ปป 09 ธค 2559

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา 605 84
ดูทีงานพอ ขี้เกียจ เม้าส์มอยย
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

12.00

74 -- 7

70 71 78 -- 40 41 48

** 78 **

578 978 178


**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
587/42

ฟัน 7777777777 บน
++ 4444444444 ล่าง

เม็ดเดียว ** 78 **

3 ตัว ** 578 **
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

12.15

65 -- 6

63 60 62 -- 53 50 52

** 63 **

063 863 263


**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
881/47 x รอบที่1
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

12.30

14 -- 1

17 16 13 -- 47 46 43

** 17 **

317 917 743


**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
807/96 x รอบ 2
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

12.45

60 -- 6

65 64 62 -- 05 04 02

** 64 **

364 964 905


**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
ถ้า ** 65 ** == 365 แตกก แค่ 64 65

พี่น้อง กับ 10 แต้ม เลือก 10 แต้ม
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
653/09

ฟัน 6666666666 ร้อยบน
++ 0000000000 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

13.15

15 -- 1

12 14 16 -- 52 54 56

** 12 **

312 912 352


**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
313/91

ฟัน 1111111111 บน ++ ล่าง

ง้อวว 312
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

13.30

46 -- 4

49 47 43 -- 69 67 63

** 49 **

349 549 367

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
348/48

ฟัน 4444444444 บน ++ ล่าง

ง้อวว 349
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

13.45

12 -- 1

19 10 17 -- 29 20 27

** 19 **

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
033/67 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

14.00

09 -- 0

03 04 01 -- 93 94 91

** 03 **

203 103 691

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
712/52 xx
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

14.15

35 -- 3

30 36 38 -- 50 56 58

** 38 **

438 038 056

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
972/47 xxxคนละทางเลย
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

14.30

27 -- 2

20 23 26 -- 70 73 76

** 23 **

623 723 923

อีก 2 รอบดูดิ

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
844/38
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

14.45

39 -- 3

36 39 90

** 36 **

สุดท้าย เด่วเปลี่ยนสูตรถ้าหลุด

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
212/91

9999999999 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

15.00

05 -- 0

04 09 54 59

** 04 ** 604 104 304

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
208/44

ฟัน 0000000000 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

15.15

86 -- 8

82 83 62 63

** 82 ** 382 582 182

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
105/39 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

15.30

94 -- 9

97 98 47 48

** 97 ** 097 397

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

34 -- 4

40 45 30 35

** 45 **

เปลี่ยนสูตรดูทาง

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
853/17

++ 3333333333

เจาะ 35
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

16.15

34 -- 3

38 30 45 48

** 38 ** 538 938

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
344/66

ฟัน 3333333333 ร้อยบน
++ 4444444444 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

16.30

34 -- 3

35 39 45 49

** 39 ** 339 739

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
491/04

++ 444444444 ร้อยบน ++ ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

16.45

18 -- 1

15 17 85 87

** 17 ** 817 517

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
594/28

++ 8888888888 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

17.00

84 -- 8

87 89 80 -- 47 49 40

** 80 ** 380 580

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
864/35

ฟัน 8888888888 ร้อยบน
++ 4444444444 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

17.00

54 -- 5

55 56 59 -- 44 46 43

** 59 ** 059 259

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
375/97

ฟัน 5555555555 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

17.30

56 -- 5

54 55 51 -- 67 66 61

** 55 ** 055 355

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
895/98

ฟัน 5555555555 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

17.45

58 -- 5

55 54 56 -- 89 87 82

** 56 ** 356 056

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
241/90x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

18.00

31 -- 3

32 37 34 -- 12 10 19

** 32 ** 332 932

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
688/24x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

18.15

78 -- 7

73 76 79 -- 82 89 84

** 73 ** 573 973

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
260/59 x

อีกรอบไม่มาพัก เอาแห้งไป
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
แห้ง **ฟันตัวหน้า* + เจาะ

18.00 == 86 + 024 == 688/24 //รบบฟ
18.15 == 67 + 024 == 260/69 /บฟจ60
18.30 == 31 + 026 ==
18.45 == 48 + 012 ==
19.00 == 79 + 012 ==
19.15 == 57 + 046 ==
19.30 == 23 + 057 ==
19.45 == 19 + 346 ==

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
ว่าจะพัก แล้ววางแห้ง

เลขสดมาตายติด
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
ว่าจะพัก 2 ชม.

แล้ววางแห้ง

สดดันมาตายติด ตามยุ
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

18 .30

50 -- 5

55 54 56 -- 00 09 01

** 54 ** 254 854

มาก็พัก ไม่มา ก็พัก (ดูแห้งไป)

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
20.00 เจอกันใหม่
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
แห้ง **ฟันตัวหน้า* + เจาะ

18.00 == 86 + 024 == 688/24 //รบบฟ
18.15 == 67 + 024 == 260/69 /บฟจ60
18.30 == 31 + 026 == 982/94 +
18.45 == 48 + 012 == 413/40 //รบลฟฟจ40
19.00 == 79 + 012 == 079/10 //บบฟ
19.15 == 57 + 046 == 975/39 //บบฟ
19.30 == 23 + 057 == 102/56 /บฟจ02
19.45 == 19 + 346 == 928/49 //รบลจ49

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

20.00

92 -- 9

90 93 95 96
20 23 25 26

** 93 ** 793 193 893

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
188/40 x

วางปุ๊ป เบิ้ลปั๊ป ตายปั๊ป
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

20.15

48 -- 4

40 41 42 43
80 81 82 83

** 43 ** 143 843 743

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
392/77x

2 รอบละ
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

20.30

78 -- 8

82 83 84 85
72 73 74 75

** 84 ** 384**

cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
790/16

++777777777 ร้อยบน กำ
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

20.45

17 -- 1

14 15 74 75

** 14 ** 314 914cr...aena
**-- รับเลขก่อนใคร .. ทักไลน์ fahsuaynaka
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
21.00

39 -- 9

91 98 90
32 34 37

** 91 37 **

291 237 937
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
493/43


ฟัน 9999999999 บน
++ 3333333333 บน ++ ล่าง

เจาะ +++++++++++ 43 ++++++++++

กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส ิรัวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
21.15

39 -- 9

91 98 90
32 34 37

** 91 37 **

291 237 937

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
21.15

39 -- 9

91 98 90
32 34 37

**91 34 **

891 234

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
21.45

36 -- 6

65 64 67 -- 32 34 37

** 64 ** 864 764

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
699/22

ฟัน ฟาด ฟัน 6666666666 ร้อยบน

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
คน ยิงคงรวยกันเนาะ หุหุ ได้ป่ะ
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
22.00

33333 -- 999999
99999

91 98 90 -- 32 34 37

** 98 ** 398 998

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
883/86

++ 333333333333333333333
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
22.15

33333 -- 66666
66666

67 63 64 -- 38 34 39

** 67 ** 867 667 776

ยิงหนีดิ
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
337/75

++ 333333333333333333333 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
23.30

99999 -- 55555
99999

91 90 98 -- 56 51 53

** 90 ** 890 190 490

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
527/27

++ 555555555 ร้อยบน กำ
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
23.45

99999 -- 33333
99999

90 95 97 -- 30 35 37

** 90 ** 890 490

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
551/15
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล

61 68 -- 31 38

** 61 ** 361 661 261

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
843/52

กรีสสสสสสสสสส เบาๆ

++ 3333333333 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บ
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /รบฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล

94 96 98 -- 54 56 59

** 98 ** 498 398

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
647/96

ฟันฟาดฟัน 9999999999 ล่าง

เจาะ ----- 96 -----
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บ
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /รบฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ลฟันเจาะส96
23.45 | 333 -- 99 | ผล

32 34 36 -- 92 94 98

** 34 ** 334 434

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
779/17

+++++ 9999999999 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล

92 90 98 -- 52 50 54

** 92 ** 892 092 392

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
260/93

ฟันฟาดฟัน 9999999999 ล่าง

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Noi17
Noi17 เมื่อ  6 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Maruy551536
Maruy551536 เมื่อ  7 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ing79524
ing79524 เมื่อ  7 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Honaja
Honaja เมื่อ  8 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
NapatPhonwiset
NapatPhonwiset เมื่อ  27 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
jeab9878
jeab9878 เมื่อ  37 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Krisadin
Krisadin เมื่อ  40 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Yingsombud
Yingsombud เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tanph
Tanph เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
SKBE
SKBE เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง