พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564


พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=106 x 2
08:00 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=106 x 2
08:00 บ 2-4 บ=685 x 3
08:15 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=106 x 2
08:00 บ 2-4 บ=685 x 3
08:15 บ 7-9 บ=919 ❤❤บบ
08:30 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=106 x 2
08:00 บ 2-4 บ=685 x 3
08:15 บ 7-9 บ=919 ❤❤บบ
08:30 บ 2-4 บ=460 ❤บ
08:45 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=106 x 2
08:00 บ 2-4 บ=685 x 3
08:15 บ 7-9 บ=919 ❤❤บบ
08:30 บ 2-4 บ=460 ❤บ
08:45 บ 7-9 บ=176 ❤บ
09:00 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=106 x 2
08:00 บ 2-4 บ=685 x 3
08:15 บ 7-9 บ=919 ❤❤บบ
08:30 บ 2-4 บ=460 ❤บ
08:45 บ 7-9 บ=176 ❤บ
09:00 บ 2-4 บ=395 x 1
09:15 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=106 x 2
08:00 บ 2-4 บ=685 x 3
08:15 บ 7-9 บ=919 ❤❤บบ
08:30 บ 2-4 บ=460 ❤บ
08:45 บ 7-9 บ=176 ❤บ
09:00 บ 2-4 บ=395 x 1
09:15 บ 7-9 บ=438 x 2
09:30 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

02:15 บ 7-9 บ=715 ❤บ
02:30 บ 7-9 บ=649 ❤บ
02:45 บ 7-9 บ=119 ❤บ
03:00 บ 7-9 บ=566 x 1
03:15 บ 2-4 บ=146 ❤บ
03:30 บ 2-4 บ=343 ❤❤บ
03:45 บ 2-4 บ=325 ❤บ
04:00 บ 7-9 บ=697 ❤❤บบ
04:15 บ 2-4 บ=062 ❤บ
04:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ
04:45 บ 2-4 บ=842 ❤❤บ
05:00 บ 7-9 บ=761 ❤❤บ
05:15 บ 2-4 บ=007 x 1
05:30 บ 7-9 บ=045 x 2
05:45 บ 2-4 บ=524 ❤❤บบ
06:00 บ 7-9 บ=625 x1
06:15 บ 2-4 บ=430 ❤❤บบ
06:30 บ 7-9 บ=109 ❤บ
06:45 บ 7-9 บ=702 ❤บ
07:00 บ 7-9 บ=960 ❤บ
07:15 บ 2-4 บ=206 ❤บ
07:30 บ 2-4 บ=033 x 1
07:45 บ 2-4 บ=106 x 2
08:00 บ 2-4 บ=685 x 3
08:15 บ 7-9 บ=919 ❤❤บบ
08:30 บ 2-4 บ=460 ❤บ
08:45 บ 7-9 บ=176 ❤บ
09:00 บ 2-4 บ=395 x 1
09:15 บ 7-9 บ=438 x 2
09:30 บ 7-9 บ=248 x 3
09:45 บ 2-4 บ=766 ❤❤บบ42
10:00 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=668 x 2
12:45 บ 9-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=668 x 2
12:45 บ 9-7 บ=956 ❤บ
13:00 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=668 x 2
12:45 บ 9-7 บ=956 ❤บ
13:00 บ 2-4 บ=606 x 1
13:15 บ 9-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=668 x 2
12:45 บ 9-7 บ=956 ❤บ
13:00 บ 2-4 บ=606 x 1
13:15 บ 9-7 บ=793 ❤❤บบ
13:30 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=668 x 2
12:45 บ 9-7 บ=956 ❤บ
13:00 บ 2-4 บ=606 x 1
13:15 บ 9-7 บ=793 ❤❤บบ
13:30 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=668 x 2
12:45 บ 9-7 บ=956 ❤บ
13:00 บ 2-4 บ=606 x 1
13:15 บ 9-7 บ=793 ❤❤บบ
13:30 บ 2-4 บ=612 ❤บ
13:45 บ 4-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

10:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=944 ❤บ
10:45 บ 2-4 บ=574 ❤บ
11:00 บ 2-4 บ=675 x 1
11:15 บ 2-4 บ=198 x 2
11:30 บ 2-4 บ=272 ❤❤บบ
11:45 บ 4-2 บ=499 ❤❤บ
12:00 บ 7-9 บ=918 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=630 x 1
12:30 บ 4-2 บ=668 x 2
12:45 บ 9-7 บ=956 ❤บ
13:00 บ 2-4 บ=606 x 1
13:15 บ 9-7 บ=793 ❤❤บบ
13:30 บ 2-4 บ=612 ❤บ
13:45 บ 4-2 บ=361 x 1
14:00 บ 9-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤บ
18:30 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  8 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=074 ❤บ
19:00 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=074 ❤บ
19:00 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=074 ❤บ
19:00 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=074 ❤บ
19:00 บ 2-4 บ=375 x 1
19:15 บ 2-4 บ=862 ❤บ
19:30 บ 2-4 บ=385 x 1
19:45 บ 2-4 บ=462 ❤❤บบ
20:00 บ 7-9 บ=702 ❤บ
20:15 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=074 ❤บ
19:00 บ 2-4 บ=375 x 1
19:15 บ 2-4 บ=862 ❤บ
19:30 บ 2-4 บ=385 x 1
19:45 บ 2-4 บ=462 ❤❤บบ
20:00 บ 7-9 บ=702 ❤บ
20:15 บ 2-4 บ=904 ❤บ
20:30 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 13 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=074 ❤บ
19:00 บ 2-4 บ=375 x 1
19:15 บ 2-4 บ=862 ❤บ
19:30 บ 2-4 บ=385 x 1
19:45 บ 2-4 บ=462 ❤❤บบ
20:00 บ 7-9 บ=702 ❤บ
20:15 บ 2-4 บ=904 ❤บ
20:30 บ 7-9 บ=871 ❤บ
20:45 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=074 ❤บ
19:00 บ 2-4 บ=375 x 1
19:15 บ 2-4 บ=862 ❤บ
19:30 บ 2-4 บ=385 x 1
19:45 บ 2-4 บ=462 ❤❤บบ
20:00 บ 7-9 บ=702 ❤บ
20:15 บ 2-4 บ=904 ❤บ
20:30 บ 7-9 บ=871 ❤บ
20:45 บ 7-9 บ=639 ❤บ
21:00 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
พิกัด สายวิ่ง บน - บน - บน 14 มกราคม 2564

15:45 บ 7-9 บ=751 ❤บ
16:00 บ 2-4 บ=454 ❤บ
16:15 บ 7-9 บ=493 ❤บ
16:30 บ 2-4 บ=391 ❤❤บบ24
16:45 บ 7-9 บ=823 x 1
17:00 บ 7-9 บ=746 ❤บ
17:15 บ 7-9 บ=687 ❤บ
17:30 บ 2-4 บ=240 ❤❤บบ
17:45 บ 2-4 บ=354 ❤บ
18:00 บ 7-9 บ=972 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=239 ❤❤บ
18:30 บ 2-4 บ=525 ❤❤บ
18:45 บ 2-4 บ=074 ❤บ
19:00 บ 2-4 บ=375 x 1
19:15 บ 2-4 บ=862 ❤บ
19:30 บ 2-4 บ=385 x 1
19:45 บ 2-4 บ=462 ❤❤บบ
20:00 บ 7-9 บ=702 ❤บ
20:15 บ 2-4 บ=904 ❤บ
20:30 บ 7-9 บ=871 ❤บ
20:45 บ 7-9 บ=639 ❤บ
21:00 บ 2-4 บ=517 x 1
21:15 บ 2-4 บ=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

nungkung9999
nungkung9999 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phichayaphon99
Phichayaphon99 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
8999u
8999u เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aaqwerty123
Aaqwerty123 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tinychoke
Tinychoke เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mumuloveme
Mumuloveme เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kay_naree
Kay_naree เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Iamgoodlucky
Iamgoodlucky เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Baw2523
Baw2523 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
pakin198300
pakin198300 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง