ทุนพร้อม ใจพร้อม เราถอนได้

ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
ปรับ สวิง
15.00=(7)2=090-82/ล
15.15=(9)4=447-41/รบล(41)
15.30=(8)3=951-80/ฟล(80
15.45=(4)9=569-94//ฟบลล(94)
16.00=(1)6=726-44/บ
16.15=(9)4=9408

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.00=98463=

================
ปัก หน่วย ล่าง
16.00=18402=726-43*
16.00=35796=

=================
@nunickza666
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
ปรับ สวิง
15.00=(7)2=090-82/ล
15.15=(9)4=447-41/รบล(41)
15.30=(8)3=951-80/ฟล(80
15.45=(4)9=569-94//ฟบลล(94)
16.00=(1)6=726-44/บ
16.15=(9)4=273-88*
16.30=(9)4=9408

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.15=98463=273-88/
16.30=98463=

================
ปัก หน่วย ล่าง
16.00=18402=726-43*
16.00=35796=273-88*
16.15=18402=
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง รอเดิน
17.15=(8)9=276-33*(76)
17.30=7(8)=748-89//ฟรบล(89)
17.45=2(3)=085-10*(10)
18.00=(5)6=351-41/ฟบ(51)
18.15=(8)9=8934

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.15=98463=273-88/
16.30=98463=301-54*
16.45=98463=677-96/
17.00=98463=714-40/
17.15=98463=276-33/
17.30=98463=748-89/
17.45=98463=085-10*
18.00=98463=351-41/
18.15=98464=

================
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
17.15=(8)9=276-33*(76)
17.30=7(8)=748-89//ฟรบล(89)
17.45=2(3)=085-10*(10)
18.00=(5)6=351-41/ฟบ(51)
18.15=(8)9=935-41/ร
18.30=8(9)=8970

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.15=98463=273-88/
16.30=98463=301-54*
16.45=98463=677-96/
17.00=98463=714-40/
17.15=98463=276-33/
17.30=98463=748-89/
17.45=98463=085-10*
18.00=98463=351-41/
18.15=98463=935-41/
18.30=98463=

================
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
17.15=(8)9=276-33*(76)
17.30=7(8)=748-89//ฟรบล(89)
17.45=2(3)=085-10*(10)
18.00=(5)6=351-41/ฟบ(51)
18.15=(8)9=935-41/ร
18.30=8(9)=887-43/รบ(87)
18.45=(8)9=8907

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.15=98463=273-88/
16.30=98463=301-54*
16.45=98463=677-96/
17.00=98463=714-40/
17.15=98463=276-33/
17.30=98463=748-89/
17.45=98463=085-10*
18.00=98463=351-41/
18.15=98463=935-41/
18.30=98463=887-43/
18.45=98463=

================
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
17.15=(8)9=276-33*(76)
17.30=7(8)=748-89//ฟรบล(89)
17.45=2(3)=085-10*(10)
18.00=(5)6=351-41/ฟบ(51)
18.15=(8)9=935-41/ร
18.30=8(9)=887-43/รบ(87)
18.45=(8)9=060-83/ฟล
19.00=(2)3=2301

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.15=98463=273-88/
16.30=98463=301-54*
16.45=98463=677-96/
17.00=98463=714-40/
17.15=98463=276-33/
17.30=98463=748-89/
17.45=98463=085-10*
18.00=98463=351-41/
18.15=98463=935-41/
18.30=98463=887-43/
18.45=98463=060-83/
19.00=98463=

================
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
17.15=(8)9=276-33*(76)
17.30=7(8)=748-89//ฟรบล(89)
17.45=2(3)=085-10*(10)
18.00=(5)6=351-41/ฟบ(51)
18.15=(8)9=935-41/ร
18.30=8(9)=887-43/รบ(87)
18.45=(8)9=060-83/ฟล
19.00=(2)3=528-29/ฟบล
19.15=(6)7=6701

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.15=98463=273-88/
16.30=98463=301-54*
16.45=98463=677-96/
17.00=98463=714-40/
17.15=98463=276-33/
17.30=98463=748-89/
17.45=98463=085-10*
18.00=98463=351-41/
18.15=98463=935-41/
18.30=98463=887-43/
18.45=98463=060-83/
19.00=98463=528-29*
19.15=98463=

================
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
17.15=(8)9=276-33*(76)
17.30=7(8)=748-89//ฟรบล(89)
17.45=2(3)=085-10*(10)
18.00=(5)6=351-41/ฟบ(51)
18.15=(8)9=935-41/ร
18.30=8(9)=887-43/รบ(87)
18.45=(8)9=060-83/ฟล
19.00=(2)3=528-29/ฟบล
19.15=(6)7=144-27/ล
19.30=(6)7=392-52*
19.45=9(0)=9045

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.15=98463=273-88/
16.30=98463=301-54*
16.45=98463=677-96/
17.00=98463=714-40/
17.15=98463=276-33/
17.30=98463=748-89/
17.45=98463=085-10*
18.00=98463=351-41/
18.15=98463=935-41/
18.30=98463=887-43/
18.45=98463=060-83/
19.00=98463=528-29*
19.15=98463=144-27*
19.30=12705=392-52/
19.45=12705=

================
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
17.15=(8)9=276-33*(76)
17.30=7(8)=748-89//ฟรบล(89)
17.45=2(3)=085-10*(10)
18.00=(5)6=351-41/ฟบ(51)
18.15=(8)9=935-41/ร
18.30=8(9)=887-43/รบ(87)
18.45=(8)9=060-83/ฟล
19.00=(2)3=528-29/ฟบล
19.15=(6)7=144-27/ล
19.30=(6)7=392-52*
19.45=9(0)=560-63/ฟบ
20.00=0(1)=0145

==================
ปัก สิบ ล่าง
16.00=98463=726-43/
16.15=98463=273-88/
16.30=98463=301-54*
16.45=98463=677-96/
17.00=98463=714-40/
17.15=98463=276-33/
17.30=98463=748-89/
17.45=98463=085-10*
18.00=98463=351-41/
18.15=98463=935-41/
18.30=98463=887-43/
18.45=98463=060-83/
19.00=98463=528-29*
19.15=98463=144-27*
19.30=12705=392-52/
19.45=12705=560-63*
20.00=98463=

================
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=8347

===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=

===============
ปัดหน่วยล่าง
9.15=89746=488-12*
9.30=89746=

===============
(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=8356

===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=

===============
ปัดหน่วยล่าง
9.15=89746=488-12*
9.30=89746=490-41*
9.45=89746=????

===============
(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
9.00=6(1)=6172

===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=223-44*
10.00=89547=

===============
ปัดหน่วยล่าง
9.15=89746=488-12*
9.30=89746=490-41*
9.45=89746=223-44/
10.00=89746=

===============
(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
9.00=6(1)=575-35*
9.15=(4)9=4982
===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=223-44*
10.00=89547=575-35/
10.15=89547=

===============
ปัดหน่วยล่าง
9.15=89746=488-12*
9.30=89746=490-41*
9.45=89746=223-44/
10.00=89746=575-35*
10.15=89746=

===============
(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
9.00=6(1)=575-35*
9.15=(4)9=872-24/ฟล(24)
9.30=(2)7=2765
===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=223-44*
10.00=89547=575-35/
10.15=89547=872-24/
10.30=89547=

===============
ปัดหน่วยล่าง
9.15=89746=488-12*
9.30=89746=490-41*
9.45=89746=223-44/
10.00=89746=575-35*
10.15=89746=872-24/
10.30=89746=

===============
(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
10.00=6(1)=575-35*
10.15=(4)9=872-24/ฟล(24)
10.30=(2)7=458-15*
10.45=(8)3=518-33//ฟบลล
11.00=4(9)=4967
===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=223-44*
10.00=89547=575-35/
10.15=89547=872-24/
10.30=89547=458-15/
10.45=89547=518-33*
11.00=89547=

===============
ปัดหน่วยล่าง
9.15=89746=488-12*
9.30=89746=490-41*
9.45=89746=223-44/
10.00=89746=575-35*
10.15=89746=872-24/
10.30=89746=458-15*
10.45=89746=518-33*
11.00=89746=????

===============
(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
10.00=6(1)=575-35*
10.15=(4)9=872-24/ฟล(24)
10.30=(2)7=458-15*
10.45=(8)3=518-33//ฟบลล
11.00=4(9)=993-31/ฟรบ
11.15=3(8)=3895
===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=223-44*
10.00=89547=575-35/
10.15=89547=872-24/
10.30=89547=458-15/
10.45=89547=518-33*
11.00=89547=993-31/
11.15=89547=

===============

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
10.00=6(1)=575-35*
10.15=(4)9=872-24/ฟล(24)
10.30=(2)7=458-15*
10.45=(8)3=518-33//ฟบลล
11.00=4(9)=993-31/ฟรบ
11.15=3(8)=274-83//ฟลล(83)
11.30=6(1)=6129
===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=223-44*
10.00=89547=575-35/
10.15=89547=872-24/
10.30=89547=458-15/
10.45=89547=518-33*
11.00=89547=993-31/
11.15=89547=274-83/
11.30=89547=

===============

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
10.00=6(1)=575-35*
10.15=(4)9=872-24/ฟล(24)
10.30=(2)7=458-15*
10.45=(8)3=518-33//ฟบลล
11.00=4(9)=993-31/ฟรบ
11.15=3(8)=274-83//ฟลล(83)
11.30=6(1)=169-70//ฟรบ(169)
11.45=(5)0=5047
===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=223-44*
10.00=89547=575-35/
10.15=89547=872-24/
10.30=89547=458-15/
10.45=89547=518-33*
11.00=89547=993-31/
11.15=89547=274-83/
11.30=89547=169-70*
11.45=89547=

===============

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
10.00=6(1)=575-35*
10.15=(4)9=872-24/ฟล(24)
10.30=(2)7=458-15*
10.45=(8)3=518-33//ฟบลล
11.00=4(9)=993-31/ฟรบ
11.15=3(8)=274-83//ฟลล(83)
11.30=6(1)=169-70//ฟรบ(169)
11.45=(5)0=914-48*
12.00=(3)8=3827
===============
ปักสิบบน
9.15=89547=488-12/
9.30=89547=490-41/
9.45=89547=223-44*
10.00=89547=575-35/
10.15=89547=872-24/
10.30=89547=458-15/
10.45=89547=518-33*
11.00=89547=993-31/
11.15=89547=274-83/
11.30=89547=169-70*
11.45=89547=914-48*
12.00=12360=

===============

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
10.00=6(1)=575-35*
10.15=(4)9=872-24/ฟล(24)
10.30=(2)7=458-15*
10.45=(8)3=518-33//ฟบลล
11.00=4(9)=993-31/ฟรบ
11.15=3(8)=274-83//ฟลล(83)
11.30=6(1)=169-70//ฟรบ(169)
11.45=(5)0=914-48*
12.00=(3)8=593-42/ฟบ
12.15=(9)4=9467

===============

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิง
9.15=(7)2=488-12/ล
9.30=8(3)=490-41*
9.45=(8)3=223-44/บ
10.00=6(1)=575-35*
10.15=(4)9=872-24/ฟล(24)
10.30=(2)7=458-15*
10.45=(8)3=518-33//ฟบลล
11.00=4(9)=993-31/ฟรบ
11.15=3(8)=274-83//ฟลล(83)
11.30=6(1)=169-70//ฟรบ(169)
11.45=(5)0=914-48*
12.00=(3)8=593-42/ฟบ
12.15=(9)4=106-51*
ปรับ
12.30=(1)3=1367

===============

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
เอาใหม่ นะ
สวิง
12.45=(4)7=844-07//ฟบบล
13.00=(6)7=789-40/ร
13.15=0(1)=137-18/ฟรล
13.30=5(6)=5647

=================
ปัก สิบ บน
12.30=06917=626-27*
12.45=23458=844-07/
13.00=23458=789-40/
13.15=23458=137-18/
13.30=23458=

===============
ปักหน่วยบน
12.30=63498=626-27/
12.45=63498=844-07/
13.00=63498=789-40/
13.15=63498=137-18*
13.30=12705=
===============
(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
เอาใหม่ นะ
สวิง
12.45=(4)7=844-07//ฟบบล
13.00=(6)7=789-40/ร
13.15=0(1)=137-18/ฟรล
13.30=5(6)=818-24*
13.45=(3)4=864-03//ฟบล
14.00=(8)9=8946

=================
ปัก สิบ บน
12.30=06917=626-27*
12.45=23458=844-07/
13.00=23458=789-40/
13.15=23458=137-18/
13.30=23458=818-24*
13.46=23458=864-03*
14.00=06917=

===============
ปักหน่วยบน
12.30=63498=626-27/
12.45=63498=844-07/
13.00=63498=789-40/
13.15=63498=137-18*
13.30=12705=818-24*
13.45=63498=864-03/
14.00=63498=
===============
(at)nunickza666
วางห้องวี เป็นหลัก
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงมิดไนท์
20.15=(1)2=1234

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงมิดไนท์
20.15=(1)2=777-85*
20.30=(5)6=565-53//ฟรบบล(65-53)
20.45=3(4)=3416

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงมิดไนท์
20.15=(1)2=777-85*
20.30=(5)6=565-53//ฟรบบล(65-53)
20.45=3(4)=661-63/ล(61-63)
21.00=4(5)=4579

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงมิดไนท์
20.15=(1)2=777-85*
20.30=(5)6=565-53//ฟรบบล(65-53)
20.45=3(4)=661-63/ล(61-63)
21.00=4(5)=063-59/ฟล(59)
21.15=8(9)=8970

(at)nunickza666
Nunickza
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Nunickza
ฟรี!!! ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยน aff
ทักเลย line : nunickza666
ใส่ aff : nunickza
facebook>>> https://www.facebook.com/groups/1551623318464931/
สมัครใหม่คลิ๊ก http://choke77.com/aff/nunickza หวยหุ้นไทย-ต่างประเทศ /
ตีปิงๆ ทุกรูปแบบ ฟันเน้นๆ เจาะน้อยๆ 3 ตัว จัดหนักๆ / ปัก / ไหล / ชุดวิน /เลขเสียว
================
สวิงมิดไนท์
20.15=(1)2=777-85*
20.30=(5)6=565-53//ฟรบบล(65-53)
20.45=3(4)=661-63/ล(61-63)
21.00=4(5)=063-59/ฟล(59)
21.15=8(9)=729-13/ฟบ
21.30=5(6)=5690

(at)nunickza666

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Chai2535
Chai2535 เมื่อ  57 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mam797
Mam797 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
oporsanti
oporsanti เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Night5656
Night5656 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Zomtop
Zomtop เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Korn2526
Korn2526 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
dhanabordee168
dhanabordee168 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wiiii5999
Wiiii5999 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Hafis20643
Hafis20643 เมื่อ  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง