10-01-61 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน

09-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

06:00==3==234-78//ฟบ
06:15==3==139-67//ฟบ
06:30==3==333-90//ฟบ
06:45==3==921-79
07:00==3==009-31//ฟล
07:15==9==870-51
@@@@พัก@@@@
09:00==7==187-31//ฟบ
09;15==7==570-54//ฟบ
09:30==7==415-84
09;45==3==371-13////ฟฟบล
10:00==2==903-26//ฟล
10:15==5==003-58//ฟล
10:30==3==436-88//ฟบ
10:45==3==083-27//ฟบ
11:00==3==186-62
11:15==9==959-67//ฟบ
11:30==1==168-83//ฟบ
11;45==3==556-86
12:00==8==352-63
12:15==8==191-24
12:30==4==734-15//ฟบ
12:45==5==773-16
13:00==5==808-65//ฟล
@@@@พัก@@@@
13:45==4==349-35//ฟบ
14:00==4==196-24//ฟบ
14:15==2==373-36
14:30==7==565-13
14:45==7==379-32//ฟบ
15:00==8==618-38////ฟฟบล
15:15==8==753-47
15:30==0==500-76//ฟบ
15:45==2==757-49
16:00==4==645-30//ฟบ
16:15==1==267-97
16:30==6==609-69////ฟฟบล
@@@@พัก@@@@
21:45==5==514-75////ฟฟบล
22:00==2==672-94//ฟบ
22:15==2==547-52//ฟล
22:30==2==665-94
22:45==5==031-72
23:00==0==910-00////ฟฟบล
23:15==1==768-27
23:30==0==724-77
23:45==7==437-18//ฟบ
24:00==6==916-70//ฟบ
24:15==9==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

06:00==34==234-78////////บบบบบบ+แพคบน
06:15==34==139-67//บบ
06:30==34==333-90//บบ
06:45==39==921-79//บบ
07:00==39==009-31//บบ
07:15==39==870-51
@@@@พัก@@@@
09:00==67==187-31//บบ
09:15==76==570-54//บบ
09:30==67==415-84
09;45==23==371-13//บบ
10:00==12==903-26
10:15==56==003-58
10;30==35==436-88//บบ
10;45==34==083-27//บบ
11:00==35==186-62
11:15==90==959-67//บบ
11:30==12==168-83//บบ
11:45==34==556-86
12:00==85==352-63//บบ
12:15==58==191-24
12:30==34==734-15////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==45==773-16
13:00==58==808-65//บบ
@@@@พัก@@@@
13:45==34==349-35//บบ
14:00==34==196-24
14:15==12==373-36
14:30==67==565-13//บบ
14:45==78==379-32//บบ
15:00==89==618-38//บบ
15:15==78==753-47//บบ
15:30==90==500-76//บบ
15:45==12==757-49
16:00==45==645-30////////บบบบบบ+แพคบน
16:15==12==267-97//บบ
16:30==56==609-69//บบ
16;45==12==461-01//บบ
17:00==90==765-55
@@@@พัก@@@@
19:15==34==314-71///บบบ
19:30==23==482-54//บบ
19;45==89==971-32//บบ
20:00==56==013-89
20:15==14==388-75
20:30==89==049-56//บบ
20;45==78==156-51
21:00==45==248-13//บบ
21:15==23==706-96
21:30==56==089-58
21:45==45==514-75///บบบ
22:00==12==672-94//บบ
22;15==12==547-42
@@@@พัก@@@
23:00==03==910-00//บบ
23:15==14==768-27
23:30==01==724-77
23:45==67==437-18//บบ
24:00==56==916-70//บบ
24:15==89==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

06:15==1==139-67//
06:30==1==333-90//
06:45==1==921-79//
07:00==1==009-31//
07:15==1==870-51
@@@@พัก@@@@
09;00==1==187-31//
09:15==1==570-54
09:30==1==415-84//
09:45==1==371-13//
10:00==1==903-26//
10:15==2==003-58
10:30==1==436-88
10:45==2==083-27
11:00==2==186-62//
11:15==1==959-67//
11;30==1==168-83
@@@@พัก@@@@
20:15==2==388-75//
20:30==2==049-56
20:45==2==156-51//
21:00==1==248-13
21:15==2==706-96//
21:30==2==089-58
21:45==1==514-75
22:00==2==672-94//
@@@@พีก@@@@


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปัก หลัก

06:15==นบ==13579==139-67//
06:30==นบ==13579==333-90//
06:45==นบ==13579==921-79//
07:00==นบ==13579==009-31//
07:15==นบ==13579==870-51
07:30==นบ==02468==417-82
@@@@พัก@@@@
09:00==นบ==45678==187-31//
09:15==นบ==56789==570-54
09:30==นบ==12345==415-84//
09:45==นบ==90123==371-13//
10:00==นบ==89012==903-26
10:15==นบ==23456==003-58//
10:30==นบ==56789==436-88//
10:45==นบ==12345==083-27//
11:00==นบ==23456==186-62//
11:15==นบ==90123==959-67//
11:30==นบ==12345==168-83
11:45==นบ==34567==556-86//
12:00==นบ==12345==352-63//
12:15==นบ==56789==191-24
12:30==นบ==01234==734-15//
12:45==นบ==12345==773-16//
@@@@พัก@@@@
13:45==นบ==56789==349-35//
14:00==นบ==67890==196-24//
14:15==นบ==89012==373-36
14:30==นบ==34567==565-13//
14:45==นบ==45678==379-32
15:00==นบ==67890==618-38//
15:15==นบ==45678==753-47
15:30==นบ==57890==500-76//
15:45==นบ==89012==757-49
16:00==นบ==45678==645-30//
@@@@พัก@@@@
18:15==นบ==90123==993-56//
18:30==นบ==89012==471-03//
18:45==นบ==12345==368-09
19;00==นบ==89012==749-38//
19:15==นบ==23456==314-71//
19:30==นบ==12345==482-54//
19:45==นบ==78901==971-32//
20:00==นบ==45678==013-89
20:15==นบ==12345==388-75
20:30==นบ==56789==049-56//
20:45==นบ==45678==156-51//
21:00==นบ==12345==248-13
21:15==นบ==90123==706-96
21:30==นบ==56789==089-58//
21:45==นบ==45678==514-75//
22;00==นบ==12345==672-94//
22:15==นบ==12345==547-42
22:30==นบ==12345==665-94//
22:45==นบ==45678==031-72
23:00==นบ==90123==910-00//
23:15==นบ==01234==768-27
23:30==นบ==90123==724-77
23:45==นบ==67890==437-18//
24:00==นบ==45678==916-70//
24:15==นบ==78901==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
10-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

21:45==5==514-75////ฟฟบล
22:00==2==672-94//ฟบ
22:15==2==547-52//ฟล
22:30==2==665-94
22:45==5==031-72
23:00==0==910-00////ฟฟบล
23:15==1==768-27
23:30==0==724-77
23:45==7==437-18//ฟบ
24:00==6==916-70//ฟบ
24:15==9==580-01
24:30==2==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:00==03==910-00//บบ
23:15==14==768-27
23:30==01==724-77
23:45==67==437-18//บบ
24:00==56==916-70//บบ
24:15==89==580-01//บบ
24:30==12==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468



คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปัก หลัก

18:15==นบ==90123==993-56//
18:30==นบ==89012==471-03//
18:45==นบ==12345==368-09
19;00==นบ==89012==749-38//
19:15==นบ==23456==314-71//
19:30==นบ==12345==482-54//
19:45==นบ==78901==971-32//
20:00==นบ==45678==013-89
20:15==นบ==12345==388-75
20:30==นบ==56789==049-56//
20:45==นบ==45678==156-51//
21:00==นบ==12345==248-13
21:15==นบ==90123==706-96
21:30==นบ==56789==089-58//
21:45==นบ==45678==514-75//
22;00==นบ==12345==672-94//
22:15==นบ==12345==547-42
22:30==นบ==12345==665-94//
22:45==นบ==45678==031-72
23:00==นบ==90123==910-00//
23:15==นบ==01234==768-27
23:30==นบ==90123==724-77
23:45==นบ==67890==437-18//
24:00==นบ==45678==916-70//
24:15==นบ==78901==580-01//
24:30==นบ==01234==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
หวาน
poptapo
10-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

21:45==5==514-75////ฟฟบล
22:00==2==672-94//ฟบ
22:15==2==547-52//ฟล
22:30==2==665-94
22:45==5==031-72
23:00==0==910-00////ฟฟบล
23:15==1==768-27
23:30==0==724-77
23:45==7==437-18//ฟบ
24:00==6==916-70//ฟบ
24:15==9==580-01
24:30==2==942-86//ฟบ
24:45==2==973-13
01:00==4==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:00==03==910-00//บบ
23:15==14==768-27
23:30==01==724-77
23:45==67==437-18//บบ
24:00==56==916-70//บบ
24:15==89==580-01//บบ
24:30==12==942-86//บบ
24:45==12==963-13
01:00==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468



คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปัก หลัก

18:15==นบ==90123==993-56//
18:30==นบ==89012==471-03//
18:45==นบ==12345==368-09
19;00==นบ==89012==749-38//
19:15==นบ==23456==314-71//
19:30==นบ==12345==482-54//
19:45==นบ==78901==971-32//
20:00==นบ==45678==013-89
20:15==นบ==12345==388-75
20:30==นบ==56789==049-56//
20:45==นบ==45678==156-51//
21:00==นบ==12345==248-13
21:15==นบ==90123==706-96
21:30==นบ==56789==089-58//
21:45==นบ==45678==514-75//
22;00==นบ==12345==672-94//
22:15==นบ==12345==547-42
22:30==นบ==12345==665-94//
22:45==นบ==45678==031-72
23:00==นบ==90123==910-00//
23:15==นบ==01234==768-27
23:30==นบ==90123==724-77
23:45==นบ==67890==437-18//
24:00==นบ==45678==916-70//
24:15==นบ==78901==580-01//
24:30==นบ==01234==942-86//
24:45==นบ==01234==963-13//
01;00==นบ==23456==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

10-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

21:45==5==514-75////ฟฟบล
22:00==2==672-94//ฟบ
22:15==2==547-52//ฟล
22:30==2==665-94
22:45==5==031-72
23:00==0==910-00////ฟฟบล
23:15==1==768-27
23:30==0==724-77
23:45==7==437-18//ฟบ
24:00==6==916-70//ฟบ
24:15==9==580-01
24:30==2==942-86//ฟบ
24:45==2==973-13
01:00==4==751-84//ฟล
01;15==1==885-12//ฟล
01;30==5==135-09//ฟบ
01:45==2==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

23:00==03==910-00//บบ
23:15==14==768-27
23:30==01==724-77
23:45==67==437-18//บบ
24:00==56==916-70//บบ
24:15==89==580-01//บบ
24:30==12==942-86//บบ
24:45==12==963-13
01:00==45==751-84//บบ
01:15==12==885-12//แพคล่าง
01:30==56==135-09//บบ
01:45==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468



คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปัก หลัก

18:15==นบ==90123==993-56//
18:30==นบ==89012==471-03//
18:45==นบ==12345==368-09
19;00==นบ==89012==749-38//
19:15==นบ==23456==314-71//
19:30==นบ==12345==482-54//
19:45==นบ==78901==971-32//
20:00==นบ==45678==013-89
20:15==นบ==12345==388-75
20:30==นบ==56789==049-56//
20:45==นบ==45678==156-51//
21:00==นบ==12345==248-13
21:15==นบ==90123==706-96
21:30==นบ==56789==089-58//
21:45==นบ==45678==514-75//
22;00==นบ==12345==672-94//
22:15==นบ==12345==547-42
22:30==นบ==12345==665-94//
22:45==นบ==45678==031-72
23:00==นบ==90123==910-00//
23:15==นบ==01234==768-27
23:30==นบ==90123==724-77
23:45==นบ==67890==437-18//
24:00==นบ==45678==916-70//
24:15==นบ==78901==580-01//
24:30==นบ==01234==942-86//
24:45==นบ==01234==963-13//
01;00==นบ==23456==751-84
01:15==นบ==89012==885-12
01:30==นบ==23456==135-09//
01:45==นบ==90123==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
10-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:30==5==591-67//ฟบ
08;45==1==197-20//ฟบ
09;00==1==145-51////ฟฟบล
09:15==1==070-34
09;30==1==118-10////ฟฟบล
09:45==6==549-56//ฟล
10:00==2==134-05
10:15==8==967-03
10:30==0==042-10////ฟฟบล
10:45==9==799-99////ฟฟบล
11:00==1==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==50==591-67//บบ
08;45==51==197-20//บบ
09;00==51==145-51/////บบ+แพคล่าง
09:15==51==070-34
09;30==12==118-10//บบ
09:45==67==549-56
10:00==23==134-05//บบ
10:15==89==967-03//บบ
10:30==90==042-10//บบ
10;45==89==799-99//บบ
11:00==01==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08;30==นบ==90123==591-67//
08:45==นบ==89012==197-20//
09:00==นบ==34567==145-51//
09:15==นบ==89012==070-34//
09:30==นบ==01234==118-10
09:45==นบ==56789==549-56//
10:00==นบ==23456==134-05//
10:15==นบ==78901==967-03//
10:30==นบ==89012==042-10//
10:45==นบ==78901==799-99//
11:00==นบ==90123==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
10-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:30==5==591-67//ฟบ
08;45==1==197-20//ฟบ
09;00==1==145-51////ฟฟบล
09:15==1==070-34
09;30==1==118-10////ฟฟบล
09:45==6==549-56//ฟล
10:00==2==134-05
10:15==8==967-03
10:30==0==042-10////ฟฟบล
10:45==9==799-99////ฟฟบล
11:00==1==131-67//ฟบ
11:15==9==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==50==591-67//บบ
08;45==51==197-20//บบ
09;00==51==145-51/////บบ+แพคล่าง
09:15==51==070-34
09;30==12==118-10//บบ
09:45==67==549-56
10:00==23==134-05//บบ
10:15==89==967-03//บบ
10:30==90==042-10//บบ
10;45==89==799-99//บบ
11:00==01==131-67//บบ
11:15==89==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08;30==นบ==90123==591-67//
08:45==นบ==89012==197-20//
09:00==นบ==34567==145-51//
09:15==นบ==89012==070-34//
09:30==นบ==01234==118-10
09:45==นบ==56789==549-56//
10:00==นบ==23456==134-05//
10:15==นบ==78901==967-03//
10:30==นบ==89012==042-10//
10:45==นบ==78901==799-99//
11:00==นบ==90123==131-67//
11:15==นบ==78901==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
เอเอฟมียอดเล่นเข้าห้องฟรี

ราย 7-15-30 วัน

ลงจริงไม่มีแก้และย้อนสุตร

รอไรรีบเข้ามาภ
poptapo
10-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:30==5==591-67//ฟบ
08;45==1==197-20//ฟบ
09;00==1==145-51////ฟฟบล
09:15==1==070-34
09;30==1==118-10////ฟฟบล
09:45==6==549-56//ฟล
10:00==2==134-05
10:15==8==967-03
10:30==0==042-10////ฟฟบล
10:45==9==799-99////ฟฟบล
11:00==1==131-67//ฟบ
11:15==9==022-49//ฟล
11;30==7==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==50==591-67//บบ
08;45==51==197-20//บบ
09;00==51==145-51/////บบ+แพคล่าง
09:15==51==070-34
09;30==12==118-10//บบ
09:45==67==549-56
10:00==23==134-05//บบ
10:15==89==967-03//บบ
10:30==90==042-10//บบ
10;45==89==799-99//บบ
11:00==01==131-67//บบ
11:15==89==022-49
11:30==67==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08;30==นบ==90123==591-67//
08:45==นบ==89012==197-20//
09:00==นบ==34567==145-51//
09:15==นบ==89012==070-34//
09:30==นบ==01234==118-10
09:45==นบ==56789==549-56//
10:00==นบ==23456==134-05//
10:15==นบ==78901==967-03//
10:30==นบ==89012==042-10//
10:45==นบ==78901==799-99//
11:00==นบ==90123==131-67//
11:15==นบ==78901==022-49
11:30==นบ==56789==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
10-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:30==5==591-67//ฟบ
08;45==1==197-20//ฟบ
09;00==1==145-51////ฟฟบล
09:15==1==070-34
09;30==1==118-10////ฟฟบล
09:45==6==549-56//ฟล
10:00==2==134-05
10:15==8==967-03
10:30==0==042-10////ฟฟบล
10:45==9==799-99////ฟฟบล
11:00==1==131-67//ฟบ
11:15==9==022-49//ฟล
11;30==7==096-58
11:45==4==387-60
12:00==5==354-07//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:45==9==993-34//ฟบ
13:00==1==450-17//ฟล
13:15==2==556-51
13:30==7==330-09
13:45==0==123-71
14:00==6==593-16//ฟล
@@@@พัก@@@@
15:45==0==073-88//ฟบ
16:00==0==602-12//ฟบ
16:15==0==275-46
16;30==0==664-78
16:45==7==493-53
17:00==8==338-79//ฟบ
17:15==1==245-83
17:30==2==529-39//ฟบ
17:45==3==351-41//ฟบ
18:00==2==419-29//ฟล
18:15==9==046-38
18:30==7==520-71//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:00==8==828-29//ฟบ
21:15==1==761-62//ฟบ
21:30==8==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==50==591-67//บบ
08;45==51==197-20//บบ
09;00==51==145-51/////บบ+แพคล่าง
09:15==51==070-34
09;30==12==118-10//บบ
09:45==67==549-56
10:00==23==134-05//บบ
10:15==89==967-03//บบ
10:30==90==042-10//บบ
10;45==89==799-99//บบ
11:00==01==131-67//บบ
11:15==89==022-49
11:30==67==096-58//บบ
11:45==34==387-60//บบ
12:00==56==354-07//บบ
12:15==23==396-19//บบ
12:30==50==244-79
12:45==94==993-34//บบ
13:00==16==450-17
13:15==26==556-51//บบ
13:30==37==330-09//บบ
13:45==05==123-71
@@@@พัก@@@@
15:45==70==073-88///บบบ
16:00==70==602-12//บบ
16:15==70==275-46//บบ
16;30==70==664-68
16:45==78==493-53
17:00==89==338-79//บบ
17:15==12==245-83//บบ
17:30==12==529-39//บบ
17:45==23==351-41//บบ
18:00==12==419-29//บบ
18:15==89==046-38
@@@@พีก@@@@
20:45==89==857-62//บบ
21:00==78==828-29//บบ
21:15==01==761-62//บบ
21:30==78==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08;30==นบ==90123==591-67//
08:45==นบ==89012==197-20//
09:00==นบ==34567==145-51//
09:15==นบ==89012==070-34//
09:30==นบ==01234==118-10
09:45==นบ==56789==549-56//
10:00==นบ==23456==134-05//
10:15==นบ==78901==967-03//
10:30==นบ==89012==042-10//
10:45==นบ==78901==799-99//
11:00==นบ==90123==131-67//
11:15==นบ==78901==022-49
11:30==นบ==56789==096-58//
11:45==นบ==23456==387-60
12:00==นบ==56789==354-07
12:15==นบ==12356==396-19//
@@@@พัก@@@@
12:45==นบ==90134==993-34//
13:00==นบ==12356==450-17
13:15==นบ==23467==556-51//
13:30==นบ==34578==330-09
13:45==สบ==01245==123-71//
14:00==สบ==67801==593-16
@@@@พัก@@@@
17:00==นบ==45678==338-79//
17:15==นบ==89012==245-83
17:30==นบ==12345==529-39
17:45==นบ==89012==351-41//
18:00==นบ==90123==419-29//
18:15==นบ==56789==046-38//
18:30==นบ==45678==520-71
@@@@พัก@@@@
20:45==นบ==56789==857-62//
21:00==นบ==45678==828-29//
21:15==นบ==78901==761-62//
21:30==นบ==45678==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
10-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:30==5==591-67//ฟบ
08;45==1==197-20//ฟบ
09;00==1==145-51////ฟฟบล
09:15==1==070-34
09;30==1==118-10////ฟฟบล
09:45==6==549-56//ฟล
10:00==2==134-05
10:15==8==967-03
10:30==0==042-10////ฟฟบล
10:45==9==799-99////ฟฟบล
11:00==1==131-67//ฟบ
11:15==9==022-49//ฟล
11;30==7==096-58
11:45==4==387-60
12:00==5==354-07//ฟบ
@@@@พัก@@@@
12:45==9==993-34//ฟบ
13:00==1==450-17//ฟล
13:15==2==556-51
13:30==7==330-09
13:45==0==123-71
14:00==6==593-16//ฟล
@@@@พัก@@@@
15:45==0==073-88//ฟบ
16:00==0==602-12//ฟบ
16:15==0==275-46
16;30==0==664-78
16:45==7==493-53
17:00==8==338-79//ฟบ
17:15==1==245-83
17:30==2==529-39//ฟบ
17:45==3==351-41//ฟบ
18:00==2==419-29//ฟล
18:15==9==046-38
18:30==7==520-71//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:00==8==828-29//ฟบ
21:15==1==761-62//ฟบ
21:30==8==601-37
21:45==0==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:30==50==591-67//บบ
08;45==51==197-20//บบ
09;00==51==145-51/////บบ+แพคล่าง
09:15==51==070-34
09;30==12==118-10//บบ
09:45==67==549-56
10:00==23==134-05//บบ
10:15==89==967-03//บบ
10:30==90==042-10//บบ
10;45==89==799-99//บบ
11:00==01==131-67//บบ
11:15==89==022-49
11:30==67==096-58//บบ
11:45==34==387-60//บบ
12:00==56==354-07//บบ
12:15==23==396-19//บบ
12:30==50==244-79
12:45==94==993-34//บบ
13:00==16==450-17
13:15==26==556-51//บบ
13:30==37==330-09//บบ
13:45==05==123-71
@@@@พัก@@@@
15:45==70==073-88///บบบ
16:00==70==602-12//บบ
16:15==70==275-46//บบ
16;30==70==664-68
16:45==78==493-53
17:00==89==338-79//บบ
17:15==12==245-83//บบ
17:30==12==529-39//บบ
17:45==23==351-41//บบ
18:00==12==419-29//บบ
18:15==89==046-38
@@@@พีก@@@@
20:45==89==857-62//บบ
21:00==78==828-29//บบ
21:15==01==761-62//บบ
21:30==78==601-37
21:45==90==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08;30==นบ==90123==591-67//
08:45==นบ==89012==197-20//
09:00==นบ==34567==145-51//
09:15==นบ==89012==070-34//
09:30==นบ==01234==118-10
09:45==นบ==56789==549-56//
10:00==นบ==23456==134-05//
10:15==นบ==78901==967-03//
10:30==นบ==89012==042-10//
10:45==นบ==78901==799-99//
11:00==นบ==90123==131-67//
11:15==นบ==78901==022-49
11:30==นบ==56789==096-58//
11:45==นบ==23456==387-60
12:00==นบ==56789==354-07
12:15==นบ==12356==396-19//
@@@@พัก@@@@
12:45==นบ==90134==993-34//
13:00==นบ==12356==450-17
13:15==นบ==23467==556-51//
13:30==นบ==34578==330-09
13:45==สบ==01245==123-71//
14:00==สบ==67801==593-16
@@@@พัก@@@@
17:00==นบ==45678==338-79//
17:15==นบ==89012==245-83
17:30==นบ==12345==529-39
17:45==นบ==89012==351-41//
18:00==นบ==90123==419-29//
18:15==นบ==56789==046-38//
18:30==นบ==45678==520-71
@@@@พัก@@@@
20:45==นบ==56789==857-62//
21:00==นบ==45678==828-29//
21:15==นบ==78901==761-62//
21:30==นบ==45678==601-37
21:45==นบ==67890==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

lekfiesta
lekfiesta เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yai2511
Yai2511 เมื่อ  16 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Serheng34
Serheng34 เมื่อ  20 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Sunisa1
Sunisa1 เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
somtee301
somtee301 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Maynutsara
Maynutsara เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aon2538
Aon2538 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nutvara21
Nutvara21 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phupang2523
Phupang2523 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chay2504
Chay2504 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง