บบ
24:00==456==926//บบ
24:15==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
03-12-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

24:00==6==926-60////ฟฟบล
24:15==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

24:00==56==926//บบ
24:15==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:15==456==263//บบ
23:30==901==731//บบ
23:45==123==151//บบ
24:00==456==926//บบ
24:15==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
03-12-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

24:00==6==926-60////ฟฟบล
24:15==4==281-63
24:30==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

24:00==56==926//บบ
24:15==45==281
24:30==46==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:15==456==263//บบ
23:30==901==731//บบ
23:45==123==151//บบ
24:00==456==926//บบ
24:15==345==281
24:30==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
หุ้นไทย 03-12-62

เน้นๆๆ 3333333 คู่ 1 เท่านั้น

ตามจนมา

31-32-37-39

139-393-532-832-037

จัดหนักจักเต้มได้เลยมาแน่นอน

id line skwat77
poptapo
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ทช 019-34
poptapo
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ทย 863-90
poptapo
03-12-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

14:00==5==571-52//ฟบ
14:15==7==102-08
14:30==0==250-04////ฟฟบล
14:45==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==977//บบ
08:15==78==165-78//แพคล่าง
08:30==67==253
08:45==90==103//บบ
09:00==12==717//บบ
09:15==34==812
09:30==13==797
09:45==02==662//บบ
10:00==57==990
10:15==01==690////บบบบ
10:30==89==106
10:45==90==819//บบ
11:00==69==926///บบบ
11:15==69==580
11:30==90==748
11:45==69==585//บบ
12:00==78==596
12:15==58==520//บบ
12:30==58==807//บบ
12:45==50==227
13:00==57==056//บบ
13:15==56==025//บบ
13:30==45==162
13:45==56==760//บบ
14:00==56==571//บบ
14:15==67==102
14:30==01==250//บบ
14:45==01==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==678==977//บบ
08:15==678==165//บบ
08:30==678==253
08:45==890==103//บบ
09:00==123==717//บบ
09:15==345==812
09:30==135==797
09:45==012==662//บบ
10:00==567==990
10:15==901==690////บบบบ
10:30==789==106
10:45==690==819//บบ
11:00==169==926///บบบ
11:15==691==580
11:30==690==748
11:45==689==585//บบ
12:00==678==596//บบ
12:15==589==520//บร
12:30==589==807//บร
12:45==580==227
13:00==567==056////บบบบ
13:15==567==025//บบ
13:30==456==162//บบ
13:45==567==760///บบบ
14:00==567==571///บบบ
14:15==567==102
14:30==012==250///บบบ
14:45==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
03-12-62

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

21:15==8==418-85////ฟฟบล
21:30==8==321-99
21:45==4==476-44////ฟฟบล
22:00==5==664-81
22:15==4==455-93//ฟบ
22:30==4=

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==977//บบ
08:15==78==165-78//แพคล่าง
08:30==67==253
08:45==90==103//บบ
09:00==12==717//บบ
09:15==34==812
09:30==13==797
09:45==02==662//บบ
10:00==57==990
10:15==01==690////บบบบ
10:30==89==106
10:45==90==819//บบ
11:00==69==926///บบบ
11:15==69==580
11:30==90==748
11:45==69==585//บบ
12:00==78==596
12:15==58==520//บบ
12:30==58==807//บบ
12:45==50==227
13:00==57==056//บบ
13:15==56==025//บบ
13:30==45==162
13:45==56==760//บบ
14:00==56==571//บบ
14:15==67==102
14:30==01==250//บบ
14:45==01==211//บบ
15:00==01==882
============แว๊นชิ่ง
17:15==23==562//บบ
17:30==23==349//บบ
17:45==23==432///////บบบบบบแพคบน
18:00==23==498
@@@@พัก@@@@
21:15==78==418//บบ
21:30==48==321
21:45==24==476//บบ
22:00==35==664
22:15==24==455//บบ
22:30==46==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:00==678==977//บบ
08:15==678==165//บบ
08:30==678==253
08:45==890==103//บบ
09:00==123==717//บบ
09:15==345==812
09:30==135==797
09:45==012==662//บบ
10:00==567==990
10:15==901==690////บบบบ
10:30==789==106
10:45==690==819//บบ
11:00==169==926///บบบ
11:15==691==580
11:30==690==748
11:45==689==585//บบ
12:00==678==596//บบ
12:15==589==520//บร
12:30==589==807//บร
12:45==580==227
13:00==567==056////บบบบ
13:15==567==025//บบ
13:30==456==162//บบ
13:45==567==760///บบบ
14:00==567==571///บบบ
14:15==567==102
14:30==012==250///บบบ
14:45==012==211///บบบ
15:00==012==882//บบ
15:15==012==070//บบ
15:30==012==731//บบ
15:45==012==718//บบ
16:00==170==533//เบิ้ล
=============แว๊นชิ่ง
17:15==234==562//บบ
17:30==123==349//บร
17:45==234==432//////บบบบบบ
18:00==234==498
@@@@พัก@@@@
21:15==789==418//บบ
21:30==478==321
21:45==234==476//บร
22:00==345==664//บบ
22:15==246==455//บร
22:30==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

MA0635769183
MA0635769183 เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mon529
Mon529 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Malee07
Malee07 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bboyy
Bboyy เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Someone02
Someone02 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Attapon007
Attapon007 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
sak1118587
sak1118587 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Zaaom
Zaaom เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Blucky
Blucky เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
supanaa
supanaa เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง