สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77


สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=
Dragon77
07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=
Dragon77
07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=


Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=
Dragon77
07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=323 ❤❤บบ
12:30 บ 6-5 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=323 ❤❤บบ
12:30 บ 6-5 บ=833 x 1
12:45 บ 6-7 บ=
Dragon77


สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=323 ❤❤บบ
12:30 บ 6-5 บ=833 x 1
12:45 บ 6-7 บ=898 x 2
13:00 บ 4-3 บ=041 ❤❤บ
13:15 บ 6-7 บ=
Dragon77
07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=323 ❤❤บบ
12:30 บ 6-5 บ=833 x 1
12:45 บ 6-7 บ=898 x 2
13:00 บ 4-3 บ=041 ❤❤บ
13:15 บ 6-7 บ=902 ❤
13:30 บ 2-1 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=323 ❤❤บบ
12:30 บ 6-5 บ=833 x 1
12:45 บ 6-7 บ=898 x 2
13:00 บ 4-3 บ=041 ❤❤บ
13:15 บ 6-7 บ=902 ❤
13:30 บ 2-1 บ=030 ❤
13:45 บ 6-7 บ=
Dragon77


สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=323 ❤❤บบ
12:30 บ 6-5 บ=833 x 1
12:45 บ 6-7 บ=898 x 2
13:00 บ 4-3 บ=041 ❤❤บ
13:15 บ 6-7 บ=902 ❤
13:30 บ 2-1 บ=030 ❤
13:45 บ 6-7 บ=145 x 1
14:00 บ 8-9 บ=
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=323 ❤❤บบ
12:30 บ 6-5 บ=833 x 1
12:45 บ 6-7 บ=898 x 2
13:00 บ 4-3 บ=041 ❤❤บ
13:15 บ 6-7 บ=902 ❤
13:30 บ 2-1 บ=030 ❤
13:45 บ 6-7 บ=145 x 1
14:00 บ 8-9 บ=037 x 2
14:15 บ 2-1 บ=955 x 3
14:30 บ 6-5 บ=716 ❤❤บ
14:45 บ 6-5 บ=
Dragon77


สายวิ่ง บน- บน -บน 17-09-2563

07:45 บ 1-3 บ=310 ❤❤บบ
08:00 บ 7-9 บ=876 ❤บ
08:15 บ 5-7 บ=109 ❤
08:30 บ 0-9 บ=418 ❤
08:45 บ 6-7 บ=076 ❤❤บบ
09:00 บ 6-7 บ=705 ❤บ
09:15 บ 8-9 บ=915 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=910 ❤❤บ
09:45 บ 6-5 บ=065 ❤❤บบ
10:00 บ 4-3 บ=317 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=494 ❤บ
10:30 บ 8-9 บ=984 ❤❤บบ
10:45 บ 6-5 บ=678 ❤บ
11:00 บ 6-5 บ=061 ❤บ
11:15 บ 6-5 บ=383 x 1
11:30 บ 4-3 บ=317 ❤บ
11:45 บ 6-5 บ=165 ❤❤บบ
12:00 บ 6-5 บ=301 ❤
12:15 บ 4-3 บ=323 ❤❤บบ
12:30 บ 6-5 บ=833 x 1
12:45 บ 6-7 บ=898 x 2
13:00 บ 4-3 บ=041 ❤❤บ
13:15 บ 6-7 บ=902 ❤
13:30 บ 2-1 บ=030 ❤
13:45 บ 6-7 บ=145 x 1
14:00 บ 8-9 บ=037 x 2
14:15 บ 2-1 บ=955 x 3
14:30 บ 6-5 บ=716 ❤❤บ
14:45 บ 6-5 บ=347 ❤
15:00 บ 2-1 บ=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

NewwY
NewwY เมื่อ  1 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
tee529
tee529 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Alonalex130563
Alonalex130563 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
AAMM34
AAMM34 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Numnim0728
Numnim0728 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anok6494
Anok6494 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bowy1133
Bowy1133 เมื่อ  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nana353123
Nana353123 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jha13579
Jha13579 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pra1234
Pra1234 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง