1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว เลขบนรายงานผลเฉพาะเลขบน ลงล่างตีตกหลุดไป ห้องส้มหยุด เลขบนเท่านั้น 30-06-2563


เลขบนรายงานผลเฉพาะเลขบน ลงล่างตีตกหลุดไป
ห้องส้มหยุด เลขบนเท่านั้น 30-06-2563

06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=

แนวทางทบ
1. ทบ x 1
2. ทบ x 2
3. ทบ x 3


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่งและรูด บน
3. เวลาวางเลข 00:15 โมงเช้า ถึง 24.00 น
4. ไลน์ line id :: wzkw999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง รายวัน บาท - รายสัปดาห์ - บาท
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เลขบนรายงานผลเฉพาะเลขบน ลงล่างตีตกหลุดไป
ห้องส้มหยุด เลขบนเท่านั้น 30-06-2563

06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=407 x 1
11:15 บ 3-4 บ=630 ❤สบ
11:30 บ 4-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เลขบนรายงานผลเฉพาะเลขบน ลงล่างตีตกหลุดไป
ห้องส้มหยุด เลขบนเท่านั้น 30-06-2563

06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=407 x 1
11:15 บ 3-4 บ=630 ❤สบ
11:30 บ 4-5 บ=838 x 1
11:45 บ 9-0 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=407 x 1
11:15 บ 3-4 บ=630 ❤สบ
11:30 บ 4-5 บ=838 x 1
11:45 บ 9-0 บ=375 x 2
12:00 บ 4-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=407 x 1
11:15 บ 3-4 บ=630 ❤สบ
11:30 บ 4-5 บ=838 x 1
11:45 บ 9-0 บ=375 x 2
12:00 บ 4-5 บ=707 x 3
12:15 บ 5-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=407 x 1
11:15 บ 3-4 บ=630 ❤สบ
11:30 บ 4-5 บ=838 x 1
11:45 บ 9-0 บ=375 x 2
12:00 บ 4-5 บ=707 x 3
12:15 บ 5-6 บ=762 ❤สบ
12:30 บ 4-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=407 x 1
11:15 บ 3-4 บ=630 ❤สบ
11:30 บ 4-5 บ=838 x 1
11:45 บ 9-0 บ=375 x 2
12:00 บ 4-5 บ=707 x 3
12:15 บ 5-6 บ=762 ❤สบ
12:30 บ 4-5 บ=527 ❤สบ
12:45 บ 5-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=407 x 1
11:15 บ 3-4 บ=630 ❤สบ
11:30 บ 4-5 บ=838 x 1
11:45 บ 9-0 บ=375 x 2
12:00 บ 4-5 บ=707 x 3
12:15 บ 5-6 บ=762 ❤สบ
12:30 บ 4-5 บ=527 ❤สบ
12:45 บ 5-6 บ=278 x 1
13:00 บ 4-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
06:15 บ 2-3 บ=472 ❤สบ
06:30 บ 7-6 บ=711 ❤สบ
06:45 บ 6-5 บ=253 ❤สบ
07:00 บ 7-6 บ=784 ❤สบ
07:15 บ 6-7 บ=624 ❤สบ
07:30 บ 2-3 บ=342 ❤❤สบบ
07:45 บ 1-2 บ=250 ❤สบ
08:00 บ 4-5 บ=696 x 1
08:15 บ 1-2 บ=428 ❤สบ
08:30 บ 4-5 บ=484 ❤❤สบบ
08:45 บ 7-8 บ=087 ❤❤สบบ
09:00 บ 2-3 บ=389 ❤สบ
09:15 บ 5-6 บ=154 ❤สบ
09:30 บ 2-3 บ=321 ❤❤สบบ
09:45 บ 5-6 บ=115 ❤สบ
10:00 บ 2-3 บ=940 x 1
10:15 บ 3-4 บ=737 ❤สบ
10:30 บ 6-7 บ=745 ❤สบ
10:45 บ 3-4 บ=914 ❤สบ
11:00 บ 2-3 บ=407 x 1
11:15 บ 3-4 บ=630 ❤สบ
11:30 บ 4-5 บ=838 x 1
11:45 บ 9-0 บ=375 x 2
12:00 บ 4-5 บ=707 x 3
12:15 บ 5-6 บ=762 ❤สบ
12:30 บ 4-5 บ=527 ❤สบ
12:45 บ 5-6 บ=278 x 1
13:00 บ 4-5 บ=024 ❤สบ
13:15 บ 3-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
14:00 บ 7-8 บ=788 ❤❤❤สบบบ
14:15 บ 2-3 บ=309 ❤สบ
14:30 บ 1-2 บ=899 x 1
14:45 บ 2-3 บ=336 ❤❤สบบ
15:00 บ 5-6 บ=446 ❤สบ
15:15 บ 4-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
14:00 บ 7-8 บ=788 ❤❤❤สบบบ
14:15 บ 2-3 บ=309 ❤สบ
14:30 บ 1-2 บ=899 x 1
14:45 บ 2-3 บ=336 ❤❤สบบ
15:00 บ 5-6 บ=446 ❤สบ
15:15 บ 4-5 บ=483 ❤สบ
15:30 บ 7-8 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

เลขบนรายงานผลเฉพาะเลขบน ลงล่างตีตกหลุดไป
ห้องส้มหยุด เลขบนเท่านั้น 30-06-2563

14:00 บ 7-8 บ=788 ❤❤❤สบบบ
14:15 บ 2-3 บ=309 ❤สบ
14:30 บ 1-2 บ=899 x 1
14:45 บ 2-3 บ=336 ❤❤สบบ
15:00 บ 5-6 บ=446 ❤สบ
15:15 บ 4-5 บ=483 ❤สบ
15:30 บ 7-8 บ=650 x 1
15:45 บ 8-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
14:00 บ 7-8 บ=788 ❤❤❤สบบบ
14:15 บ 2-3 บ=309 ❤สบ
14:30 บ 1-2 บ=899 x 1
14:45 บ 2-3 บ=336 ❤❤สบบ
15:00 บ 5-6 บ=446 ❤สบ
15:15 บ 4-5 บ=483 ❤สบ
15:30 บ 7-8 บ=650 x 1
15:45 บ 8-9 บ=702 x 2
16:00 บ 1-2 บ=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Dangg
Dangg เมื่อ  8 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
truexmen
truexmen เมื่อ  13 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ton_12
Ton_12 เมื่อ  14 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Thanyaponr2747
Thanyaponr2747 เมื่อ  19 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jamjamjam55
Jamjamjam55 เมื่อ  24 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Laddawanzaa
Laddawanzaa เมื่อ  50 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pure555
Pure555 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bob04
Bob04 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
N665141
N665141 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
xmen2020
xmen2020 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง