วางจริง ถอนจริง พร้อมสเตปการแทง. ไอดีไลน์ vipchoke777


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บจ16
10.30=12=

16-17-18
26_27_28

716-717-718
726-727-728
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
mindmy

บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16
10.30=12=681-60//บบ,จ81
10.45=12=

10-11-12
20-21-22

610-611-612
620-621-622

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=

32-33-34
42-22-44

532-533-534
542-234-544


ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ
11.15=12=

14-15-16
24-25-26

11-22-44-55-66
144-155-166
244-255-266


ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ
11.15=12=523-22//บบ,จ22
11.30=34=354-05//บบบ
11.45=89=533-85//-
11.00=89=710-23//-
11.15=01=880-27//บบ
11.30=78=


70_71_72
80_81_82

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ
11.15=12=523-22//บบ,จ22
11.30=34=354-05//บบบ
11.45=89=533-85//-
11.00=89=710-23//-
11.15=01=880-27//บบ
11.30=78=303-78//-
11.45=34=
12.00=34=

38-39-30
48-49-40
ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ
11.15=12=523-22//บบ,จ22
1​1.30=34=354-05//บบบ
11.45=89=533-85//-
12.00=89=710-23//-
12.15=01=880-27//บบ
12.30=78=303-78//-
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04
13.00=01=

00_01_02
10_11_12ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

รวมกำไร 5,059.80 บาท
ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60

===ถอน2รอบพอ เลขยาก===

13.00=01=387-29//-.
13.15=78=

72_73_74
82_83_84

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

รวมกำไร 5,059.80 บาท
ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60

===ถอน2รอบพอ เลขยาก===

13.00=01=387-29//-.
13.15=78=951-68//-.
13.30=89=


ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

รวมกำไร 5,059.80 บาท
ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60

===ถอน2รอบพอ เลขยาก===

13.00=01=387-29//-.
13.15=78=951-68//-.
13.30=89=451-52//-
13.45=56=เดินก่อน

56_57_58
66_67_68

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=


รวมกำไร 10,018.00
บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=


รวมกำไร 10,018.00
บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=030-54//-
20.30=32=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=030-54//-
20.30=32=963-60//บบ
20.45=43=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=030-54//-
20.30=32=963-60//บบ
20.45=43=309-25//บ
21.00=54=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=030-54//-
20.30=32=963-60//บบ
20.45=43=309-25//บ
21.00=54=191-31//-
21.15=65=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=030-54//-
20.30=32=963-60//บบ
20.45=43=309-25//บ
21.00=54=191-31//-
21.15=65=386-93//บบ
21.30=76=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=030-54//-
20.30=32=963-60//บบ
20.45=43=309-25//บ
21.00=54=191-31//-
21.15=65=386-93//บบ
21.30=76=753-13//บ
21.45=87=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=030-54//-
20.30=32=963-60//บบ
20.45=43=309-25//บ
21.00=54=191-31//-
21.15=65=386-93//บบ
21.30=76=753-13//บ
21.45=87=597-00//บบ
22.00=98=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy


บน ((วิ่ง)+รูดบน)

10.15=56=816-44//บบ,จ16+875.40
10.30=12=681-60//บบ,จ81+875.40
10.45=12=301-83//บบ,จ01+875.40

===ถอนกำไร 2,626.20 ===

11.00=34=426-82//บ+5 40
11.15=12=523-22//บบ,จ22+875.40
1​1.30=34=354-05//บบบ+200.40
11.45=89=533-85//-99 60
12.00=89=710-23//-199 20
12.15=01=880-27//บบ+95.40
12.30=78=303-78//-99.60
12.45=34=938-04//บบ,จ38,04+1,655.40

===ถอนกำไร 2, 433.60===

13.00=01=387-29//-99.60
13.15=78=951-68//-199.20
13.30=89=451-52//-398.40
13.45=56=811-03//พัก
14.30=54=523-87//บ+5.40
14.45=98=893-88//บบบ+200.40
15.00=10=081-91//บบบ,จ91+1,800.40
15.15=21=436-96//-99.60
15.30=32=799-63//-199.20
15.45=43=993-73//บบ+954
16.00=54=589-23//บ+5.40
16.15=65=884-95//-99.60
16.30=76=069-39//บบ+190.80
16.45=87=199-81//-99.60
17.00=98=994-84//บบ+190.80
17.15=09=856-43//-99.60
17.30=10=005-74//บบ+190.80
17.45=21=955-94//-99.60
18.00=32=167-30//-190.20
18.15=43=234-19//บบบบ+2,904
18.30=54=153-38//+95.40
18.45=65=620-70//บ+5.40

===ถอนกำไร 4,958.20===

19.00=76=791-84//บ
19.15=87=516-44//-
19.30=98=792-72//บบ
19.45=09=360-87//บบ
20.00=10=051-40//บบบ
20.15=21=030-54//-
20.30=32=963-60//บบ
20.45=43=309-25//บ
21.00=54=191-31//-
21.15=65=386-93//บบ
21.30=76=753-13//บ
21.45=87=597-00//บบ
22.00=98=451-40//-
22.15=09=


รวมกำไร 10,018 บาท

ถอนรอบ1 2,626.20
ถอนรอบ2 2,433.60
ถอนรอบ3 4,958.20

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy
บน ((วิ่ง)+รูด​บน)

12.45=80=

89-80-81
09-00-01
mindmy

บน ((วิ่ง)+รูด​บน)


13.00=80=584-32//บบ
13.15=68=008-77//บบ
13.30=91=353-33//-
13.45=91=479-00//บบ
14.00=02=269-96//บ
14.15=46=

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy

บน ((วิ่ง)+รูด​บน)


13.00=80=584-32//บบ
13.15=68=008-77//บบ
13.30=91=353-33//-
13.45=91=479-00//บบ
14.00=02=269-96//บ
14.15=46=938-11//-
14.30=13=

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy

บน ((วิ่ง)+รูดบน)

09.00=09=792-20//บบ
09.15=21=402-65//บบ
09.30=98=138-41//บบ
09.45=32=003-66//บบ
10.00=98=945-16//บ
10.15=98=185-24//บบ
10.30=98=947-83//บ
10.45=76=386-27//บบ
11.00=76=019-67//-
11.15=87=449-26//-
11.30=34=433-78//บบบ
11.45=45=425-97//บบบ
12.00=67=457-70//บบ
12.15=67=117-40//บบ
12.30=01=026-13//บ
12.45=90=307-51//บบ
13.00=56=

ไอดีไลน์ vipchoke777

mindmy

บน ((วิ่ง)+รูดบน)

09.00=09=792-20//บบ
09.15=21=402-65//บบ
09.30=98=138-41//บบ
09.45=32=003-66//บบ
10.00=98=945-16//บ
10.15=98=185-24//บบ
10.30=98=947-83//บ
10.45=76=386-27//บบ
11.00=76=019-67//-
11.15=87=449-26//-
11.30=34=433-78//บบบ
11.45=45=425-97//บบบ
12.00=67=457-70//บบ
12.15=67=117-40//บบ
12.30=01=026-13//บ
12.45=90=307-51//บบ
13.00=56=068-27//บบ
13.15=89=

ไอดีไลน์ vipchoke777

mindmy
บน
19.00=56=682-91//บ
19.15=23=256-01//บ
15.30=78=

72-73
82-83

172-173
182-183

ไอดีไลน์ vipchoke777

mindmy
บน ((วิ่ง)+รูดบน)

19.00=56=682-91//บ
19.15=23=256-01//บ
19.30=78=722-48//บ
19.45=23=

27-28
37-38

237-238-278-378

ไอดีไลน์ vipchoke777

mindmy
บน ((วิ่ง)+รูดบน)

19.00=56=682-91//บ
19.15=23=256-01//บ
19.30=78=722-48//บ
19.45=23=455-87//-
20.00=90=

91-92
01-02

901-902-912-012

ไอดีไลน์ vipchoke777

mindmy
บน ((วิ่ง)+รูดบน)

19.00=56=682-91//บ
19.15=23=256-01//บ
19.30=78=722-48//บ
19.45=23=455-87//-
20.00=90=670-90//บบ
20.15=12=

ไอดีไลน์ vipchoke777

mindmy

บน ((วิ่ง)+รูดบน)

05.30=21=159-16//บ
05:45=09=891-93//บบ
06.00=43=348-17//บบบ
06:15=21=761-83//บบ
06.30=43=094-95//บบ
06.45=65=425-74//บบ
07.00=87=

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy

บน ((วิ่ง)+รูดบน)

05.30=21=159-16//บ
05:45=09=891-93//บบ
06.00=43=348-17//บบบ
06:15=21=761-83//บบ
06.30=43=094-95//บบ
06.45=65=425-74//บบ
07.00=87=280-17//บบ
07.15=43=

40-49-48
30-39-38

ไอดีไลน์ vipchoke777
mindmy

บน ((วิ่ง)+รูดบน)

05.30=21=159-16//บ
05:45=09=891-93//บบ
06.00=43=348-17//บบบ
06:15=21=761-83//บบ
06.30=43=094-95//บบ
06.45=65=425-74//บบ
07.00=87=280-17//บบ
07.15=43=149-86//บบจ49
07.30=65=

mindmy

บน ((วิ่ง)+รูดบน)

05.30=21=159-16//บ
05:45=09=891-93//บบ
06.00=43=348-17//บบบ
06:15=21=761-83//บบ
06.30=43=094-95//บบ
06.45=65=425-74//บบ
07.00=87=280-17//บบ
07.15=43=149-86//บบจ49
07.30=65=022-81//-
07.45=32=
mindmy
บน (วิ่ง+รูดบน)

20.00=43=434-60//บบบบ
20.15=87=375-84//บบ
20.30=65=446-66//บบ
20.45=43=494-03//บบ
21.00=09=045-58//บ
21.15=09=033-84//บ
21.30=43=037-09//บบ
21.45=09= 0000000

09

309
mindmy
บน (วิ่ง+รูดบน)

20.00=43=434-60//บบบบ
20.15=87=375-84//บบ
20.30=65=446-66//บบ
20.45=43=494-03//บบ
21.00=09=045-58//บ
21.15=09=033-84//บ
21.30=43=037-09//บบ
21.45=09=819-36//บบ
22.00=32=333333
mindmy
บน (วิ่ง+รูดบน)

20.00=43=434-60//บบบบ
20.15=87=375-84//บบ
20.30=65=446-66//บบ
20.45=43=494-03//บบ
21.00=09=045-58//บ
21.15=09=033-84//บ
21.30=43=037-09//บบ
21.45=09=819-36//บบ
22.00=32=688-14//-
22.15=87=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

boy121113
boy121113 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Japoo
Japoo เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aaa1222
Aaa1222 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anek99
Anek99 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ningpoypoy
ningpoypoy เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ThannichaP
ThannichaP เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Suphannika
Suphannika เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Snn2499
Snn2499 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
adirek4140
adirek4140 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Arnon2255
Arnon2255 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง