เด็ดๆๆ ตระกูลปัก ได้ถอนทุกวัน เสี่ยงน้อยกว่า!! ค่อยๆปั้นได้ถอนแน่นอน ทักline= thiparin มาอยู่ทีมเดียวกันสิคะ

qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา 1636 154
โชค ♻️ ปักสิบล่าง
•••••07012017•••••
846-07
01234=441-04//สล
89012=001-94//สล
89012=767-27//สล
_
90123=339-01//สล.
23456=301-61//สล.
34567=114-38//สล.
_
23456=653-09•
12345=472-13//สล
67890=984-33•
_
78901=775-73//สล.
45678=079-44//สล.
23456=249-27//สล.
_
78901=311-74//สล
89012=

สูตร1(1-1)+(1-2.)
••••••••••••••••••••••••
ucancallme♻️air
••••••••••••••••••••••••
vipส่งด่วนems!!
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95.
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=861-41×
18:45=23456=438-76×
19:00=23456=772-94//
19:15=01245=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=861-41×
18:45=23456=438-76×
19:00=23456=772-94//
19:15=01245=720-58//
19:30=12345=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=861-41×
18:45=23456=438-76×
19:00=23456=772-94//
19:15=01245=720-58//
19:30=12345=153-30//
19:45=45678=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=861-41×
18:45=23456=438-76×
19:00=23456=772-94//
19:15=01245=720-58//
19:30=12345=153-30//
19:45=45678=605-41//
20:00=01234=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=861-41×
18:45=23456=438-76×
19:00=23456=772-94//
19:15=01245=720-58//
19:30=12345=153-30//
19:45=45678=605-41//
20:00=01234=322-66//
20:15=89012=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=861-41×
18:45=23456=438-76×
19:00=23456=772-94//
19:15=01245=720-58//
19:30=12345=153-30//
19:45=45678=605-41//
20:00=01234=322-66//
20:15=89012=927-63×
20:30=34567=856-06//
20:45=23456=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=861-41×
18:45=23456=438-76×
19:00=23456=772-94//
19:15=01245=720-58//
19:30=12345=153-30//
19:45=45678=605-41//
20:00=01234=322-66//
20:15=89012=927-63×
20:30=34567=856-06//
20:45=23456=055-84//
21:00=89012= ชมๆๆ______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
maizz
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย maizz  
ชมนี้เล่นได้ไหมค่ะ
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
••••••18-01-2017••••••
16.15=90123=802-45//
16:30=67890=688-49//
16:45=23456=413-25//
17:00=01234=773-93//
17:15=12345=079-95×
17:30=34567=277-62//
17:45=12345=391-31//
18:00=34567=474-00//
18:15=12345=592-98//
18:30=34567=861-41×
18:45=23456=438-76×
19:00=23456=772-94//
19:15=01245=720-58//
19:30=12345=153-30//
19:45=45678=605-41//
20:00=01234=322-66//
20:15=89012=927-63×
20:30=34567=856-06//
20:45=23456=055-84//
21:00=89012=074-20×
21:15=12345=581-91//
21:30=23456=363-32//
21:45=01234=______________________
#aiir - ขอโทษนะคะ
ใครvipแอทักหลังห้องหน่อย
จะดึงเข้าห้อง
===ขอบคุณคะ===
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
ลุย!! ปัก นบ.
23:30=34567=287-64//
23:45=34567=134-70//
00:00=23456=262-98//
00:15=78901=

:)
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
•••••19-01-2017••••••
15:45=56789=239-16//
16:00=56789=385-62//
16:15=67890=860-01//
16:30=12345=465-50//
16:45=78901=579-29//
17:00=89012=531-80//
17:15=89012=973-02×
17:30=23456=542-24//
17:45=89012=______________________
#aiir -
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••หน่วยบน•••
•••••19-01-2017••••••
22:15=34567=283-10//
22:30=89012=402-74//
22:45=89012=957-80×
23:00=56789=126-17//
23:15=56789=558-25//
23:30=45678=______________________
#aiir -
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••นล•••
•••••20-01-2017••••••
18.00=01234=322-50//
18.15=90123=295-01//
18:30=01234=963-33//
18:45=23456=671-93//
19:00=23456=941-86//
19:15=56789=851-19//
19:30=89012=

______________________
#aiir -
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคดีปัก•••นล•••
•••••20-01-2017••••••
18.00=01234=322-50//
18.15=90123=295-01//
18:30=01234=963-33//
18:45=23456=671-93//
19:00=23456=941-86//
19:15=56789=851-19//
19:30=89012=128-36×
19:45=56789=311-98//
20:00=78901=

______________________
#aiir -
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชคปักหลัก•••สิบบน•••
______22-01-2017______
08:45=45678=874-57//
09:00=12345=340-72//
09:15=78901=892-55//
09:30=12345=688-90×
09:45=67890=080-25//
10:00=45678=374-12//
10:15=78901=888-69//
10:30=12345=922-55//
10:45=34567=957-27//
11:00=34567=133-51//
11:15=12345=688-03×
11:30=67890=


••air••
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
750-31
19:30=789=805-39//
19:45=567=577-16//
20:00=012=243-90//
20:15=234=363-90//
20:30=234=504-28//
20:45=345=


_____________________
•••ปักหลักหน่วยบน •••
533-72
18.15=23456=315-74//
18.30=45678=134-58//
18:45=67890=208-75//
19:00=56789=718-29//
19:15=45678=750-31×
19:30=78901=805-39×
19:45=56789=577-16//
20:00=01234=243-90//
20:15=23456=363-90//
20:30=23456=504-28//
20:45=34567=•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
21:30=890=510-99//
21:45=789=611-82×
22:00=901=902-17//
22:15=789=899-66//
22:30=123=742-20//
22:45=123=ปัก นบ.
21:30=89012=510-99//
21:45=78901=611-82//
22:00=90123=902-17//
22:15=78901=899-66//
22:30=12345=742-20//
22:45=12345=
•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
21:30=890=510-99//
21:45=789=611-82×
22:00=901=902-17//
22:15=789=899-66//
22:30=123=742-20//
22:45=123=568-07×
23:00=678=266-52//
23:15=678=608-11//
23:30=123=ปัก นบ.
21:30=89012=510-99//
21:45=78901=611-82//
22:00=90123=902-17//
22:15=78901=899-66//
22:30=12345=742-20//
22:45=12345=568-07×
23:00=67890=266-52//
23:15=67890=608-11//
23:30=12345=
•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
12.00=567=087-99//
12.15=012=443-54+
12.30=456=462-62//
12:45=456=656-65//
13:00=678=003-30×
13:15=012=121-84//
13:30=123=


_____________________
•••••ปักหลักสิบบน••••••
12.00=56789=087-99//
12.15=01234=443-54//
12.30=45678=462-62//
12:45=45678=656-65//
13:00=67890=003-30//
13:15=01234=121-84//
13:30=12345=

•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
12.00=567=087-99//
12.15=012=443-54+
12.30=456=462-62//
12:45=456=656-65//
13:00=678=003-30×
13:15=012=121-84//
13:30=123=205-09//
13:45=234=954-69//
14:00=901=812-60//
14:15=890=


_____________________
•••••ปักหลักสิบบน••••••
12.00=56789=087-99//
12.15=01234=443-54//
12.30=45678=462-62//
12:45=45678=656-65//
13:00=67890=003-30//
13:15=01234=121-84//
13:30=12345=205-09×
13:45=23456=954-69//
14:00=90123=812-60//
14:15=89012=

•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
12.00=567=087-99//
12.15=012=443-54+
12.30=456=462-62//
12:45=456=656-65//
13:00=678=003-30×
13:15=012=121-84//
13:30=123=205-09//
13:45=234=954-69//
14:00=901=812-60//
14:15=890=345-91×
14:30=345=332-09//
14:45=345=


_____________________
•••••ปักหลักสิบบน••••••
12.00=56789=087-99//
12.15=01234=443-54//
12.30=45678=462-62//
12:45=45678=656-65//
13:00=67890=003-30//
13:15=01234=121-84//
13:30=12345=205-09×
13:45=23456=954-69//
14:00=90123=812-60//
14:15=89012=345-91×
14:30=34567=332-09//
14:45=34567=

•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
12.00=567=087-99//
12.15=012=443-54+
12.30=456=462-62//
12:45=456=656-65//
13:00=678=003-30×
13:15=012=121-84//
13:30=123=205-09//
13:45=234=954-69//
14:00=901=812-60//
14:15=890=345-91×
14:30=345=332-09//
14:45=345=446-68//
15:00=456=


_____________________
•••••ปักหลักสิบบน••••••
12.00=56789=087-99//
12.15=01234=443-54//
12.30=45678=462-62//
12:45=45678=656-65//
13:00=67890=003-30//
13:15=01234=121-84//
13:30=12345=205-09×
13:45=23456=954-69//
14:00=90123=812-60//
14:15=89012=345-91×
14:30=34567=332-09//
14:45=34567=446-68//
15:00=45678=

•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
••••••••27-01-2017••••••
______________________

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
18:15=234=542-17//
18:30=789=950-58//
18:45=234=129-05//
19:00=456=762-40//
19:15=345=262-94×
19:30=123=


_____________________
•••••ปักหลักสิบบน••••••
18:15=23456=542-17//
18:30=78901=950-58-
18:45=23456=129-05//
19:00=45678=742-60//
19:15=34567=262-94//
19:30=12345=

•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
••••••27-01-2017••••••
______________________

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
18:15=234=542-17//
18:30=789=950-58//
18:45=234=129-05//
19:00=456=762-40//
19:15=345=262-94×
19:30=123=004-85×
19:45=890=895-17//
20:00=678=


_____________________
•••••ปักหลักสิบบน••••••
18:15=23456=542-17//
18:30=78901=950-58×
18:45=23456=129-05//
19:00=45678=742-60//
19:15=34567=262-94//
19:30=12345=004-85×
19:45=89012=895-17//
20:00=67890=
•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
•••••••28-01-2017••••••
______________________

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
09:00=890=228-34//
09:15=012=878-89-
09:30=678=018-17//
09:45=890=017-13//
10:00=890=028-87//
10:15=890=053-38//
10:30=901=201-52//
10:45=567=

_____________________
•••••ปักหลักสิบบน••••••
09:00=90123=228-34//
09:15=12345=878-89-
09:30=78901=018-17//
09:45=90123=017-13//
10:00=90123=028-87//
10:15=90123=053-38-
10:30=01234=201-52//
10:45=67890=

•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
•••••••28-01-2017••••••
______________________

•••พิกัดบน•••(×ล่างไม่นับ×)
09:00=890=228-34//
09:15=012=878-89-
09:30=678=018-17//
09:45=890=017-13//
10:00=890=028-87//
10:15=890=053-38//
10:30=901=201-52//
10:45=567=006-28//
11:00=890=

_____________________
•••••ปักหลักสิบบน••••••
09:00=90123=228-34//
09:15=12345=878-89-
09:30=78901=018-17//
09:45=90123=017-13//
10:00=90123=028-87//
10:15=90123=053-38-
10:30=01234=201-52//
10:45=67890=006-28//
11:00=90123=

•••••••good luck••••••
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
ปัก นบ.
981-44
18.15=12345=152-33//
18.30=23456=255-58//
18.45=56789=557-28//
19.00=78901=928-58//
19:15=89012=410-80//
19:30=01234=290-74//
19:45=01234=319-30-
20:00=90123=619-63//
20:15=90123=823-23//
20:30=34567=612-07-
20:45=12345=875-20//
21:00=45678=


_________โชค_________
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
จิกกัด-บน
149-19
08.00=678=769-45//
08.15=234=832-12//
08.30=345=196-69-
08:45=678=578-91//
09:00=012=784-07-
09:15=234=478-52//
09:30=901=073-24//
09:45=567=207-37//
10:00=789=


_________โชค_________

ปักหลัก••หน่วยบน
149-19
08.00=67890=769-45//
08.15=23456=832-12//
08.30=34567=196-69//
08:45=67890=578-91//
09:00=01234=784-07//
09:15=23456=478-52-
09:30=12345=073-24//
09:45=78901=207-37//
10:00=90123=
thanks,,,,
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
_________โชค_________
ปัก สิบล่าง
21:15=12345=849-21//
21:45=34567=164-20-
22:00=12345=595-24//
22:15=67890=867-77//
22:30=90123=184-25//
22:45=78901=456-20-
23:00=56789=994-53//
23:15=01234=784-34//
23:30=89012=877-06//
23:45=90123=056-35//
00:00=23456=621-59//

ปิดจ็อบ °∆° ฝันดีจ้าqwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

•••พิกัดบน•••
101-85
11:30=901=919-62//
11:45=789=170-61//
12:00=789=904-64//
12:15=789=944-28//
12:30=345=393-87//
12:45=901=241-49//
13:00=567=


______________________

ปัก
128-89
08.45=67890=680-79//
09.00=56789=647-53//
09:15=34567=908-43-
09:30=78901=296-15-
09:45=56789=858-72//
10:00=78901=366-14-
10:15=90123=293-73//
10:30=56789=255-66//
10:45=45678=347-23//
11:00=67890=417-31//
11:15=12345=101-85//
11:30=78901=919-62//
11:45=56789=170-61-
12:00=67890=904-64-
12:15=34567=944-28//
12:30=12345=393-87//
12:45=78901=241-49//
13:00=34567=


qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
โชค••• รูดล่าง!!!!!!
21:00=901=237-69//
21:15=789=556-90//
21:30=678=887-82//
21:45=789=027-95//
22:00=789=809-30-
22:15=678=656-56//
22:30=345=670-30//
22:45=789=251-08//
23:00=890=
______________________

ปัก

21:00=67901=237-69//
21:15=45789=556-90-
21:30=34678=887-82//
21:45=45789=027-95//
22:00=45789=809-30//
22:15=34678=656-56//
22:30=01345=670-30//
22:45=45789=251-08-
23:00=89056=


qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
รูดล่าง!!!!!!
=402-33=
08.00=234=022-29//
08.15=234=578-03//
08.30=890=443-13-
08.45=123=618-25//
09.00=678=747-46//
09.15=567=783-75//
09.30=123=321-20//
09.45=901=236-92//
10:00=456=006-60//
10:15=456= อีกที


_______________________

ปัก••สิบล่าง••
=402-33=
08.00=01234=022-29//
08.15=01234=578-03//
08.30=67890=443-13-
08.45=90123=618-25//
09.00=45678=747-46//
09.15=34567=783-75//
09.30=90123=321-20//
09.45=78901=236-92//
10:00=23456=006-60//
10:15=23456= อีกทีthanks...
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

ปัก •••สิบบน•••
=057-73=
10:45=34567=152-57√
11:00=12345=349-13√
11:15=56789=180-40√
11:30=67890=844-47•
11:45=89012=124-56√
12:00=01234=502-46√
12:15=89012=812-42√
12:30=89012=370-90•
12:45=34567=172-43√
13:00=89012=029-19√
13:15=01234=713-42√
13:30=90123=043-17•
13:45=01234=
_________(white heart)__________

วางชมวิว (grin)
12:00 =4= 520-46√
12:15 =2= 812-42√√
12:30 =2= 370-90•
12:45 =6= 172-43•
13:00 =2= 029-19√
13:15 =4= 713-42√
13:30 =3= 043-17√
13:45 =4=


__(white heart)___ มือใหม่จ้า
วางเทส •∆• ขอบคุณคะ
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

ปัก •••สิบบน•••
=057-73=
10:45=34567=152-57√
11:00=12345=349-13√
11:15=56789=180-40√
11:30=67890=844-47•
11:45=89012=124-56√
12:00=01234=502-46√
12:15=89012=812-42√
12:30=89012=370-90•
12:45=34567=172-43√
13:00=89012=029-19√
13:15=01234=713-42√
13:30=90123=043-17•
13:45=01234=949-32√
14:00=56789=
_________(white heart)__________

วางชมวิว (grin)
12:00 =4= 520-46√
12:15 =2= 812-42√√
12:30 =2= 370-90•
12:45 =6= 172-43•
13:00 =2= 029-19√
13:15 =4= 713-42√
13:30 =3= 043-17√
13:45 =4= 949-32√
14:00 =9=

=90-91-92-93-94=


__(white heart)___ มือใหม่จ้า
วางเทส •∆• ขอบคุณคะ
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

ปัก •••สิบบน•••
=057-73=
10:45=34567=152-57√
11:00=12345=349-13√
11:15=56789=180-40√
11:30=67890=844-47•
11:45=89012=124-56√
12:00=01234=502-46√
12:15=89012=812-42√
12:30=89012=370-90•
12:45=34567=172-43√
13:00=89012=029-19√
13:15=01234=713-42√
13:30=90123=043-17•
13:45=01234=949-32√
14:00=56789=851-76√
14:15=89012=
_________(white heart)__________

วางชมวิว (grin)
12:00 =4= 520-46√
12:15 =2= 812-42√√
12:30 =2= 370-90•
12:45 =6= 172-43•
13:00 =2= 029-19√
13:15 =4= 713-42√
13:30 =3= 043-17√
13:45 =4= 949-32√
14:00 =9= 851-76•
14:15 =1=

=15-16-17-18-19=


__(white heart)___ มือใหม่จ้า
วางเทส •∆• ขอบคุณคะ
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

ปัก •••สิบบน•••
=057-73=
10:45=34567=152-57√
11:00=12345=349-13√
11:15=56789=180-40√
11:30=67890=844-47•
11:45=89012=124-56√
12:00=01234=502-46√
12:15=89012=812-42√
12:30=89012=370-90•
12:45=34567=172-43√
13:00=89012=029-19√
13:15=01234=713-42√
13:30=90123=043-17•
13:45=01234=949-32√
14:00=56789=851-76√
14:15=89012=505-16√
14:30=12345=
_________(white heart)__________

วางชมวิว (grin)
12:00 =4= 520-46√
12:15 =2= 812-42√√
12:30 =2= 370-90•
12:45 =6= 172-43•
13:00 =2= 029-19√
13:15 =4= 713-42√
13:30 =3= 043-17√
13:45 =4= 949-32√
14:00 =9= 851-76•
14:15 =1= 505-16√ 16
14:30 =4=

=48-49-40-41-42=


__(white heart)___ มือใหม่จ้า
วางเทส •∆• ขอบคุณคะ
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

2ตัวเน้นบน=วิ่งบน=
ลุ้นเสียว ((ฟันตัวหน้า))
=326-14=
08:30 =47= 387-41√√
08:45 =41= 651-61√√
09:00 =72= 641-77√√
09:15 =78= 189-67√√
09:30 =25= 121-93√√
09:45 =24= 799-59••
10:00 =84= 774-15√√
10:15 =85= 331-92••
10:30 =90= 938-70√√
10:45 =67= 797-01√√
11:00 =56=========×========

ปักหลัก •••หน่วยบน•••
=326-14=
08:30=78901=387-41√√
08:45=12345=651-61√√
09:00=78901=641-77√√
09:15=89012=189-67√√
09:30=56789=121-93••
09:45=67890=799-59√√
10:00=01234=774-15√√
10:15=12345=331-92√√
10:30=67890=938-70√√
10:45=12345=797-01••
11:00=78901=
___________________air
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

2ตัวเน้นบน=วิ่งบน=
ลุ้นเสียว ((ฟันตัวหน้า))
=326-14=
08:30 =47= 387-41√√
08:45 =41= 651-61√√
09:00 =72= 641-77√√
09:15 =78= 189-67√√
09:30 =25= 121-93√√
09:45 =24= 799-59••
10:00 =84= 774-15√√
10:15 =85= 331-92••
10:30 =90= 938-70√√
10:45 =67= 797-01√√
11:00 =56= 415-93√√
11:15 =34= 514-10√√
11:30 =23=========×========

ปักหลัก •••หน่วยบน•••
=326-14=
08:30=78901=387-41√√
08:45=12345=651-61√√
09:00=78901=641-77√√
09:15=89012=189-67√√
09:30=56789=121-93••
09:45=67890=799-59√√
10:00=01234=774-15√√
10:15=12345=331-92√√
10:30=67890=938-70√√
10:45=12345=797-01••
11:00=78901=415-93••
11:15=01234=514-10√√
11:30=12345=
___________________air
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

2ตัวเน้นบน=วิ่งบน=
ลุ้นเสียว ((ฟันตัวหน้า))
=326-14=
08:30 =47= 387-41√√
08:45 =41= 651-61√√
09:00 =72= 641-77√√
09:15 =78= 189-67√√
09:30 =25= 121-93√√
09:45 =24= 799-59••
10:00 =84= 774-15√√
10:15 =85= 331-92••
10:30 =90= 938-70√√
10:45 =67= 797-01√√
11:00 =56= 415-93√√
11:15 =34= 514-10√√
11:30 =23= 623-65√√
11:45 =12= 379-33••
12:00 =45= 991-49√√
12:15 =78= 963-34••
12:30 =45= 423-42√√
12:45 =56= 750-43√√
13:00 =23= 376-87√√
13:15 =23=========×========

ปักหลัก •••หน่วยบน•••
=326-14=
08:30=78901=387-41√√
08:45=12345=651-61√√
09:00=78901=641-77√√
09:15=89012=189-67√√
09:30=56789=121-93••
09:45=67890=799-59√√
10:00=01234=774-15√√
10:15=12345=331-92√√
10:30=67890=938-70√√
10:45=12345=797-01••
11:00=78901=415-93••
11:15=01234=514-10√√
11:30=12345=623-65√√
11:45=56789=379-33√√
12:00=89012=991-49√√
12:15=12345=963-34√√
12:30=23456=423-42√√
12:45=34567=750-43••
13:00=45678=376-87√√
13:15=45678=
___________________air
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________

2ตัวเน้นบน=วิ่งบน=
ลุ้นเสียว ((ฟันตัวหน้า))
=326-14=
08:30 =47= 387-41√√
08:45 =41= 651-61√√
09:00 =72= 641-77√√
09:15 =78= 189-67√√
09:30 =25= 121-93√√
09:45 =24= 799-59••
10:00 =84= 774-15√√
10:15 =85= 331-92••
10:30 =90= 938-70√√
10:45 =67= 797-01√√
11:00 =56= 415-93√√
11:15 =34= 514-10√√
11:30 =23= 623-65√√
11:45 =12= 379-33••
12:00 =45= 991-49√√
12:15 =78= 963-34••
12:30 =45= 423-42√√
12:45 =56= 750-43√√
13:00 =23= 376-87√√
13:15 =23= 363-88√√
13:30 =90= 390-63√√
13:45 =45=========×========

ปักหลัก •••หน่วยบน•••
=326-14=
08:30=78901=387-41√√
08:45=12345=651-61√√
09:00=78901=641-77√√
09:15=89012=189-67√√
09:30=56789=121-93••
09:45=67890=799-59√√
10:00=01234=774-15√√
10:15=12345=331-92√√
10:30=67890=938-70√√
10:45=12345=797-01••
11:00=78901=415-93••
11:15=01234=514-10√√
11:30=12345=623-65√√
11:45=56789=379-33√√
12:00=89012=991-49√√
12:15=12345=963-34√√
12:30=23456=423-42√√
12:45=34567=750-43••
13:00=45678=376-87√√
13:15=45678=363-88••
13:30=78901=390-63√√
13:45=23456=
___________________air
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
••••••เบื่อafผีมาก••••••••

ปักหลัก สิบล่าง
085-92
09.00=89012=511-99√√
09.15=23456=861-31√√
09.30=45678=363-22•
09.45=90123=024-08√√
10.00=01234=945-05√√
10:15=90123=521-05√√
10:30=78901=789-11√√
10:45=68901=238-39•
11:00=56789=803-25•
11:15=34567=392-50√√
11:30=23456=070-57√√
11:45=78901=755-32•
12:00=23456=423-45√√
12:15=56789=659-99√√
12:30=12345=824-32√√
12:45=67890=606-88√√
13:00=67890=052-71√√
13:15=78901=774-07√√

ปรับ ปักหลัก หน่วยบน
13:30=45678=977-95√√
13:45=45678=357-93√√
14:00=89012=202-75√√
14:15=23456=185-86√√
14:30=90123=338-80•
14:45=12345=491-15√√
15:00=34567=899-54•
15:15=89012=660-46√√
15:30=23456=365-50√√
15:45=12345=363-35√√
16:00=90123=270-30√√
16:15=78901=430-43√√
16:30=78901=921-50√√
16:45=34567=447-63√√
17:00=89012=033-39•
17:15=67890=519-62√√
17:30=67890=114-78•
17:45=56789=894-86•

ปรับ ปักหลักสิบล่าง
18:00=78901=965-92√√
18:15=12345=855-26√√
18:30=34567=

_________________แ❤ร์
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
••••••เบื่อafผีมาก••••••••

ปักหลัก สิบล่าง
085-92
09.00=89012=511-99√√
09.15=23456=861-31√√
09.30=45678=363-22•
09.45=90123=024-08√√
10.00=01234=945-05√√
10:15=90123=521-05√√
10:30=78901=789-11√√
10:45=68901=238-39•
11:00=56789=803-25•
11:15=34567=392-50√√
11:30=23456=070-57√√
11:45=78901=755-32•
12:00=23456=423-45√√
12:15=56789=659-99√√
12:30=12345=824-32√√
12:45=67890=606-88√√
13:00=67890=052-71√√
13:15=78901=774-07√√

ปรับ ปักหลัก หน่วยบน
13:30=45678=977-95√√
13:45=45678=357-93√√
14:00=89012=202-75√√
14:15=23456=185-86√√
14:30=90123=338-80•
14:45=12345=491-15√√
15:00=34567=899-54•
15:15=89012=660-46√√
15:30=23456=365-50√√
15:45=12345=363-35√√
16:00=90123=270-30√√
16:15=78901=430-43√√
16:30=78901=921-50√√
16:45=34567=447-63√√
17:00=89012=033-39•
17:15=67890=519-62√√
17:30=67890=114-78•
17:45=56789=894-86•

ปรับ ปักหลักสิบล่าง
18:00=78901=965-92√√
18:15=12345=855-26√√
18:30=34567=574-79√√
18:45=12345=

_________________แ❤ร์
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
••••••เบื่อafผีมาก••••••••

ปักหลัก สิบล่าง
085-92
09.00=89012=511-99√√
09.15=23456=861-31√√
09.30=45678=363-22•
09.45=90123=024-08√√
10.00=01234=945-05√√
10:15=90123=521-05√√
10:30=78901=789-11√√
10:45=68901=238-39•
11:00=56789=803-25•
11:15=34567=392-50√√
11:30=23456=070-57√√
11:45=78901=755-32•
12:00=23456=423-45√√
12:15=56789=659-99√√
12:30=12345=824-32√√
12:45=67890=606-88√√
13:00=67890=052-71√√
13:15=78901=774-07√√

ปรับ ปักหลัก หน่วยบน
13:30=45678=977-95√√
13:45=45678=357-93√√
14:00=89012=202-75√√
14:15=23456=185-86√√
14:30=90123=338-80•
14:45=12345=491-15√√
15:00=34567=899-54•
15:15=89012=660-46√√
15:30=23456=365-50√√
15:45=12345=363-35√√
16:00=90123=270-30√√
16:15=78901=430-43√√
16:30=78901=921-50√√
16:45=34567=447-63√√
17:00=89012=033-39•
17:15=67890=519-62√√
17:30=67890=114-78•
17:45=56789=894-86•

ปรับ ปักหลักสิบล่าง
18:00=78901=965-92√√
18:15=12345=855-26√√
18:30=34567=574-79√√
18:45=12345=722-33√√
19:00=90123=

_________________แ❤ร์
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
••••••เบื่อafผีมาก••••••••

ปักหลัก สิบล่าง
085-92
09.00=89012=511-99√√
09.15=23456=861-31√√
09.30=45678=363-22•
09.45=90123=024-08√√
10.00=01234=945-05√√
10:15=90123=521-05√√
10:30=78901=789-11√√
10:45=68901=238-39•
11:00=56789=803-25•
11:15=34567=392-50√√
11:30=23456=070-57√√
11:45=78901=755-32•
12:00=23456=423-45√√
12:15=56789=659-99√√
12:30=12345=824-32√√
12:45=67890=606-88√√
13:00=67890=052-71√√
13:15=78901=774-07√√

ปรับ ปักหลัก หน่วยบน
13:30=45678=977-95√√
13:45=45678=357-93√√
14:00=89012=202-75√√
14:15=23456=185-86√√
14:30=90123=338-80•
14:45=12345=491-15√√
15:00=34567=899-54•
15:15=89012=660-46√√
15:30=23456=365-50√√
15:45=12345=363-35√√
16:00=90123=270-30√√
16:15=78901=430-43√√
16:30=78901=921-50√√
16:45=34567=447-63√√
17:00=89012=033-39•
17:15=67890=519-62√√
17:30=67890=114-78•
17:45=56789=894-86•

ปรับ ปักหลักสิบล่าง
18:00=78901=965-92√√
18:15=12345=855-26√√
18:30=34567=574-79√√
18:45=12345=722-33√√
19:00=90123=511-09√√
19:15=23456=

_________________แ❤ร์
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
••••••เบื่อafผีมาก••••••••

ปักหลัก สิบล่าง
085-92
09.00=89012=511-99√√
09.15=23456=861-31√√
09.30=45678=363-22•
09.45=90123=024-08√√
10.00=01234=945-05√√
10:15=90123=521-05√√
10:30=78901=789-11√√
10:45=68901=238-39•
11:00=56789=803-25•
11:15=34567=392-50√√
11:30=23456=070-57√√
11:45=78901=755-32•
12:00=23456=423-45√√
12:15=56789=659-99√√
12:30=12345=824-32√√
12:45=67890=606-88√√
13:00=67890=052-71√√
13:15=78901=774-07√√

ปรับ ปักหลัก หน่วยบน
13:30=45678=977-95√√**
13:45=45678=357-93√√**
14:00=89012=202-75√√
14:15=23456=185-86√√
14:30=90123=338-80•
14:45=12345=491-15√√
15:00=34567=899-54•
15:15=89012=660-46√√
15:30=23456=365-50√√
15:45=12345=363-35√√
16:00=90123=270-30√√
16:15=78901=430-43√√
16:30=78901=921-50√√
16:45=34567=447-63√√
17:00=89012=033-39•
17:15=67890=519-62√√
17:30=67890=114-78•
17:45=56789=894-86•

ปรับ ปักหลักสิบล่าง
18:00=78901=965-92√√**
18:15=12345=855-26√√
18:30=34567=574-79√√
18:45=12345=722-33√√
19:00=90123=511-09√√
19:15=23456=

_________________แ❤ร์
ตัวปรับ**(ดอกจัน)
นอกนั้นรันตามสูตรนะคะ
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
••••••เบื่อafผีมาก••••••••

ปักหลัก สิบล่าง
085-92
09.00=89012=511-99√√
09.15=23456=861-31√√
09.30=45678=363-22•
09.45=90123=024-08√√
10.00=01234=945-05√√
10:15=90123=521-05√√
10:30=78901=789-11√√
10:45=68901=238-39•
11:00=56789=803-25•
11:15=34567=392-50√√
11:30=23456=070-57√√
11:45=78901=755-32•
12:00=23456=423-45√√
12:15=56789=659-99√√
12:30=12345=824-32√√
12:45=67890=606-88√√
13:00=67890=052-71√√
13:15=78901=774-07√√

ปรับ ปักหลัก หน่วยบน
13:30=45678=977-95√√**
13:45=45678=357-93√√**
14:00=89012=202-75√√
14:15=23456=185-86√√
14:30=90123=338-80•
14:45=12345=491-15√√
15:00=34567=899-54•
15:15=89012=660-46√√
15:30=23456=365-50√√
15:45=12345=363-35√√
16:00=90123=270-30√√
16:15=78901=430-43√√
16:30=78901=921-50√√
16:45=34567=447-63√√
17:00=89012=033-39•
17:15=67890=519-62√√
17:30=67890=114-78•
17:45=56789=894-86•

ปรับ ปักหลักสิบล่าง
18:00=78901=965-92√√**
18:15=12345=855-26√√
18:30=34567=574-79√√
18:45=12345=722-33√√
19:00=90123=511-09√√
19:15=23456=156-13•
19:30=67890=

_________________แ❤ร์
ตัวปรับ**(ดอกจัน)
นอกนั้นรันตามสูตรนะคะ
qwertyaj
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย qwertyaj
______________________
❤❤ choke77 ❤❤
______________________
••••••เบื่อafผีมาก••••••••

ปักหลัก สิบล่าง
085-92
09.00=89012=511-99√√
09.15=23456=861-31√√
09.30=45678=363-22•
09.45=90123=024-08√√
10.00=01234=945-05√√
10:15=90123=521-05√√
10:30=78901=789-11√√
10:45=68901=238-39•
11:00=56789=803-25•
11:15=34567=392-50√√
11:30=23456=070-57√√
11:45=78901=755-32•
12:00=23456=423-45√√
12:15=56789=659-99√√
12:30=12345=824-32√√
12:45=67890=606-88√√
13:00=67890=052-71√√
13:15=78901=774-07√√

ปรับ ปักหลัก หน่วยบน
13:30=45678=977-95√√**
13:45=45678=357-93√√**
14:00=89012=202-75√√
14:15=23456=185-86√√
14:30=90123=338-80•
14:45=12345=491-15√√
15:00=34567=899-54•
15:15=89012=660-46√√
15:30=23456=365-50√√
15:45=12345=363-35√√
16:00=90123=270-30√√
16:15=78901=430-43√√
16:30=78901=921-50√√
16:45=34567=447-63√√
17:00=89012=033-39•
17:15=67890=519-62√√
17:30=67890=114-78•
17:45=56789=894-86•

ปรับ ปักหลักสิบล่าง
18:00=78901=965-92√√**
18:15=12345=855-26√√
18:30=34567=574-79√√
18:45=12345=722-33√√
19:00=90123=511-09√√
19:15=23456=156-13•
19:30=67890=953-77√√
19:45=89012=

_________________แ❤ร์
ตัวปรับ**(ดอกจัน)
นอกนั้นรันตามสูตรนะคะ

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

NutchapornNUT
NutchapornNUT เมื่อ  5 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ginni
Ginni เมื่อ  12 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jane1417
Jane1417 เมื่อ  23 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Siri0800492441
Siri0800492441 เมื่อ  26 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Mintle
Mintle เมื่อ  27 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Akkachais
Akkachais เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nok8789
Nok8789 เมื่อ  40 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kim0848758665
Kim0848758665 เมื่อ  50 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mint43
Mint43 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Manemoindy
Manemoindy เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง