ปป 10 ธค 2559

ไม่เม้าส์มอยยยย ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน ยอดวิวดูกินไม่ได้
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เคย เห็นมั้ย บางคน ปั้มยอดวิวดู ให้น่าสนใจ วางน้อย แต่ยอดดูเยอะ

แต่ไปดูเลข พูดตรงๆ แบบ จริง เลขหมาไม่รับประทาน อ้ะ (เข้าใจที่ผมคิดมั้ยครับ)

มันได้ยอด วิวมาจากไหน ดูบ่อยๆ ก็รู้ มีใครมั่ง (เม้าส์มอบยย ขออภัย นานๆ พูดแฉตรงๆ)
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
สังเกตุ ดูเองละกัน (ยกเว้น บุคคล ที่ ไม่เคย ตั้งกระทู้ใหม่เลย อันนี้ จะเป็น ยิดวิวดูสะสม ครับ) ถ้า ผมไม่ตั้ง กระทู้ใหม่ 365 วันเเกิน น่าจะ
เกืน 150000)
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล

30 32 34 -- 60 62 64

** 32 ** 332 732

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
374/98

ฟันฟาดฟัน 3333333333 ร้อยบน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 474/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล

90 91 92 -- 30 31 32

** 91 ** 891 691

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
071/98

ฟันฟาดฟัน 9999999999 ล่าง
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 / ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล

30 31 34 -- 60 61 64

** 34 ** 234 634

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
954/52 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล

64 65 67 -- 34 35 37

** 67 ** 267 667

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
118/38

+++ 3333333333 ล่าง
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล

36 32 35 -- 66 62 65

** 32 ** 532 732

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
127/23

ฟันฟาดฟัน 3333333333 ล่าง

เม็ดเดียว ** 32 **
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล 127/23 /ล่างฟันเจาะ**23
01.45 | 666 -- 33 | ผล

68 63 65 -- 38 32 35

** 65 ** 365 465

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
082/52 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล 127/23 /ล่างฟันเจาะ**23
01.45 | 666 -- 33 | ผล 082/52 x
03.00 | 333 -- 66 | ผล

39 32 34 -- 69 62 64

** 34 ** 334 934

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
152/76

+++ 6666666666 ล่าง
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล 127/23 /ล่างฟันเจาะ**23
01.45 | 666 -- 33 | ผล 082/52 x
02.00 | 333 -- 66 | ผล 152/76 / ล่าง
02.15 | 666 -- 33 | ผล

64 -- 34

164 764

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
676/93

ฟันฟาดฟัน 6666666666 บน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
676/92
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

*ฟันตัวเดียว* -- รอง -- **ฟันเจาะ**

23.00 | 666 -- 33 | ผล 843/52 /บน
23.15 | 333 -- 99 | ผล 355/18 /ร้อยบนฟัน
23.30 | 999 -- 55 | ผล 747/96 /ล่างฟันเจาะ96
23.45 | 333 -- 99 | ผล 779/17 /บน
24.00 | 999 -- 55 | ผล 260/93 / ล่างฟัน
00.15 | 666 -- 33 | ผล 407/18 x
00.30 | 333 -- 66 | ผล 374/98 /ร้อยบนฟัน
00.45 | 999 -- 33 | ผล 071/98 /ล่างฟัน
01.00 | 333 -- 66 | ผล 954/52 x
01.15 | 666 -- 33 | ผล 118/38 /ล่าง
01.30 | 333 -- 66 | ผล 127/23 /ล่างฟันเจาะ**23
01.45 | 666 -- 33 | ผล 082/52 x
02.00 | 333 -- 66 | ผล 152/76 / ล่าง
02.15 | 666 -- 33 | ผล 676/92 /บนฟัน
02.30 | 333 -- 66 | ผล

32 -- 65

732 832

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
198/37

ฟันฟาดฟัน 3333333333 ล่าง
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
พอนอน ง่วง รอถอน พรุ่งนี้ ิอบบนี้ถอน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
แห้ง **ฟันตัวหน้า** + เจาะ

00.15 == 53 + 024 == 407/18 x
00.30 == 37 + 012 == 374/98 // รบบฟ
00.45 == 68 + 013 == 071/98 /ล
01.00 == 62 + 014 == 954/52 /ล
01.15 == 62 + 457 == 118/38 x
01.30 == 32 + 056 == 127/23 ///บบลฟ
01.45 == 43 + 015 == 282/52 x
02.00 == 92 + 034 == 152/76 /บ
02.15 == 71 + 037 == 676/92 /บฟ
02.30 == 26 + 013 == 198/37 x
02.45 == 92 + 034 ==
03.00 == 91 + 024 ==
03.15 == 93 + 024 ==
03.30 == 61 + 045 ==
03.45 == 36 + 245 ==
04.00 == 70 + 123 ==
04.15 == 95 + 012 ==
04.30 == 89 + 024 ==
04.45 == 19 + 346 ==
05.00 == 20 + 346 ==
05.15 == 21 + 034 ==
05.30 == 65 + 247 ==
05.45 == 50 + 126 ==

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
แห้ง **ฟันตัวหน้า ** + เจาะ

06.00 == 93 + 024 ==
06.15 == 47 + 135 ==
06.30 == 20 + 356 ==
06.45 == 01 + 457 ==
07.00 == 23 + 456 ==
07.15 == 10 + 023 ==
07.30 == 68 + 123 ==
07.45 == 58 + 023 ==
08.00 == 18 + 235 ==
08.15 == 91 + 034 ==
08.30 == 62 + 014 ==
08.45 == 75 + 123 ==
09.00 == 75 + 123 ==
09.15 == 69 + 345 ==
09.30 == 01 + 467 ==
09.45 == 05 + 146 ==
10.00 == 20 + 157 ==
10.15 == 69 + 134 ==
10.30 == 56 + 012 ==
10.45 == 58 + 137 ==
11.00 == 90 + 123 ==
11.15 == 46 + 012 ==
11.30 == 68 + 013 ==
11.45 == 74 + 035 ==

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA

ฟันตัวเดียว -- เด่นรอง ** ฟันเจาะ **☆-------------------------------------------------------
ปป vip ฟ้าสวย รวยรวย เฮงเฮง vip ภัทรนพเก้า อยากถอน เข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย @ทักไลน์ fahsuaynaka
---------------------------------------------------------☆
ปิงปอง หุ้นไทย [ เช้า เที่ยง บ่าย เย็น ] หุ้นตปท.[ นิเคอิ จีน ฮั่งเส็ง ใต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินดีย รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์ ] ฮานอย มาเลย์ ลาว รัฐบาล
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
19.00

24 -- 4

47 48
27 28

** 48 ** 348 648

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
216/90

++ 222222222 ร้อยบน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
19.15

45 -- 5

50 56 59
40 46 49

** 50 ** 350 650

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
320/31 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
19.30

12 -- 1

18 13 16
28 23 26

** 18 ** 318 918

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
023/31

ฟัน 1111111111 ล่าง
++ 2222222222 บน

เจาะ ----- 23 ------
เจาะ ----- 13 ------
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
19.45

12 -- 1

18 13 17
28 23 27

** 18 ** 318 918

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
464/05 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
20.00

45 -- 4

49 46 48
59 56 58

** 49 ** 349 949

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
860/52

++ 5555555555 ล่าง
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
20.15

45 -- 5

59 52 57
49 42 47

** 59 ** 359 259
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
240/07

++ 4444444444 บน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
20.30

12 -- 2

29 25 27
16 18 10

** 29 ** 829 629

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
913/68

++ 1111111111 บน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
20.45

13 -- 3

32 38 36
12 18 16

** 32 ** 532 932

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
644/52 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
21.00

25 -- 5

54 50 58
27 29 21

** 54 ** 354 954
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
561/65

ฟัน 5555555555 ร้อยบน ++ ล่าง
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
21.15

23 -- 3

38 30 34
21 25 27

** 38 ** 438 738
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
783/74

ฟัน 3333333333 บน

เจาะ ----- เม็ดเดียว ** 38 **

3 ตัว เน้นๆ ** 738 **
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
21.30

12 -- 2

29 23 25
19 13 15

** 29 ** 329 829
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
483/53 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
21.45

45 -- 5

58 50 52
41 43 47

*- 58 ** 758 658
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
246/33

++ 4444444444 บน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
22.00

24 -- 4

41 43 45
21 23 25

** 43 ** 743 643

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
046/63

ฟัน 4444444444 บน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
22.15

45 -- 5

50 52 56
41 43 47

** 52 ** 352 652
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
972/38 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
22.30

15 -- 5

52 54 56
12 14 16

** 54 ** 754 854
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
417/87

++ 111111111 บน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
22.45

12 -- 2

21 23 26
31 33 36

** 26 ** 826 526
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
554/08 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
23.00

12 -- 2

25 28 26
15 18 16

** 25 ** 625 825

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
248/73

ฟัน 2222222222 ร้อยบน
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
23.15

24 -- 4

41 46 49
21 26 29

** 49 ** 149 649

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
781/06 x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
23.30

78 -- 8

72 71 73
82 81 83

** 73 ** 173 273

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
290/64x
AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
23.45

12 -- 2

28 29 26
38 39 36

** 29 ** 629 329

AENA
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
907/52

ฟัน 22222222222

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Apiwan311
Apiwan311 เมื่อ  8 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nannnn88
Nannnn88 เมื่อ  28 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Shiying
Shiying เมื่อ  32 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tangmo1509
Tangmo1509 เมื่อ  58 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Somponj123
Somponj123 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
nannaphatae
nannaphatae เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Fang5
Fang5 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
monok2519
monok2519 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nakarind
Nakarind เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Moharaze1
Moharaze1 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง