04-01-61 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน


03-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==251-90//ฟล
08:15==0==812-19
08:30==2==922-45//ฟบ
08:45==2==490-35
09:00==0==438-05//ฟล
09:15==0==006-03////ฟฟบล
09:30==0==193-73
09:45==0==403-13//ฟบ
10:00==4==526-37
10:15==0==935-98
10:30==7==547-26//ฟบ
10:45==8==869-22//ฟบ
11:00==4==995-31
11:15==5==694-92
11:30==4==247-89//ฟบ
11:45==8==501-57
12:00==7==977-27////ฟฟบล
12:15==3==766-17
@@@@พีก@@@@
13:30==0==409-87//ฟบ
13:45==0==305-43//ฟบ
14:00==3==833-82//ฟบ
14:15==3==353-36//ฟบ
14:30==3==357-71//ฟบ
14:45==3==785-28
15:00==5==398-24
15:15==9==846-08
15:30==8==552-19
15:45==8==758-63//ฟบ
16:00==8==005-13
16:15==5==858-45////ฟฟบล
16:30==5==091-20
16;45==1==573-01//ฟล
17:00==5==771-05//ฟล
17:15==1==187-21////ฟฟบล
17;30==1==014-13////ฟฟบล
17;45==1==342-40
@@@@พัก@@@@
19:30==0==213-05//ฟล
19:45==0==606-46//ฟบ
20:00==0==910-22//ฟบ
20:15==0==851-05//ฟล
20:30==0==892-31
@@@@พัก@@@@
21:15==8==859-75//ฟบ
21:30==0==561-34
21:45==3==309-19//ฟบ
22:00==1==772-42
22:15==5==441-49
22:30==3==989-53//ฟล
22:45==0==806-67//ฟบ
23:00==9==136-44
23:15==2==728-36//ฟบ
23:30==3==038-37////ฟฟบล
23:45==2==840-33
24:00==6==270-16//ฟล
24:15==7==473-91//ฟบ
24:30==0==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08;30==12==922-45//บบ
08:45==12==490-35
09:00==80==438-05//บบ
09:15==08==006-03//บบ
09:30==04==193-73
09:45==01==403-13//บบ
10:00==45==526-37//บบ
10:15==01==935-98
10:30==78==547-26//บบ
10:45==89==869-22///บบบ
11:00==45==995-31//บบ
11:15==45==694-92//บบ
11:30==45==247-89//บบ
11:45==78==501-57
12:00==67==977-27//บบ
12:15==34==766-17
@@@@พีก@@@@
13:15==60==464-39//บบ
13:30==60==409-87//บบ
13:45==60==305-43//บบ
14:00==34==833-82//บบ
14:15==34==353-36//บบ
14:30==34==357-71//บบ
14:45==35==785-28//บบ
15:00==53==398-24//บบ
15:15==90==846-08
15:30==85==562-19//บบ
15;45==58==758-63////////บบบบบบ+แพคบน
16:00==85==005-13//บบ
16:15==58==858-45////////บบบบบบ+แพคบน
16:30==85==091-20
16;45==50==573-01//บบ
17:00==15==771-05//บบ
17:15==51==187-21//บบ
17:30==17==014-13//บบ
17:45==71==342-40
@@@@พัก@@@@
18:30==30==030-66////////บบบบบบ+แพคบน
18:45==03==336-83//บบ
19:00==30==227-06
19:15==23==410-09
19:30==03==213-05//บบ
19:45==03==606-46//บบ
20;00==03==910-22//บบ
20:15==30==851-05
20:30==10==892-31
@@@@พัก@@@@
21:15==78==869-75//บบ
21:30==90==561-34
21:45==23==309-19//บบ
22:00==01==772-42
22:15==45==441-49//บบ
22:30==34==989-53
22:45==90==806-67//บบ
23:00==89==136-44
23:15==12==728-36//บบ
23:30==23==038-37//บบ
23:45==12==840-33
24:00==56==270-16
24:15==67==473-91//บบ
24:30==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

11:00==1==995-31//
11:15==1==694-92
11:30==1==247-89//
11:45==1==501-57//
12:00==1==977-27//
12:15==1==766-17
@@@@พีก@@@@
14:30==1==357-71//
14:45==1==785-28//
15:00==1==398-24
15:15==1==846-08
15:30==2==562-19//
15:45==1==758-63
16:00==2==005-13
16:15==2==858-45//
16:30==1==091-20//
16:45==1==573-01//
17:00==1==771-05//
17:15==1==187-21//
17:30==1==014-13
@@@@พีก@@@@
20:30==2==892-31//
20:45==2==275-86
21:00==2==677-07
21:15==1==859-75//
21:30==1==561-34//
21:45==2==309-19
22:00==1==772-42
22:15==1==441-49//
22:30==1==989-53//
22:45==1==806-67
@@@@พัก@@@@
24:00==2==270-16//
24:15==1==473-91//
24:30==1==คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==01234==251-90//
08:15==90123==812-19//
08:30==01234==922-64//
08:45==01234==490-35//
09:00==89012==438-05//
09:15==56789==006-03//
09:30==34567==193-73//
09:45==01234==403-13//
10:00==45678==526-37//
10:15==01234==935-98
10:30==78901==547-26//
10:45==89012==869-22//
11:00==45678==995-31//
11:15==45678==694-92//
11:30==45678==247-89//
11:45==78901==501-57//
12:00==34567==977-27//
12:15==01234==766-17
@@@@พีก@@@@
14:30==56789==357-71//
14:45==56789==785-28//
15:00==89012==398-24//
15:15==90123==846-08
15;30==45678==562-19
15:45==23456==758-63
16:00==56789==005-13//
16:15==01234==858-45
16;30==25678==091-20
16:45==13579==573-01//
17:00==13579==771-05//
17:15==13579==187-21//
17:30==13579==014-13
17:45==13579==342-40
18:00==12345==363-30//
@@@@พัก@@@@
20:15==01234==851-05//
20:30==12345==892-31//
20:45==23456==275-86//
21:00==56789==677-07//
21:15==78901==859-75//
21:30==90123==561-34//
21:45==12345==309-19
22:00==90123==772-42//
22:15==90123==441-49//
22:30==56789==989-53//
22:45==78901==806-67
23:00==67890==136-44//
23:15==90123==728-36
23:30==01234==038-37
23:45==67890==840-33//
24:00==23456==270-16
24:15==34567==473-91//
24:30==67890==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo

03-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==251-90//ฟล
08:15==0==812-19
08:30==2==922-45//ฟบ
08:45==2==490-35
09:00==0==438-05//ฟล
09:15==0==006-03////ฟฟบล
09:30==0==193-73
09:45==0==403-13//ฟบ
10:00==4==526-37
10:15==0==935-98
10:30==7==547-26//ฟบ
10:45==8==869-22//ฟบ
11:00==4==995-31
11:15==5==694-92
11:30==4==247-89//ฟบ
11:45==8==501-57
12:00==7==977-27////ฟฟบล
12:15==3==766-17
@@@@พีก@@@@
13:30==0==409-87//ฟบ
13:45==0==305-43//ฟบ
14:00==3==833-82//ฟบ
14:15==3==353-36//ฟบ
14:30==3==357-71//ฟบ
14:45==3==785-28
15:00==5==398-24
15:15==9==846-08
15:30==8==552-19
15:45==8==758-63//ฟบ
16:00==8==005-13
16:15==5==858-45////ฟฟบล
16:30==5==091-20
16;45==1==573-01//ฟล
17:00==5==771-05//ฟล
17:15==1==187-21////ฟฟบล
17;30==1==014-13////ฟฟบล
17;45==1==342-40
@@@@พัก@@@@
19:30==0==213-05//ฟล
19:45==0==606-46//ฟบ
20:00==0==910-22//ฟบ
20:15==0==851-05//ฟล
20:30==0==892-31
@@@@พัก@@@@
21:15==8==859-75//ฟบ
21:30==0==561-34
21:45==3==309-19//ฟบ
22:00==1==772-42
22:15==5==441-49
22:30==3==989-53//ฟล
22:45==0==806-67//ฟบ
23:00==9==136-44
23:15==2==728-36//ฟบ
23:30==3==038-37////ฟฟบล
23:45==2==840-33
24:00==6==270-16//ฟล
24:15==7==473-91//ฟบ
24:30==0==694-07//ฟล
24;45==3==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08;30==12==922-45//บบ
08:45==12==490-35
09:00==80==438-05//บบ
09:15==08==006-03//บบ
09:30==04==193-73
09:45==01==403-13//บบ
10:00==45==526-37//บบ
10:15==01==935-98
10:30==78==547-26//บบ
10:45==89==869-22///บบบ
11:00==45==995-31//บบ
11:15==45==694-92//บบ
11:30==45==247-89//บบ
11:45==78==501-57
12:00==67==977-27//บบ
12:15==34==766-17
@@@@พีก@@@@
13:15==60==464-39//บบ
13:30==60==409-87//บบ
13:45==60==305-43//บบ
14:00==34==833-82//บบ
14:15==34==353-36//บบ
14:30==34==357-71//บบ
14:45==35==785-28//บบ
15:00==53==398-24//บบ
15:15==90==846-08
15:30==85==562-19//บบ
15;45==58==758-63////////บบบบบบ+แพคบน
16:00==85==005-13//บบ
16:15==58==858-45////////บบบบบบ+แพคบน
16:30==85==091-20
16;45==50==573-01//บบ
17:00==15==771-05//บบ
17:15==51==187-21//บบ
17:30==17==014-13//บบ
17:45==71==342-40
@@@@พัก@@@@
18:30==30==030-66////////บบบบบบ+แพคบน
18:45==03==336-83//บบ
19:00==30==227-06
19:15==23==410-09
19:30==03==213-05//บบ
19:45==03==606-46//บบ
20;00==03==910-22//บบ
20:15==30==851-05
20:30==10==892-31
@@@@พัก@@@@
21:15==78==869-75//บบ
21:30==90==561-34
21:45==23==309-19//บบ
22:00==01==772-42
22:15==45==441-49//บบ
22:30==34==989-53
22:45==90==806-67//บบ
23:00==89==136-44
23:15==12==728-36//บบ
23:30==23==038-37//บบ
23:45==12==840-33
24:00==56==270-16
24:15==67==473-91//บบ
24:30==90==594-07//บบ
24:45==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

11:00==1==995-31//
11:15==1==694-92
11:30==1==247-89//
11:45==1==501-57//
12:00==1==977-27//
12:15==1==766-17
@@@@พีก@@@@
14:30==1==357-71//
14:45==1==785-28//
15:00==1==398-24
15:15==1==846-08
15:30==2==562-19//
15:45==1==758-63
16:00==2==005-13
16:15==2==858-45//
16:30==1==091-20//
16:45==1==573-01//
17:00==1==771-05//
17:15==1==187-21//
17:30==1==014-13
@@@@พีก@@@@
20:30==2==892-31//
20:45==2==275-86
21:00==2==677-07
21:15==1==859-75//
21:30==1==561-34//
21:45==2==309-19
22:00==1==772-42
22:15==1==441-49//
22:30==1==989-53//
22:45==1==806-67
@@@@พัก@@@@
24:00==2==270-16//
24:15==1==473-91//
24:30==1==594-07
24:45==2=คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==01234==251-90//
08:15==90123==812-19//
08:30==01234==922-64//
08:45==01234==490-35//
09:00==89012==438-05//
09:15==56789==006-03//
09:30==34567==193-73//
09:45==01234==403-13//
10:00==45678==526-37//
10:15==01234==935-98
10:30==78901==547-26//
10:45==89012==869-22//
11:00==45678==995-31//
11:15==45678==694-92//
11:30==45678==247-89//
11:45==78901==501-57//
12:00==34567==977-27//
12:15==01234==766-17
@@@@พีก@@@@
14:30==56789==357-71//
14:45==56789==785-28//
15:00==89012==398-24//
15:15==90123==846-08
15;30==45678==562-19
15:45==23456==758-63
16:00==56789==005-13//
16:15==01234==858-45
16;30==25678==091-20
16:45==13579==573-01//
17:00==13579==771-05//
17:15==13579==187-21//
17:30==13579==014-13
17:45==13579==342-40
18:00==12345==363-30//
@@@@พัก@@@@
20:15==01234==851-05//
20:30==12345==892-31//
20:45==23456==275-86//
21:00==56789==677-07//
21:15==78901==859-75//
21:30==90123==561-34//
21:45==12345==309-19
22:00==90123==772-42//
22:15==90123==441-49//
22:30==56789==989-53//
22:45==78901==806-67
23:00==67890==136-44//
23:15==90123==728-36
23:30==01234==038-37
23:45==67890==840-33//
24:00==23456==270-16
24:15==34567==473-91//
24:30==67890==594-07
24:45==45678==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

03-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==0==251-90//ฟล
08:15==0==812-19
08:30==2==922-45//ฟบ
08:45==2==490-35
09:00==0==438-05//ฟล
09:15==0==006-03////ฟฟบล
09:30==0==193-73
09:45==0==403-13//ฟบ
10:00==4==526-37
10:15==0==935-98
10:30==7==547-26//ฟบ
10:45==8==869-22//ฟบ
11:00==4==995-31
11:15==5==694-92
11:30==4==247-89//ฟบ
11:45==8==501-57
12:00==7==977-27////ฟฟบล
12:15==3==766-17
@@@@พีก@@@@
13:30==0==409-87//ฟบ
13:45==0==305-43//ฟบ
14:00==3==833-82//ฟบ
14:15==3==353-36//ฟบ
14:30==3==357-71//ฟบ
14:45==3==785-28
15:00==5==398-24
15:15==9==846-08
15:30==8==552-19
15:45==8==758-63//ฟบ
16:00==8==005-13
16:15==5==858-45////ฟฟบล
16:30==5==091-20
16;45==1==573-01//ฟล
17:00==5==771-05//ฟล
17:15==1==187-21////ฟฟบล
17;30==1==014-13////ฟฟบล
17;45==1==342-40
@@@@พัก@@@@
19:30==0==213-05//ฟล
19:45==0==606-46//ฟบ
20:00==0==910-22//ฟบ
20:15==0==851-05//ฟล
20:30==0==892-31
@@@@พัก@@@@
21:15==8==859-75//ฟบ
21:30==0==561-34
21:45==3==309-19//ฟบ
22:00==1==772-42
22:15==5==441-49
22:30==3==989-53//ฟล
22:45==0==806-67//ฟบ
23:00==9==136-44
23:15==2==728-36//ฟบ
23:30==3==038-37////ฟฟบล
23:45==2==840-33
24:00==6==270-16//ฟล
24:15==7==473-91//ฟบ
24:30==0==694-07//ฟล
24;45==3==734-58//ฟบ
01:00==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08;30==12==922-45//บบ
08:45==12==490-35
09:00==80==438-05//บบ
09:15==08==006-03//บบ
09:30==04==193-73
09:45==01==403-13//บบ
10:00==45==526-37//บบ
10:15==01==935-98
10:30==78==547-26//บบ
10:45==89==869-22///บบบ
11:00==45==995-31//บบ
11:15==45==694-92//บบ
11:30==45==247-89//บบ
11:45==78==501-57
12:00==67==977-27//บบ
12:15==34==766-17
@@@@พีก@@@@
13:15==60==464-39//บบ
13:30==60==409-87//บบ
13:45==60==305-43//บบ
14:00==34==833-82//บบ
14:15==34==353-36//บบ
14:30==34==357-71//บบ
14:45==35==785-28//บบ
15:00==53==398-24//บบ
15:15==90==846-08
15:30==85==562-19//บบ
15;45==58==758-63////////บบบบบบ+แพคบน
16:00==85==005-13//บบ
16:15==58==858-45////////บบบบบบ+แพคบน
16:30==85==091-20
16;45==50==573-01//บบ
17:00==15==771-05//บบ
17:15==51==187-21//บบ
17:30==17==014-13//บบ
17:45==71==342-40
@@@@พัก@@@@
18:30==30==030-66////////บบบบบบ+แพคบน
18:45==03==336-83//บบ
19:00==30==227-06
19:15==23==410-09
19:30==03==213-05//บบ
19:45==03==606-46//บบ
20;00==03==910-22//บบ
20:15==30==851-05
20:30==10==892-31
@@@@พัก@@@@
21:15==78==869-75//บบ
21:30==90==561-34
21:45==23==309-19//บบ
22:00==01==772-42
22:15==45==441-49//บบ
22:30==34==989-53
22:45==90==806-67//บบ
23:00==89==136-44
23:15==12==728-36//บบ
23:30==23==038-37//บบ
23:45==12==840-33
24:00==56==270-16
24:15==67==473-91//บบ
24:30==90==594-07//บบ
24:45==23==734-58//บบ
01:00==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

11:00==1==995-31//
11:15==1==694-92
11:30==1==247-89//
11:45==1==501-57//
12:00==1==977-27//
12:15==1==766-17
@@@@พีก@@@@
14:30==1==357-71//
14:45==1==785-28//
15:00==1==398-24
15:15==1==846-08
15:30==2==562-19//
15:45==1==758-63
16:00==2==005-13
16:15==2==858-45//
16:30==1==091-20//
16:45==1==573-01//
17:00==1==771-05//
17:15==1==187-21//
17:30==1==014-13
@@@@พีก@@@@
20:30==2==892-31//
20:45==2==275-86
21:00==2==677-07
21:15==1==859-75//
21:30==1==561-34//
21:45==2==309-19
22:00==1==772-42
22:15==1==441-49//
22:30==1==989-53//
22:45==1==806-67
@@@@พัก@@@@
24:00==2==270-16//
24:15==1==473-91//
24:30==1==594-07
24:45==2==734-58//
01:00==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==01234==251-90//
08:15==90123==812-19//
08:30==01234==922-64//
08:45==01234==490-35//
09:00==89012==438-05//
09:15==56789==006-03//
09:30==34567==193-73//
09:45==01234==403-13//
10:00==45678==526-37//
10:15==01234==935-98
10:30==78901==547-26//
10:45==89012==869-22//
11:00==45678==995-31//
11:15==45678==694-92//
11:30==45678==247-89//
11:45==78901==501-57//
12:00==34567==977-27//
12:15==01234==766-17
@@@@พีก@@@@
14:30==56789==357-71//
14:45==56789==785-28//
15:00==89012==398-24//
15:15==90123==846-08
15;30==45678==562-19
15:45==23456==758-63
16:00==56789==005-13//
16:15==01234==858-45
16;30==25678==091-20
16:45==13579==573-01//
17:00==13579==771-05//
17:15==13579==187-21//
17:30==13579==014-13
17:45==13579==342-40
18:00==12345==363-30//
@@@@พัก@@@@
20:15==01234==851-05//
20:30==12345==892-31//
20:45==23456==275-86//
21:00==56789==677-07//
21:15==78901==859-75//
21:30==90123==561-34//
21:45==12345==309-19
22:00==90123==772-42//
22:15==90123==441-49//
22:30==56789==989-53//
22:45==78901==806-67
23:00==67890==136-44//
23:15==90123==728-36
23:30==01234==038-37
23:45==67890==840-33//
24:00==23456==270-16
24:15==34567==473-91//
24:30==67890==594-07
24:45==45678==734-58//
01:00==89012==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
04-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==4==045-13//ฟบ
08:00==1==119-08//ฟบ
08:15==9==562-73
08:30==9==256-30
08:45==3==385-92//ฟบ
09:00==5==075-12//ฟบ
09:15==2==528-67//ฟบ
09:30==7==995-21
09:45==5==333-77
10:00==5==553-52////ฟฟบล
10:15==5==764-50//ฟล
10:30==5==983-35//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:15==3==431-30////ฟฟบล
11:30==3==663-55//ฟบ
11;45==3==840-63//ฟล
12:00==3==449-43//ฟล
12:15==3==495-91
12:30==5==054-87//ฟบ
12:45==5==756-72//ฟบ
13:00==5==907-72
13:15==0==949-53
@@@@พัก@@@@
15:00==2==280-49//ฟบ
15:15==0==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==46==045-13//บบ
08:00==12==119-08//บบ
08:15==90==562-73
08:30==90==256-30
08:45==23==385-92//บบ
09:00==45==075-12//บบ
09:15==12==528-67//บบ
09:30==67==995-21
09:45==58==333-77
10:00==35==553-52////////บบบบบบ+แพคบน
10:15==35==764-50
10:30==53==983-35/////บบ+แพคล่าง
@@@@พัก@@@@
11:15==30==431-30/////บบ+แพคล่าง
11:30==30==663-55//บบ
11:45==03==840-63//บบ
12:00==30==449-43
12:15==73==495-91
12:30==34==054-87//บบ
12:45==45==756-72//บบ
13:00==45==907-72
@@@@พัก@@@@
13:45==59==251-17//บบ
14:00==95==608-45
14:15==34==993-84//บบ
14:30==23==719-41
14:45==34==302-21//บบ
15:00==23==280-49//บบ
15:15==01==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==2==340-54//
07:45==1==045-13//
08:00==1==119-08//
08:15==2==562-73//
08:30==1==256-30
08:45==2==385-92
09:00==1==075-12//
09:15==2==528-67//
09:30==1==995-21//
09:45==2==333-77
10:00==1==553-52//
10:15==1==764-50
@@@@พัก@@@@
13:15==1==949-53//
13:30==1==099-98//
13:45==1==251-17//
14:00==1==608-45
14:15==1==993-84//
14:30==2==719-41
@@@@พัก@@@@


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==23456==045-13//
08:00==90123==119-08//
08:15==78901==562-73
08:30==78901==256-30
08:45==12345==385-92//
09:00==23456==075-12//
09:15==90123==528-67
09:30==13579==995-21//
09:45==89012==333-77
10:00==23456==553-52//
10:15==45678==764-50//
@@@@พัก@@@@
12:45==56789==756-72//
13:00==67890==907-72//
13:15==12345==949-53
13:30==56789==099-98//
13:45==01234==251-17//
14:00==67890==608-45//
14:15==12345==993-84//
14:30==01234==719-41
14:45==12345==302-21//
15:00==01234==280-49//
15:15==89012==

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

04-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==4==045-13//ฟบ
08:00==1==119-08//ฟบ
08:15==9==562-73
08:30==9==256-30
08:45==3==385-92//ฟบ
09:00==5==075-12//ฟบ
09:15==2==528-67//ฟบ
09:30==7==995-21
09:45==5==333-77
10:00==5==553-52////ฟฟบล
10:15==5==764-50//ฟล
10:30==5==983-35//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:15==3==431-30////ฟฟบล
11:30==3==663-55//ฟบ
11;45==3==840-63//ฟล
12:00==3==449-43//ฟล
12:15==3==495-91
12:30==5==054-87//ฟบ
12:45==5==756-72//ฟบ
13:00==5==907-72
13:15==0==949-53
@@@@พัก@@@@
16:30==6==034-76//ฟล
16:45==6==162-83//ฟบ
17:00==6==977-62//ฟล
17:15==6==368-59//ฟล
17:30==6==633-33//ฟบ
17:45==6==611-82//ฟบ
18:00==6==970-24
18:15==6==281-01
18:30==0==203-06////ฟฟบล
18:45==0==990-71//ฟบ
19:00==0==717-43
@@@@พัก@@@@
22:15==1==940-14//ฟล
22:30==1==271-43//ฟบ
22:45==5==656-27//ฟบ
23:00==8==087-41//ฟบ
23:15==1==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==46==045-13//บบ
08:00==12==119-08//บบ
08:15==90==562-73
08:30==90==256-30
08:45==23==385-92//บบ
09:00==45==075-12//บบ
09:15==12==528-67//บบ
09:30==67==995-21
09:45==58==333-77
10:00==35==553-52////////บบบบบบ+แพคบน
10:15==35==764-50
10:30==53==983-35/////บบ+แพคล่าง
@@@@พัก@@@@
11:15==30==431-30/////บบ+แพคล่าง
11:30==30==663-55//บบ
11:45==03==840-63//บบ
12:00==30==449-43
12:15==73==495-91
12:30==34==054-87//บบ
12:45==45==756-72//บบ
13:00==45==907-72
@@@@พัก@@@@
13:45==59==251-17//บบ
14:00==95==608-45
14:15==34==993-84//บบ
14:30==23==719-41
14:45==34==302-21//บบ
15:00==23==280-49//บบ
15:15==01==186-91//บบ
15:30==01==788-76
15:45==89==977-92//บบ
16:00==67==623-12//บบ
16:15==67==586-20//บบ
16:30==67==034-76//แพคล่าง
16:45==76==162-83//บบ
17:00==67==977-62//บบ
17:15==76==368-59//บบ
17:30==67==633-33//บบ
17:45==36==611-82//บบ
18:00==63==970-24
18:15==67==281-01
18:30==01==203-06//บบ
18:45==01==990-71//บบ
19:00==10==717-43//บบ
@@@@พัก@@@@
22:15==01==940-14//บบ
22:30==01==271-43//บบ
22:45==45==656-27//บบ
23:00==78==087-41////////บบบบบบ+แพคบน
23:15==01==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==2==340-54//
07:45==1==045-13//
08:00==1==119-08//
08:15==2==562-73//
08:30==1==256-30
08:45==2==385-92
09:00==1==075-12//
09:15==2==528-67//
09:30==1==995-21//
09:45==2==333-77
10:00==1==553-52//
10:15==1==764-50
@@@@พัก@@@@
13:15==1==949-53//
13:30==1==099-98//
13:45==1==251-17//
14:00==1==608-45
14:15==1==993-84//
14:30==2==719-41
@@@@พัก@@@@
21:00==1==213-06//
21:15==1==766-52
21:30==1==629-61//
21:45==2==763-56
22:00==1==525-57//
22:15==1==940-14
22:30==1==271-43//
22:45==1==656-27
23:00==1==087-41//
23:15==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==23456==045-13//
08:00==90123==119-08//
08:15==78901==562-73
08:30==78901==256-30
08:45==12345==385-92//
09:00==23456==075-12//
09:15==90123==528-67
09:30==13579==995-21//
09:45==89012==333-77
10:00==23456==553-52//
10:15==45678==764-50//
@@@@พัก@@@@
12:45==56789==756-72//
13:00==67890==907-72//
13:15==12345==949-53
13:30==56789==099-98//
13:45==01234==251-17//
14:00==67890==608-45//
14:15==12345==993-84//
14:30==01234==719-41
14:45==12345==302-21//
15:00==01234==280-49//
15:15==89012==186-91
15:30==89012==788-76//
@@@@พัก@@@@
16:15==36789==586-20//
16:30==36789==034-76
16:45==34678==162-83
17:00==45678==977-62//
17:15==01234==368-69
@@@@พัก@@@@
18:00==67890==970-24//
18:15==23456==281-01
18:30==34567==203-06//
18:45==56789==990-71
19:00==45789==717-43//
@@@@พัก@@@@
22:00==12345==525-57//
22:15==23456==940-14
22:30==78901==271-43//
22:45==12345==656-27
23:00==56789==087-41//
23:15==89012==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

04-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==4==045-13//ฟบ
08:00==1==119-08//ฟบ
08:15==9==562-73
08:30==9==256-30
08:45==3==385-92//ฟบ
09:00==5==075-12//ฟบ
09:15==2==528-67//ฟบ
09:30==7==995-21
09:45==5==333-77
10:00==5==553-52////ฟฟบล
10:15==5==764-50//ฟล
10:30==5==983-35//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:15==3==431-30////ฟฟบล
11:30==3==663-55//ฟบ
11;45==3==840-63//ฟล
12:00==3==449-43//ฟล
12:15==3==495-91
12:30==5==054-87//ฟบ
12:45==5==756-72//ฟบ
13:00==5==907-72
13:15==0==949-53
@@@@พัก@@@@
16:30==6==034-76//ฟล
16:45==6==162-83//ฟบ
17:00==6==977-62//ฟล
17:15==6==368-59//ฟล
17:30==6==633-33//ฟบ
17:45==6==611-82//ฟบ
18:00==6==970-24
18:15==6==281-01
18:30==0==203-06////ฟฟบล
18:45==0==990-71//ฟบ
19:00==0==717-43
@@@@พัก@@@@
22:15==1==940-14//ฟล
22:30==1==271-43//ฟบ
22:45==5==656-27//ฟบ
23:00==8==087-41//ฟบ
23:15==1==149-86//ฟบ
23:30==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==46==045-13//บบ
08:00==12==119-08//บบ
08:15==90==562-73
08:30==90==256-30
08:45==23==385-92//บบ
09:00==45==075-12//บบ
09:15==12==528-67//บบ
09:30==67==995-21
09:45==58==333-77
10:00==35==553-52////////บบบบบบ+แพคบน
10:15==35==764-50
10:30==53==983-35/////บบ+แพคล่าง
@@@@พัก@@@@
11:15==30==431-30/////บบ+แพคล่าง
11:30==30==663-55//บบ
11:45==03==840-63//บบ
12:00==30==449-43
12:15==73==495-91
12:30==34==054-87//บบ
12:45==45==756-72//บบ
13:00==45==907-72
@@@@พัก@@@@
13:45==59==251-17//บบ
14:00==95==608-45
14:15==34==993-84//บบ
14:30==23==719-41
14:45==34==302-21//บบ
15:00==23==280-49//บบ
15:15==01==186-91//บบ
15:30==01==788-76
15:45==89==977-92//บบ
16:00==67==623-12//บบ
16:15==67==586-20//บบ
16:30==67==034-76//แพคล่าง
16:45==76==162-83//บบ
17:00==67==977-62//บบ
17:15==76==368-59//บบ
17:30==67==633-33//บบ
17:45==36==611-82//บบ
18:00==63==970-24
18:15==67==281-01
18:30==01==203-06//บบ
18:45==01==990-71//บบ
19:00==10==717-43//บบ
@@@@พัก@@@@
22:15==01==940-14//บบ
22:30==01==271-43//บบ
22:45==45==656-27//บบ
23:00==78==087-41////////บบบบบบ+แพคบน
23:15==01==149-86//บบ
23:30==67==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==2==340-54//
07:45==1==045-13//
08:00==1==119-08//
08:15==2==562-73//
08:30==1==256-30
08:45==2==385-92
09:00==1==075-12//
09:15==2==528-67//
09:30==1==995-21//
09:45==2==333-77
10:00==1==553-52//
10:15==1==764-50
@@@@พัก@@@@
13:15==1==949-53//
13:30==1==099-98//
13:45==1==251-17//
14:00==1==608-45
14:15==1==993-84//
14:30==2==719-41
@@@@พัก@@@@
21:00==1==213-06//
21:15==1==766-52
21:30==1==629-61//
21:45==2==763-56
22:00==1==525-57//
22:15==1==940-14
22:30==1==271-43//
22:45==1==656-27
23:00==1==087-41//
23:15==1==149-86//
23:30==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==23456==045-13//
08:00==90123==119-08//
08:15==78901==562-73
08:30==78901==256-30
08:45==12345==385-92//
09:00==23456==075-12//
09:15==90123==528-67
09:30==13579==995-21//
09:45==89012==333-77
10:00==23456==553-52//
10:15==45678==764-50//
@@@@พัก@@@@
12:45==56789==756-72//
13:00==67890==907-72//
13:15==12345==949-53
13:30==56789==099-98//
13:45==01234==251-17//
14:00==67890==608-45//
14:15==12345==993-84//
14:30==01234==719-41
14:45==12345==302-21//
15:00==01234==280-49//
15:15==89012==186-91
15:30==89012==788-76//
@@@@พัก@@@@
16:15==36789==586-20//
16:30==36789==034-76
16:45==34678==162-83
17:00==45678==977-62//
17:15==01234==368-69
@@@@พัก@@@@
18:00==67890==970-24//
18:15==23456==281-01
18:30==34567==203-06//
18:45==56789==990-71
19:00==45789==717-43//
@@@@พัก@@@@
22:00==12345==525-57//
22:15==23456==940-14
22:30==78901==271-43//
22:45==12345==656-27
23:00==56789==087-41//
23:15==89012==149-86//
23:30==45678==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Patipats
Patipats เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
maybe8033
maybe8033 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
BEN122530
BEN122530 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bless
Bless เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phatchaaaaa
Phatchaaaaa เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
banchoed17
banchoed17 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Boomerang06
Boomerang06 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Cheann
Cheann เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wankanok
Wankanok เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
notit
notit เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง