06-01-61 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน


05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==559-36//ฟล
22:30==9==863-52
22:45==9==918-17//ฟบ
23:00==9==947-96////ฟฟบล
23:15==9==705-25
23:30==6==364-63////ฟฟบล
23:45==6==698-89//ฟบ
24:00==9==404-42
24:15==4==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==559-36//บบ
22:30==01==863-52
22:45==69==918-17//บบ
23:00==96==947-96/////บบ+แพคล่าง
23:15==69==705-25
23:30==69==364-63//บบ
23:45==69==698-89///บบบ
24:00==49==404-42//บบ
24:15==49==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==559-36//
22:30==1==863-52//
22:45==1==918-17
23:00==1==947-96//
23:15==2==705-25
23:30==2==364-63//
23:45==2==698-89//
24:00==2==404-42//
24:15==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==559-36
22:30==78901==963-52
22;45==89012==918-17//
23:00==90123==947-96
23:15==23456==705-25//
23:30==34567==364-63//
23:45==67890==698-89//
24:00==23456==404-42//
24:15==45678==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==559-36//ฟล
22:30==9==863-52
22:45==9==918-17//ฟบ
23:00==9==947-96////ฟฟบล
23:15==9==705-25
23:30==6==364-63////ฟฟบล
23:45==6==698-89//ฟบ
24:00==9==404-42
24:15==4==089-47//ฟล
24:30==4==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==559-36//บบ
22:30==01==863-52
22:45==69==918-17//บบ
23:00==96==947-96/////บบ+แพคล่าง
23:15==69==705-25
23:30==69==364-63//บบ
23:45==69==698-89///บบบ
24:00==49==404-42//บบ
24:15==49==089-47//บบ
24:30==94==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==559-36//
22:30==1==863-52//
22:45==1==918-17
23:00==1==947-96//
23:15==2==705-25
23:30==2==364-63//
23:45==2==698-89//
24:00==2==404-42//
24:15==2==089-47
24:30==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==559-36
22:30==78901==963-52
22;45==89012==918-17//
23:00==90123==947-96
23:15==23456==705-25//
23:30==34567==364-63//
23:45==67890==698-89//
24:00==23456==404-42//
24:15==45678==089-47
24:30==90123==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==559-36//ฟล
22:30==9==863-52
22:45==9==918-17//ฟบ
23:00==9==947-96////ฟฟบล
23:15==9==705-25
23:30==6==364-63////ฟฟบล
23:45==6==698-89//ฟบ
24:00==9==404-42
24:15==4==089-47//ฟล
24:30==4==648-31//ฟบ
24:45==4==478-16//ฟบ
01:00==4==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==559-36//บบ
22:30==01==863-52
22:45==69==918-17//บบ
23:00==96==947-96/////บบ+แพคล่าง
23:15==69==705-25
23:30==69==364-63//บบ
23:45==69==698-89///บบบ
24:00==49==404-42//บบ
24:15==49==089-47//บบ
24:30==94==648-31//บบ
24:45==48==478-16///บบบ
01:00==84==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==559-36//
22:30==1==863-52//
22:45==1==918-17
23:00==1==947-96//
23:15==2==705-25
23:30==2==364-63//
23:45==2==698-89//
24:00==2==404-42//
24:15==2==089-47
24:30==1==648-31
24;45==2==478-16//
01:00==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==559-36
22:30==78901==963-52
22;45==89012==918-17//
23:00==90123==947-96
23:15==23456==705-25//
23:30==34567==364-63//
23:45==67890==698-89//
24:00==23456==404-42//
24:15==45678==089-47
24:30==90123==648-31
24:45==67890==478-16//
01:00==45678==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==559-36//ฟล
22:30==9==863-52
22:45==9==918-17//ฟบ
23:00==9==947-96////ฟฟบล
23:15==9==705-25
23:30==6==364-63////ฟฟบล
23:45==6==698-89//ฟบ
24:00==9==404-42
24:15==4==089-47//ฟล
24:30==4==648-31//ฟบ
24:45==4==478-16//ฟบ
01:00==4==596-49//ฟล
01:15==4==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==559-36//บบ
22:30==01==863-52
22:45==69==918-17//บบ
23:00==96==947-96/////บบ+แพคล่าง
23:15==69==705-25
23:30==69==364-63//บบ
23:45==69==698-89///บบบ
24:00==49==404-42//บบ
24:15==49==089-47//บบ
24:30==94==648-31//บบ
24:45==48==478-16///บบบ
01:00==84==596-49
01:15==94==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==559-36//
22:30==1==863-52//
22:45==1==918-17
23:00==1==947-96//
23:15==2==705-25
23:30==2==364-63//
23:45==2==698-89//
24:00==2==404-42//
24:15==2==089-47
24:30==1==648-31
24;45==2==478-16//
01:00==2==596-49//
01:15==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==559-36
22:30==78901==963-52
22;45==89012==918-17//
23:00==90123==947-96
23:15==23456==705-25//
23:30==34567==364-63//
23:45==67890==698-89//
24:00==23456==404-42//
24:15==45678==089-47
24:30==90123==648-31
24:45==67890==478-16//
01:00==45678==596-49//
01:15==56789==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==559-36//ฟล
22:30==9==863-52
22:45==9==918-17//ฟบ
23:00==9==947-96////ฟฟบล
23:15==9==705-25
23:30==6==364-63////ฟฟบล
23:45==6==698-89//ฟบ
24:00==9==404-42
24:15==4==089-47//ฟล
24:30==4==648-31//ฟบ
24:45==4==478-16//ฟบ
01:00==4==596-49//ฟล
01:15==4==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==559-36//บบ
22:30==01==863-52
22:45==69==918-17//บบ
23:00==96==947-96/////บบ+แพคล่าง
23:15==69==705-25
23:30==69==364-63//บบ
23:45==69==698-89///บบบ
24:00==49==404-42//บบ
24:15==49==089-47//บบ
24:30==94==648-31//บบ
24:45==48==478-16///บบบ
01:00==84==596-49
01:15==94==260-56
01:30==64==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==559-36//
22:30==1==863-52//
22:45==1==918-17
23:00==1==947-96//
23:15==2==705-25
23:30==2==364-63//
23:45==2==698-89//
24:00==2==404-42//
24:15==2==089-47
24:30==1==648-31
24;45==2==478-16//
01:00==2==596-49//
01:15==2==260-56//
01:30==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==559-36
22:30==78901==963-52
22;45==89012==918-17//
23:00==90123==947-96
23:15==23456==705-25//
23:30==34567==364-63//
23:45==67890==698-89//
24:00==23456==404-42//
24:15==45678==089-47
24:30==90123==648-31
24:45==67890==478-16//
01:00==45678==596-49//
01:15==56789==260-56
01:30==12345==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==559-36//ฟล
22:30==9==863-52
22:45==9==918-17//ฟบ
23:00==9==947-96////ฟฟบล
23:15==9==705-25
23:30==6==364-63////ฟฟบล
23:45==6==698-89//ฟบ
24:00==9==404-42
24:15==4==089-47//ฟล
24:30==4==648-31//ฟบ
24:45==4==478-16//ฟบ
01:00==4==596-49//ฟล
01:15==4==260-56
01:30==4==434-02//ฟบ
01;45==4==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==559-36//บบ
22:30==01==863-52
22:45==69==918-17//บบ
23:00==96==947-96/////บบ+แพคล่าง
23:15==69==705-25
23:30==69==364-63//บบ
23:45==69==698-89///บบบ
24:00==49==404-42//บบ
24:15==49==089-47//บบ
24:30==94==648-31//บบ
24:45==48==478-16///บบบ
01:00==84==596-49
01:15==94==260-56
01:30==64==434-02//บบ
01;45==64==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==559-36//
22:30==1==863-52//
22:45==1==918-17
23:00==1==947-96//
23:15==2==705-25
23:30==2==364-63//
23:45==2==698-89//
24:00==2==404-42//
24:15==2==089-47
24:30==1==648-31
24;45==2==478-16//
01:00==2==596-49//
01:15==2==260-56//
01:30==2==434-02//
01:45==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==559-36
22:30==78901==963-52
22;45==89012==918-17//
23:00==90123==947-96
23:15==23456==705-25//
23:30==34567==364-63//
23:45==67890==698-89//
24:00==23456==404-42//
24:15==45678==089-47
24:30==90123==648-31
24:45==67890==478-16//
01:00==45678==596-49//
01:15==56789==260-56
01:30==12345==434-02//
01:45==01234==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

05-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:45==0==350-64//ฟบ
09:00==0==008-09////ฟฟบล
09:15==0==984-91
09:30==8==941-03
09:45==8==189-11//ฟบ
10:00==8==899-67//ฟบ
10:15==8==931-05
10:30==9==476-45
10:45==2==398-74
11:00==9==797-56//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:30==6==655-68////ฟฟบล
12:45==6==021-69//ฟล
13:00==6==825-22
13:15==6==318-77
13:30==2==921-18//ฟบ
13;45==2==885-02//ฟล
14:00==2==604-33
14:15==2==282-60//ฟบ
14:30==2==419-63
14:45==8==780-37//ฟบ
15:00==4==452-33//ฟบ
15:15==8==942-38//ฟล
15:30==4==327-77
15:45==2==601-26//ฟล
16:00==4==699-77
16:15==3==043-58//ฟบ
@@@@พัก@@@@
21:15==5==651-24//ฟบ
21:30==3==173-21//ฟบ
21:45==4==916-92
22:00==1==693-44
22:15==6==559-36//ฟล
22:30==9==863-52
22:45==9==918-17//ฟบ
23:00==9==947-96////ฟฟบล
23:15==9==705-25
23:30==6==364-63////ฟฟบล
23:45==6==698-89//ฟบ
24:00==9==404-42
24:15==4==089-47//ฟล
24:30==4==648-31//ฟบ
24:45==4==478-16//ฟบ
01:00==4==596-49//ฟล
01:15==4==260-56
01:30==4==434-02//ฟบ
01;45==4==866-38
02:00==4==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:45==02==350-64//บบ
09:00==02==008-09//บบ
09:15==02==984-91
09:30==84==941-03//บบ
09:45==84==189-11//บบ
10:00==84==899-67//บบ
10:15==89==931-05//บบ
10:30==89==476-03
10;45==12==398-74
11:00==98==797-56//บบ
11:15==89==862-56//บบ
@@@@พัก@@@@
12:15==06==464-52//บบ
12:30==60==655-68//บบ
12:45==65==021-69
13:00==60==825-22
13:15==56==318-77
13:30==28==921-18//บบ
@@@@พัก@@@@
14:15==82==282-60////////บบบบบบ+แพคบน
14:30==82==419-63
14:45==84==780-37//บบ
15:00==84==452-33//บบ
15:15==48==942-38//บบ
15:30==48==327-77
15:45==24==601-26
16:00==34==699-77
16:15==39==043-58//บบ
16:30==39==006-25
16:45==60==057-03//บบ
17:00==06==960-30////////บบบบบบ+แพคบน
17:15==60==494-51
@@@@พีก@@@@
21:15==45==651-24//บบ
21:30==23==173-21//บบ
21:45==34==916-92
22:00==16==693-44//บบ
22:15==56==559-36//บบ
22:30==01==863-52
22:45==69==918-17//บบ
23:00==96==947-96/////บบ+แพคล่าง
23:15==69==705-25
23:30==69==364-63//บบ
23:45==69==698-89///บบบ
24:00==49==404-42//บบ
24:15==49==089-47//บบ
24:30==94==648-31//บบ
24:45==48==478-16///บบบ
01:00==84==596-49
01:15==94==260-56
01:30==64==434-02//บบ
01;45==64==866-38//บบ
02:00==46==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==2==350-64//
09:00==2==008-09//
09:15==2==984-91//
09:30==1==941-03//
09:45==2==189-11
10:00==1==899-67//
10:15==2==931-05
10:30==1==476-03
10:45==2==398-74//
@@@@พัก@@@@
12:00==1==101-31//
12:15==2==464-52//
12:30==2==655-68
12:45==1==021-69//
13:00==2==825-22
13:15==1==318-77
13:30==2==921-18
13:45==1==885-02//
14:00==2==604-33//
14:15==2==282-60//
14:30==2==419-63
15:45==2==780-37//
15:00==2==452-33//
15:15==2==942-38//
15;30==2==327-77
15:45==2==601-26
16:00==1==699-77//
@@@@พีก@@@@
19:45==1==573-91//
20:00==2==158-25//
20:15==2==643-55
20:30==1==092-31
20:45==1==001-95//
21:00==2==029-72
21:15==1==651-24//
21:30==1==173-21//
21:45==1==916-92
22:00==1==693-44//
22:15==1==559-36//
22:30==1==863-52//
22:45==1==918-17
23:00==1==947-96//
23:15==2==705-25
23:30==2==364-63//
23:45==2==698-89//
24:00==2==404-42//
24:15==2==089-47
24:30==1==648-31
24;45==2==478-16//
01:00==2==596-49//
01:15==2==260-56//
01:30==2==434-02//
01:45==2==866-38//
02:00==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

12:15==01234==464-52//
12:30==56789==655-68//
12:45==67890==021-69
13:00==23567==825-22//
13:15==23567==318-77
13:30==01234==921-18//
13:45==56789==885-02//
14:00==89012==604-33
14:15==23456==282-60//
14:30==23456==419-63
14:45==01234==780-37//
15:00==01234==452-33//
15:15==45678==942-38
15:30==89012==327-77
15:45==89012==601-26//
@@@@พัก@@@@
16:15==12345==043-58//
16:30==34567==006-25//
16:45==34567==057-03//
17:00==23456==960-30
17:15==89012==494-51
17:30==90123==563-66//
17:45==90123==843-74//
18:00==01234==056-27
18:15==34567==675-12//
@@@@พัก@@@@
19:45==23456==573-91//
20:00==56789==158-25//
20:15==12345==643-55//
20:30==67890==092-31
20:45==01234==001-95//
21:00==56789==029-72//
21:15==12345==651-24//
21:30==90123==173-21//
21:45==01234==916-92
22:00==01234==693-44//
22:15==23456==559-36
22:30==78901==963-52
22;45==89012==918-17//
23:00==90123==947-96
23:15==23456==705-25//
23:30==34567==364-63//
23:45==67890==698-89//
24:00==23456==404-42//
24:15==45678==089-47
24:30==90123==648-31
24:45==67890==478-16//
01:00==45678==596-49//
01:15==56789==260-56
01:30==12345==434-02//
01:45==01234==866-38
02:00==02468==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
06-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10;00==9==905-08//ฟบ
10:15==9==423-72
10:30==7==666-53
10:45==7==058-47//ฟล
11:00==8==358-07//ฟบ
11:15==4==420-74////ฟฟบล
11:30==3==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07;30==50==715-41//บบ
07:45==50==969-37
08:00==59==790-30//บบ
08:15==95==037-70
08:30==34==553-05//บบ
@@@@พัก@@@@
10:00==19==905-08//บบ
10:15==91==423-72
10:30==67==666-53//บบ
10:45==78==058-47//บบ
11:00==89==358-07//บบ
11:15==45==402-74//บบ
11:30==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==715-41//
07:45==1==969-37//
08:00==1==790-30
08:15==1==037-70//
08:30==1==553-05//
08:45==1==095-96//
09:00==1==013-33//
09:15==1==441-42//
09:30==1==326-96
@@@@พัก@@@@
10:00==1==905-08//
10:15==1==423-72//
10:30==1==666-53
10:45==2==058-47//
11:00==2==358-07//
11:15==1==420-74
11:30==2==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==34567==715-41//
07:45==56789==969-37//
08:00==89012==790-30//
08:15==90123==037-70
08:30==01234==553-05//
08:45==90123==095-96
09:00==23579==013-33//
09:15==34579==441-42
@@@@พัก@@@@
10:00==56789==905-08//
10:15==56789==423-72
10;30==67890==666-53//
10:45==78901==058-47//
11:00==89012==358-07//
11:15==45678==420-74
11:30==34567==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

06-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10;00==9==905-08//ฟบ
10:15==9==423-72
10:30==7==666-53
10:45==7==058-47//ฟล
11:00==8==358-07//ฟบ
11:15==4==420-74////ฟฟบล
11:30==3==929-72
11;45==2==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07;30==50==715-41//บบ
07:45==50==969-37
08:00==59==790-30//บบ
08:15==95==037-70
08:30==34==553-05//บบ
@@@@พัก@@@@
10:00==19==905-08//บบ
10:15==91==423-72
10:30==67==666-53//บบ
10:45==78==058-47//บบ
11:00==89==358-07//บบ
11:15==45==402-74//บบ
11:30==34==929-72
11:45==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==715-41//
07:45==1==969-37//
08:00==1==790-30
08:15==1==037-70//
08:30==1==553-05//
08:45==1==095-96//
09:00==1==013-33//
09:15==1==441-42//
09:30==1==326-96
@@@@พัก@@@@
10:00==1==905-08//
10:15==1==423-72//
10:30==1==666-53
10:45==2==058-47//
11:00==2==358-07//
11:15==1==420-74
11:30==2==929-72
11:45==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==34567==715-41//
07:45==56789==969-37//
08:00==89012==790-30//
08:15==90123==037-70
08:30==01234==553-05//
08:45==90123==095-96
09:00==23579==013-33//
09:15==34579==441-42
@@@@พัก@@@@
10:00==56789==905-08//
10:15==56789==423-72
10;30==67890==666-53//
10:45==78901==058-47//
11:00==89012==358-07//
11:15==45678==420-74
11:30==34567==929-72
11:45==67890==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo


06-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10;00==9==905-08//ฟบ
10:15==9==423-72
10:30==7==666-53
10:45==7==058-47//ฟล
11:00==8==358-07//ฟบ
11:15==4==420-74////ฟฟบล
11:30==3==929-72
11;45==2==923-75//ฟบ
12:00==6==578-84
@@@@พีก@@@@
13:45==8==069-19//ฟบ
14:00==8==001-08//ฟล
14:15==8==245-60
14:30==2==413-69
14:46==0==362-76
15:00==2==240-85//ฟบ
@@@@พัก@@@@
18:00==5==155-14//ฟบ
18:15==9==499-73//ฟบ
18;30==9==944-57//ฟบ
18:45==2==673-21//ฟล
19:00==9==


+++++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07;30==50==715-41//บบ
07:45==50==969-37
08:00==59==790-30//บบ
08:15==95==037-70
08:30==34==553-05//บบ
@@@@พัก@@@@
10:00==19==905-08//บบ
10:15==91==423-72
10:30==67==666-53//บบ
10:45==78==058-47//บบ
11:00==89==358-07//บบ
11:15==45==402-74//บบ
11:30==34==929-72
11:45==23==932-75////////บบบบบบ+แพคบน
12:00==67==578-84//บบ
@@@@พัก@@@@
13:45==89==068-19//บบ
14:00==83==001-08
14:15==80==245-60
14:30==23==413-69//บบ
14:45==01==362-76
15:00==12==240-85//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==40==812-04///แพคล่าง
17:00==12==181-09//บบ
17;15==01==157-98//บบ
17:30==56==839-64
17:45==58==689-38//บบ
18:00==58==155-14//บบ
18:15==90==499-73//บบ
18:30==90==944-57//บบ
18;45==23==673-21//บบ
19:00==89==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==715-41//
07:45==1==969-37//
08:00==1==790-30
08:15==1==037-70//
08:30==1==553-05//
08:45==1==095-96//
09:00==1==013-33//
09:15==1==441-42//
09:30==1==326-96
@@@@พัก@@@@
10:00==1==905-08//
10:15==1==423-72//
10:30==1==666-53
10:45==2==058-47//
11:00==2==358-07//
11:15==1==420-74
11:30==2==929-72
11:45==1==932-75
12:00==2==578-84//
12:15==2==581-56
12:30==1==337-61//
@@@@พัก@@@@
13:45==2==068-19//
14:00==2==001-08
14:15==2==245-60
14;30==1==413-69//
14:45==2==362-76//
15:00==1==240-85
15:15==1==546-07
15;30==2==620-26//
15:45==2==514-77//
16:00==1==051-47//
16:15==1==144-12
16:30==1==080-26
16:45==2==812-04//
@@@@พัก@@@@


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==34567==715-41//
07:45==56789==969-37//
08:00==89012==790-30//
08:15==90123==037-70
08:30==01234==553-05//
08:45==90123==095-96
09:00==23579==013-33//
09:15==34579==441-42
@@@@พัก@@@@
10:00==56789==905-08//
10:15==56789==423-72
10;30==67890==666-53//
10:45==78901==058-47//
11:00==89012==358-07//
11:15==45678==420-74
11:30==34567==929-72
11:45==67890==923-75
12:00==67890==578-84//
@@@@พัก@@@@
13:45==89012==068-19//
14:00==67890==001-08
14:15==23456==245-60//
14:30==23456==413-69//
14:45==01234==362-76//
15:00==01234==240-85//
15:15==90123==546-07
15:30==12345==620-26
15;45==34567==514-77//
16:00==23456==051-47
16:15==01234==144-12//
16:30==90123==080-26//
16:45==34567==812-04
17:00==89012==181-09//
17:15==78901==157-98//
@@@@พีก@@@@
18:00==23456==155-14//
18:15==67890==499-73//
18;30==67890==944-57
18:45==90123==673-21//
19:00==56789==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo


06-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10;00==9==905-08//ฟบ
10:15==9==423-72
10:30==7==666-53
10:45==7==058-47//ฟล
11:00==8==358-07//ฟบ
11:15==4==420-74////ฟฟบล
11:30==3==929-72
11;45==2==923-75//ฟบ
12:00==6==578-84
@@@@พีก@@@@
13:45==8==069-19//ฟบ
14:00==8==001-08//ฟล
14:15==8==245-60
14:30==2==413-69
14:46==0==362-76
15:00==2==240-85//ฟบ
@@@@พัก@@@@
18:00==5==155-14//ฟบ
18:15==9==499-73//ฟบ
18;30==9==944-57//ฟบ
18:45==2==673-21//ฟล
19:00==9==632-13
19:15==6==


+++++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07;30==50==715-41//บบ
07:45==50==969-37
08:00==59==790-30//บบ
08:15==95==037-70
08:30==34==553-05//บบ
@@@@พัก@@@@
10:00==19==905-08//บบ
10:15==91==423-72
10:30==67==666-53//บบ
10:45==78==058-47//บบ
11:00==89==358-07//บบ
11:15==45==402-74//บบ
11:30==34==929-72
11:45==23==932-75////////บบบบบบ+แพคบน
12:00==67==578-84//บบ
@@@@พัก@@@@
13:45==89==068-19//บบ
14:00==83==001-08
14:15==80==245-60
14:30==23==413-69//บบ
14:45==01==362-76
15:00==12==240-85//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==40==812-04///แพคล่าง
17:00==12==181-09//บบ
17;15==01==157-98//บบ
17:30==56==839-64
17:45==58==689-38//บบ
18:00==58==155-14//บบ
18:15==90==499-73//บบ
18:30==90==944-57//บบ
18;45==23==673-21//บบ
19:00==89==632-13
19:15==67==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==715-41//
07:45==1==969-37//
08:00==1==790-30
08:15==1==037-70//
08:30==1==553-05//
08:45==1==095-96//
09:00==1==013-33//
09:15==1==441-42//
09:30==1==326-96
@@@@พัก@@@@
10:00==1==905-08//
10:15==1==423-72//
10:30==1==666-53
10:45==2==058-47//
11:00==2==358-07//
11:15==1==420-74
11:30==2==929-72
11:45==1==932-75
12:00==2==578-84//
12:15==2==581-56
12:30==1==337-61//
@@@@พัก@@@@
13:45==2==068-19//
14:00==2==001-08
14:15==2==245-60
14;30==1==413-69//
14:45==2==362-76//
15:00==1==240-85
15:15==1==546-07
15;30==2==620-26//
15:45==2==514-77//
16:00==1==051-47//
16:15==1==144-12
16:30==1==080-26
16:45==2==812-04//
@@@@พัก@@@@


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==34567==715-41//
07:45==56789==969-37//
08:00==89012==790-30//
08:15==90123==037-70
08:30==01234==553-05//
08:45==90123==095-96
09:00==23579==013-33//
09:15==34579==441-42
@@@@พัก@@@@
10:00==56789==905-08//
10:15==56789==423-72
10;30==67890==666-53//
10:45==78901==058-47//
11:00==89012==358-07//
11:15==45678==420-74
11:30==34567==929-72
11:45==67890==923-75
12:00==67890==578-84//
@@@@พัก@@@@
13:45==89012==068-19//
14:00==67890==001-08
14:15==23456==245-60//
14:30==23456==413-69//
14:45==01234==362-76//
15:00==01234==240-85//
15:15==90123==546-07
15:30==12345==620-26
15;45==34567==514-77//
16:00==23456==051-47
16:15==01234==144-12//
16:30==90123==080-26//
16:45==34567==812-04
17:00==89012==181-09//
17:15==78901==157-98//
@@@@พีก@@@@
18:00==23456==155-14//
18:15==67890==499-73//
18;30==67890==944-57
18:45==90123==673-21//
19:00==56789==632-13
19:15==89012==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo


06-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10;00==9==905-08//ฟบ
10:15==9==423-72
10:30==7==666-53
10:45==7==058-47//ฟล
11:00==8==358-07//ฟบ
11:15==4==420-74////ฟฟบล
11:30==3==929-72
11;45==2==923-75//ฟบ
12:00==6==578-84
@@@@พีก@@@@
13:45==8==069-19//ฟบ
14:00==8==001-08//ฟล
14:15==8==245-60
14:30==2==413-69
14:46==0==362-76
15:00==2==240-85//ฟบ
@@@@พัก@@@@
18:00==5==155-14//ฟบ
18:15==9==499-73//ฟบ
18;30==9==944-57//ฟบ
18:45==2==673-21//ฟล
19:00==9==632-13
19:15==6==901-06//ฟล
19:30==9==


+++++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07;30==50==715-41//บบ
07:45==50==969-37
08:00==59==790-30//บบ
08:15==95==037-70
08:30==34==553-05//บบ
@@@@พัก@@@@
10:00==19==905-08//บบ
10:15==91==423-72
10:30==67==666-53//บบ
10:45==78==058-47//บบ
11:00==89==358-07//บบ
11:15==45==402-74//บบ
11:30==34==929-72
11:45==23==932-75////////บบบบบบ+แพคบน
12:00==67==578-84//บบ
@@@@พัก@@@@
13:45==89==068-19//บบ
14:00==83==001-08
14:15==80==245-60
14:30==23==413-69//บบ
14:45==01==362-76
15:00==12==240-85//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==40==812-04///แพคล่าง
17:00==12==181-09//บบ
17;15==01==157-98//บบ
17:30==56==839-64
17:45==58==689-38//บบ
18:00==58==155-14//บบ
18:15==90==499-73//บบ
18:30==90==944-57//บบ
18;45==23==673-21//บบ
19:00==89==632-13
19:15==67==901-06
19:30==89==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==715-41//
07:45==1==969-37//
08:00==1==790-30
08:15==1==037-70//
08:30==1==553-05//
08:45==1==095-96//
09:00==1==013-33//
09:15==1==441-42//
09:30==1==326-96
@@@@พัก@@@@
10:00==1==905-08//
10:15==1==423-72//
10:30==1==666-53
10:45==2==058-47//
11:00==2==358-07//
11:15==1==420-74
11:30==2==929-72
11:45==1==932-75
12:00==2==578-84//
12:15==2==581-56
12:30==1==337-61//
@@@@พัก@@@@
13:45==2==068-19//
14:00==2==001-08
14:15==2==245-60
14;30==1==413-69//
14:45==2==362-76//
15:00==1==240-85
15:15==1==546-07
15;30==2==620-26//
15:45==2==514-77//
16:00==1==051-47//
16:15==1==144-12
16:30==1==080-26
16:45==2==812-04//
@@@@พัก@@@@


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==34567==715-41//
07:45==56789==969-37//
08:00==89012==790-30//
08:15==90123==037-70
08:30==01234==553-05//
08:45==90123==095-96
09:00==23579==013-33//
09:15==34579==441-42
@@@@พัก@@@@
10:00==56789==905-08//
10:15==56789==423-72
10;30==67890==666-53//
10:45==78901==058-47//
11:00==89012==358-07//
11:15==45678==420-74
11:30==34567==929-72
11:45==67890==923-75
12:00==67890==578-84//
@@@@พัก@@@@
13:45==89012==068-19//
14:00==67890==001-08
14:15==23456==245-60//
14:30==23456==413-69//
14:45==01234==362-76//
15:00==01234==240-85//
15:15==90123==546-07
15:30==12345==620-26
15;45==34567==514-77//
16:00==23456==051-47
16:15==01234==144-12//
16:30==90123==080-26//
16:45==34567==812-04
17:00==89012==181-09//
17:15==78901==157-98//
@@@@พีก@@@@
18:00==23456==155-14//
18:15==67890==499-73//
18;30==67890==944-57
18:45==90123==673-21//
19:00==56789==632-13
19:15==89012==901-06//
19:30==67890==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Yai2511
Yai2511 เมื่อ  14 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Serheng34
Serheng34 เมื่อ  17 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Sunisa1
Sunisa1 เมื่อ  40 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
somtee301
somtee301 เมื่อ  58 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Maynutsara
Maynutsara เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aon2538
Aon2538 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nutvara21
Nutvara21 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phupang2523
Phupang2523 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chay2504
Chay2504 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
SUWATAKE
SUWATAKE เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง