วินล่าง 6เลข 15ตัว กลับ30เลข 15/12/2016

M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา 311 25
วิน 6เลข
15ตัวกลับ30เลข
1บาทกำไร60บาท
10บาทกำไร600บาท
หลุดได้3รอบ รอบที่4ต้องทบ
(ทุนขั้นต่ำ300บาท
สำหรับคนทุนน้อยเล่นแบบไม่ต้องทบ10รอบ เข้าน้อยกว่า4รอบขาดทุน)
โปรแกรมช่วยคำนวน สนใจทัก ไลน์ numjang99
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-
08.30-
08.45-
09.00-
09.15-
09.30-
09.45-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-
08.45-
09.00-
09.15-
09.30-
09.45-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-
08.45-245679-
09.00-
09.15-
09.30-
09.45-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-
09.15-
09.30-
09.45-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-
09.30-
09.45-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377

วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-
09.45-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-
10.00-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-890-57*
10.00-023457-
10.15-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-890-57*บ
10.00-023457-420-14*บ
10.15-035678-
10.30-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-890-57*บ
10.00-023457-420-14*บ
10.15-035678-161-54*
10.30-013689-
10.45-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-890-57*บ
10.00-023457-420-14*บ
10.15-035678-161-54*
10.30-013689-761-68//
10.45-012346-
11.00-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377  
โปรแกรมการเล่น (คนทุนน้อย)
สุตรวินล่าง6เลขล่วงหน้า10รอบ
15เลขกลับ30เลข
คำนวนกำไร(1บาท/รอบทุน300บาทขั้นต่ำ)
ทุนหลุด6รอบ=30x6=180บาท
กำไรเข้า4รอบ=4x90=360บาท
กำไร=360-180=180บาท
------------
เข้า5รอบ หลุด5รอบ
ทุนหลุด30x5=150บาท
กำไรเข้า5รอบ=90x5=450
กำไร-ทุน=450-150=300บาท
ทริปการเล่น
จิ้มล่วงหน้าครั้งล่ะ10รอบ
เข้า5รอบขึ้นไป 3ครั้ง
กำไร900บาท

สนใจโปรแกรมทักๆๆ
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-890-57*บ
10.00-023457-420-14*บ
10.15-035678-161-54*
10.30-013689-761-68//
10.45-012346-604-34//
11.00-245679-
11.15-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-890-57*บ
10.00-023457-420-14*บ
10.15-035678-161-54*
10.30-013689-761-68//
10.45-012346-604-34//
11.00-245679-210-04*
11.15-012358-
11.30-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377  
เปลี่ยนเทคนิกการเล่นแบบใหม่ๆๆ
เพื่อได้ผลกำไรที่ดีกว่า
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377  
ทุนขั้นต่ำ300
อยากได้กำไรวันล่ะ1000ทักมา
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
วินล่าง
08.15-013689-007-29*
08.30-123469-272-80*
08.45-245679-131-79//
09.00-012358-478-70**
09.15-134568-266-53//
09.30-146789-860-49//
09.45-012479-890-57*บ
10.00-023457-420-14*บ
10.15-035678-161-54*
10.30-013689-761-68//
10.45-012346-604-34//
11.00-245679-210-04*
11.15-012358-599-00
11.30-134568-
11.45-
12.00-
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
ปรับโปรแกรมวิน
วินล่าง รอบบ่าย
11.45-123569-
12.00-245689-
12.15-125789-
12.30-012478-
12.45-134578-
13.00-014678-
13.15-013479-
13.30-023467-
13.45-035679-
14.00-023689-
---------
14.15-123569-
14.30-245689-
14.45-125789-
15.00-012478-
15.15-134578-
15.30-014678-
15.45-013479-
16.00-023467-
16.15-035679-
16.30-023689-


วิน 6เลข
15ตัวกลับ30เลข
1บาทกำไร60บาท
10บาทกำไร600บาท
หลุดได้3รอบ รอบที่4ต้องทบ
(ทุนขั้นต่ำ300บาท
สำหรับคนทุนน้อยเล่นแบบไม่ต้องทบ10รอบ เข้าน้อยกว่า4รอบขาดทุน)
โปรแกรมช่วยคำนวน สนใจทัก ไลน์ numjang99
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377  
โปรแกรมการเล่น (คนทุนน้อย)
สุตรวินล่าง6เลขล่วงหน้า10รอบ
15เลขกลับ30เลข
คำนวนกำไร(1บาท/รอบทุน300บาทขั้นต่ำ)
ทุนหลุด6รอบ=30x6=180บาท
กำไรเข้า4รอบ=4x90=360บาท
------------
หรือจิ้มทุกรอบ หลุดทบตลอด
ไม่เกิน3รอบ

สนใจโปรแกรมทักๆๆ
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377  
กรณีแทงไม่ทบหลุดมากกว่า4รอบครับ
เล่นแบบมีสติรอหลุด1-2รอบค่อยแทงก้ได้ครับ
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377  
กรณีแทงไม่ทบหลุดมากกว่า4รอบครับ ขาดทุน**
เล่นแบบมีสติรอหลุด1-2รอบค่อยแทงก้ได้ครับ
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377  
แก้ไข***
กรณีแทงไม่ทบเข้าน้อยกว่า4รอบครับ ขาดทุน**
เล่นแบบมีสติรอหลุด1-2รอบค่อยแทงก้ได้ครับ
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
ปรับโปรแกรมวิน
วินล่าง รอบบ่าย
11.45-123569-948-44
12.00-245689-666-27
12.15-125789-935-77
12.30-012478-260-52
12.45-134578-794-31//
13.00-014678-827-80//
13.15-013479-653-13//
13.30-023467-
13.45-035679-
14.00-023689-
---------
14.15-123569-
14.30-245689-
14.45-125789-
15.00-012478-
15.15-134578-
15.30-014678-
15.45-013479-
16.00-023467-
16.15-035679-
16.30-023689-


วิน 6เลข
15ตัวกลับ30เลข
1บาทกำไร60บาท
10บาทกำไร600บาท
หลุดได้3รอบ รอบที่4ต้องทบ
(ทุนขั้นต่ำ300บาท
สำหรับคนทุนน้อยเล่นแบบไม่ต้องทบ10รอบ เข้าน้อยกว่า4รอบขาดทุน)
โปรแกรมช่วยคำนวน สนใจทัก ไลน์ numjang99
M40377
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย M40377
ปรับโปรแกรมวิน
วินล่าง รอบบ่าย
11.45-123569-948-44
12.00-245689-666-27
12.15-125789-935-77
12.30-012478-260-52
12.45-134578-794-31//
13.00-014678-827-80//
13.15-013479-653-13//
13.30-023467-966-39
13.45-035679-
14.00-023689-
---------
14.15-123569-
14.30-245689-
14.45-125789-
15.00-012478-
15.15-134578-
15.30-014678-
15.45-013479-
16.00-023467-
16.15-035679-
16.30-023689-


วิน 6เลข
15ตัวกลับ30เลข
1บาทกำไร60บาท
10บาทกำไร600บาท
หลุดได้3รอบ รอบที่4ต้องทบ
(ทุนขั้นต่ำ300บาท
สำหรับคนทุนน้อยเล่นแบบไม่ต้องทบ10รอบ เข้าน้อยกว่า4รอบขาดทุน)
โปรแกรมช่วยคำนวน สนใจทัก ไลน์ numjang99

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Prae11
Prae11 เมื่อ  18 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Natthicha09
Natthicha09 เมื่อ  24 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Riam684
Riam684 เมื่อ  36 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kheaw
kheaw เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Addnoi
Addnoi เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pok252633
Pok252633 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Neung777
Neung777 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jkob06
Jkob06 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Thongying
Thongying เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kungooo888
Kungooo888 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง