ปป 10 ธค 2559

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา 425 65
ไม่เม้าส์มอยยยย ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน ยอดวิวดูกินไม่ได้
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
เคย เห็นมั้ย บางคน ปั้มยอดวิวดู ให้น่าสนใจ วางน้อย แต่ยอดดูเยอะ

แต่ไปดูเลข พูดตรงๆ แบบ จริง เลขหมาไม่รับประทาน อ้ะ (เข้าใจที่ผมคิดมั้ยครับ)

มันได้ยอด วิวมาจากไหน ดูบ่อยๆ ก็รู้ มีใครมั่ง (เม้าส์มอบยย ขออภัย นานๆ พูดแฉตรงๆ)
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
สังเกตุ ดูเองละกัน (ยกเว้น บุคคล ที่ ไม่เคย ตั้งกระทู้ใหม่เลย อันนี้ จะเป็น ยิดวิวดูสะสม ครับ) ถ้า ผมไม่ตั้ง กระทู้ใหม่ 365 วันเเกิน น่าจะ
เกืน 150000)
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล

30 32 34 -- 60 62 64

** 32 ** 332 732

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
374/98

ฟันฟาดฟัน 3333333333 ร้อยบน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 474/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล

90 91 92 -- 30 31 32

** 91 ** 891 691

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
071/98

ฟันฟาดฟัน 9999999999 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 / ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล

30 31 34 -- 60 61 64

** 34 ** 234 634

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
954/52 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล

64 65 67 -- 34 35 37

** 67 ** 267 667

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
118/38

+++ 3333333333 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล

36 32 35 -- 66 62 65

** 32 ** 532 732

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
127/23

ฟันฟาดฟัน 3333333333 ล่าง

เม็ดเดียว ** 32 **
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล 127/23 /ล่างฟันเจาะ**23
01.45 | 666 -- 33 | ผล

68 63 65 -- 38 32 35

** 65 ** 365 465

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
082/52 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล 127/23 /ล่างฟันเจาะ**23
01.45 | 666 -- 33 | ผล 082/52 x
03.00 | 333 -- 66 | ผล

39 32 34 -- 69 62 64

** 34 ** 334 934

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
152/76

+++ 6666666666 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล 127/23 /ล่างฟันเจาะ**23
01.45 | 666 -- 33 | ผล 082/52 x
02.00 | 333 -- 66 | ผล 152/76 / ล่าง
02.15 | 666 -- 33 | ผล

64 -- 34

164 764

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
676/93

ฟันฟาดฟัน 6666666666 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
676/92
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล 127/23 /ล่างฟันเจาะ**23
01.45 | 666 -- 33 | ผล 082/52 x
02.00 | 333 -- 66 | ผล 152/76 / ล่าง
02.15 | 666 -- 33 | ผล 676/92 /บนฟัน
02.30 | 333 -- 66 | ผล

32 -- 65

732 832

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
198/37

ฟันฟาดฟัน 3333333333 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
พอนอน ง่วง รอถอน พรุ่งนี้ ิอบบนี้ถอน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
แห้ง **ฟันตัวหน้า** + เจาะ

00.15 == 53 + 024 == 407/18 x
00.30 == 37 + 012 == 374/98 // รบบฟ
00.45 == 68 + 013 == 071/98 /ล
01.00 == 62 + 014 == 954/52 /ล
01.15 == 62 + 457 == 118/38 x
01.30 == 32 + 056 == 127/23 ///บบลฟ
01.45 == 43 + 015 == 282/52 x
02.00 == 92 + 034 == 152/76 /บ
02.15 == 71 + 037 == 676/92 /บฟ
02.30 == 26 + 013 == 198/37 x
02.45 == 92 + 034 ==
03.00 == 91 + 024 ==
03.15 == 93 + 024 ==
03.30 == 61 + 045 ==
03.45 == 36 + 245 ==
04.00 == 70 + 123 ==
04.15 == 95 + 012 ==
04.30 == 89 + 024 ==
04.45 == 19 + 346 ==
05.00 == 20 + 346 ==
05.15 == 21 + 034 ==
05.30 == 65 + 247 ==
05.45 == 50 + 126 ==

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
แห้ง **ฟันตัวหน้า ** + เจาะ

06.00 == 93 + 024 ==
06.15 == 47 + 135 ==
06.30 == 20 + 356 ==
06.45 == 01 + 457 ==
07.00 == 23 + 456 ==
07.15 == 10 + 023 ==
07.30 == 68 + 123 ==
07.45 == 58 + 023 ==
08.00 == 18 + 235 ==
08.15 == 91 + 034 ==
08.30 == 62 + 014 ==
08.45 == 75 + 123 ==
09.00 == 75 + 123 ==
09.15 == 69 + 345 ==
09.30 == 01 + 467 ==
09.45 == 05 + 146 ==
10.00 == 20 + 157 ==
10.15 == 69 + 134 ==
10.30 == 56 + 012 ==
10.45 == 58 + 137 ==
11.00 == 90 + 123 ==
11.15 == 46 + 012 ==
11.30 == 68 + 013 ==
11.45 == 74 + 035 ==

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA

ฟันตัวเดียว -- เด่นรอง ** ฟันเจาะ **☆-------------------------------------------------------
ปป vip ฟ้าสวย รวยรวย เฮงเฮง vip ภัทรนพเก้า อยากถอน เข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย @ทักไลน์ fahsuaynaka
---------------------------------------------------------☆
ปิงปอง หุ้นไทย [ เช้า เที่ยง บ่าย เย็น ] หุ้นตปท.[ นิเคอิ จีน ฮั่งเส็ง ใต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินดีย รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์ ] ฮานอย มาเลย์ ลาว รัฐบาล
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
19.00

24 -- 4

47 48
27 28

** 48 ** 348 648

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
216/90

++ 222222222 ร้อยบน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
19.15

45 -- 5

50 56 59
40 46 49

** 50 ** 350 650

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
320/31 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
19.30

12 -- 1

18 13 16
28 23 26

** 18 ** 318 918

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
023/31

ฟัน 1111111111 ล่าง
++ 2222222222 บน

เจาะ ----- 23 ------
เจาะ ----- 13 ------
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
19.45

12 -- 1

18 13 17
28 23 27

** 18 ** 318 918

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
464/05 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
20.00

45 -- 4

49 46 48
59 56 58

** 49 ** 349 949

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
860/52

++ 5555555555 ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
20.15

45 -- 5

59 52 57
49 42 47

** 59 ** 359 259
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
240/07

++ 4444444444 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
20.30

12 -- 2

29 25 27
16 18 10

** 29 ** 829 629

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
913/68

++ 1111111111 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
20.45

13 -- 3

32 38 36
12 18 16

** 32 ** 532 932

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
644/52 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
21.00

25 -- 5

54 50 58
27 29 21

** 54 ** 354 954
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
561/65

ฟัน 5555555555 ร้อยบน ++ ล่าง
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
21.15

23 -- 3

38 30 34
21 25 27

** 38 ** 438 738
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
783/74

ฟัน 3333333333 บน

เจาะ ----- เม็ดเดียว ** 38 **

3 ตัว เน้นๆ ** 738 **
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
21.30

12 -- 2

29 23 25
19 13 15

** 29 ** 329 829
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
483/53 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
21.45

45 -- 5

58 50 52
41 43 47

*- 58 ** 758 658
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
246/33

++ 4444444444 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
22.00

24 -- 4

41 43 45
21 23 25

** 43 ** 743 643

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
046/63

ฟัน 4444444444 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
22.15

45 -- 5

50 52 56
41 43 47

** 52 ** 352 652
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
972/38 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
22.30

15 -- 5

52 54 56
12 14 16

** 54 ** 754 854
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
417/87

++ 111111111 บน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
22.45

12 -- 2

21 23 26
31 33 36

** 26 ** 826 526
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
554/08 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
23.00

12 -- 2

25 28 26
15 18 16

** 25 ** 625 825

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
248/73

ฟัน 2222222222 ร้อยบน
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
23.15

24 -- 4

41 46 49
21 26 29

** 49 ** 149 649

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
781/06 x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
23.30

78 -- 8

72 71 73
82 81 83

** 73 ** 173 273

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
290/64x
AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA
23.45

12 -- 2

28 29 26
38 39 36

** 29 ** 629 329

AENA
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย AENA  
907/52

ฟัน 22222222222

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Prae11
Prae11 เมื่อ  22 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Natthicha09
Natthicha09 เมื่อ  28 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Riam684
Riam684 เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kheaw
kheaw เมื่อ  45 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Addnoi
Addnoi เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pok252633
Pok252633 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Neung777
Neung777 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jkob06
Jkob06 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Thongying
Thongying เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kungooo888
Kungooo888 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง