สถิติวางจริง เล่นจริง สนใจเข้ากลุ่ม แอดไลน์ ไอดี airza11 ครับ

สถิติวางจริง เล่นจริง สนใจเข้ากลุ่ม แอดไลน์ ไอดี airza11 ครับ
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
airzamag
10:45. 5-4. ออก 553-90 ฟบบร
11:00. 6-1. ออก 306-03 ฟบ
11:15. 3-4. ออก 435-02 ฟบ
11:30. 2-1. ออก 605-08 จ05
11:45. 6-2. ออก 485-82 ฟลจ82
12:00. 5-9. ออก 895-27 ฟบบจ95
12:15. 3-1. ออก 213-13 ฟบบลลจ3ต213-13-13
12:30. 1-6. ออก 859-62 ฟล
12:45. 6-8. ออก 896-81 ฟบลบรจ3ต896-81
13:00. 1-0. ออก 141-14 ฟบลบร
13:15. 1-0. ออก 619-59 ฟบจ19
13:30. 7-3. ออก 228-99 ++
13:45. 0-3. ออก 992-25 จ92
14:00. 3-9. รอผล

วิน 39+680
airzamag
17:30. 0-9. ออก 500-44 ฟบบฟ0
17:45. 9-0. ออก 798-62 ฟบจ98ฟ9
18:00. 6-4. ออก 244-17 ฟบบ+เบิ้ล
18:15. 8-7. ออก 306-84 ฟลจ06ฟ8
18:30. 1-4. ออก 454-85 ฟบบรจ54
18:45. 6-4. ออก 221-41 ฟลฟ4
19:00. 3-4. ออก 065-40 ฟลจ3ต065-65-40เน้น40ฟ4
19:15. 3-9. ออก 074-06 ++
19:30. 2-5. ออก 877-72 ฟลฟ2
19:45. 3-4. รอผล

วิน 34+167

ฟัน 333333333333333
+ เบิ้ลลลลลลลลลลลลล

สนใจเข้ากลุ่มรับเลขแทงทุกหวย
แอดไลน์ไอดี airza11
airzamag
17:30. 0-9. ออก 500-44 ฟบบฟ0
17:45. 9-0. ออก 798-62 ฟบจ98ฟ9
18:00. 6-4. ออก 244-17 ฟบบ+เบิ้ล
18:15. 8-7. ออก 306-84 ฟลจ06ฟ8
18:30. 1-4. ออก 454-85 ฟบบรจ54
18:45. 6-4. ออก 221-41 ฟลฟ4
19:00. 3-4. ออก 065-40 ฟลจ3ต065-65-40เน้น40ฟ4
19:15. 3-9. ออก 074-06 ++
19:30. 2-5. ออก 877-72 ฟลฟ2
19:45. 3-4. ออก 384-41 ฟบลบรจ41ฟ3
20:00. 1-8. ออก 930-52 จ30

20:30. 8-4. ออก 384-29 ฟบบจ84ฟ4
20:45. 9-0. รอผล

วิน 90+714

ฟัน 00000000000000
airzamag
17:30. 0-9. ออก 500-44 ฟบบฟ0
17:45. 9-0. ออก 798-62 ฟบจ98ฟ9
18:00. 6-4. ออก 244-17 ฟบบ+เบิ้ล
18:15. 8-7. ออก 306-84 ฟลจ06ฟ8
18:30. 1-4. ออก 454-85 ฟบบรจ54
18:45. 6-4. ออก 221-41 ฟลฟ4
19:00. 3-4. ออก 065-40 ฟลจ3ต065-65-40เน้น40ฟ4
19:15. 3-9. ออก 074-06 ++
19:30. 2-5. ออก 877-72 ฟลฟ2
19:45. 3-4. ออก 384-41 ฟบลบรจ41ฟ3
20:00. 1-8. ออก 930-52 จ30

20:30. 8-4. ออก 384-29 ฟบบจ84ฟ4
20:45. 9-0. ออก 759-46 ฟบ
21:00. 2-4. ออก 562-88 ฟบ
21:15. 5-6. ออก 010-15 ฟลฟ5
21:30. 6-4. รอผล

วิน 64+389

ฟัน 666666666666666
+ เบิ้ลลลลลลลลลลลลล
airzamag
17:30. 0-9. ออก 500-44 ฟบบฟ0
17:45. 9-0. ออก 798-62 ฟบจ98ฟ9
18:00. 6-4. ออก 244-17 ฟบบ+เบิ้ล
18:15. 8-7. ออก 306-84 ฟลจ06ฟ8
18:30. 1-4. ออก 454-85 ฟบบรจ54
18:45. 6-4. ออก 221-41 ฟลฟ4
19:00. 3-4. ออก 065-40 ฟลจ3ต065-65-40เน้น40ฟ4
19:15. 3-9. ออก 074-06 ++
19:30. 2-5. ออก 877-72 ฟลฟ2
19:45. 3-4. ออก 384-41 ฟบลบรจ41ฟ3
20:00. 1-8. ออก 930-52 จ30

20:30. 8-4. ออก 384-29 ฟบบจ84ฟ4
20:45. 9-0. ออก 759-46 ฟบ
21:00. 2-4. ออก 562-88 ฟบ
21:15. 5-6. ออก 010-15 ฟลฟ5
21:30. 6-4. ออก 789-59 จ89
21:45. 6-7. ออก 520-51 จ51
22:00. 9-3. ออก 606-78 ++
22:15. 1-9. ออก 757-19 ฟลลจ19ฟ9
22:30. 7-6. ออก 740-66 ฟลลบรฟ7
22:45. 8-4. รอผล

ฟัน 44444444444444
airzamag
17:30. 0-9. ออก 500-44 ฟบบฟ0
17:45. 9-0. ออก 798-62 ฟบจ98ฟ9
18:00. 6-4. ออก 244-17 ฟบบ+เบิ้ล
18:15. 8-7. ออก 306-84 ฟลจ06ฟ8
18:30. 1-4. ออก 454-85 ฟบบรจ54
18:45. 6-4. ออก 221-41 ฟลฟ4
19:00. 3-4. ออก 065-40 ฟลจ3ต065-65-40เน้น40ฟ4
19:15. 3-9. ออก 074-06 ++
19:30. 2-5. ออก 877-72 ฟลฟ2
19:45. 3-4. ออก 384-41 ฟบลบรจ41ฟ3
20:00. 1-8. ออก 930-52 จ30

20:30. 8-4. ออก 384-29 ฟบบจ84ฟ4
20:45. 9-0. ออก 759-46 ฟบ
21:00. 2-4. ออก 562-88 ฟบ
21:15. 5-6. ออก 010-15 ฟลฟ5
21:30. 6-4. ออก 789-59 จ89
21:45. 6-7. ออก 520-51 จ51
22:00. 9-3. ออก 606-78 ++
22:15. 1-9. ออก 757-19 ฟลลจ19ฟ9
22:30. 7-6. ออก 740-66 ฟลลบรฟ7
22:45. 8-4. ออก 733-02 ++
23:00. 2-1. รอผล

ฟัน 111111111111111
+ เบิ้ลลลลลลลลลลลลล
airzamag
17:30. 0-9. ออก 500-44 ฟบบฟ0
17:45. 9-0. ออก 798-62 ฟบจ98ฟ9
18:00. 6-4. ออก 244-17 ฟบบ+เบิ้ล
18:15. 8-7. ออก 306-84 ฟลจ06ฟ8
18:30. 1-4. ออก 454-85 ฟบบรจ54
18:45. 6-4. ออก 221-41 ฟลฟ4
19:00. 3-4. ออก 065-40 ฟลจ3ต065-65-40เน้น40ฟ4
19:15. 3-9. ออก 074-06 ++
19:30. 2-5. ออก 877-72 ฟลฟ2
19:45. 3-4. ออก 384-41 ฟบลบรจ41ฟ3
20:00. 1-8. ออก 930-52 จ30

20:30. 8-4. ออก 384-29 ฟบบจ84ฟ4
20:45. 9-0. ออก 759-46 ฟบ
21:00. 2-4. ออก 562-88 ฟบ
21:15. 5-6. ออก 010-15 ฟลฟ5
21:30. 6-4. ออก 789-59 จ89
21:45. 6-7. ออก 520-51 จ51
22:00. 9-3. ออก 606-78 ++
22:15. 1-9. ออก 757-19 ฟลลจ19ฟ9
22:30. 7-6. ออก 740-66 ฟลลบรฟ7
22:45. 8-4. ออก 733-02 ++
23:00. 2-1. ออก 831-90 ฟบฟ1
23:15. 3-6. รอผล

วิน 36+308

ฟัน 6666666666666666
airzamag
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย airzamag  
ตามเบิ้ล
airzamag
20:00. 0-5. ออก 936-65 ฟล
20:15. 4-5. ออก 391-79 จ79
20:30. 0-8. ออก 814-85 ฟลบร
20:45. 5-7. ออก 807-84 ฟบ
21:00. 6-0. ออก 025-96 ฟบรจ96
21:15. 9-6. ออก 106-79 ฟบลจ79ฟ9
21:30. 2-6. ออก 734-86 ฟลจ86
21:45. 3-4. รอผล

วิน 34+560

ฟัน 4444444444444444
เน้น. 46

40. 41. 42. 45. 46. 48
airzamag
18:45. 4-0. ออก 643-33 ฟบจ43ฟ4
19:00. 5-4. ออก 208-05 ฟลฟ5
19:15. 1-9. ออก 583-93 ฟล
19:30. 6-7. ออก 146-74 ฟบลจ46-74
19:45. 0-1. ออก 537-70 ฟลจ70
20:00. 7-3. ออก 190-08 ++
20:15. 2-9. ออก 785-98 ฟลฟ9
20:30. 7-5. รอผล

วิน 75+903

ฟัน 55555555555555555
50. 53
airzamag
18:45. 4-0. ออก 643-33 ฟบจ43ฟ4
19:00. 5-4. ออก 208-05 ฟลฟ5
19:15. 1-9. ออก 583-93 ฟล
19:30. 6-7. ออก 146-74 ฟบลจ46-74
19:45. 0-1. ออก 537-70 ฟลจ70
20:00. 7-3. ออก 190-08 ++
20:15. 2-9. ออก 785-98 ฟลฟ9
20:30. 7-5. ออก 515-07 ฟบลบรจ07ฟ5
20:45. 5-7. ออก 275-86 ฟบบจ75ฟ7
21:00. 1-9. ออก 950-90 ฟลบร
21:15. 5-6. รอผล

วิน 56+137

ฟัน 666666666666666
+ เบิ้ลลลลลลลลลลลลล
airzamag
18:45. 4-0. ออก 643-33 ฟบจ43ฟ4
19:00. 5-4. ออก 208-05 ฟลฟ5
19:15. 1-9. ออก 583-93 ฟล
19:30. 6-7. ออก 146-74 ฟบลจ46-74
19:45. 0-1. ออก 537-70 ฟลจ70
20:00. 7-3. ออก 190-08 ++
20:15. 2-9. ออก 785-98 ฟลฟ9
20:30. 7-5. ออก 515-07 ฟบลบรจ07ฟ5
20:45. 5-7. ออก 275-86 ฟบบจ75ฟ7
21:00. 1-9. ออก 950-90 ฟลบร
21:15. 5-6. ออก 580-04 ฟบร
21:30. 4-5. รอผล

วิน 45+690

ฟัน 5555555555555555
airzamag
18:45. 4-0. ออก 643-33 ฟบจ43ฟ4
19:00. 5-4. ออก 208-05 ฟลฟ5
19:15. 1-9. ออก 583-93 ฟล
19:30. 6-7. ออก 146-74 ฟบลจ46-74
19:45. 0-1. ออก 537-70 ฟลจ70
20:00. 7-3. ออก 190-08 ++
20:15. 2-9. ออก 785-98 ฟลฟ9
20:30. 7-5. ออก 515-07 ฟบลบรจ07ฟ5
20:45. 5-7. ออก 275-86 ฟบบจ75ฟ7
21:00. 1-9. ออก 950-90 ฟลบร
21:15. 5-6. ออก 580-04 ฟบร
21:30. 4-5. ออก 170-00 ++
21:45. 4-5. รอผล

วิน 45+370

+ เบิ้ลลลลลลลลลลลลล
airzamag
18:45. 4-0. ออก 643-33 ฟบจ43ฟ4
19:00. 5-4. ออก 208-05 ฟลฟ5
19:15. 1-9. ออก 583-93 ฟล
19:30. 6-7. ออก 146-74 ฟบลจ46-74
19:45. 0-1. ออก 537-70 ฟลจ70
20:00. 7-3. ออก 190-08 ++
20:15. 2-9. ออก 785-98 ฟลฟ9
20:30. 7-5. ออก 515-07 ฟบลบรจ07ฟ5
20:45. 5-7. ออก 275-86 ฟบบจ75ฟ7
21:00. 1-9. ออก 950-90 ฟลบร
21:15. 5-6. ออก 580-04 ฟบร
21:30. 4-5. ออก 170-00 ++
21:45. 4-5. ออก 334-39 ฟบจ34
22:00. 0-0. รอผล

วิน 0+846

+ เบิ้ลลลลลลลลลลลลล
airzamag
18:45. 4-0. ออก 643-33 ฟบจ43ฟ4
19:00. 5-4. ออก 208-05 ฟลฟ5
19:15. 1-9. ออก 583-93 ฟล
19:30. 6-7. ออก 146-74 ฟบลจ46-74
19:45. 0-1. ออก 537-70 ฟลจ70
20:00. 7-3. ออก 190-08 ++
20:15. 2-9. ออก 785-98 ฟลฟ9
20:30. 7-5. ออก 515-07 ฟบลบรจ07ฟ5
20:45. 5-7. ออก 275-86 ฟบบจ75ฟ7
21:00. 1-9. ออก 950-90 ฟลบร
21:15. 5-6. ออก 580-04 ฟบร
21:30. 4-5. ออก 170-00 ++
21:45. 4-5. ออก 334-39 ฟบจ34
22:00. 0-0. ออก 532-36 ++
22:15. 8-5. รอผล

วิน 85+073
airzamag
18:45. 4-0. ออก 643-33 ฟบจ43ฟ4
19:00. 5-4. ออก 208-05 ฟลฟ5
19:15. 1-9. ออก 583-93 ฟล
19:30. 6-7. ออก 146-74 ฟบลจ46-74
19:45. 0-1. ออก 537-70 ฟลจ70
20:00. 7-3. ออก 190-08 ++
20:15. 2-9. ออก 785-98 ฟลฟ9
20:30. 7-5. ออก 515-07 ฟบลบรจ07ฟ5
20:45. 5-7. ออก 275-86 ฟบบจ75ฟ7
21:00. 1-9. ออก 950-90 ฟลบร
21:15. 5-6. ออก 580-04 ฟบร
21:30. 4-5. ออก 170-00 ++
21:45. 4-5. ออก 334-39 ฟบจ34
22:00. 0-0. ออก 532-36 ++
22:15. 8-5. ออก 311-18 ฟล
22:30. 7-8. รอผล

วิน 78+156

ฟัน 7777777777777777
+ เบิ้ลลลลลลลลลลลลล
airzamag
18:45. 4-0. ออก 643-33 ฟบจ43ฟ4
19:00. 5-4. ออก 208-05 ฟลฟ5
19:15. 1-9. ออก 583-93 ฟล
19:30. 6-7. ออก 146-74 ฟบลจ46-74
19:45. 0-1. ออก 537-70 ฟลจ70
20:00. 7-3. ออก 190-08 ++
20:15. 2-9. ออก 785-98 ฟลฟ9
20:30. 7-5. ออก 515-07 ฟบลบรจ07ฟ5
20:45. 5-7. ออก 275-86 ฟบบจ75ฟ7
21:00. 1-9. ออก 950-90 ฟลบร
21:15. 5-6. ออก 580-04 ฟบร
21:30. 4-5. ออก 170-00 ++
21:45. 4-5. ออก 334-39 ฟบจ34
22:00. 0-0. ออก 532-36 ++
22:15. 8-5. ออก 311-18 ฟล
22:30. 7-8. ออก 075-98 ฟบลจ75ฟ7
22:45. 7-8. รอผล

วิน 78+290

ฟัน 777777777777777
72. (79). 70.

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Tukchoke
Tukchoke เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pattyilada
Pattyilada เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
pulikoonk
pulikoonk เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Satip4560
Satip4560 เมื่อ  8 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
tawatchai168
tawatchai168 เมื่อ  9 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Som4852
Som4852 เมื่อ  11 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pingss
Pingss เมื่อ  12 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
pattma
pattma เมื่อ  19 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
janetatong
janetatong เมื่อ  19 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Fai2530
Fai2530 เมื่อ  20 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง