สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=192 + 1
06:30 บ 5-3 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=192 + 1
06:30 บ 5-3 บ=707 + 2
06:45 บ 0-1 บ=015 ❤❤❤บบ
07:00 บ 0-1 บ=769 + 1
07:15 บ 2-3 บ=370 ❤❤บ
07:30 บ 6-7 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=192 + 1
06:30 บ 5-3 บ=707 + 2
06:45 บ 0-1 บ=015 ❤❤❤บบ
07:00 บ 0-1 บ=769 + 1
07:15 บ 2-3 บ=370 ❤❤บ
07:30 บ 6-7 บ=742 ❤บ
07:45 บ 8-9 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=192 + 1
06:30 บ 5-3 บ=707 + 2
06:45 บ 0-1 บ=015 ❤❤❤บบ
07:00 บ 0-1 บ=769 + 1
07:15 บ 2-3 บ=370 ❤❤บ
07:30 บ 6-7 บ=742 ❤บ
07:45 บ 8-9 บ=007 + 1
08:00 บ 6-7 บ=
Dragon77

02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=192 + 1
06:30 บ 5-3 บ=707 + 2
06:45 บ 0-1 บ=015 ❤❤❤บบ
07:00 บ 0-1 บ=769 + 1
07:15 บ 2-3 บ=370 ❤❤บ
07:30 บ 6-7 บ=742 ❤บ
07:45 บ 8-9 บ=007 + 1
08:00 บ 6-7 บ=125 + 2
08:15 บ 8-9 บ=
Sukkhanit
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sukkhanit  
ทบ3รอบตาย
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=192 + 1
06:30 บ 5-3 บ=707 + 2
06:45 บ 0-1 บ=015 ❤❤❤บบ
07:00 บ 0-1 บ=769 + 1
07:15 บ 2-3 บ=370 ❤❤บ
07:30 บ 6-7 บ=742 ❤บ
07:45 บ 8-9 บ=007 + 1
08:00 บ 6-7 บ=125 + 2
08:15 บ 8-9 บ=414 + 3
08:30 บ 1-5 บ=
Sukkhanit
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sukkhanit  
972/41
Sukkhanit
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sukkhanit  
972/40
Dragon77

02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=192 + 1
06:30 บ 5-3 บ=707 + 2
06:45 บ 0-1 บ=015 ❤❤❤บบ
07:00 บ 0-1 บ=769 + 1
07:15 บ 2-3 บ=370 ❤❤บ
07:30 บ 6-7 บ=742 ❤บ
07:45 บ 8-9 บ=007 + 1
08:00 บ 6-7 บ=125 + 2
08:15 บ 8-9 บ=414 + 3
08:30 บ 1-5 บ=972 + 4
08:45 บ 6-7 บ=675 ❤❤บบ
09:00 บ 0-1 บ=564 + 1
09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

02:30 บ 2-3 บ=384 ❤บ
02:45 บ 4-5 บ=159 ❤บ
03:00 บ 3-1 บ=232 ❤❤บบ
03:15 บ 0-1 บ=382 + 1
03:30 บ 4-5 บ=925 ❤บ
03:45 บ 2-3 บ=020 ❤บ
04:00 บ 8-9 บ=632 + 1
04:15 บ 7-1 บ=373 ❤บ
04:30 บ 3-9 บ=606 + 1
04:45 บ 6-7 บ=874 ❤บ
05:00 บ 5-9 บ=256 ❤บ
05:15 บ 1-3 บ=436 ❤บ
05:30 บ 1-7 บ=618 ❤บ
05:45 บ 7-3 บ=467 ❤บ
06:00 บ 1-5 บ=412 ❤บ
06:15 บ 6-7 บ=192 + 1
06:30 บ 5-3 บ=707 + 2
06:45 บ 0-1 บ=015 ❤❤❤บบ
07:00 บ 0-1 บ=769 + 1
07:15 บ 2-3 บ=370 ❤❤บ
07:30 บ 6-7 บ=742 ❤บ
07:45 บ 8-9 บ=007 + 1
08:00 บ 6-7 บ=125 + 2
08:15 บ 8-9 บ=414 + 3
08:30 บ 1-5 บ=972 + 4
08:45 บ 6-7 บ=675 ❤❤บบ
09:00 บ 0-1 บ=564 + 1
09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=760 ❤❤❤❤บบ67
09:45 บ 4-5 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

08:45 บ 6-7 บ=675 ❤❤บบ
09:00 บ 0-1 บ=564 + 1
09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=760 ❤❤❤❤บบ67
09:45 บ 4-5 บ=402 ❤บ
10:00 บ 0-1 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

08:45 บ 6-7 บ=675 ❤❤บบ
09:00 บ 0-1 บ=564 + 1
09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=760 ❤❤❤❤บบ67
09:45 บ 4-5 บ=402 ❤บ
10:00 บ 0-1 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

08:45 บ 6-7 บ=675 ❤❤บบ
09:00 บ 0-1 บ=564 + 1
09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=760 ❤❤❤❤บบ67
09:45 บ 4-5 บ=402 ❤บ
10:00 บ 0-1 บ=890 ❤บ
10:15 บ 6-7 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

08:45 บ 6-7 บ=675 ❤❤บบ
09:00 บ 0-1 บ=564 + 1
09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=760 ❤❤❤❤บบ67
09:45 บ 4-5 บ=402 ❤บ
10:00 บ 0-1 บ=890 ❤บ
10:15 บ 6-7 บ=542 ❤
10:30 บ 0-1 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

08:45 บ 6-7 บ=675 ❤❤บบ
09:00 บ 0-1 บ=564 + 1
09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=760 ❤❤❤❤บบ67
09:45 บ 4-5 บ=402 ❤บ
10:00 บ 0-1 บ=890 ❤บ
10:15 บ 6-7 บ=542 ❤
10:30 บ 0-1 บ=972 ❤
10:45 บ 2-3 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=760 ❤❤❤❤บบ67
09:45 บ 4-5 บ=402 ❤บ
10:00 บ 0-1 บ=890 ❤บ
10:15 บ 6-7 บ=542 ❤
10:30 บ 0-1 บ=972 ❤
10:45 บ 2-3 บ=767 + 1
11:00 บ 6-7 บ=946 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=688 + 1
11:30 บ 4-5 บ=526 ❤❤บ
11:45 บ 4-5 บ=674 + 1
12:00 บ 4-5 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

09:15 บ 6-7 บ=377 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=760 ❤❤❤❤บบ67
09:45 บ 4-5 บ=402 ❤บ
10:00 บ 0-1 บ=890 ❤บ
10:15 บ 6-7 บ=542 ❤
10:30 บ 0-1 บ=972 ❤
10:45 บ 2-3 บ=767 + 1
11:00 บ 6-7 บ=946 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=688 + 1
11:30 บ 4-5 บ=526 ❤❤บ
11:45 บ 4-5 บ=674 + 1
12:00 บ 4-5 บ=032 + 2
12:15 บ 0-1 บ=521 ❤บ
12:30 บ 5-7 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

14:00 บ 8-7 บ=875 ❤❤บบ
14:15 บ 7-9 บ=703 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=257 ❤บ
14:45 บ 5-6 บ=322 + 1
15:00 บ 9-7 บ=392 ❤บ
15:15 บ 7-5 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

14:00 บ 8-7 บ=875 ❤❤บบ
14:15 บ 7-9 บ=703 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=257 ❤บ
14:45 บ 5-6 บ=322 + 1
15:00 บ 9-7 บ=392 ❤บ
15:15 บ 7-5 บ=717 ❤❤บบ
15:30 บ 9-3 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

14:00 บ 8-7 บ=875 ❤❤บบ
14:15 บ 7-9 บ=703 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=257 ❤บ
14:45 บ 5-6 บ=322 + 1
15:00 บ 9-7 บ=392 ❤บ
15:15 บ 7-5 บ=717 ❤❤บบ
15:30 บ 9-3 บ=444 ❤
15:45 บ 2-1 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

14:00 บ 8-7 บ=875 ❤❤บบ
14:15 บ 7-9 บ=703 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=257 ❤บ
14:45 บ 5-6 บ=322 + 1
15:00 บ 9-7 บ=392 ❤บ
15:15 บ 7-5 บ=717 ❤❤บบ
15:30 บ 9-3 บ=444 ❤
15:45 บ 2-1 บ=422 ❤❤บบ
16:00 บ 6-7 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 4-09-2563

14:00 บ 8-7 บ=875 ❤❤บบ
14:15 บ 7-9 บ=703 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=257 ❤บ
14:45 บ 5-6 บ=322 + 1
15:00 บ 9-7 บ=392 ❤บ
15:15 บ 7-5 บ=717 ❤❤บบ
15:30 บ 9-3 บ=444 ❤
15:45 บ 2-1 บ=422 ❤❤บบ
16:00 บ 6-7 บ=890 + 1
16:15 บ 2-1 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

tee529
tee529 เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Alonalex130563
Alonalex130563 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
AAMM34
AAMM34 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Numnim0728
Numnim0728 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anok6494
Anok6494 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bowy1133
Bowy1133 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nana353123
Nana353123 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jha13579
Jha13579 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pra1234
Pra1234 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
lnwjob
lnwjob เมื่อ  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง