ถอนทุกวัน มีทุกแบบ เข้าห้อง วี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
198-77
8.15=3(4)=035-17/บ(035(jackpot))
8.30=(0)1=159-90//ฟรล
8.45=(4)5=810-25/ล
9.00=5(6)=685-99//ฟรบ(685(jackpot))
9.15=(0)1=0179
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
11.30=(9)3=008-22*
11.45=(6)9=261-80/ฟบ(80)
12.00=1(5)=380-43*
12.15=(7)1=906-71//ฟลล(71)
12.30=(5)9=453-74/ฟบ
12.45=(8)2=299-44/ร
13.00=8(2)=312-15/ฟบ
13.15=(9)3=394-06//ฟรบ
13.30=(0)4=686-14/ล
13.45=8(2)=8257
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza  
258-94✅✅✅ แตกกกกก รอบที่ สามจ้าาาา
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
11.30=(9)3=008-22*
11.45=(6)9=261-80/ฟบ(80)
12.00=1(5)=380-43*
12.15=(7)1=906-71//ฟลล(71)
12.30=(5)9=453-74/ฟบ
12.45=(8)2=299-44/ร
13.00=8(2)=312-15/ฟบ
13.15=(9)3=394-06//ฟรบ
13.30=(0)4=686-14/ล
13.45=8(2)=258-94//ฟรบ(258(jackpot))
14.00=(8)2=8245
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
11.30=(9)3=008-22*
11.45=(6)9=261-80/ฟบ(80)
12.00=1(5)=380-43*
12.15=(7)1=906-71//ฟลล(71)
12.30=(5)9=453-74/ฟบ
12.45=(8)2=299-44/ร
13.00=8(2)=312-15/ฟบ
13.15=(9)3=394-06//ฟรบ
13.30=(0)4=686-14/ล
13.45=8(2)=258-94//ฟรบ(258(jackpot))
14.00=(8)2=060-03*
14.15=7(1)=7138
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
11.30=(9)3=008-22*
11.45=(6)9=261-80/ฟบ(80)
12.00=1(5)=380-43*
12.15=(7)1=906-71//ฟลล(71)
12.30=(5)9=453-74/ฟบ
12.45=(8)2=299-44/ร
13.00=8(2)=312-15/ฟบ
13.15=(9)3=394-06//ฟรบ
13.30=(0)4=686-14/ล
13.45=8(2)=258-94//ฟรบ(258(jackpot))
14.00=(8)2=060-03*
14.15=7(1)=059-66*
ปรับ
14.30=(3)5=3501
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza  
973-14✅ฟฟฟฟ ทบสำเร็จ
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
11.30=(9)3=008-22*
11.45=(6)9=261-80/ฟบ(80)
12.00=1(5)=380-43*
12.15=(7)1=906-71//ฟลล(71)
12.30=(5)9=453-74/ฟบ
12.45=(8)2=299-44/ร
13.00=8(2)=312-15/ฟบ
13.15=(9)3=394-06//ฟรบ
13.30=(0)4=686-14/ล
13.45=8(2)=258-94//ฟรบ(258(jackpot))
14.00=(8)2=060-03*
14.15=7(1)=059-66*
ปรับ
14.30=(3)5=973-14/ฟบ
14.45=8(0)=8056
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
มามะ เย็นแล้ว
16.30=(5)6=699-16/รล
16.45=(5)6=992-71*
17.00=(1)2=085-01/ฟล
17.15=(4)5=023-21*(21)
17.30=(6)7=606-00/ฟรบ
17.45=4(5)=963-47/ล
18.00=8(9)=939-99/ฟรบลล
18.15=(3)4=3490

================
ปักหน่วยล่าง
16.30=49176=699-16/
16.45=49176=992-71/
17.00=29176=085-01/
17.15=49176=023-21/
17.30=49176=606-00*
17.45=49176=963-47/
18.00=49176=939-99/
18.15=49176=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
มามะ เย็นแล้ว
16.30=(5)6=699-16/รล
16.45=(5)6=992-71*
17.00=(1)2=085-01/ฟล
17.15=(4)5=023-21*(21)
17.30=(6)7=606-00/ฟรบ
17.45=4(5)=963-47/ล
18.00=8(9)=939-99/ฟรบลล
18.15=(3)4=563-02/ฟบ
18.30=4(5)=4593

================
ปักหน่วยล่าง
16.30=49176=699-16/
16.45=49176=992-71/
17.00=29176=085-01/
17.15=49176=023-21/
17.30=49176=606-00*
17.45=49176=963-47/
18.00=49176=939-99/
18.15=49176=563-02*
18.30=49176=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
มามะ เย็นแล้ว
16.30=(5)6=699-16/รล
16.45=(5)6=992-71*
17.00=(1)2=085-01/ฟล
17.15=(4)5=023-21*(21)
17.30=(6)7=606-00/ฟรบ
17.45=4(5)=963-47/ล
18.00=8(9)=939-99/ฟรบลล
18.15=(3)4=563-02/ฟบ
18.30=4(5)=300-23*
18.45=(6)7=295-76//ฟลล(76)
19.00=1(2)=031-72//ฟบล(031(jackpot))
19.15=(1)2=1209

================
ปักหน่วยล่าง
16.30=49176=699-16/
16.45=49176=992-71/
17.00=29176=085-01/
17.15=49176=023-21/
17.30=49176=606-00*
17.45=49176=963-47/
18.00=49176=939-99/
18.15=49176=563-02*
18.30=49176=300-23*
18.45=49176=295-76/
19.00=49176=031-72*
19.15=49176=????????
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
มามะ เย็นแล้ว
16.30=(5)6=699-16/รล
16.45=(5)6=992-71*
17.00=(1)2=085-01/ฟล
17.15=(4)5=023-21*(21)
17.30=(6)7=606-00/ฟรบ
17.45=4(5)=963-47/ล
18.00=8(9)=939-99/ฟรบลล
18.15=(3)4=563-02/ฟบ
18.30=4(5)=300-23*
18.45=(6)7=295-76//ฟลล(76)
19.00=1(2)=031-72//ฟบล(031(jackpot))
19.15=(1)2=826-71//ฟบล
19.30=(1)2=1290 เบาๆ

================
ปักหน่วยล่าง
16.30=49176=699-16/
16.45=49176=992-71/
17.00=29176=085-01/
17.15=49176=023-21/
17.30=49176=606-00*
17.45=49176=963-47/
18.00=49176=939-99/
18.15=49176=563-02*
18.30=49176=300-23*
18.45=49176=295-76/
19.00=49176=031-72*
19.15=49176=826-71/
19.30=49176=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
มามะ เย็นแล้ว
16.30=(5)6=699-16/รล
16.45=(5)6=992-71*
17.00=(1)2=085-01/ฟล
17.15=(4)5=023-21*(21)
17.30=(6)7=606-00/ฟรบ
17.45=4(5)=963-47/ล
18.00=8(9)=939-99/ฟรบลล
18.15=(3)4=563-02/ฟบ
18.30=4(5)=300-23*
18.45=(6)7=295-76//ฟลล(76)
19.00=1(2)=031-72//ฟบล(031(jackpot))
19.15=(1)2=826-71//ฟบล
19.30=(1)2=303-04**
19.45=4(5)=4570

================
ปักหน่วยล่าง
16.30=49176=699-16/
16.45=49176=992-71/
17.00=29176=085-01/
17.15=49176=023-21/
17.30=49176=606-00*
17.45=49176=963-47/
18.00=49176=939-99/
18.15=49176=563-02*
18.30=49176=300-23*
18.45=49176=295-76/
19.00=49176=031-72*
19.15=49176=826-71/
19.30=49176=303-04/
19.45=49176=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
มามะ เย็นแล้ว
16.30=(5)6=699-16/รล
16.45=(5)6=992-71*
17.00=(1)2=085-01/ฟล
17.15=(4)5=023-21*(21)
17.30=(6)7=606-00/ฟรบ
17.45=4(5)=963-47/ล
18.00=8(9)=939-99/ฟรบลล
18.15=(3)4=563-02/ฟบ
18.30=4(5)=300-23*
18.45=(6)7=295-76//ฟลล(76)
19.00=1(2)=031-72//ฟบล(031(jackpot))
19.15=(1)2=826-71//ฟบล
19.30=(1)2=303-04**
19.45=4(5)=764-28/บ
20.00=(6)7=6701

================
ปักหน่วยล่าง
16.30=49176=699-16/
16.45=49176=992-71/
17.00=29176=085-01/
17.15=49176=023-21/
17.30=49176=606-00*
17.45=49176=963-47/
18.00=49176=939-99/
18.15=49176=563-02*
18.30=49176=300-23*
18.45=49176=295-76/
19.00=49176=031-72*
19.15=49176=826-71/
19.30=49176=303-04/
19.45=49176=764-28*
20.00=49176=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
มามะ เย็นแล้ว
16.30=(5)6=699-16/รล
16.45=(5)6=992-71*
17.00=(1)2=085-01/ฟล
17.15=(4)5=023-21*(21)
17.30=(6)7=606-00/ฟรบ
17.45=4(5)=963-47/ล
18.00=8(9)=939-99/ฟรบลล
18.15=(3)4=563-02/ฟบ
18.30=4(5)=300-23*
18.45=(6)7=295-76//ฟลล(76)
19.00=1(2)=031-72//ฟบล(031(jackpot))
19.15=(1)2=826-71//ฟบล
19.30=(1)2=303-04**
19.45=4(5)=764-28/บ
20.00=(6)7=638-23/ฟร
20.15=(6)7=6750

================
ปักหน่วยล่าง
16.30=49176=699-16/
16.45=49176=992-71/
17.00=29176=085-01/
17.15=49176=023-21/
17.30=49176=606-00*
17.45=49176=963-47/
18.00=49176=939-99/
18.15=49176=563-02*
18.30=49176=300-23*
18.45=49176=295-76/
19.00=49176=031-72*
19.15=49176=826-71/
19.30=49176=303-04/
19.45=49176=764-28*
20.00=49176=638-23*
20.15=12346=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
มามะ เย็นแล้ว
16.30=(5)6=699-16/รล
16.45=(5)6=992-71*
17.00=(1)2=085-01/ฟล
17.15=(4)5=023-21*(21)
17.30=(6)7=606-00/ฟรบ
17.45=4(5)=963-47/ล
18.00=8(9)=939-99/ฟรบลล
18.15=(3)4=563-02/ฟบ
18.30=4(5)=300-23*
18.45=(6)7=295-76//ฟลล(76)
19.00=1(2)=031-72//ฟบล(031(jackpot))
19.15=(1)2=826-71//ฟบล
19.30=(1)2=303-04**
19.45=4(5)=764-28/บ
20.00=(6)7=638-23/ฟร
20.15=(6)7=6750

================
ปักหน่วยล่าง
16.30=49176=699-16/
16.45=49176=992-71/
17.00=29176=085-01/
17.15=49176=023-21/
17.30=49176=606-00*
17.45=49176=963-47/
18.00=49176=939-99/
18.15=49176=563-02*
18.30=49176=300-23*
18.45=49176=295-76/
19.00=49176=031-72*
19.15=49176=826-71/
19.30=49176=303-04/
19.45=49176=764-28*
20.00=49176=638-23*
20.15=12346=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงกิ้งรอบมิดไนท์
21.00=(0)1=072-71//ฟรล
21.15=2(3)=123-49//ฟบบ(23)
21.30=9(0)=9072
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงกิ้งรอบมิดไนท์
21.00=(0)1=072-71//ฟรล
21.15=2(3)=123-49//ฟบบ(23)
21.30=9(0)=866-59/ล
21.45=(0)1=0126
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงกิ้งรอบมิดไนท์
21.00=(0)1=072-71//ฟรล
21.15=2(3)=123-49//ฟบบ(23)
21.30=9(0)=866-59/ล
21.45=(0)1=440-45/ฟบ
22.00=(9)0=9085
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงกิ้งรอบมิดไนท์
21.00=(0)1=072-71//ฟรล
21.15=2(3)=123-49//ฟบบ(23)
21.30=9(0)=866-59/ล
21.45=(0)1=440-45/ฟบ
22.00=(9)0=142-05/ล(05)
22.15=5(6)=5648
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงกิ้งรอบมิดไนท์
21.00=(0)1=072-71//ฟรล
21.15=2(3)=123-49//ฟบบ(23)
21.30=9(0)=866-59/ล
21.45=(0)1=440-45/ฟบ
22.00=(9)0=142-05/ล(05)
22.15=5(6)=540-58//รล(58)
22.30=(0)1=0123
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงกิ้งรอบมิดไนท์
21.00=(0)1=072-71//ฟรล
21.15=2(3)=123-49//ฟบบ(23)
21.30=9(0)=866-59/ล
21.45=(0)1=440-45/ฟบ
22.00=(9)0=142-05/ล(05)
22.15=5(6)=540-58//รล(58)
22.30=(0)1=366-55**
22.45=(0)1=0192
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงกิ้งรอบมิดไนท์
21.00=(0)1=072-71//ฟรล
21.15=2(3)=123-49//ฟบบ(23)
21.30=9(0)=866-59/ล
21.45=(0)1=440-45/ฟบ
22.00=(9)0=142-05/ล(05)
22.15=5(6)=540-58//รล(58)
22.30=(0)1=366-55**
22.45=(0)1=694-00/ฟลล
23.00=(5)6=5630

รอบท้ายล่ะนะครับ
ติดตามต่อในห้องเด้อ
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ไหล
[6 3]
05.00=534-41/บ
05:15=926-32//บล
05.30=166-69/บล
05:45=169-86/บล
06.00=310-68//รล
06:15=868-32//บล
===========
06.30=3333
06:45=-
07.00=-
07:15=-

=========
36-31-39-33-32
38-61-69-66
63-62-68-33
ทุน 42 กำไร 48
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza  
506-30 กริสสสสสส
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza  
532-54 กริ๊สสสสสส ตาเดียวๆๆๆๆ 4 เด้งๆๆ รวยๆๆๆๆๆๆ เฮงๆๆๆ
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=22222

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=22222

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=22222

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=222222

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=5555

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=036-92/ล(92)
10.30=5555

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=036-92/ล(92)
10.30=961-67*
10.45=339-28/ล(28)
11.00=534-08/ฟร
11.15.=222222

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=036-92/ล(92)
10.30=961-67*
10.45=339-28/ล(28)
11.00=534-08/ฟร
11.15.=885-47/บ(85)
11.30=555

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=036-92/ล(92)
10.30=961-67*
10.45=339-28/ล(28)
11.00=534-08/ฟร
11.15.=885-47/บ(85)
11.30=506-95/ฟรล(95)
11.45=22222

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=036-92/ล(92)
10.30=961-67*
10.45=339-28/ล(28)
11.00=534-08/ฟร
11.15.=885-47/บ(85)
11.30=506-95/ฟรล(95)
11.45=604-12/ฟล(12)
12.00=5555

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=036-92/ล(92)
10.30=961-67*
10.45=339-28/ล(28)
11.00=534-08/ฟร
11.15.=885-47/บ(85)
11.30=506-95/ฟรล(95)
11.45=604-12/ฟล(12)
12.00=877-41*
12.15=22222

=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=036-92/ล(92)
10.30=961-67*
10.45=339-28/ล(28)
11.00=534-08/ฟร
11.15.=885-47/บ(85)
11.30=506-95/ฟรล(95)
11.45=604-12/ฟล(12)
12.00=877-41*
12.15=976-25//ฟล(25)
12.30=22222
=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
line : nunickza666
aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
========
ปรับไหล
[2-5]
06:15=868-32/ล
06.30=505-71/ร
06:45=741-21/ล
07.00=559-09/ร
07:15=366-35/ล
==========
07.30=506-30/ร
7.45=532-54///รบล(32-54)
8.00=210-94/ร
8.15=598-09/ร
8.30=046-39*
8.45=283-91/ฟร
9.00=763-54/ล
9.15=695-58/บล(95-58)
9.30=525-26//ฟรบบล(25)
9.45=940-50/ล
10.00=920-99/ฟบ
10.15=036-92/ล(92)
10.30=961-67*
10.45=339-28/ล(28)
11.00=534-08/ฟร
11.15.=885-47/บ(85)
11.30=506-95/ฟรล(95)
11.45=604-12/ฟล(12)
12.00=877-41*
12.15=976-25//ฟล(25)
12.30=133-90*
12.45=22222????
=========
25-21-26-28-29
23-51-56-55
58-59-53-22
=========
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง ปรับ
14.00=7(4)=228-41/ฟล
14.15=4(1)=4130

===============
ปัก สิบ ล่าง
14.00=74091=228-41/
14.15=74091=

===============
ปักหน่วยล่าง
14.00=68905=228-41*
14.15=68905=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง ปรับ
14.00=7(4)=228-41/ฟล
14.15=4(1)=171-83/ฟรบ
14.30=3(0)=3049

===============
ปัก สิบ ล่าง
14.00=74091=228-41/
14.15=74091=171-83*
14.30=74091=

===============
ปักหน่วยล่าง
14.00=68905=228-41*
14.15=68905=171-83*
14.30=12743=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง ปรับ
14.00=7(4)=228-41/ฟล
14.15=4(1)=171-83/ฟรบ
14.30=3(0)=323-30//ฟรบลล(30)
14.45=5(2)=5274
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง ปรับ
14.00=7(4)=228-41/ฟล
14.15=4(1)=171-83/ฟรบ
14.30=3(0)=323-30//ฟรบลล(30)
14.45=5(2)=695-57/บล(57)
15.00=(8)5=8523
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง ปรับ
14.00=7(4)=228-41/ฟล
14.15=4(1)=171-83/ฟรบ
14.30=3(0)=323-30//ฟรบลล(30)
14.45=5(2)=695-57/บล(57)
15.00=(8)5=717-58//ฟลล(58)
15.15=9(6)=9621
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง ปรับ
14.00=7(4)=228-41/ฟล
14.15=4(1)=171-83/ฟรบ
14.30=3(0)=323-30//ฟรบลล(30)
14.45=5(2)=695-57/บล(57)
15.00=(8)5=717-58//ฟลล(58)
15.15=9(6)=112-14*(12)
15.30=(3)0=3075
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง ปรับ
14.00=7(4)=228-41/ฟล
14.15=4(1)=171-83/ฟรบ
14.30=3(0)=323-30//ฟรบลล(30)
14.45=5(2)=695-57/บล(57)
15.00=(8)5=717-58//ฟลล(58)
15.15=9(6)=112-14*(12)
15.30=(3)0=989-98**
15.45=(1)0=457-15/ฟล
16.00=(6)3=6301
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
เสียว
00.00=9=761-28*
00.15=3=
===============
ปักหน่วยล่าง
22.15=59643=267-06/
22.30=59643=366-89/
22.45=59643=695-19/
23.00=59643=624-24/
23.15=59643=998-97*
23.30=59643=876-37*
23.45=12780=546-31/
00.00=12780=761-28/
00.15=12780=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
เสียว
00.00=9=761-28*
00.15=3=411-63/
00.30=5=
===============
ปักหน่วยล่าง
22.15=59643=267-06/
22.30=59643=366-89/
22.45=59643=695-19/
23.00=59643=624-24/
23.15=59643=998-97*
23.30=59643=876-37*
23.45=12780=546-31/
00.00=12780=761-28/
00.15=12780=411-63*
00.30=12780=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/ สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
เสียว
00.00=9=761-28*
00.15=3=411-63/
00.30=5=409-29*
00.45=4=4126
===============
ปักหน่วยล่าง
22.15=59643=267-06/
22.30=59643=366-89/
22.45=59643=695-19/
23.00=59643=624-24/
23.15=59643=998-97*
23.30=59643=876-37*
23.45=12780=546-31/
00.00=12780=761-28/
00.15=12780=411-63*
00.30=12780=409-29*
00.45=78964=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

oldrich
oldrich เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
raJec075
raJec075 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ondra123
ondra123 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
d227434i
d227434i เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
kronosko88
kronosko88 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
mamotys
mamotys เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
diplodock
diplodock เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ibalgin006
Ibalgin006 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
1381skalka
1381skalka เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง