สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=
Dragon77
06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=
Dragon77
06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=
Sukkhanit
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sukkhanit  
ตมาปุ้บตายเลย
Sukkhanit
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sukkhanit  
ตาม
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 ❤
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=733 ❤❤บบ
13:00 บ 6-7 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=733 ❤❤บบ
13:00 บ 6-7 บ=004 ❤
13:15 บ 4-5 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=733 ❤❤บบ
13:00 บ 6-7 บ=004 ❤
13:15 บ 4-5 บ=698 ❤
13:30 บ 4-5 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=733 ❤❤บบ
13:00 บ 6-7 บ=004 ❤
13:15 บ 4-5 บ=698 ❤
13:30 บ 4-5 บ=804 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=733 ❤❤บบ
13:00 บ 6-7 บ=004 ❤
13:15 บ 4-5 บ=698 ❤
13:30 บ 4-5 บ=804 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=389 + 1
14:00 บ 4-5 บ=497 ❤บ
14:15 บ 4-5 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=733 ❤❤บบ
13:00 บ 6-7 บ=004 ❤
13:15 บ 4-5 บ=698 ❤
13:30 บ 4-5 บ=804 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=389 + 1
14:00 บ 4-5 บ=497 ❤บ
14:15 บ 4-5 บ=794 ❤บ
14:30 บ 8-9 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=733 ❤❤บบ
13:00 บ 6-7 บ=004 ❤
13:15 บ 4-5 บ=698 ❤
13:30 บ 4-5 บ=804 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=389 + 1
14:00 บ 4-5 บ=497 ❤บ
14:15 บ 4-5 บ=794 ❤บ
14:30 บ 8-9 บ=606 + 1
14:45 บ 2-3 บ=480 + 2
15:00 บ 4-5 บ=659 ❤❤บ
15:15 บ 4-5 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

06:45 บ 6-8 บ=266 ❤❤บบ
07:00 บ 6-7 บ=704 ❤❤บ
07:15 บ 6-7 บ=636 ❤❤❤บบ
07:30 บ 1-9 บ=626 + 1
07:45 บ 2-3 บ=178 + 2
08:00 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=296 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=685 ❤บ
08:45 บ 8-9 บ=827 ❤บ
09:00 บ 8-9 บ=223 + 1
09:15 บ 2-3 บ=939 ❤บ
09:30 บ 6-7 บ=366 ❤❤บบ
09:45 บ 6-7 บ=465 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=964 + 1
10:15 บ 4-5 บ=396 + 2
10:30 บ 8-9 บ=429 ❤บ
10:45 บ 2-3 บ=082 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=061 + 1
11:15 บ 6-7 บ=046 ❤บ
11:30 บ 6-7 บ=825 ❤
11:45 บ 6-7 บ=775 ❤❤บบ
12:00 บ 8-9 บ=286 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=565 ❤❤บบ
12:30 บ 0-1 บ=017 ❤❤บบ
12:45 บ 2-3 บ=733 ❤❤บบ
13:00 บ 6-7 บ=004 ❤
13:15 บ 4-5 บ=698 ❤
13:30 บ 4-5 บ=804 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=389 + 1
14:00 บ 4-5 บ=497 ❤บ
14:15 บ 4-5 บ=794 ❤บ
14:30 บ 8-9 บ=606 + 1
14:45 บ 2-3 บ=480 + 2
15:00 บ 4-5 บ=659 ❤❤บ
15:15 บ 4-5 บ=778 + 1
15:30 บ 8-7 บ=030 ❤❤87
15:45 บ 0-9 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

19:30 บ 6-7 บ=160 ❤บ
19:45 บ 0-1 บ=220 ❤บ
20:00 บ 8-9 บ=872 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=867 ❤❤บบ
20:30 บ 8-9 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

19:30 บ 6-7 บ=160 ❤บ
19:45 บ 0-1 บ=220 ❤บ
20:00 บ 8-9 บ=872 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=867 ❤❤บบ
20:30 บ 8-9 บ=245 ❤
20:45 บ 4-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

19:30 บ 6-7 บ=160 ❤บ
19:45 บ 0-1 บ=220 ❤บ
20:00 บ 8-9 บ=872 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=867 ❤❤บบ
20:30 บ 8-9 บ=245 ❤
20:45 บ 4-5 บ=985 ❤บ
21:00 บ 0-1 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

19:30 บ 6-7 บ=160 ❤บ
19:45 บ 0-1 บ=220 ❤บ
20:00 บ 8-9 บ=872 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=867 ❤❤บบ
20:30 บ 8-9 บ=245 ❤
20:45 บ 4-5 บ=985 ❤บ
21:00 บ 0-1 บ=874 + 1
21:15 บ 4-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 3-09-2563

19:30 บ 6-7 บ=160 ❤บ
19:45 บ 0-1 บ=220 ❤บ
20:00 บ 8-9 บ=872 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=867 ❤❤บบ
20:30 บ 8-9 บ=245 ❤
20:45 บ 4-5 บ=985 ❤บ
21:00 บ 0-1 บ=874 + 1
21:15 บ 4-5 บ=399 + 2
21:30 บ 6-7 บ=544 ❤❤67
21:45 บ 4-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

tee529
tee529 เมื่อ  11 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Alonalex130563
Alonalex130563 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
AAMM34
AAMM34 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Numnim0728
Numnim0728 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anok6494
Anok6494 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bowy1133
Bowy1133 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nana353123
Nana353123 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jha13579
Jha13579 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pra1234
Pra1234 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
lnwjob
lnwjob เมื่อ  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง