ปป.เสียวโชคตัวเดียว มีห้องจริง วางจริง ลงสดๆเท่านั้น ไม่มีแต่งหลุดคือหลุด

หุ้นไทยเช้า 12-01-17

763 - 762 - 765 - 732 - 735

725 - 632 - 635 - 625 - 325


ชุดเน้น
76 - 75 - 65 - 35 - 25

ชุดกัน
73 - 72 - 63 - 62 - 32


ฟันเช้า 55555

(line) tongking09
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

09:00==2==

20-25-24
05-04-54
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

09:00==2==865-81 * *
09:15==5==

51-50-53
10-13-03
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับช่วงเช้า
10:15=(6)==843-86 ฟล
10:30=(4)==

43-47-48
37-38-78
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับ ชุดใหญ่ 11:30น
12-01-17

11:30==11==711-03 ฟบบ
11:45==77==159-37 ฟล
12:00==66==061-31 ฟจบ
12:15==55==994-97 * * *
12:30==99==823-92 ฟจล
12:45==66==819-20 * * *
13:00==99==013-18 * * *
13:15==99==747-93 ฟล
13:30==66==250-49 * * *
13:45==11==175-78 ฟบร
14:00==99==345-91 ฟล
14:15==11==084-13 ฟจล
14:30==00==644-00 ฟลล
14:45==44==

43-47-40
37-30-70


หุ้นรวยๆๆๆๆ
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับ ชุดใหญ่ 11:30น
12-01-17

11:30==11==711-03 ฟบบ
11:45==77==159-37 ฟล
12:00==66==061-31 ฟจบ
12:15==55==994-97 * * *
12:30==99==823-92 ฟจล
12:45==66==819-20 * * *
13:00==99==013-18 * * *
13:15==99==747-93 ฟล
13:30==66==250-49 * * *
13:45==11==175-78 ฟบร
14:00==99==345-91 ฟล
14:15==11==084-13 ฟจล
14:30==00==644-00 ฟลล
14:45==44==684-45 ฟบล
15:00==11==

18-12-14
82-84-24
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับ ชุดใหญ่ 11:30น
12-01-17

11:30==11==711-03 ฟบบ
11:45==77==159-37 ฟล
12:00==66==061-31 ฟจบ
12:15==55==994-97 * * *
12:30==99==823-92 ฟจล
12:45==66==819-20 * * *
13:00==99==013-18 * * *
13:15==99==747-93 ฟล
13:30==66==250-49 * * *
13:45==11==175-78 ฟบร
14:00==99==345-91 ฟล
14:15==11==084-13 ฟจล
14:30==00==644-00 ฟลล
14:45==44==684-45 ฟบล
15:00==11==484-68 เจาะ
15:15==44==

43-47-40
37-30-70
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับ ชุดใหญ่ 11:30น
12-01-17

11:30==11==711-03 ฟบบ
11:45==77==159-37 ฟล
12:00==66==061-31 ฟจบ
12:15==55==994-97 * * *
12:30==99==823-92 ฟจล
12:45==66==819-20 * * *
13:00==99==013-18 * * *
13:15==99==747-93 ฟล
13:30==66==250-49 * * *
13:45==11==175-78 ฟบร
14:00==99==345-91 ฟล
14:15==11==084-13 ฟจล
14:30==00==644-00 ฟลล
14:45==44==684-45 ฟบล
15:00==11==484-68 เจาะ
15:15==44==885-98 * * *
15:30==44==
43-47-40
37-30-70
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับ ชุดใหญ่ 11:30น
12-01-17

11:30==11==711-03 ฟบบ
11:45==77==159-37 ฟล
12:00==66==061-31 ฟจบ
12:15==55==994-97 * * *
12:30==99==823-92 ฟจล
12:45==66==819-20 * * *
13:00==99==013-18 * * *
13:15==99==747-93 ฟล
13:30==66==250-49 * * *
13:45==11==175-78 ฟบร
14:00==99==345-91 ฟล
14:15==11==084-13 ฟจล
14:30==00==644-00 ฟลล
14:45==44==684-45 ฟบล
15:00==11==484-68 เจาะ
15:15==44==885-98 * * *
15:30==44==428-49 ฟบล
15:45==88==

85-89-87
59-57-97
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับ ชุดใหญ่ 11:30น
12-01-17

11:30==11==711-03 ฟบบ
11:45==77==159-37 ฟล
12:00==66==061-31 ฟจบ
12:15==55==994-97 * * *
12:30==99==823-92 ฟจล
12:45==66==819-20 * * *
13:00==99==013-18 * * *
13:15==99==747-93 ฟล
13:30==66==250-49 * * *
13:45==11==175-78 ฟบร
14:00==99==345-91 ฟล
14:15==11==084-13 ฟจล
14:30==00==644-00 ฟลล
14:45==44==684-45 ฟบล
15:00==11==484-68 เจาะ
15:15==44==885-98 * * *
15:30==44==428-49 ฟบล
15:45==88==835-44 ฟบร
16:00==00==911-80 ฟล
16:15==88==

85-81-89
51-59-19
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับ ชุดใหญ่ 11:30น
12-01-17

11:30==11==711-03 ฟบบ
11:45==77==159-37 ฟล
12:00==66==061-31 ฟจบ
12:15==55==994-97 * * *
12:30==99==823-92 ฟจล
12:45==66==819-20 * * *
13:00==99==013-18 * * *
13:15==99==747-93 ฟล
13:30==66==250-49 * * *
13:45==11==175-78 ฟบร
14:00==99==345-91 ฟล
14:15==11==084-13 ฟจล
14:30==00==644-00 ฟลล
14:45==44==684-45 ฟบล
15:00==11==484-68 เจาะ
15:15==44==885-98 * * *
15:30==44==428-49 ฟบล
15:45==88==835-44 ฟบร
16:00==00==911-80 ฟล
16:15==88==972-78 ฟล
16:30==99==638-43 * * *
16:45==77==706-26 ฟบร
17:00==44==931-90 * * *
17:15==11==

17-19-13
79-73-93
tongking09
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย tongking09
จัดหนักจัดเต็ม
โชค..โชค..โชค
ตามๆๆๆ..ชุดเสียว
(line)tongking09

ปรับ ชุดใหญ่ 11:30น
12-01-17

11:30==11==711-03 ฟบบ
11:45==77==159-37 ฟล
12:00==66==061-31 ฟจบ
12:15==55==994-97 * * *
12:30==99==823-92 ฟจล
12:45==66==819-20 * * *
13:00==99==013-18 * * *
13:15==99==747-93 ฟล
13:30==66==250-49 * * *
13:45==11==175-78 ฟบร
14:00==99==345-91 ฟล
14:15==11==084-13 ฟจล
14:30==00==644-00 ฟลล
14:45==44==684-45 ฟบล
15:00==11==484-68 เจาะ
15:15==44==885-98 * * *
15:30==44==428-49 ฟบล
15:45==88==835-44 ฟบร
16:00==00==911-80 ฟล
16:15==88==972-78 ฟล
16:30==99==638-43 * * *
16:45==77==706-26 ฟบร
17:00==44==931-90 * * *
17:15==11==166-66 ฟบร
17:30==77==

71-70-79
10-19-09

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

maneporn
maneporn เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
tang4840194
tang4840194 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
may99555
may99555 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
TAPUZA
TAPUZA เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Golfsu
Golfsu เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
TOPPY444
TOPPY444 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Vee02
Vee02 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
temmomi
temmomi เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Por1992
Por1992 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Ployja
Ployja เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง