05-01-61 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน


04-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==4==045-13//ฟบ
08:00==1==119-08//ฟบ
08:15==9==562-73
08:30==9==256-30
08:45==3==385-92//ฟบ
09:00==5==075-12//ฟบ
09:15==2==528-67//ฟบ
09:30==7==995-21
09:45==5==333-77
10:00==5==553-52////ฟฟบล
10:15==5==764-50//ฟล
10:30==5==983-35//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:15==3==431-30////ฟฟบล
11:30==3==663-55//ฟบ
11;45==3==840-63//ฟล
12:00==3==449-43//ฟล
12:15==3==495-91
12:30==5==054-87//ฟบ
12:45==5==756-72//ฟบ
13:00==5==907-72
13:15==0==949-53
@@@@พัก@@@@
16:30==6==034-76//ฟล
16:45==6==162-83//ฟบ
17:00==6==977-62//ฟล
17:15==6==368-59//ฟล
17:30==6==633-33//ฟบ
17:45==6==611-82//ฟบ
18:00==6==970-24
18:15==6==281-01
18:30==0==203-06////ฟฟบล
18:45==0==990-71//ฟบ
19:00==0==717-43
@@@@พัก@@@@
22:15==1==940-14//ฟล
22:30==1==271-43//ฟบ
22:45==5==656-27//ฟบ
23:00==8==087-41//ฟบ
23:15==1==149-86//ฟบ
23:30==7==808-26
23:45==1==621-44//ฟบ
24:00==4==154-78//ฟบ
24:15==8==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==46==045-13//บบ
08:00==12==119-08//บบ
08:15==90==562-73
08:30==90==256-30
08:45==23==385-92//บบ
09:00==45==075-12//บบ
09:15==12==528-67//บบ
09:30==67==995-21
09:45==58==333-77
10:00==35==553-52////////บบบบบบ+แพคบน
10:15==35==764-50
10:30==53==983-35/////บบ+แพคล่าง
@@@@พัก@@@@
11:15==30==431-30/////บบ+แพคล่าง
11:30==30==663-55//บบ
11:45==03==840-63//บบ
12:00==30==449-43
12:15==73==495-91
12:30==34==054-87//บบ
12:45==45==756-72//บบ
13:00==45==907-72
@@@@พัก@@@@
13:45==59==251-17//บบ
14:00==95==608-45
14:15==34==993-84//บบ
14:30==23==719-41
14:45==34==302-21//บบ
15:00==23==280-49//บบ
15:15==01==186-91//บบ
15:30==01==788-76
15:45==89==977-92//บบ
16:00==67==623-12//บบ
16:15==67==586-20//บบ
16:30==67==034-76//แพคล่าง
16:45==76==162-83//บบ
17:00==67==977-62//บบ
17:15==76==368-59//บบ
17:30==67==633-33//บบ
17:45==36==611-82//บบ
18:00==63==970-24
18:15==67==281-01
18:30==01==203-06//บบ
18:45==01==990-71//บบ
19:00==10==717-43//บบ
@@@@พัก@@@@
22:15==01==940-14//บบ
22:30==01==271-43//บบ
22:45==45==656-27//บบ
23:00==78==087-41////////บบบบบบ+แพคบน
23:15==01==149-86//บบ
23:30==67==808-26
23:45==01==621-44//บบ
24:00==34==154-78//บบ
24:15==78==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==2==340-54//
07:45==1==045-13//42
08:00==1==119-08//
08:15==2==562-73//
08:30==1==256-30
08:45==2==385-92
09:00==1==075-12//
09:15==2==528-67//
09:30==1==995-21//
09:45==2==333-77
10:00==1==553-52//
10:15==1==764-50
@@@@พัก@@@@
13:15==1==949-53//
13:30==1==099-98//
13:45==1==251-17//
14:00==1==608-45
14:15==1==993-84//
14:30==2==719-41
@@@@พัก@@@@
21:00==1==213-06//
21:15==1==766-52
21:30==1==629-61//
21:45==2==763-56
22:00==1==525-57//
22:15==1==940-14
22:30==1==271-43//
22:45==1==656-27
23:00==1==087-41//
23:15==1==149-86//
23:30==1==808-26
23:45==1==621-44//
24:00==2==154-78//
24:15==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==23456==045-13//
08:00==90123==119-08//
08:15==78901==562-73
08:30==78901==256-30
08:45==12345==385-92//
09:00==23456==075-12//
09:15==90123==528-67
09:30==13579==995-21//
09:45==89012==333-77
10:00==23456==553-52//
10:15==45678==764-50//
@@@@พัก@@@@
12:45==56789==756-72//
13:00==67890==907-72//
13:15==12345==949-53
13:30==56789==099-98//
13:45==01234==251-17//
14:00==67890==608-45//
14:15==12345==993-84//
14:30==01234==719-41
14:45==12345==302-21//
15:00==01234==280-49//
15:15==89012==186-91
15:30==89012==788-76//
@@@@พัก@@@@
16:15==36789==586-20//
16:30==36789==034-76
16:45==34678==162-83
17:00==45678==977-62//
17:15==01234==368-69
@@@@พัก@@@@
18:00==67890==970-24//
18:15==23456==281-01
18:30==34567==203-06//
18:45==56789==990-71
19:00==45789==717-43//
@@@@พัก@@@@
22:00==12345==525-57//
22:15==23456==940-14
22:30==78901==271-43//
22:45==12345==656-27
23:00==56789==087-41//
23:15==89012==149-86//
23:30==45678==808-06//
23:45==01234==621-44//
24:00==45678==154-78//
24:15==78901==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo

04-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==4==045-13//ฟบ
08:00==1==119-08//ฟบ
08:15==9==562-73
08:30==9==256-30
08:45==3==385-92//ฟบ
09:00==5==075-12//ฟบ
09:15==2==528-67//ฟบ
09:30==7==995-21
09:45==5==333-77
10:00==5==553-52////ฟฟบล
10:15==5==764-50//ฟล
10:30==5==983-35//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:15==3==431-30////ฟฟบล
11:30==3==663-55//ฟบ
11;45==3==840-63//ฟล
12:00==3==449-43//ฟล
12:15==3==495-91
12:30==5==054-87//ฟบ
12:45==5==756-72//ฟบ
13:00==5==907-72
13:15==0==949-53
@@@@พัก@@@@
16:30==6==034-76//ฟล
16:45==6==162-83//ฟบ
17:00==6==977-62//ฟล
17:15==6==368-59//ฟล
17:30==6==633-33//ฟบ
17:45==6==611-82//ฟบ
18:00==6==970-24
18:15==6==281-01
18:30==0==203-06////ฟฟบล
18:45==0==990-71//ฟบ
19:00==0==717-43
@@@@พัก@@@@
22:15==1==940-14//ฟล
22:30==1==271-43//ฟบ
22:45==5==656-27//ฟบ
23:00==8==087-41//ฟบ
23:15==1==149-86//ฟบ
23:30==7==808-26
23:45==1==621-44//ฟบ
24:00==4==154-78//ฟบ
24:15==8==659-77
24:30==9==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==46==045-13//บบ
08:00==12==119-08//บบ
08:15==90==562-73
08:30==90==256-30
08:45==23==385-92//บบ
09:00==45==075-12//บบ
09:15==12==528-67//บบ
09:30==67==995-21
09:45==58==333-77
10:00==35==553-52////////บบบบบบ+แพคบน
10:15==35==764-50
10:30==53==983-35/////บบ+แพคล่าง
@@@@พัก@@@@
11:15==30==431-30/////บบ+แพคล่าง
11:30==30==663-55//บบ
11:45==03==840-63//บบ
12:00==30==449-43
12:15==73==495-91
12:30==34==054-87//บบ
12:45==45==756-72//บบ
13:00==45==907-72
@@@@พัก@@@@
13:45==59==251-17//บบ
14:00==95==608-45
14:15==34==993-84//บบ
14:30==23==719-41
14:45==34==302-21//บบ
15:00==23==280-49//บบ
15:15==01==186-91//บบ
15:30==01==788-76
15:45==89==977-92//บบ
16:00==67==623-12//บบ
16:15==67==586-20//บบ
16:30==67==034-76//แพคล่าง
16:45==76==162-83//บบ
17:00==67==977-62//บบ
17:15==76==368-59//บบ
17:30==67==633-33//บบ
17:45==36==611-82//บบ
18:00==63==970-24
18:15==67==281-01
18:30==01==203-06//บบ
18:45==01==990-71//บบ
19:00==10==717-43//บบ
@@@@พัก@@@@
22:15==01==940-14//บบ
22:30==01==271-43//บบ
22:45==45==656-27//บบ
23:00==78==087-41////////บบบบบบ+แพคบน
23:15==01==149-86//บบ
23:30==67==808-26
23:45==01==621-44//บบ
24:00==34==154-78//บบ
24:15==78==659-77
24:30==89==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==2==340-54//
07:45==1==045-13//42
08:00==1==119-08//
08:15==2==562-73//
08:30==1==256-30
08:45==2==385-92
09:00==1==075-12//
09:15==2==528-67//
09:30==1==995-21//
09:45==2==333-77
10:00==1==553-52//
10:15==1==764-50
@@@@พัก@@@@
13:15==1==949-53//
13:30==1==099-98//
13:45==1==251-17//
14:00==1==608-45
14:15==1==993-84//
14:30==2==719-41
@@@@พัก@@@@
21:00==1==213-06//
21:15==1==766-52
21:30==1==629-61//
21:45==2==763-56
22:00==1==525-57//
22:15==1==940-14
22:30==1==271-43//
22:45==1==656-27
23:00==1==087-41//
23:15==1==149-86//
23:30==1==808-26
23:45==1==621-44//
24:00==2==154-78//
24:15==1==659-77//
24:30==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==23456==045-13//
08:00==90123==119-08//
08:15==78901==562-73
08:30==78901==256-30
08:45==12345==385-92//
09:00==23456==075-12//
09:15==90123==528-67
09:30==13579==995-21//
09:45==89012==333-77
10:00==23456==553-52//
10:15==45678==764-50//
@@@@พัก@@@@
12:45==56789==756-72//
13:00==67890==907-72//
13:15==12345==949-53
13:30==56789==099-98//
13:45==01234==251-17//
14:00==67890==608-45//
14:15==12345==993-84//
14:30==01234==719-41
14:45==12345==302-21//
15:00==01234==280-49//
15:15==89012==186-91
15:30==89012==788-76//
@@@@พัก@@@@
16:15==36789==586-20//
16:30==36789==034-76
16:45==34678==162-83
17:00==45678==977-62//
17:15==01234==368-69
@@@@พัก@@@@
18:00==67890==970-24//
18:15==23456==281-01
18:30==34567==203-06//
18:45==56789==990-71
19:00==45789==717-43//
@@@@พัก@@@@
22:00==12345==525-57//
22:15==23456==940-14
22:30==78901==271-43//
22:45==12345==656-27
23:00==56789==087-41//
23:15==89012==149-86//
23:30==45678==808-06//
23:45==01234==621-44//
24:00==45678==154-78//
24:15==78901==659-77//
24:30==78901==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

04-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==4==045-13//ฟบ
08:00==1==119-08//ฟบ
08:15==9==562-73
08:30==9==256-30
08:45==3==385-92//ฟบ
09:00==5==075-12//ฟบ
09:15==2==528-67//ฟบ
09:30==7==995-21
09:45==5==333-77
10:00==5==553-52////ฟฟบล
10:15==5==764-50//ฟล
10:30==5==983-35//ฟล
@@@@พัก@@@@
11:15==3==431-30////ฟฟบล
11:30==3==663-55//ฟบ
11;45==3==840-63//ฟล
12:00==3==449-43//ฟล
12:15==3==495-91
12:30==5==054-87//ฟบ
12:45==5==756-72//ฟบ
13:00==5==907-72
13:15==0==949-53
@@@@พัก@@@@
16:30==6==034-76//ฟล
16:45==6==162-83//ฟบ
17:00==6==977-62//ฟล
17:15==6==368-59//ฟล
17:30==6==633-33//ฟบ
17:45==6==611-82//ฟบ
18:00==6==970-24
18:15==6==281-01
18:30==0==203-06////ฟฟบล
18:45==0==990-71//ฟบ
19:00==0==717-43
@@@@พัก@@@@
22:15==1==940-14//ฟล
22:30==1==271-43//ฟบ
22:45==5==656-27//ฟบ
23:00==8==087-41//ฟบ
23:15==1==149-86//ฟบ
23:30==7==808-26
23:45==1==621-44//ฟบ
24:00==4==154-78//ฟบ
24:15==8==659-77
24:30==9==934-42//ฟบ
24:45==6==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==46==045-13//บบ
08:00==12==119-08//บบ
08:15==90==562-73
08:30==90==256-30
08:45==23==385-92//บบ
09:00==45==075-12//บบ
09:15==12==528-67//บบ
09:30==67==995-21
09:45==58==333-77
10:00==35==553-52////////บบบบบบ+แพคบน
10:15==35==764-50
10:30==53==983-35/////บบ+แพคล่าง
@@@@พัก@@@@
11:15==30==431-30/////บบ+แพคล่าง
11:30==30==663-55//บบ
11:45==03==840-63//บบ
12:00==30==449-43
12:15==73==495-91
12:30==34==054-87//บบ
12:45==45==756-72//บบ
13:00==45==907-72
@@@@พัก@@@@
13:45==59==251-17//บบ
14:00==95==608-45
14:15==34==993-84//บบ
14:30==23==719-41
14:45==34==302-21//บบ
15:00==23==280-49//บบ
15:15==01==186-91//บบ
15:30==01==788-76
15:45==89==977-92//บบ
16:00==67==623-12//บบ
16:15==67==586-20//บบ
16:30==67==034-76//แพคล่าง
16:45==76==162-83//บบ
17:00==67==977-62//บบ
17:15==76==368-59//บบ
17:30==67==633-33//บบ
17:45==36==611-82//บบ
18:00==63==970-24
18:15==67==281-01
18:30==01==203-06//บบ
18:45==01==990-71//บบ
19:00==10==717-43//บบ
@@@@พัก@@@@
22:15==01==940-14//บบ
22:30==01==271-43//บบ
22:45==45==656-27//บบ
23:00==78==087-41////////บบบบบบ+แพคบน
23:15==01==149-86//บบ
23:30==67==808-26
23:45==01==621-44//บบ
24:00==34==154-78//บบ
24:15==78==659-77
24:30==89==934-42//บบ
24:45==56==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==2==340-54//
07:45==1==045-13//
08:00==1==119-08//
08:15==2==562-73//
08:30==1==256-30
08:45==2==385-92
09:00==1==075-12//
09:15==2==528-67//
09:30==1==995-21//
09:45==2==333-77
10:00==1==553-52//
10:15==1==764-50
@@@@พัก@@@@
13:15==1==949-53//
13:30==1==099-98//
13:45==1==251-17//
14:00==1==608-45
14:15==1==993-84//
14:30==2==719-41
@@@@พัก@@@@
21:00==1==213-06//
21:15==1==766-52
21:30==1==629-61//
21:45==2==763-56
22:00==1==525-57//
22:15==1==940-14
22:30==1==271-43//
22:45==1==656-27
23:00==1==087-41//
23:15==1==149-86//
23:30==1==808-26
23:45==1==621-44//
24:00==2==154-78//
24:15==1==659-77//
24:30==1==934-42
24:45==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==23456==045-13//
08:00==90123==119-08//
08:15==78901==562-73
08:30==78901==256-30
08:45==12345==385-92//
09:00==23456==075-12//
09:15==90123==528-67
09:30==13579==995-21//
09:45==89012==333-77
10:00==23456==553-52//
10:15==45678==764-50//
@@@@พัก@@@@
12:45==56789==756-72//
13:00==67890==907-72//
13:15==12345==949-53
13:30==56789==099-98//
13:45==01234==251-17//
14:00==67890==608-45//
14:15==12345==993-84//
14:30==01234==719-41
14:45==12345==302-21//
15:00==01234==280-49//
15:15==89012==186-91
15:30==89012==788-76//
@@@@พัก@@@@
16:15==36789==586-20//
16:30==36789==034-76
16:45==34678==162-83
17:00==45678==977-62//
17:15==01234==368-69
@@@@พัก@@@@
18:00==67890==970-24//
18:15==23456==281-01
18:30==34567==203-06//
18:45==56789==990-71
19:00==45789==717-43//
@@@@พัก@@@@
22:00==12345==525-57//
22:15==23456==940-14
22:30==78901==271-43//
22:45==12345==656-27
23:00==56789==087-41//
23:15==89012==149-86//
23:30==45678==808-06//
23:45==01234==621-44//
24:00==45678==154-78//
24:15==78901==659-77//
24:30==78901==934-42
24:45==01234==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==559-36//ฟล
22:30==9==863-52
22:45==9==918-17//ฟบ
23:00==9==947-96////ฟฟบล
23:15==9==705-25
23:30==6==364-63////ฟฟบล
23:45==6==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==559-36//บบ
22:30==01==863-52
22:45==69==918-17//บบ
23:00==96==947-96/////บบ+แพคล่าง
23:15==69==705-25
23:30==69==364-63//บบ
23:45==69==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==559-36//
22:30==1==863-52//
22:45==1==918-17
23:00==1==947-96//
23:15==2==705-25
23:30==2==364-63//
23:45==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==559-36
22:30==78901==963-52
22;45==89012==918-17//
23:00==90123==947-96
23:15==23456==705-25//
23:30==34567==364-63//
23:45==67890==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Patipats
Patipats เมื่อ  34 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
maybe8033
maybe8033 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
BEN122530
BEN122530 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bless
Bless เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phatchaaaaa
Phatchaaaaa เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
banchoed17
banchoed17 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Boomerang06
Boomerang06 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Cheann
Cheann เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wankanok
Wankanok เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
notit
notit เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง