28-12-60 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน

27-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10:00==2==736-20//ฟล
10:15==2==044-77
10:30==2==628-12////ฟฟบล
10:45==2==789-12//ฟล
11:00==2==353-92//ฟล
11:15==2==164-35
11:30==2==760-62//ฟล
11:45==2==861-82//ฟล
12:00==6==838-23
@@@@พัก@@@@
13:15==9==960-21//ฟบ
13:30==9==022-41
13:45==2==297-07//ฟบ
14:00==2==774-86
@@@@พัก@@@@
16:30==7==576-60//ฟบ
16:45==7==603-25
17:00==7==409-15
17:15==0==064-30////ฟฟบล
17:30==0==361-00//ฟล
17:45==0==464-75
@@@@พัก@@@@
20;30==4==944-54////ฟฟบล
20:45==4==317-47//ฟล
21:00==4==183-08
21:15==4==067-23
21:30==3==344-04//ฟบ
21:45==3==758-52
22:00==3==633-45//ฟบ
22:15==3==786-94
22:30==3==241-36//ฟล
22:45==3==895-68
@@@@พัก@@@@
23:45==4==747-12//ฟบ
24:00==4==081-62
24:15==4==401-86//บบ
24:30==4==651-33
24:45==1==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

11:45==67==861-82//บบ
12:00==68==838-23//บบ
12:15==86==679-34//บบ
12:30==68==755-94
@@@@พัก@@@@
13:15==95==960-21//บบ
13:30==59==022-41
13:45==29==297-07///บบบ
14:00==92==774-86
14:15==72==213-98//บบ
@@@@พีก@@@@
15:00==39==635-98//บบ
15:15==39==618-74
15:30==63==391-89//บบ
15:45==69==725-43
16:00==69==786-70//บบ
16:15==76==113-55
16:30==73==576-60//บบ
16:45==73==603-25//บบ
17:00==37==409-15
17:15==06==064-30///บบบ
17:30==60==361-00//บบ
17:45==06==424-75
18:00==46==207-81
@@@@พัก@@@@
20:30==34==944-54//บบ
20:45==34==317-47//บบ
21:00==43==183-08//บบ
21:15==34==067-23
21:30==37==344-04//บบ
21:45==37==758-52//บบ
22:00==73==633-45//บบ
22:15==37==786-94//บบ
22:30==73==241-36
22:45==38==895-68//บบ
23:00==38==943-26//บบ
23:15==38==429-60
23:30==49==547-17//บบ
23:45==49==747-22//บบ
24:00==49==081-52
24:15==41==401-86///บบบ
24:30==14==651-33//บบ
24;45==15==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

19:30==2==668-26//
19;45==1==441-98//
20:00==1==534-81
20:15==1==523-52//
20:30==2==944-54//
20:45==2==317-47
21:00==1==183-08//
21:15==1==067-23//
21:30==1==344-04
21:45==1==758-52
22:00==1==133-45//
22:15==2==786-94//
22:30==1==241-36//
22:45==1==895-68//
23:00==2==943-26
23:15==2==429-60
23:30==1==547-17//
23:45==1==747-12//
24:00==1==801-52//
24:15==1==401-86//
24:30==1==651-33//
24:45==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

13:30==12345==022-41//
13:45==23456==297-07
14:00==23456==774-86//
14:15==56789==213-98
14:30==12345==083-93//
14:45==90123==363-55//
15:00==89012==635-98
15:15==45678==618-65//
15:30==12345==391-89//
15:45==23456==725-43//
16:00==01234==786-70
16:15==78901==113-55
16:30==13568==576-60//
16:45==13568==603-25//
17:00==13568==409-15
@@@@พัก@@@@
20:00==01234==534-81//
20:15==90123==523-52//
20:30==89012==944-54
20:45==01234==317-47
21:00==89012==183-08
21:15==78901==067-23//
21:30==67890==344-04
21:45==13478==758-52//
22:00==13478==633-45//
22:15==13478==786-94
22:30==34678==241-36
22:45==13579==895-68//
@@@@พัก@@@@
24:00==13579==801-52//
24:15==13579==401-86//
24:30==13579==651-33//
24:45==13579==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
27-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10:00==2==736-20//ฟล
10:15==2==044-77
10:30==2==628-12////ฟฟบล
10:45==2==789-12//ฟล
11:00==2==353-92//ฟล
11:15==2==164-35
11:30==2==760-62//ฟล
11:45==2==861-82//ฟล
12:00==6==838-23
@@@@พัก@@@@
13:15==9==960-21//ฟบ
13:30==9==022-41
13:45==2==297-07//ฟบ
14:00==2==774-86
@@@@พัก@@@@
16:30==7==576-60//ฟบ
16:45==7==603-25
17:00==7==409-15
17:15==0==064-30////ฟฟบล
17:30==0==361-00//ฟล
17:45==0==464-75
@@@@พัก@@@@
20;30==4==944-54////ฟฟบล
20:45==4==317-47//ฟล
21:00==4==183-08
21:15==4==067-23
21:30==3==344-04//ฟบ
21:45==3==758-52
22:00==3==633-45//ฟบ
22:15==3==786-94
22:30==3==241-36//ฟล
22:45==3==895-68
@@@@พัก@@@@
23:45==4==747-12//ฟบ
24:00==4==081-62
24:15==4==401-86//บบ
24:30==4==651-33
24:45==1==833-88
01:00==1==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

11:45==67==861-82//บบ
12:00==68==838-23//บบ
12:15==86==679-34//บบ
12:30==68==755-94
@@@@พัก@@@@
13:15==95==960-21//บบ
13:30==59==022-41
13:45==29==297-07///บบบ
14:00==92==774-86
14:15==72==213-98//บบ
@@@@พีก@@@@
15:00==39==635-98//บบ
15:15==39==618-74
15:30==63==391-89//บบ
15:45==69==725-43
16:00==69==786-70//บบ
16:15==76==113-55
16:30==73==576-60//บบ
16:45==73==603-25//บบ
17:00==37==409-15
17:15==06==064-30///บบบ
17:30==60==361-00//บบ
17:45==06==424-75
18:00==46==207-81
@@@@พัก@@@@
20:30==34==944-54//บบ
20:45==34==317-47//บบ
21:00==43==183-08//บบ
21:15==34==067-23
21:30==37==344-04//บบ
21:45==37==758-52//บบ
22:00==73==633-45//บบ
22:15==37==786-94//บบ
22:30==73==241-36
22:45==38==895-68//บบ
23:00==38==943-26//บบ
23:15==38==429-60
23:30==49==547-17//บบ
23:45==49==747-22//บบ
24:00==49==081-52
24:15==41==401-86///บบบ
24:30==14==651-33//บบ
24;45==15==833-88
01:00==13==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

19:30==2==668-26//
19;45==1==441-98//
20:00==1==534-81
20:15==1==523-52//
20:30==2==944-54//
20:45==2==317-47
21:00==1==183-08//
21:15==1==067-23//
21:30==1==344-04
21:45==1==758-52
22:00==1==133-45//
22:15==2==786-94//
22:30==1==241-36//
22:45==1==895-68//
23:00==2==943-26
23:15==2==429-60
23:30==1==547-17//
23:45==1==747-12//
24:00==1==801-52//
24:15==1==401-86//
24:30==1==651-33//
24:45==1==833-88//
01:00==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

13:30==12345==022-41//
13:45==23456==297-07
14:00==23456==774-86//
14:15==56789==213-98
14:30==12345==083-93//
14:45==90123==363-55//
15:00==89012==635-98
15:15==45678==618-65//
15:30==12345==391-89//
15:45==23456==725-43//
16:00==01234==786-70
16:15==78901==113-55
16:30==13568==576-60//
16:45==13568==603-25//
17:00==13568==409-15
@@@@พัก@@@@
20:00==01234==534-81//
20:15==90123==523-52//
20:30==89012==944-54
20:45==01234==317-47
21:00==89012==183-08
21:15==78901==067-23//
21:30==67890==344-04
21:45==13478==758-52//
22:00==13478==633-45//
22:15==13478==786-94
22:30==34678==241-36
22:45==13579==895-68//
@@@@พัก@@@@
24:00==13579==801-52//
24:15==13579==401-86//
24:30==13579==651-33//
24:45==13579==833-88//
01:00==13579==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
28-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==7==837-09//ฟบ
07:45==7==845-42
08:00==8==308-02//ฟบ
08:15==8==747-19
08:30==8==539-40
08:45==8==770-11
09:00==9==849-16//ฟบ
09:15==9==419-20//ฟบ
09:30==4==240-46////ฟฟบล
09:45==4==524-96//ฟบ
10:00==4==279-43//ฟล
10:15==4==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==27==837-09//บบ
07:45==78==845-42//บบ
08:00==78==308-02//บบ
08:15==87==747-19//บบ
08:30==78==539-40
08:45==78==770-11//บบ
09:00==79==849-16//บบ
09:15==97==419-20//บบ
09;30==49==240-46//บบ
09:45==94==524-96//บบ
10:00==94==269-43//บบ
10:15==49==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==837-09//
07:45==1==845-42//
08:00==1==308-02
08:15==1==747-19//
08:30==1==539-40//
08:45==1==770-11
09:00==1==849-16//
09:15==1==419-20//
09:30==2==240-46//
09:45==2==524-96//
10:00==1==269-43//
10:15==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==13579==837-09//
07:45==13579==845-42//
08:00==56789==308-02//
08:15==56789==747-19//
08:30==56789==539-40//
08:45==56789==770-11
09:00==57890==849-16//
09:15==57890==419-20//
09:30==57890==240-46//
09:45==57890==524-96
10:00==45890==269-43//
10:16==45890==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
28-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==7==837-09//ฟบ
07:45==7==845-42
08:00==8==308-02//ฟบ
08:15==8==747-19
08:30==8==539-40
08:45==8==770-11
09:00==9==849-16//ฟบ
09:15==9==419-20//ฟบ
09:30==4==240-46////ฟฟบล
09:45==4==524-96//ฟบ
10:00==4==279-43//ฟล
10:15==4==207-05
10:30==4==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==27==837-09//บบ
07:45==78==845-42//บบ
08:00==78==308-02//บบ
08:15==87==747-19//บบ
08:30==78==539-40
08:45==78==770-11//บบ
09:00==79==849-16//บบ
09:15==97==419-20//บบ
09;30==49==240-46//บบ
09:45==94==524-96//บบ
10:00==94==269-43//บบ
10:15==49==207-05
10:30==24==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==837-09//
07:45==1==845-42//
08:00==1==308-02
08:15==1==747-19//
08:30==1==539-40//
08:45==1==770-11
09:00==1==849-16//
09:15==1==419-20//
09:30==2==240-46//
09:45==2==524-96//
10:00==1==269-43//
10:15==2==207-05
10:30==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==13579==837-09//
07:45==13579==845-42//
08:00==56789==308-02//
08:15==56789==747-19//
08:30==56789==539-40//
08:45==56789==770-11
09:00==57890==849-16//
09:15==57890==419-20//
09:30==57890==240-46//
09:45==57890==524-96
10:00==45890==269-43//
10:16==45890==207-05
10:30==45790==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
28-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==7==837-09//ฟบ
07:45==7==845-42
08:00==8==308-02//ฟบ
08:15==8==747-19
08:30==8==539-40
08:45==8==770-11
09:00==9==849-16//ฟบ
09:15==9==419-20//ฟบ
09:30==4==240-46////ฟฟบล
09:45==4==524-96//ฟบ
10:00==4==279-43//ฟล
10:15==4==207-05
10:30==4==196-14//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:30==6==751-26//ฟล
11:45==6==418-16//ฟล
12:00==6==014-17
12:15==1==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==27==837-09//บบ
07:45==78==845-42//บบ
08:00==78==308-02//บบ
08:15==87==747-19//บบ
08:30==78==539-40
08:45==78==770-11//บบ
09:00==79==849-16//บบ
09:15==97==419-20//บบ
09;30==49==240-46//บบ
09:45==94==524-96//บบ
10:00==94==269-43//บบ
10:15==49==207-05
@@@@พัก@@@@
11:30==65==751-26//บบ
11:45==56==418-16
12:00==16==014-17//บบ
12:15==14==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==837-09//
07:45==1==845-42//
08:00==1==308-02
08:15==1==747-19//
08:30==1==539-40//
08:45==1==770-11
09:00==1==849-16//
09:15==1==419-20//
09:30==2==240-46//
09:45==2==524-96//
10:00==1==269-43//
10:15==2==207-05
10:30==2==196-14//
@@@@พัก@@@@
11:30==1==751-26//
11:45==2==418-16//
12:00==1==014-17
12:15==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==13579==837-09//
07:45==13579==845-42//
08:00==56789==308-02//
08:15==56789==747-19//
08:30==56789==539-40//
08:45==56789==770-11
09:00==57890==849-16//
09:15==57890==419-20//
09:30==57890==240-46//
09:45==57890==524-96
10:00==45890==269-43//
10:16==45890==207-05
10:30==45790==196-14
@@@@
11:30==13579==751-26//
11:45==02468==418-16//
12:00==13579==014-17
12:15==02468==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
28-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==7==837-09//ฟบ
07:45==7==845-42
08:00==8==308-02//ฟบ
08:15==8==747-19
08:30==8==539-40
08:45==8==770-11
09:00==9==849-16//ฟบ
09:15==9==419-20//ฟบ
09:30==4==240-46////ฟฟบล
09:45==4==524-96//ฟบ
10:00==4==279-43//ฟล
10:15==4==207-05
10:30==4==196-14//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:30==6==751-26//ฟล
11:45==6==418-16//ฟล
12:00==6==014-17
12:15==1==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==27==837-09//บบ
07:45==78==845-42//บบ
08:00==78==308-02//บบ
08:15==87==747-19//บบ
08:30==78==539-40
08:45==78==770-11//บบ
09:00==79==849-16//บบ
09:15==97==419-20//บบ
09;30==49==240-46//บบ
09:45==94==524-96//บบ
10:00==94==269-43//บบ
10:15==49==207-05
@@@@พัก@@@@
11:30==65==751-26//บบ
11:45==56==418-16
12:00==16==014-17//บบ
12:15==14==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==837-09//
07:45==1==845-42//
08:00==1==308-02
08:15==1==747-19//
08:30==1==539-40//
08:45==1==770-11
09:00==1==849-16//
09:15==1==419-20//
09:30==2==240-46//
09:45==2==524-96//
10:00==1==269-43//
10:15==2==207-05
10:30==2==196-14//
@@@@พัก@@@@
11:30==1==751-26//
11:45==2==418-16//
12:00==1==014-17
12:15==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==13579==837-09//
07:45==13579==845-42//
08:00==56789==308-02//
08:15==56789==747-19//
08:30==56789==539-40//
08:45==56789==770-11
09:00==57890==849-16//
09:15==57890==419-20//
09:30==57890==240-46//
09:45==57890==524-96
10:00==45890==269-43//
10:16==45890==207-05
10:30==45790==196-14
@@@@
11:30==13579==751-26//
11:45==02468==418-16//
12:00==13579==014-17
12:15==02468==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
28-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==7==837-09//ฟบ
07:45==7==845-42
08:00==8==308-02//ฟบ
08:15==8==747-19
08:30==8==539-40
08:45==8==770-11
09:00==9==849-16//ฟบ
09:15==9==419-20//ฟบ
09:30==4==240-46////ฟฟบล
09:45==4==524-96//ฟบ
10:00==4==279-43//ฟล
10:15==4==207-05
10:30==4==196-14//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:30==6==751-26//ฟล
11:45==6==418-16//ฟล
12:00==6==014-17
12:15==1==934-50
12:30==4==888-49//ฟล
12;45==4==306-87
13:00==4==794-43////ฟฟบล
13:15==4==505-09
13:30==4==127-69
13:45==7==778-12//ฟบ
14:00==7==732-62//ฟบ
14:15==7==184-36
14:30==3==143-48//ฟบ
14:45==9==866-95//ฟล
@@@@พัก@@@@
15:15==6==361-53//ฟบ
15:30==6==034-84
15:45==3==423-82//ฟบ
16:00==3==145-70
16:15==3==926-36//ฟล
16:30==9==797-06//ฟบ
16:45==7==291-20
17:00==9==598-70//ฟบ
17:15==9==193-80//ฟบ
17:30==9==731-18
17:45==9==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==27==837-09//บบ
07:45==78==845-42//บบ
08:00==78==308-02//บบ
08:15==87==747-19//บบ
08:30==78==539-40
08:45==78==770-11//บบ
09:00==79==849-16//บบ
09:15==97==419-20//บบ
09;30==49==240-46//บบ
09:45==94==524-96//บบ
10:00==94==269-43//บบ
10:15==49==207-05
@@@@พัก@@@@
11:30==65==751-26//บบ
11:45==56==418-16
12:00==16==014-17//บบ
12:15==14==934-50//บบ
12:30==41==888-49
12:45==84==306-87
13:00==84==794-43//บบ
13:15==48==505-09
13:30==04==127-69
13:46==70==778-12//บบ
14:00==07==732-62//บบ
14:15==72==184-36
14:30==34==143-48////////บบบบบบ+วินบน
14:45==90==866-95
@@@@พัก@@@@
15:15==64==361-53//บบ
15:30==36==034-84//บบ
15:45==36==423-82//บบ
16:00==34==145-70//บบ
16:15==43==926-36
16:30==90==797-06//บบ
16:45==78==291-20
17:00==92==598-70//บบ
17:15==91==193-80///บบบ
17;30==91==731-18//บบ
17:45==19==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==837-09//
07:45==1==845-42//
08:00==1==308-02
08:15==1==747-19//
08:30==1==539-40//
08:45==1==770-11
09:00==1==849-16//
09:15==1==419-20//
09:30==2==240-46//
09:45==2==524-96//
10:00==1==269-43//
10:15==2==207-05
10:30==2==196-14//
@@@@พัก@@@@
11:30==1==751-26//
11:45==2==418-16//
12:00==1==014-17
12:15==2==934-50//
12:30==2==888-49//
12:45==2==306-87//
13:00==2==794-43//
13:15==2==505-09
13:30==2==127-69
@@@@พัก@@@@
16:00==1==145-70//
16:15==2==926-36//
16:30==1==797-06//
16:45==2==291-20
17:00==2==598-70//
17:15==1==193-80//
17:30==1==731-18//
17:45==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==13579==837-09//
07:45==13579==845-42//
08:00==56789==308-02//
08:15==56789==747-19//
08:30==56789==539-40//
08:45==56789==770-11
09:00==57890==849-16//
09:15==57890==419-20//
09:30==57890==240-46//
09:45==57890==524-96
10:00==45890==269-43//
10:16==45890==207-05
10:30==45790==196-14
@@@@พัก@@@@
11:30==13579==751-26//
11:45==02468==418-16//
12:00==13579==014-17
12:15==02468==934-50//
12:30==02468==888-49//
12:45==02468==306-87//
13:00==02468==794-43//
13:15==02468==505-09
13:30==02468==127-69
13:45==12345==778-12
14:00==12345==732-62//
14:15==78901==184-36
@@@@พัก@@@@
15:15==01234==361-53//
15:30==56789==034-84
15:45==12346==423-82//
16:00==12346==145-70
16:15==13456==926-36//
16:30==34567==797-06//
16:45==34567==291-20
17:00==02468==598-70//
17:15==13579==193-80//
17;30==13579==781-18//
17:45==13579==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
28-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==7==837-09//ฟบ
07:45==7==845-42
08:00==8==308-02//ฟบ
08:15==8==747-19
08:30==8==539-40
08:45==8==770-11
09:00==9==849-16//ฟบ
09:15==9==419-20//ฟบ
09:30==4==240-46////ฟฟบล
09:45==4==524-96//ฟบ
10:00==4==279-43//ฟล
10:15==4==207-05
10:30==4==196-14//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:30==6==751-26//ฟล
11:45==6==418-16//ฟล
12:00==6==014-17
12:15==1==934-50
12:30==4==888-49//ฟล
12;45==4==306-87
13:00==4==794-43////ฟฟบล
13:15==4==505-09
13:30==4==127-69
13:45==7==778-12//ฟบ
14:00==7==732-62//ฟบ
14:15==7==184-36
14:30==3==143-48//ฟบ
14:45==9==866-95//ฟล
@@@@พัก@@@@
15:15==6==361-53//ฟบ
15:30==6==034-84
15:45==3==423-82//ฟบ
16:00==3==145-70
16:15==3==926-36//ฟล
16:30==9==797-06//ฟบ
16:45==7==291-20
17:00==9==598-70//ฟบ
17:15==9==193-80//ฟบ
17:30==9==731-18
17:45==9==852-33
18:00==8==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==27==837-09//บบ
07:45==78==845-42//บบ
08:00==78==308-02//บบ
08:15==87==747-19//บบ
08:30==78==539-40
08:45==78==770-11//บบ
09:00==79==849-16//บบ
09:15==97==419-20//บบ
09;30==49==240-46//บบ
09:45==94==524-96//บบ
10:00==94==269-43//บบ
10:15==49==207-05
@@@@พัก@@@@
11:30==65==751-26//บบ
11:45==56==418-16
12:00==16==014-17//บบ
12:15==14==934-50//บบ
12:30==41==888-49
12:45==84==306-87
13:00==84==794-43//บบ
13:15==48==505-09
13:30==04==127-69
13:46==70==778-12//บบ
14:00==07==732-62//บบ
14:15==72==184-36
14:30==34==143-48////////บบบบบบ+วินบน
14:45==90==866-95
@@@@พัก@@@@
15:15==64==361-53//บบ
15:30==36==034-84//บบ
15:45==36==423-82//บบ
16:00==34==145-70//บบ
16:15==43==926-36
16:30==90==797-06//บบ
16:45==78==291-20
17:00==92==598-70//บบ
17:15==91==193-80///บบบ
17;30==91==731-18//บบ
17:45==19==842-33
18:00==89==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==837-09//
07:45==1==845-42//
08:00==1==308-02
08:15==1==747-19//
08:30==1==539-40//
08:45==1==770-11
09:00==1==849-16//
09:15==1==419-20//
09:30==2==240-46//
09:45==2==524-96//
10:00==1==269-43//
10:15==2==207-05
10:30==2==196-14//
@@@@พัก@@@@
11:30==1==751-26//
11:45==2==418-16//
12:00==1==014-17
12:15==2==934-50//
12:30==2==888-49//
12:45==2==306-87//
13:00==2==794-43//
13:15==2==505-09
13:30==2==127-69
@@@@พัก@@@@
16:00==1==145-70//
16:15==2==926-36//
16:30==1==797-06//
16:45==2==291-20
17:00==2==598-70//
17:15==1==193-80//
17:30==1==731-18//
17:45==1==842-33
18:00==2==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==13579==837-09//
07:45==13579==845-42//
08:00==56789==308-02//
08:15==56789==747-19//
08:30==56789==539-40//
08:45==56789==770-11
09:00==57890==849-16//
09:15==57890==419-20//
09:30==57890==240-46//
09:45==57890==524-96
10:00==45890==269-43//
10:16==45890==207-05
10:30==45790==196-14
@@@@พัก@@@@
11:30==13579==751-26//
11:45==02468==418-16//
12:00==13579==014-17
12:15==02468==934-50//
12:30==02468==888-49//
12:45==02468==306-87//
13:00==02468==794-43//
13:15==02468==505-09
13:30==02468==127-69
13:45==12345==778-12
14:00==12345==732-62//
14:15==78901==184-36
@@@@พัก@@@@
15:15==01234==361-53//
15:30==56789==034-84
15:45==12346==423-82//
16:00==12346==145-70
16:15==13456==926-36//
16:30==34567==797-06//
16:45==34567==291-20
17:00==02468==598-70//
17:15==13579==193-80//
17;30==13579==781-18//
17:45==13579==842-33
18:00==02468==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
28-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==7==837-09//ฟบ
07:45==7==845-42
08:00==8==308-02//ฟบ
08:15==8==747-19
08:30==8==539-40
08:45==8==770-11
09:00==9==849-16//ฟบ
09:15==9==419-20//ฟบ
09:30==4==240-46////ฟฟบล
09:45==4==524-96//ฟบ
10:00==4==279-43//ฟล
10:15==4==207-05
10:30==4==196-14//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:30==6==751-26//ฟล
11:45==6==418-16//ฟล
12:00==6==014-17
12:15==1==934-50
12:30==4==888-49//ฟล
12;45==4==306-87
13:00==4==794-43////ฟฟบล
13:15==4==505-09
13:30==4==127-69
13:45==7==778-12//ฟบ
14:00==7==732-62//ฟบ
14:15==7==184-36
14:30==3==143-48//ฟบ
14:45==9==866-95//ฟล
@@@@พัก@@@@
15:15==6==361-53//ฟบ
15:30==6==034-84
15:45==3==423-82//ฟบ
16:00==3==145-70
16:15==3==926-36//ฟล
16:30==9==797-06//ฟบ
16:45==7==291-20
17:00==9==598-70//ฟบ
17:15==9==193-80//ฟบ
17:30==9==731-18
17:45==9==852-33
18:00==8==802-26//ฟบ
18:15==8==950-54
18:30==0==909-42//ฟบ
18:45==0==635-80//ฟล
@@@@พัก@@@@
19:15==5==338-65//ฟล
19:30==5==572-36//ฟบ
19:45==5==085-16//ฟบ
20:00==5==419-23
20:15==5==019-40
20:30==5==152-66//ฟบ
20:45==1==601-45//ฟบ
21:00==1==366-84
21;15==1==889-01//ฟล
21:30==1==995-56
21:45==6==413-55
22:00==1==571-62//ฟบ
22:15==1==562-81//ฟล
22:30==1==255-36
22:45==5==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==27==837-09//บบ
07:45==78==845-42//บบ
08:00==78==308-02//บบ
08:15==87==747-19//บบ
08:30==78==539-40
08:45==78==770-11//บบ
09:00==79==849-16//บบ
09:15==97==419-20//บบ
09;30==49==240-46//บบ
09:45==94==524-96//บบ
10:00==94==269-43//บบ
10:15==49==207-05
@@@@พัก@@@@
11:30==65==751-26//บบ
11:45==56==418-16
12:00==16==014-17//บบ
12:15==14==934-50//บบ
12:30==41==888-49
12:45==84==306-87
13:00==84==794-43//บบ
13:15==48==505-09
13:30==04==127-69
13:46==70==778-12//บบ
14:00==07==732-62//บบ
14:15==72==184-36
14:30==34==143-48////////บบบบบบ+วินบน
14:45==90==866-95
@@@@พัก@@@@
15:15==64==361-53//บบ
15:30==36==034-84//บบ
15:45==36==423-82//บบ
16:00==34==145-70//บบ
16:15==43==926-36
16:30==90==797-06//บบ
16:45==78==291-20
17:00==92==598-70//บบ
17:15==91==193-80///บบบ
17;30==91==731-18//บบ
17:45==19==842-33
18:00==89==802-26//บบ
18:15==28==950-54
18:30==80==909-42//บบ
@@@@พัก@@@@
19:30==50==572-36//บบ
19:45==58==085-16////////บบบบบบ+วินบน
20;00==85==419-23
20:15==54==019-40
20:30==15==152-66///บบบ
20:45==15==601-45//บบ
21:00==51==366-84
21:15==16==889-01
21:30==19==995-56//บบ
21:45==69==413-55
22:00==19==571-62//บบ
22:15==91==562-81
22:30==15==255-36//บบ
22:45==51==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==837-09//
07:45==1==845-42//
08:00==1==308-02
08:15==1==747-19//
08:30==1==539-40//
08:45==1==770-11
09:00==1==849-16//
09:15==1==419-20//
09:30==2==240-46//
09:45==2==524-96//
10:00==1==269-43//
10:15==2==207-05
10:30==2==196-14//
@@@@พัก@@@@
11:30==1==751-26//
11:45==2==418-16//
12:00==1==014-17
12:15==2==934-50//
12:30==2==888-49//
12:45==2==306-87//
13:00==2==794-43//
13:15==2==505-09
13:30==2==127-69
@@@@พัก@@@@
16:00==1==145-70//
16:15==2==926-36//
16:30==1==797-06//
16:45==2==291-20
17:00==2==598-70//
17:15==1==193-80//
17:30==1==731-18//
17:45==1==842-33
18:00==2==802-26//
18:15==2==950-54//
18:30==2==909-42
18:45==1==635-80//
@@@@พัก@@@@
21:45==1==413-55//
22:00==1==571-62//
22:15==1==562-81
22;30==1==255-36//
22:45==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==13579==837-09//
07:45==13579==845-42//
08:00==56789==308-02//
08:15==56789==747-19//
08:30==56789==539-40//
08:45==56789==770-11
09:00==57890==849-16//
09:15==57890==419-20//
09:30==57890==240-46//
09:45==57890==524-96
10:00==45890==269-43//
10:16==45890==207-05
10:30==45790==196-14
@@@@พัก@@@@
11:30==13579==751-26//
11:45==02468==418-16//
12:00==13579==014-17
12:15==02468==934-50//
12:30==02468==888-49//
12:45==02468==306-87//
13:00==02468==794-43//
13:15==02468==505-09
13:30==02468==127-69
13:45==12345==778-12
14:00==12345==732-62//
14:15==78901==184-36
@@@@พัก@@@@
15:15==01234==361-53//
15:30==56789==034-84
15:45==12346==423-82//
16:00==12346==145-70
16:15==13456==926-36//
16:30==34567==797-06//
16:45==34567==291-20
17:00==02468==598-70//
17:15==13579==193-80//
17;30==13579==781-18//
17:45==13579==842-33
18:00==02468==802-26//
18:15==02468==950-54//
18:30==02468==909-42
18:45==13569==635-80//
@@@@พัก@@@@
19:30==02468==572-36//
19:45==02468==085-16
20:00==67890==419-23//
20:15==01234==019-40
20:30==12589==152-66//
20:45==12589==601-45//
21:00==12589==366-84
21:15==12569==889-01//
21:30==12569==995-56//
21:45==12569==413-55
22:00==13569==571-62//
22:15==13569==562-81
22:30==12359==255-36//
22:45==12359==

แัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
28-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:30==7==837-09//ฟบ
07:45==7==845-42
08:00==8==308-02//ฟบ
08:15==8==747-19
08:30==8==539-40
08:45==8==770-11
09:00==9==849-16//ฟบ
09:15==9==419-20//ฟบ
09:30==4==240-46////ฟฟบล
09:45==4==524-96//ฟบ
10:00==4==279-43//ฟล
10:15==4==207-05
10:30==4==196-14//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:30==6==751-26//ฟล
11:45==6==418-16//ฟล
12:00==6==014-17
12:15==1==934-50
12:30==4==888-49//ฟล
12;45==4==306-87
13:00==4==794-43////ฟฟบล
13:15==4==505-09
13:30==4==127-69
13:45==7==778-12//ฟบ
14:00==7==732-62//ฟบ
14:15==7==184-36
14:30==3==143-48//ฟบ
14:45==9==866-95//ฟล
@@@@พัก@@@@
15:15==6==361-53//ฟบ
15:30==6==034-84
15:45==3==423-82//ฟบ
16:00==3==145-70
16:15==3==926-36//ฟล
16:30==9==797-06//ฟบ
16:45==7==291-20
17:00==9==598-70//ฟบ
17:15==9==193-80//ฟบ
17:30==9==731-18
17:45==9==852-33
18:00==8==802-26//ฟบ
18:15==8==950-54
18:30==0==909-42//ฟบ
18:45==0==635-80//ฟล
@@@@พัก@@@@
19:15==5==338-65//ฟล
19:30==5==572-36//ฟบ
19:45==5==085-16//ฟบ
20:00==5==419-23
20:15==5==019-40
20:30==5==152-66//ฟบ
20:45==1==601-45//ฟบ
21:00==1==366-84
21;15==1==889-01//ฟล
21:30==1==995-56
21:45==6==413-55
22:00==1==571-62//ฟบ
22:15==1==562-81//ฟล
22:30==1==255-36
22:45==5==886-07
23:00==6==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:30==27==837-09//บบ
07:45==78==845-42//บบ
08:00==78==308-02//บบ
08:15==87==747-19//บบ
08:30==78==539-40
08:45==78==770-11//บบ
09:00==79==849-16//บบ
09:15==97==419-20//บบ
09;30==49==240-46//บบ
09:45==94==524-96//บบ
10:00==94==269-43//บบ
10:15==49==207-05
@@@@พัก@@@@
11:30==65==751-26//บบ
11:45==56==418-16
12:00==16==014-17//บบ
12:15==14==934-50//บบ
12:30==41==888-49
12:45==84==306-87
13:00==84==794-43//บบ
13:15==48==505-09
13:30==04==127-69
13:46==70==778-12//บบ
14:00==07==732-62//บบ
14:15==72==184-36
14:30==34==143-48////////บบบบบบ+วินบน
14:45==90==866-95
@@@@พัก@@@@
15:15==64==361-53//บบ
15:30==36==034-84//บบ
15:45==36==423-82//บบ
16:00==34==145-70//บบ
16:15==43==926-36
16:30==90==797-06//บบ
16:45==78==291-20
17:00==92==598-70//บบ
17:15==91==193-80///บบบ
17;30==91==731-18//บบ
17:45==19==842-33
18:00==89==802-26//บบ
18:15==28==950-54
18:30==80==909-42//บบ
@@@@พัก@@@@
19:30==50==572-36//บบ
19:45==58==085-16////////บบบบบบ+วินบน
20;00==85==419-23
20:15==54==019-40
20:30==15==152-66///บบบ
20:45==15==601-45//บบ
21:00==51==366-84
21:15==16==889-01
21:30==19==995-56//บบ
21:45==69==413-55
22:00==19==571-62//บบ
22:15==91==562-81
22:30==15==255-36//บบ
22:45==51==886-07
23;00==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==837-09//
07:45==1==845-42//
08:00==1==308-02
08:15==1==747-19//
08:30==1==539-40//
08:45==1==770-11
09:00==1==849-16//
09:15==1==419-20//
09:30==2==240-46//
09:45==2==524-96//
10:00==1==269-43//
10:15==2==207-05
10:30==2==196-14//
@@@@พัก@@@@
11:30==1==751-26//
11:45==2==418-16//
12:00==1==014-17
12:15==2==934-50//
12:30==2==888-49//
12:45==2==306-87//
13:00==2==794-43//
13:15==2==505-09
13:30==2==127-69
@@@@พัก@@@@
16:00==1==145-70//
16:15==2==926-36//
16:30==1==797-06//
16:45==2==291-20
17:00==2==598-70//
17:15==1==193-80//
17:30==1==731-18//
17:45==1==842-33
18:00==2==802-26//
18:15==2==950-54//
18:30==2==909-42
18:45==1==635-80//
@@@@พัก@@@@
21:45==1==413-55//
22:00==1==571-62//
22:15==1==562-81
22;30==1==255-36//
22:45==1==886-07
23:00==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==13579==837-09//
07:45==13579==845-42//
08:00==56789==308-02//
08:15==56789==747-19//
08:30==56789==539-40//
08:45==56789==770-11
09:00==57890==849-16//
09:15==57890==419-20//
09:30==57890==240-46//
09:45==57890==524-96
10:00==45890==269-43//
10:16==45890==207-05
10:30==45790==196-14
@@@@พัก@@@@
11:30==13579==751-26//
11:45==02468==418-16//
12:00==13579==014-17
12:15==02468==934-50//
12:30==02468==888-49//
12:45==02468==306-87//
13:00==02468==794-43//
13:15==02468==505-09
13:30==02468==127-69
13:45==12345==778-12
14:00==12345==732-62//
14:15==78901==184-36
@@@@พัก@@@@
15:15==01234==361-53//
15:30==56789==034-84
15:45==12346==423-82//
16:00==12346==145-70
16:15==13456==926-36//
16:30==34567==797-06//
16:45==34567==291-20
17:00==02468==598-70//
17:15==13579==193-80//
17;30==13579==781-18//
17:45==13579==842-33
18:00==02468==802-26//
18:15==02468==950-54//
18:30==02468==909-42
18:45==13569==635-80//
@@@@พัก@@@@
19:30==02468==572-36//
19:45==02468==085-16
20:00==67890==419-23//
20:15==01234==019-40
20:30==12589==152-66//
20:45==12589==601-45//
21:00==12589==366-84
21:15==12569==889-01//
21:30==12569==995-56//
21:45==12569==413-55
22:00==13569==571-62//
22:15==13569==562-81
22:30==12359==255-36//
22:45==12359==886-07
23:00==12356==

แัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Yai2511
Yai2511 เมื่อ  13 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Serheng34
Serheng34 เมื่อ  16 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Sunisa1
Sunisa1 เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
somtee301
somtee301 เมื่อ  57 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Maynutsara
Maynutsara เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aon2538
Aon2538 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nutvara21
Nutvara21 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phupang2523
Phupang2523 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chay2504
Chay2504 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
SUWATAKE
SUWATAKE เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง