จัดปายยยยยยยยยยย รวยๆๆ

วางทุกรอบ วางก่อนล่วงหน้า ยาวๆ ไม่ต้องรอรอบต่อรอบ. วางห้อง vip ใน line : km5556
เปลี่ยน af แนะนำ เข้าฟรี
/// มี รายสัปดาห์ /// ราย เดือน ///
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
kkk288
11.15// 2 4 // 224 124 114 112 ปักสิบบน 12345
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
557 96
ปักสิบบน 5
kkk288
11.30// 5 2 // 151 152 952 915 912 231 315 ปักสิบบน 12345
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
142 46
บ 2222222222222
ปักสิบบน 4
kkk288
14.45// 4 6 // ปักสิบบน 34567
345 346 356 456 155 355 455 655
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
520 42
ล 444444444444444
kkk288
12.00// 0 6 // 000 006 069 066 260 460 ปักสิบบน 90123
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
114 14 *** ปักสิบบน 1
kkk288
12.15//1 0 // 104 106 017 018 117 147 ปักสิบบน 01234
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
809 57
บ 0000000000000
ปักสิบบน 0
kkk288
12.30=8 6=315 316 815 816 ปักสิบบน 35678
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
151 36
ล 6666666666666
ปักสิบบน 5
kkk288
12.45=0 9=017 091 094 705 702 ปสบ 90123
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
599 27
บ 999999999999999
ปักสิบบน 9
kkk288
13.00=5 3=515 523 051 536 543 ปสบ 12345
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
983 17
บ 333333333333333
kkk288
13.15=2 4=282 248 217 194 145 ปสบ 23456
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
367 53
ปักสิบบน 6
kkk288
13.30=1 2=152 112 161 166 261 625 บ ปสบ 56712
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
549 22
ล 22222222222222
kkk288
13.45// 1 3 // ปักสิบบน 12345
10 12 13 14 15 16
30 32 33 34 35 36
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
191 97
บ 111111111111111
kkk288
14.00=1 7=ปสบ 12345
11 12 13 14 15
71 72 73 74 75
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
373 46
บ 77777777777777
เจาะบน 73
kkk288
14.45=1 3=ปสบ 12345
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
966 00
kkk288
15.45// 0 7 // ปักสิบบน 34567
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
246 00
ล 0000000000000000
ปักสิบบน 4
kkk288
14.15// 5 8 // ปักสิบบน 56789
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
797 77
ปักสิบบน 9
kkk288
17.30// 8 9 // ปักสิบบน 67890
470 692 814 468 791 024
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
802 80
บ 8888888888
ล 8888888888
ปักสิบบน 0
kkk288
17.45// 3 6 //ปักสิบบน 23456
036 251 470 024 357 610
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
839 29
บ 33333333333
ปักสิบบน 3
kkk288
18.00// 4 9 // ปักสิบบน 34567
434 494 348 893 894 349 994
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
268 62
ปักสิบบน 6
kkk288
18.15//70//ปักสิบบน 78901
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
553 86 **
kkk288
18.30//5 3// 34567
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
361 61
บ 3333333333333
ปักสิบบน 6
kkk288
18.45//52//ปักสิบบน23456
52 53 54 55 56
22 23 24 25 26
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
972 87
บ 2222222222222
kkk288
19.15=13=ปักสิบบน 12345
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
846 42
ปักสิบบน 4
kkk288
19.30=7/6= ปักสิบบน 67890
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
811 67
ล 66666666666
ล 77777777777
kkk288
19.45=4/7=ปักสิบบน 45678
42 41 43
72 71 43
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
739 84
บ 777777777777
ล 444444444444
kkk288
20.00=4/0=ปักสิบบน 23456
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
533 33
ปักสิบบน 3
kkk288
20.15=30=ปักสิบบน 01234
30 39 31 00 09 01 33
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
193 72
บ 33333333333
เจาะบน 39
kkk288
20.30=3/5=ปักสิบบน 34567
33 34 35 36 37
53 54 55 56 57
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
566 79
บ 5555555555555
ปักสิบบน 6
kkk288
20.45=5/0=ปักสิบบน 34567
53 54 55 56 57
03 04 05 06 07
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
755 55
บ 5555555555555
ล 5555555555555
ปักสิบบน 5
เจาะบน 55
เจาะล่าง 55
kkk288
21.00=3/7=ปักสิบบน 12345
31 32 33 34 35
71 72 73 74 75
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
429 23
ล 333333333333
ปักสิบบน 2
เจาะล่าง 32
kkk288
21.15=3/7=ปักสิบบน 12345
31 32 33 34 35
71 72 73 74 75
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
075 14
บ 7777777777777
เจาะบน 75
kkk288
21.30=0/4=ปักสิบบน 89012
08 09 00 01 02
48 49 40 41 42
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
811 39
ปักสิบบน 1
kkk288
20.00=3/1=533 33 บล
20.15=1/3=193 72 บบ
20.30=5/7=566 79 บล
20.45=5/0=755 55 บล
21.00=3/7=429 23 ล
21.15=3/7=075 14 บ
21.30=0/4=811 39 **
21.45=2/4=

***************************

20.00=ปักสิบบน 23456 =533 33/3
20.15=ปักสิบบน 01234 =193 72/**
20.30=ปักสิบบน 34567 =566 79/6
20.45=ปักสิบบน 34567 =755 55/5
21.00=ปักสิบบน 12345 =429 23/2
21.15=ปักสิบบน 12345 =075 14/**
21.30=ปักสิบบน 89012 =811 39/1
21.45=ปักสิบบน 23456 =
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
174 29
บ 444444444444
ล 222222222222
kkk288
20.00=3/1=533 33 บล
20.15=1/3=193 72 บบ
20.30=5/7=566 79 บล
20.45=5/0=755 55 บล
21.00=3/7=429 23 ล
21.15=3/7=075 14 บ
21.30=0/4=811 39 **
21.45=2/4=174 29 บล
22.00=9/1=

99 90 91 92 93
19 10 11 12 13

******************************

20.00=ปักสิบบน 23456 =533 33/3
20.15=ปักสิบบน 01234 =193 72/**
20.30=ปักสิบบน 34567 =566 79/6
20.45=ปักสิบบน 34567 =755 55/5
21.00=ปักสิบบน 12345 =429 23/2
21.15=ปักสิบบน 12345 =075 14/**
21.30=ปักสิบบน 89012 =811 39/1
21.45=ปักสิบบน 23456 =174 29/**
22.00=ปักสิบบน 90123
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
=346 13
ล 33333333333333
เจาะล่าง 13
kkk288
22.15=6/1= ปักสิบบน 56789
65 66 67 68 69
15 16 17 18 19
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
246 45
บ 6666666666666666
kkk288
22.45=6/7= ปักสิบบน 45678
64 65 66 67 68
74 75 76 77 78
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
309 96
ล 66666666666666
kkk288
23.00//5-1// ปักสิบบน 45678
54 55 56 57 58
44 45 46 47 48
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
748 56
ล 555555555555555
ปักสิบบน 4
เจาะบน 48
เจาะล่าง 57
kkk288
23.15// 3 1 // ปักสิบบน 23456 // 913 310 641 043
32 33 34 35 36
12 13 14 15 16
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
818 73
บ 111111111111111
ล 777777777777777
ปักตาย
kkk288
23.15// 3 1 // ปักสิบบน 23456
kkk288
23.30// 3 1 // ปักสิบบน 23456
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
820 96
ปักสิบบน 2
kkk288
23.45// 0 2 // ปักสิบบน 89012
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
403 35
บ 000000000000000
ปักสิบบน 0
kkk288
24.00// 5 2 // ปักสิบบน 01234
bluessky
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย bluessky  
432 19
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
24.00// 5 2 // ปักสิบบน 01234
432 19
บ 2222222222
ปักสิบบน 3
kkk288
00.15// 3 6 // ปักสิบบน 34567
33 34 35 36 37
63 64 65 66 67
bluessky
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย bluessky  
735 35
bluessky
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย bluessky  
โคตรเด้ง35
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
00.15// 3 6 // ปักสิบบน 34567
735 35
บ 333333333333333
ล 333333333333333
ปักสิบบน 3
เจาะบน 35
เจาะล่าง 35
kkk288
00.30// 5 2 // ปักสิบบน 23456
52 53 54 55 56
22 23 24 25 26
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
196 77
*************
kkk288
00.45//04//ปักสิบบน 56789
05 06 07 08 09
45 46 47 48 49
Sunny17
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sunny17  
353-26 เก่งจังคะ
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
ขอบคุณนะจ๊ะ
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
653 26
ปักสิบบน 5
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
653 26
ปักสิบบน 5
kkk288
01.00// 2 4 // ปักสิบบน 67890
26 27 28 29 20
46 47 48 49 40
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
706 32
ล 22222222222222
ปักสิบบน 0
kkk288
1.15// 0 1 // ปักสิบบน 34567
03 04 05 06 07
13 14 15 16 17
Sunny17
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sunny17  
036-52 สนใจเข้าร่วมคะ
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
line km5556 สอบถามทางไลน์ได้เลยจ้า. เป็นพรุ่งนี้นะคะ. เดี๋ยวคืนนี้วางที่นี่อีกรอบสองรอบนอนแล้วคะ. พรุ่งนี้เข้าร่วมกลุ่มนะคะ. ^ ^
Sunny17
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sunny17  
ได้คะทตามดูนะคะ ซัก 3 ตา พรุ่งนี้เจอกันคะ
kkk288
1:30//2-3//ปักสิบบน67890
268. 282. 982. 238. 279
Sunny17
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Sunny17  
กรีสสส 253 เสียดายยยยยย
ไม่ได้เล่นตัวหลักไปเล่นปักซะงั้นน ร้องไห้ ไม่งั้นเด้วเลยย
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
253. 65
บ 22222222222222
บ 33333333333333
kkk288
01:45//0-1//ปักสิบบน67890
kkk288
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย kkk288  
940. 34
บน 0000000000000
ชุดปักสงสัยนอน
kkk288
2:00//4,5//ปักสิบบน 34567.

รอบสุดท้าย. ราตรีสวัสดิ์. เจอกันพรุ่งนี้จ้า

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Mozz
Mozz เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Dean2256
Dean2256 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Non41692
Non41692 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Noon3377
Noon3377 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Toiting
Toiting เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Llaarr
Llaarr เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
genni
genni เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
SALLY
SALLY เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Arisa1313
Arisa1313 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kungman
Kungman เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง