05-04-63 ปป เสียวเดียว+พิกัดบนสายบน ไม่ย้อนสุตรและไม่ปั่นวิว

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
04-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==0==952-40//ฟล
09:15==0==303-48//ฟบ
09:30==0==977-50//ฟล
09:45==0==199-77////ฟฟเบิ้ลเบิ้ล
10:00==9==280-99////ฟฟลเบิ้ล
10:15==9==759-09////ฟฟบล
10:30==9==796-06//ฟบ
10:45==9==129-85//ฟบ
11:00==9==872-05
11:15==2==958-05
11:30==2==272-47//ฟบ
==============แว๊นชิ่ง
13:15==7==766-40//ฟบ
13:30==7==990-92
13:45==0==041-31//ฟบ
14:00==0==734-06//ฟล
14:15==0==992-57
14:30==1==167-29//ฟบ
14:45==3==229-37//ฟล
15:00==4==328-66
15:15==5==757-25////ฟฟบล
15:30==9==914-55//ฟบ
15:45==1==032-93
16:00==2==613-43
16:15==8==900-13//ฟเบิ้ล
============แว๊นชิ่ง
22:30==1==414-44//ฟบ
22:45==8==418-39//ฟบ
23:00==1==849-40
23:15==4==603-69
23:30==5==832-25//ฟล
23:45==3==542-60
24:00==3==023-73////ฟฟบล
24:15==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==05==952//บบ
09:15==05==303//บบ
09:30==05==977-50//แพคล่าง
09:45==09==199-77//////บบเบิ้ลเบิ้ล
10:00==79==280-99//เบิ้ล
10:15==90==759-09////บบแพคล่าง
10:30==90==796//บบ
10:45==90==129//บบ
11:00==29==872//บบ
11:15==29==958//บบ
11:30==29==272//บบ
11:45==29==336
============แว๊นชิ่ง
13:15==67==766///บบบ
13:30==67==990
13:45==90==041//บบ
14:00==90==734
14:15==70==992
14:30==12==167//บบ
14:45==34==229
15:00==34==328//บบ
15:15==45==757//บบ
15:30==89==914//บบ
15:45==01==032//บบ
16:00==12==613//บบ
16:15==78==900//เบิ้ล
16:30==01==632
============แว๊นชิ่ง
22:30==12==414//บบ
22:45==89==418//บบ
23:00==12==849
23:15==45==603
23:30==56==832
23:45==23==542//บบ
24:00==23==023///////บบบบบบแพคบน
24:15==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

09:00==051==952//บบ
09:15==051==303//บบ
09:30==053==977
09:45==059==199-77//////บบเบิ้ลเบิ้ล
10:00==079==280-99////บบเบิ้ล
10:15==790==759///บบบ
10:30==790==796///บบบ
10:45==790==129//บบ
11:00==092==872//บบ
11:15==279==958//บร
11:30==290==272//บบ
11:45==279==336
=============แว๊นชิ่ง
13:15==567==766///บบบ
13:30==567==990
13:45==790==041//บร
14:00==790==734//บร
14:15==740==992
14:30==012==167//บร
14:45==234==229//บบ
15:00==345==328//บร
15:15==456==757//บบ
15:30==890==914//บร
15:45==012==032///บบบ
16:00==123==613////บบบบ
16:15==789==900////บบเบิ้ล
16:30==012==632//บบ
16:45==789==510
=============แว๊นชิ่ง
21:15==345==630//บบ
21:30==345==319//บร
21:45==123==670
22:00==234==612//บบ
22:15==567==407//บบ
22:30==012==414//บบ
22:45==789==418//บบ
23:00==012==849
23:15==345==603//บบ
23:30==456==832
23:45==236==542//บบ
24:00==236==023////บบบบ
24:15==023==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

23:30==5==832-25//ฟล
23:45==3==542-60
24:00==3==023-73////ฟฟบล
24:15==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==542//บบ
24:00==23==023///////บบบบบบแพคบน
24:15==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==236==542//บบ
24:00==236==023////บบบบ
24:15==023==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

23:30==5==832-25//ฟล
23:45==3==542-60
24:00==3==023-73////ฟฟบล
24:15==3==657-77//ฟเบิ้ล
24:30==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==542//บบ
24:00==23==023///////บบบบบบแพคบน
24:15==23==657-77//เบิ้ล
24:30==27==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==236==542//บบ
24:00==236==023////บบบบ
24:15==023==657-77//เบิ้ล
24:30==237==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

23:30==5==832-25//ฟล
23:45==3==542-60
24:00==3==023-73////ฟฟบล
24:15==3==657-77//ฟเบิ้ล
24:30==7==424-97//ฟล
24:45==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==542//บบ
24:00==23==023///////บบบบบบแพคบน
24:15==23==657-77//เบิ้ล
24:30==27==424//บบ
24:45==27==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==236==542//บบ
24:00==236==023////บบบบ
24:15==023==657-77//เบิ้ล
24:30==237==424//บบ
24:45==247==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

23:30==5==832-25//ฟล
23:45==3==542-60
24:00==3==023-73////ฟฟบล
24:15==3==657-77//ฟเบิ้ล
24:30==7==424-97//ฟล
24:45==7==312-18
01:00==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==542//บบ
24:00==23==023///////บบบบบบแพคบน
24:15==23==657-77//เบิ้ล
24:30==27==424//บบ
24:45==27==312//บบ
01:00==12==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==236==542//บบ
24:00==236==023////บบบบ
24:15==023==657-77//เบิ้ล
24:30==237==424//บบ
24:45==247==312//บบ
01:00==127==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

23:30==5==832-25//ฟล
23:45==3==542-60
24:00==3==023-73////ฟฟบล
24:15==3==657-77//ฟเบิ้ล
24:30==7==424-97//ฟล
24:45==7==312-18
01:00==2==012-40//ฟบ
01:15==1==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==542//บบ
24:00==23==023///////บบบบบบแพคบน
24:15==23==657-77//เบิ้ล
24:30==27==424//บบ
24:45==27==312//บบ
01:00==12==012///////บบบบบบแพคบน
01:15==12==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==236==542//บบ
24:00==236==023////บบบบ
24:15==023==657-77//เบิ้ล
24:30==237==424//บบ
24:45==247==312//บบ
01:00==127==012////บบบบ
01:15==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

23:30==5==832-25//ฟล
23:45==3==542-60
24:00==3==023-73////ฟฟบล
24:15==3==657-77//ฟเบิ้ล
24:30==7==424-97//ฟล
24:45==7==312-18
01:00==2==012-40//ฟบ
01:15==1==107-89//ฟบ
01:30==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:45==23==542//บบ
24:00==23==023///////บบบบบบแพคบน
24:15==23==657-77//เบิ้ล
24:30==27==424//บบ
24:45==27==312//บบ
01:00==12==012///////บบบบบบแพคบน
01:15==12==107//บบ
01:30==01==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

23:45==236==542//บบ
24:00==236==023////บบบบ
24:15==023==657-77//เบิ้ล
24:30==237==424//บบ
24:45==247==312//บบ
01:00==127==012////บบบบ
01:15==012==107///บบบ
01:30==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
ขออนุญาต นะครับ @ poptapo

การ วางเลข ไอ้ คำว่า เเว้นซิ่ง มัน คืออะไร..??

1 วาง เลข เเล้ว เกิดตายห่าติดๆ ในห้อง เเต่ นอกห้อง บอกเเว้นซิ่ง ป่าวครับ
หรือ พัก ไม่วาง ..? (พัก คือ พัก ผม เข้า ใจ คำ ว่า เเว้นซิ่ง ไมเข้าใจ) เพราะ เวลา การวางเลข มัน หาย ไป .... เสือก มีเเต่ เวลา มาโชว์ เลข ที ถูก....

...เวลา ที่ หาย ไป มัน คือ ผิด มัน คือ ตายห่า ใช่มั้ย...

ขอ ชี้ เเจง ... อยาก ทำ สถิติ ก็ ขอ เวลา ต่อ เนื่อง หน่อย อย่า มา เเว้นซิ่ง โดนเเดรก


2..ขึ้น ต้นดี หัวข้อดี อะไร ดี ... นับถือ ผม ว่า จะไม่ยุ่ง ละนะ

เเต่ ผม ดู มานาน ...

ว่า คุณ ...เข้าข่าย โกง..


เเละ ผม ก็ จะดู ว่า คุณ โกง ...อะไร...?อัน ดับ เเรก เเค่ ข้อ 1...

เเค่ ตอบ เเว้นซิ่ง คือ ไร หว้าาาาาาา ... ก่อน


เวลา มัน หาย ไป กับ กืการ มาโชว์ หากิน นอก ห้องผม เจอ เยอะ นะ ไอ้ คน พวกนี้ ...

เมื่อ ก่อน ผม จะพูด การ วางเลข หากิน หา เเดรก คน พวกนี้ บ่อย


ผม ก็ เเค่ หวัง ว่า ....

ยูสเซอร์ คุณ อยูมานาน เเทบ จะเป็น อาจารย์ ของ ทุกคนได้
เเต่ ถ้า วาง เลข เเบบ นี้ ไม่ผ่าน ครับ


รอ ชี้ เเจง...

คุณ คือ ยูสที่ ผม ว่า น่า จะเจ๋ง...


เเต่ จะ เจ๋ง ไม่เจ๋ง ... อยู่ คุณการโปรโมท การ อะไรดี ..


ปั่น วิว ย้อน สูตร อะไไไรๆๆๆๆ ดี
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
ผม ไม่ได้ มาโพสต์ ถาม @ กวน ประสาท หรือ คำหยาบๆ คือ กวนตีน
ผม เเค่ อยาากได้ คำตอบ

ผมก็ถือ ว่า คุณที่ วางเลข ดีนะ เเต่ ถ้าโกงสถิติ โกงเลข ก็เเค่นั้น ... น่า จะคิดออก ว่า ผมคิดงัย กับไอ้ อี กลุ่มคน พวกนี้
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ไปดุเลขตัวเองนู้น 5555
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
เอาที่ตอบด้านล่าง ขึ้นมาเพราะนี่คือโพสแรกเพิ่งมีเวลาอ่าน เดียวคนมาอ่านผ่านๆๆจะไม่เข้าใจ
แว๊นชิ่งคือขับรถ ไปงานเลิกงาน แล้วโกงอะไร ถ้าไม่โกงจะรับผิดชอบที่มาโพสยัง วางจริงแว๊นชิ่งขับรถไม่ย้อนยูสรอบที่ไม่ว่าง เหรอที่เรียกว่าโกง หรือรอบไม่วางขับรถจะให้ย้อนสุตรรอบไม่วางถึงเรียกว่าดี
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
กลยุทย วาง ให้ตาลาย มั่วไปหมด

ก็เเค่ เลข เข้า อะไร ก้ไม่รู้ ...


เวลา เลขเข้า เจ๋ง ไม่เจ๋ง ดุ ตรงนี้

AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
เอา ซัก อย่าง 2 อย่าง พอ

ไม่ มี คำตอบ วัด กับผม เเค่ เลขเด่น 2 ตัว ฟัน 1 ตัว พร้อม เจาะ น้อยๆ

เเค่นี้
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ถ้าเก่งก้ไปวางกระทุ้ตัวเองวางทุกวันแล้วไม่ต้องให้สมาชิกมาเลือกแทงเองบนล่าง. ไปดุเลขตัวเองก่อนมาป่วนคนอื่ย
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
กะทู้ ทำท่าจดี

เเต่การ วางเลข ไม่ใช่
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
เหรอคนเก่ง ไปดุเลขกระทุ้ตัวเองก่แนสางๆๆหายๆๆ 2-3 วัน.
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
ไม่รู้นะ ไม่มี คำตอบ

เจอ เเว้นซิ่ง เมื่อไร ...

เวลาหายไป........


สถิติ ที่ เห็น คือถูก

เเต่เวลาหาย ...

เอาตรงนี้ เเค่ ให้มัถุกต้อง

ถ้า ไม่ ถูกต้อง คือ กระจอก ....
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
55555555. มากวนอะไร. ขับรถอว๊นชิ่งจะให้วางยังไง ชนท้ายรถข้างหน้าจะทำยังไง
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
ไม่เคลียร์ ครับ คำตอบ

เเล้ว ไม่ด้กวน ด้วบ

ผม เเค่ ดู ใคร โกง ไม่ โกง
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ไม่เคลัยยังไง แว๊นชิ่งคือขับรถ ไปงานเลิกงาน แล้วโงอะไร ถ้าไม่โกงจะรับผิดชอบที่มาโพสยัง วางจริงแว๊นชิ่งขัยรถไม่ย้อนยูสรอบที่ไม่ว่าง เหรอที่เรียกว่าโกง
poptapo
ถอนๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
ไม่เคลียร์ ครับ คำตอบ


เเล้ว ไม่ได้กวน ด้วย

ผม เเค่ ดู ใคร โกง ไม่ โกง
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
แล้วไม่โกงอะไร บอกมาถ้าไม่โกงจะรับผิดชอบที่มาโพสกวนยังไง บอกมา
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
คำว่า เเว้นซื่ง ไม่ ได้ เกี่ยว กับ การ ทอาชีพ ไร

เเค่ เวลา การ วางเลข มันหายไป

คำตอบ เเค่ ตายห่า หยังเขึยด ในห้องป่าว การวางจริง

ขอข้อมูล สถิติ เเค่ วางจริง ในวงการหวย

เกี่ยวเขี่ยไร กับ อาชีพอื่น
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ก็ขับรถไปงานแว๊นชิ่งนิ ก็ถุกแล้วไม่วางจะเอาเลขมาจากไหน เพราะไม่ได้ย้อนสุตร โถ่
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เเค่ วง การ พนนัน หวย


หวย

ภาษาไทย

อาชีพ อื่น ไม่เกี่ยว

เด่ว วางเลข ขับ เครื่องบิน
วางเลข เเอดว้าน เเมร่งเย
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ก้ขับรถไปงานเลิกงาน ไม่ว่างเลข ก้แว๊น หรือผืดที่ขับรถไม่วาง ไม่ย้อนสุตรนะเหรอ โถ่
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
เเล้ว ไอ้เลข อย่าง อื่น ละครับ

เวลา มันมีวาง

บางหัวข้อ การเล่น ที่ สมาชิกตาม

หัวข้อ นั้นหายไป ในเวลานั้น

เเต่ ในเวลา นั้น มี เลข อื่น เฟรื์มเเทน
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
หัวข้องไหนก็วางแต่ บน เสียว
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
หรือรอบไม่วางขับรถจะให้ย้อนสุตรรอบไม่วางถึงเรียกว่าดี. 5555. แล้วแต่จะคิด
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
เเนะนำให้ครับ

เเบบนี้ วาง รอบ ต่อ รอบ ครับ

อีกเรื่อง ถ้า ผม เข้าใจ อะไรผิด ก็ขออภัย

ผม จะไม่มา ยุ่ง กะทู้ ท่านละ

ผม ได้เกริ่น ว่า เเนวคิด เเนวท่านดี

อีกเรื่อง เห็น ยูส นี้ มานาน ผม ไม่อยากเเตะ

เเต่ ผม สงสัย เรื่อง เวลา เเต่ ละหัวข้อ

กับ คำว่า เเอดวานศื


ครับ ผม ขออภัยอย่างสูง

ผม ไม่อยาก มาเเตะท่าน .... ขออภัยอย่างสูง
AENA
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
ขออภัย ที่รบกวน ครับ
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:46==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==484-95//ฟล
14:30==4==392-38
14:45==1==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==484//บบ
14:30==34==392//บบ
14:45==12==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==484//บบ
14:30==345==392//บร
14:45==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==484-95//ฟล
14:30==4==392-38
14:45==1==457-14//ฟล
15:00==6==791-59
15:15==1==751-99//ฟบ
15:30==1==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==484//บบ
14:30==34==392//บบ
14:45==12==457
15:00==67==791//บบ
15:15==01==751//บบ
15:30==01==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==484//บบ
14:30==345==392//บร
14:45==123==457
15:00==678==791//บร
15:15==012==751//บบ
15:30==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==484-95//ฟล
14:30==4==392-38
14:45==1==457-14//ฟล
15:00==6==791-59
15:15==1==751-99//ฟบ
15:30==1==074-60
15:45==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==484//บบ
14:30==34==392//บบ
14:45==12==457
15:00==67==791//บบ
15:15==01==751//บบ
15:30==01==074//บบ
15:45==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==484//บบ
14:30==345==392//บร
14:45==123==457
15:00==678==791//บร
15:15==012==751//บบ
15:30==012==074//บร
15:45==347==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==484-95//ฟล
14:30==4==392-38
14:45==1==457-14//ฟล
15:00==6==791-59
15:15==1==751-99//ฟบ
15:30==1==074-60
15:45==4==852-40//ฟล
16:00==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==484//บบ
14:30==34==392//บบ
14:45==12==457
15:00==67==791//บบ
15:15==01==751//บบ
15:30==01==074//บบ
15:45==34==852
16:00==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==484//บบ
14:30==345==392//บร
14:45==123==457
15:00==678==791//บร
15:15==012==751//บบ
15:30==012==074//บร
15:45==347==852
16:00==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==484-95//ฟล
14:30==4==392-38
14:45==1==457-14//ฟล
15:00==6==791-59
15:15==1==751-99//ฟบ
15:30==1==074-60
15:45==4==852-40//ฟล
16:00==2==081-75
@@@@พัก@@@@
16:45==7==875-22//ฟบ
17:00==5==750-75////ฟฟบล
17:15==0==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==484//บบ
14:30==34==392//บบ
14:45==12==457
15:00==67==791//บบ
15:15==01==751//บบ
15:30==01==074//บบ
15:45==34==852
16:00==23==081
@@@@พัก@@@@
16:45==67==875//บบ
17:00==45==750//บบ
17:15==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==484//บบ
14:30==345==392//บร
14:45==123==457
15:00==678==791//บร
15:15==012==751//บบ
15:30==012==074//บร
15:45==347==852
16:00==123==081//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==678==875///บบบ
17:00==456==750//บบ
17:15==901==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==484-95//ฟล
14:30==4==392-38
14:45==1==457-14//ฟล
15:00==6==791-59
15:15==1==751-99//ฟบ
15:30==1==074-60
15:45==4==852-40//ฟล
16:00==2==081-75
@@@@พัก@@@@
16:45==7==875-22//ฟบ
17:00==5==750-75////ฟฟบล
17:15==0==153-13
17:30==4==550-19
17:45==6==962-72//ฟบ
18:00==4==490-77//ฟบ
18:15==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==484//บบ
14:30==34==392//บบ
14:45==12==457
15:00==67==791//บบ
15:15==01==751//บบ
15:30==01==074//บบ
15:45==34==852
16:00==23==081
@@@@พัก@@@@
16:45==67==875//บบ
17:00==45==750//บบ
17:15==90==153
17:30==34==550
17:45==56==962//บบ
18:00==34==490//บบ
18:15==12==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==484//บบ
14:30==345==392//บร
14:45==123==457
15:00==678==791//บร
15:15==012==751//บบ
15:30==012==074//บร
15:45==347==852
16:00==123==081//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==678==875///บบบ
17:00==456==750//บบ
17:15==901==153//บร
17:30==234==550
17:45==456==962//บบ
18:00==234==490//บร
18:15==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==484-95//ฟล
14:30==4==392-38
14:45==1==457-14//ฟล
15:00==6==791-59
15:15==1==751-99//ฟบ
15:30==1==074-60
15:45==4==852-40//ฟล
16:00==2==081-75
@@@@พัก@@@@
16:45==7==875-22//ฟบ
17:00==5==750-75////ฟฟบล
17:15==0==153-13
17:30==4==550-19
17:45==6==962-72//ฟบ
18:00==4==490-77//ฟบ
18:15==2==620-87//ฟบ
18:30==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==484//บบ
14:30==34==392//บบ
14:45==12==457
15:00==67==791//บบ
15:15==01==751//บบ
15:30==01==074//บบ
15:45==34==852
16:00==23==081
@@@@พัก@@@@
16:45==67==875//บบ
17:00==45==750//บบ
17:15==90==153
17:30==34==550
17:45==56==962//บบ
18:00==34==490//บบ
18:15==12==620//บบ
18:30==12==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==484//บบ
14:30==345==392//บร
14:45==123==457
15:00==678==791//บร
15:15==012==751//บบ
15:30==012==074//บร
15:45==347==852
16:00==123==081//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==678==875///บบบ
17:00==456==750//บบ
17:15==901==153//บร
17:30==234==550
17:45==456==962//บบ
18:00==234==490//บร
18:15==012==620////บบบบ
18:30==012==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
05-04-62 สายบนแท้ มาล่างไม่นับ

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:15==2==226-76//ฟบ
08:30==1==451-33//ฟบ
08:45==1==449-27
09:00==9==792-20//ฟบ
09:15==4==402-65//ฟบ
09:30==0==138-41
09:45==2==003-66//ฟเบิ้ล
10:00==3==945-16
10:15==9==185-24
10:30==7==947-83//ฟบ
10:45==7==386-27//ฟล
11:00==4==019-67
11:15==9==449-26//ฟบ
11:30==6==433-78
11:45==3==425-98
12:00==3==457-70
12:15==4==117-40//ฟล
12:30==1==026-13//ฟล
12:45==0==307-51//ฟบ
13:00==3==068-27
13:15==8==487-67//ฟบ
13:30==7==386-49
13:45==6==356-87//ฟบ
14:00==6==355-62//ฟล
14:15==5==484-95//ฟล
14:30==4==392-38
14:45==1==457-14//ฟล
15:00==6==791-59
15:15==1==751-99//ฟบ
15:30==1==074-60
15:45==4==852-40//ฟล
16:00==2==081-75
@@@@พัก@@@@
16:45==7==875-22//ฟบ
17:00==5==750-75////ฟฟบล
17:15==0==153-13
17:30==4==550-19
17:45==6==962-72//ฟบ
18:00==4==490-77//ฟบ
18:15==2==620-87//ฟบ
18:30==2==961-53
18:45==3==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:15==12==226//บบ
08:30==01==451//บบ
08:45==01==449
09:00==79==792///บบบ
09:15==24==402///บบบ
09:30==80==138//บบ
09:45==02==003-66////บบเบิ้ล
10:00==35==945//บบ
10:15==79==185
10:30==78==947//บบ
10:45==78==386//บบ
11:00==45==019
11:15==89==449//บบ
11:30==56==433
11:45==23==425//บบ
12:00==23==457
12:15==34==117
12:30==01==026//บบ
12:45==90==307//บบ
13:00==23==068
13:15==89==487//บบ
13:30==78==386//บบ
13:45==67==356//บบ
14:00==67==355
14:15==45==484//บบ
14:30==34==392//บบ
14:45==12==457
15:00==67==791//บบ
15:15==01==751//บบ
15:30==01==074//บบ
15:45==34==852
16:00==23==081
@@@@พัก@@@@
16:45==67==875//บบ
17:00==45==750//บบ
17:15==90==153
17:30==34==550
17:45==56==962//บบ
18:00==34==490//บบ
18:15==12==620//บบ
18:30==12==961//บบ
18:45==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

บน บน

08:15==012==226//บบ
08:30==901==451//บบ
08:45==901==449//บบ
09:00==789==792///บบบ
09:15==234==402///บบบ
09:30==890==138//บบ
09:45==012==003-66////บบเบิ้ล
10:00==345==945////บบบบ
10:15==789==185//บบ
10:30==678==947//บบ
10:45==678==386////บบบบ
11:00==345==019
11:15==890==449//บบ
11:30==567==433
11:45==234==425///บบบ
12:00==234==457//บร
12:15==234==117
12:30==901==026//บร
12:45==890==307//บบ
13:00==123==068
13:15==789==487////บบบบ
13:30==678==386////บบบบ
13:45==678==356//บบ
14:00==567==355//บบ
14:15==456==484//บบ
14:30==345==392//บร
14:45==123==457
15:00==678==791//บร
15:15==012==751//บบ
15:30==012==074//บร
15:45==347==852
16:00==123==081//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==678==875///บบบ
17:00==456==750//บบ
17:15==901==153//บร
17:30==234==550
17:45==456==962//บบ
18:00==234==490//บร
18:15==012==620////บบบบ
18:30==012==961//บบ
18:45==123==

บน บน
++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีย้อนสุตรหลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เช็คประวัติการลงเลขได้โดย คลิกที่ชื่อ โปรไฟล์

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

เข้ากลุ่ม line ld skwat77
poptapo
18:45=====ผล. 493-11. สวย

พอละลงบอร์ดวันนี้.เบื่อ. ต่อในห้องกลุ่มไลน์
poptapo
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย poptapo  
ข้ามวันมาลุยบอร์ดใหม่

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Film7115
Film7115 เมื่อ  13 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Basisk55
Basisk55 เมื่อ  34 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Shrimp
Shrimp เมื่อ  51 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tharapong833
Tharapong833 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Meaw1321
Meaw1321 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ammy2515
Ammy2515 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
jan246
jan246 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aimaumaim
Aimaumaim เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Car035
Car035 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jin0822935503
Jin0822935503 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง