โชค 77 เลขเสียว ตัวเดียว วันที่ 14/09/2563


สายวิ่ง บน- บน -บน 14-09-2563

04:15 บ 8-0 บ=834 ❤บ
04:30 บ 8-0 บ=206 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=848 ❤บ
05:00 บ 2-4 บ=750 + 1
05:15 บ 3-5 บ=498 + 2
05:30 บ 6-8 บ=567 ❤บ
05:45 บ 4-6 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
04:15 บ 8-0 บ=834 ❤บ
04:30 บ 8-0 บ=206 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=848 ❤บ
05:00 บ 2-4 บ=750 + 1
05:15 บ 3-5 บ=498 + 2
05:30 บ 6-8 บ=567 ❤บ
05:45 บ 4-6 บ=185 ❤
06:00 บ 6-8 บ=
Dragon77
07:00 บ 6-7 บ=683 ❤บ
07:15 บ 7-8 บ=771 ❤❤บบ
07:30 บ 7-8 บ=051 + 1
07:45 บ 3-4 บ=374 ❤❤บบ
08:00 บ 3-4 บ=035 ❤บ
08:15 บ 3-4 บ=
Dragon77
07:00 บ 6-7 บ=683 ❤บ
07:15 บ 7-8 บ=771 ❤❤บบ
07:30 บ 7-8 บ=051 + 1
07:45 บ 3-4 บ=374 ❤❤บบ
08:00 บ 3-4 บ=035 ❤บ
08:15 บ 3-4 บ=025 + 1
08:30 บ 4-5 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 14-09-2563

15:15 บ 0-2 บ=052 ❤❤บบ
15:30 บ 2-6 บ=760 ❤บ
15:45 บ 4-6 บ=432 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=372 ❤บ
16:15 บ 4-6 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 14-09-2563

15:15 บ 0-2 บ=052 ❤❤บบ
15:30 บ 2-6 บ=760 ❤บ
15:45 บ 4-6 บ=432 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=372 ❤บ
16:15 บ 4-6 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 14-09-2563

15:15 บ 0-2 บ=052 ❤❤บบ
15:30 บ 2-6 บ=760 ❤บ
15:45 บ 4-6 บ=432 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=372 ❤บ
16:15 บ 4-6 บ=194 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Dragon77  
199 บาท 45 วัน 5 คน 199 บาท 45 วัน 5 คน 199 บาท 45 วัน 5 คน 199 บาท 45 วัน 5 คน 199 บาท 45 วัน 5 คน
Dragon77
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Dragon77  
199 บาท 45 วัน 5 คน 199 บาท 45 วัน 5 คน 199 บาท 45 วัน 5 คน 199 บาท 45 วัน 5 คน 199 บาท 45 วัน 5 คน
Dragon77
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 14-09-2563

15:15 บ 0-2 บ=052 ❤❤บบ
15:30 บ 2-6 บ=760 ❤บ
15:45 บ 4-6 บ=432 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=372 ❤บ
16:15 บ 4-6 บ=194 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ= 048 ❤❤บ
16:45 บ 2-4 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
199 บาท 45 วัน 5 คน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 14-09-2563

15:15 บ 0-2 บ=052 ❤❤บบ
15:30 บ 2-6 บ=760 ❤บ
15:45 บ 4-6 บ=432 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=372 ❤บ
16:15 บ 4-6 บ=194 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=048 ❤❤บ
16:45 บ 2-4 บ=079 + 1
17:00 บ 6-8 บ=341 + 2
17:15 บ 4-6 บ=096 ❤บ
17:30 บ 4-6 บ=156 ❤บ
17:45 บ 4-6 บ=028 + 1
18:00 บ 6-8 บ=174 + 2
18:15 บ 6-8 บ=632 ❤บ
18:30 บ 8-0 บ=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Worranuch
Worranuch เมื่อ  4 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nink5729
Nink5729 เมื่อ  11 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kaew252919
Kaew252919 เมื่อ  14 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
NewwY
NewwY เมื่อ  58 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
tee529
tee529 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Alonalex130563
Alonalex130563 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
AAMM34
AAMM34 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Numnim0728
Numnim0728 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anok6494
Anok6494 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bowy1133
Bowy1133 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง