13-01-61 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน

12-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==2==208-91//ฟบ
08:15==2==800-24//ฟล
08:30==2==628-48//ฟบ
08:45==2==446-92//ฟล
09:00==2==499-39
09:15==4==074-68//ฟบ
09:30==4==106-80
09:45==4==120-73
10:00==0==476-01//ฟล
10:15==0==444-90//ฟล
10;30==0==948-05//ฟล
10:45==0==990-51//ฟบ
11:00==0==756-48
11:15==0==138-62
11:30==0==046-32//ฟบ
11:45==0==644-22
12:00==4==645-19//ฟบ
12:15==4==500-04//ฟล
@@@@พัก@@@@
13:30==0==064-96//ฟบ
13:45==0==610-54//ฟบ
14:00==0==352-54
14:15==0==798-68
14:30==0==262-50//ฟล
14:45==2==152-82////ฟฟบล
15:00==2==335-57
15:15==5==418-13
15:30==7==077-13//ฟบ
@@@@พัก@@@@
17:00==7==374-93//ฟบ
17:15==3==290-27
17:30==0==014-50////ฟฟบล
17:45==0==000-13//ฟบ
18:00==0==463-21
18:15==0==811-49
18:30==9==742-94//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:00==6==933-67//ฟล
21:15==4==553-57
21:30==7==747-30//ฟบ
21:45==5==040-32
22:00==5==400-52//ฟล
22:15==1==930-08
22:30==3==126-31//ฟล
22:45==2==108-08
23:00==0==596-76
23:15==8==079-91
23:30==9==493-43//ฟบ
23:45==9==945-18//ฟบ
24:00==9==307-52
24:15==9==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==20==208-91//บบ
08:15==20==800-24//บบ
08:30==02==628-48//บบ
08:45==28==446-92
09:00==68==499-39
09:15==46==074-68//บบ
09:30==46==106-80//บบ
09:45==46==120-73
10:00==40==476-01//บบ
10:15==04==444-90//บบ
10:30==40==948-05//บบ
10:45==04==990-51//บบ
11:00==40==756-48
11:15==40==138-62
11:30==01==046-32//บบ
11:45==01==644-22
12:00==46==645-19///บบบ
@@@@พัก@@@@
13:30==02==054-96//บบ
13:45==20==610-54//บบ
14:00==04==352-54
14:15==20==798-68
14:30==20==262-50//บบ
14:45==20==152-82//บบ
15:00==02==335-57
15:15==25==418-13
15:30==67==077-42//บบ
@@@@พีก@@@@
17:00==78==374-93//บบ
17:15==34==290-27
17:30==40==014-50///บบบ
17:45==04==000-13//บบ
18:00==04==463-21//บบ
18:15==40==811-49
@@@@พัก@@@@
21:00==67==933-67//แพคล่าง
21:15==45==553-57//บบ
21:30==67==747-30//บบ
21 45==56==040-32
22:00==45==400-52//บบ
22:15==01==930-08//บบ
22:30==34==126-31
22:45==12==108-08//บบ
23:00==20==596-76
23:15==89==079-91//บบ
23:30==90==493-43//บบ
23:45==90==945-18//บบ
24:00==49==307-52
24:15==79==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++
ปักหน่วน บน

08:00==นบ==56789==208-91//
08:15==นบ==78901==800-24//
08:30==นบ==02468==628-48//
08:45==นบ==02468==446-92//
09:00==นบ==02468==499-39
09:15==นบ==90123==074-68
09:30==นบ==02468==106-80//
09:45==นบ==02468==120-73//
10:00==นบ==02468==476-01//
10:15==นบ==02468==444-90//
10:30==นบ==02468==948-05//
10:45==นบ==02468==990-51//
11:00==นบ==02468==756-48//
11:15==นบ==02468==138-62//
11:30==นบ==02468==046-32//
11:45==นบ==02468==644-22//
12:00==นบ==02468==645-19
12:15==นบ==02468==500-04//
12:30==นบ==02468==723-20
12:45==นบ==02468==520-48//
13:00==นบ==02468==126-27//
13:15==นบ==02468==980-41//
13:30==นบ==02468==054-96//
13:45==นบ==02468==610-54//
14:00==นบ==02468==352-54//
14:15==นบ==02468==798-68//
14:30==นบ==02468==262-50//
14:45==นบ==02468==152-82//
15:00==นบ==02468==335-57
15:15==นบ==02468==418-13//
15:30==นบ==34567==077-42//
@@@@พัก@@@@
17:00==นบ==02468==374-93//
17:15==นบ==02468==290-27//
17:30==นบ==02468==014-50//
17:45==นบ==02468==000-13//
18:00==นบ==02468==463-21
18:15==นบ==02468==811-49
18:30==นบ==02468==742-94//
@@@@พัก@@@@
22:00==นบ==02468==400-52//
22:15==นบ==02468==930-08//
22:30==นบ==13579==126-31
22:45==นบ==02468==108-08//
23:00==นบ==02468==596-76//
23:15==นบ==02468==079-91
23:30==นบ==13579==493-43//
23:45==นบ==13579==945-18//
24:00==นบ==02468==307-52
24:15==นบ==13579==++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==902-20////ฟฟบล
10:45==2==206-27////ฟฟบล
11:00==2==694-62//ฟล
11:15==8==923-57
11:30==2==252-18//ฟบ
11:45==2==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==0==508-68//ฟบ
14:00==0==968-80//ฟบ
14:15==4==808-09
14:30==8==028-54//ฟบ
14:45==8==038-80////ฟฟบล
15:00==8==708-14//ฟบ
15:15==8==141-18//ฟล
15:30==8==554-71
15;45==4==896-38
16:00==8==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==902-20//บบ
10:45==02==206-27///บบบ
11:00==20==694-62
11:15==78==923-57
11:30==29==252-18//บบ
11:45==29==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==90==508-68//บบ
14:00==90==968-80//บบ
14:15==34==808-09
14:30==80==028-54///บบบ
14:45==08==038-80//////บบบ+แพคล่าง
15:00==80==708-14////////บบบบบบ+แพคบน
15:15==08==141-18
15:30==08==554-71
15:45==84==896-38//บบ
16:00==48==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==902-20
10:45==นบ==02468==206-27//
11:00==นบ==02468==694-62//
11:15==นบ==02468==923-57
11:30==นบ==02468==252-18//
11:45==นบ==13579==604-71
@@@@พัก@@@@
13:30==นบ==56789==669-75//
13:45==นบ==78901==508-68//
14:00==นบ==67890==968-80//
14:15==นบ==01234==808-09
14:30==นบ==90123==028-54
14:45==นบ==02468==038-80//
15:00==นบ==02468==708-14//
15:15==นบ==02468==141-18
15:30==นบ==02468==554-71//
15:45==นบ==02468==896-38//
16:00==นบ==02468==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==902-20////ฟฟบล
10:45==2==206-27////ฟฟบล
11:00==2==694-62//ฟล
11:15==8==923-57
11:30==2==252-18//ฟบ
11:45==2==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==0==508-68//ฟบ
14:00==0==968-80//ฟบ
14:15==4==808-09
14:30==8==028-54//ฟบ
14:45==8==038-80////ฟฟบล
15:00==8==708-14//ฟบ
15:15==8==141-18//ฟล
15:30==8==554-71
15;45==4==896-38
16:00==8==896-06//ฟบ
16:15==8==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==902-20//บบ
10:45==02==206-27///บบบ
11:00==20==694-62
11:15==78==923-57
11:30==29==252-18//บบ
11:45==29==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==90==508-68//บบ
14:00==90==968-80//บบ
14:15==34==808-09
14:30==80==028-54///บบบ
14:45==08==038-80//////บบบ+แพคล่าง
15:00==80==708-14////////บบบบบบ+แพคบน
15:15==08==141-18
15:30==08==554-71
15:45==84==896-38//บบ
16:00==48==896-06//บบ
16:15==84==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==902-20
10:45==นบ==02468==206-27//
11:00==นบ==02468==694-62//
11:15==นบ==02468==923-57
11:30==นบ==02468==252-18//
11:45==นบ==13579==604-71
@@@@พัก@@@@
13:30==นบ==56789==669-75//
13:45==นบ==78901==508-68//
14:00==นบ==67890==968-80//
14:15==นบ==01234==808-09
14:30==นบ==90123==028-54
14:45==นบ==02468==038-80//
15:00==นบ==02468==708-14//
15:15==นบ==02468==141-18
15:30==นบ==02468==554-71//
15:45==นบ==02468==896-38//
16:00==นบ==02468==896-06//
16:15==นบ==02468==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==902-20////ฟฟบล
10:45==2==206-27////ฟฟบล
11:00==2==694-62//ฟล
11:15==8==923-57
11:30==2==252-18//ฟบ
11:45==2==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==0==508-68//ฟบ
14:00==0==968-80//ฟบ
14:15==4==808-09
14:30==8==028-54//ฟบ
14:45==8==038-80////ฟฟบล
15:00==8==708-14//ฟบ
15:15==8==141-18//ฟล
15:30==8==554-71
15;45==4==896-38
16:00==8==896-06//ฟบ
16:15==8==254-73
16:30==4==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==902-20//บบ
10:45==02==206-27///บบบ
11:00==20==694-62
11:15==78==923-57
11:30==29==252-18//บบ
11:45==29==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==90==508-68//บบ
14:00==90==968-80//บบ
14:15==34==808-09
14:30==80==028-54///บบบ
14:45==08==038-80//////บบบ+แพคล่าง
15:00==80==708-14////////บบบบบบ+แพคบน
15:15==08==141-18
15:30==08==554-71
15:45==84==896-38//บบ
16:00==48==896-06//บบ
16:15==84==254-73//บบ
16:30==48==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==902-20
10:45==นบ==02468==206-27//
11:00==นบ==02468==694-62//
11:15==นบ==02468==923-57
11:30==นบ==02468==252-18//
11:45==นบ==13579==604-71
@@@@พัก@@@@
13:30==นบ==56789==669-75//
13:45==นบ==78901==508-68//
14:00==นบ==67890==968-80//
14:15==นบ==01234==808-09
14:30==นบ==90123==028-54
14:45==นบ==02468==038-80//
15:00==นบ==02468==708-14//
15:15==นบ==02468==141-18
15:30==นบ==02468==554-71//
15:45==นบ==02468==896-38//
16:00==นบ==02468==896-06//
16:15==นบ==02468==254-73//
16:30==นบ==02468==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==902-20////ฟฟบล
10:45==2==206-27////ฟฟบล
11:00==2==694-62//ฟล
11:15==8==923-57
11:30==2==252-18//ฟบ
11:45==2==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==0==508-68//ฟบ
14:00==0==968-80//ฟบ
14:15==4==808-09
14:30==8==028-54//ฟบ
14:45==8==038-80////ฟฟบล
15:00==8==708-14//ฟบ
15:15==8==141-18//ฟล
15:30==8==554-71
15;45==4==896-38
16:00==8==896-06//ฟบ
16:15==8==254-73
@@@@พีก@@@@
19:15==1==175-16////ฟฟบล
19:30==1==236-16//ฟล
19:45==1==791-66//ฟบ
20:00==1==084-23
20:15==3==055-69
20:30==6==016-45//ฟบ
20;45==6==630-71//ฟบ
21:00==6==117-42
@@@@พัก@@@@
21:45==1==971-68//ฟบ
22:00==7==081-95
22:15==0==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==902-20//บบ
10:45==02==206-27///บบบ
11:00==20==694-62
11:15==78==923-57
11:30==29==252-18//บบ
11:45==29==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==90==508-68//บบ
14:00==90==968-80//บบ
14:15==34==808-09
14:30==80==028-54///บบบ
14:45==08==038-80//////บบบ+แพคล่าง
15:00==80==708-14////////บบบบบบ+แพคบน
15:15==08==141-18
15:30==08==554-71
15:45==84==896-38//บบ
16:00==48==896-06//บบ
16:15==84==254-73//บบ
16:30==48==692-19
@@@@พีก@@@@
18:45==89==499-64//บบ
19:00==89==571-62
19:15==19==175-16//บบ
19;30==19==236-16
19:45==16==791-66//บบ
20:00==16==084-06
20:15==23==055-69
20:30==06==016-45///บบบ
20:45==60==630-71///บบบ
21:00==06==117-42
@@@@พัก@@@@
21:45==12==971-68//บบ
22:00==78==081-95//บบ
22:15==01==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==902-20
10:45==นบ==02468==206-27//
11:00==นบ==02468==694-62//
11:15==นบ==02468==923-57
11:30==นบ==02468==252-18//
11:45==นบ==13579==604-71
@@@@พัก@@@@
13:30==นบ==56789==669-75//
13:45==นบ==78901==508-68//
14:00==นบ==67890==968-80//
14:15==นบ==01234==808-09
14:30==นบ==90123==028-54
14:45==นบ==02468==038-80//
15:00==นบ==02468==708-14//
15:15==นบ==02468==141-18
15:30==นบ==02468==554-71//
15:45==นบ==02468==896-38//
16:00==นบ==02468==896-06//
16:15==นบ==02468==254-73//
16:30==นบ==02468==692-19//
16:45==นบ==02468==328-07//
17:00==นบ==02468==997-36
@@@@พัก@@@@
19:00==นบ==13579==571-62//
19:15==นบ==13579==175-16//
19:30==นบ==13579==236-16
19:45==นบ==13579==791-66//
20:00==นบ==13579==084-06
20:15==นบ==13579==055-69//
20:30==นบ==02468==016-45//
20:45==นบ==02468==630-71//
21:00==นบ==02468==117-42
21:15==นบ==02468==279-13
21:30==นบ==02468==432-69//
21:45==นบ==12345==971-68//
22:00==นบ==01234==081-95//
22:15==นบ==01234==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==902-20////ฟฟบล
10:45==2==206-27////ฟฟบล
11:00==2==694-62//ฟล
11:15==8==923-57
11:30==2==252-18//ฟบ
11:45==2==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==0==508-68//ฟบ
14:00==0==968-80//ฟบ
14:15==4==808-09
14:30==8==028-54//ฟบ
14:45==8==038-80////ฟฟบล
15:00==8==708-14//ฟบ
15:15==8==141-18//ฟล
15:30==8==554-71
15;45==4==896-38
16:00==8==896-06//ฟบ
16:15==8==254-73
@@@@พีก@@@@
19:15==1==175-16////ฟฟบล
19:30==1==236-16//ฟล
19:45==1==791-66//ฟบ
20:00==1==084-23
20:15==3==055-69
20:30==6==016-45//ฟบ
20;45==6==630-71//ฟบ
21:00==6==117-42
@@@@พัก@@@@
21:45==1==971-68//ฟบ
22:00==7==081-95
22:15==0==301-86//ฟบ
22:30==9==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==902-20//บบ
10:45==02==206-27///บบบ
11:00==20==694-62
11:15==78==923-57
11:30==29==252-18//บบ
11:45==29==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==90==508-68//บบ
14:00==90==968-80//บบ
14:15==34==808-09
14:30==80==028-54///บบบ
14:45==08==038-80//////บบบ+แพคล่าง
15:00==80==708-14////////บบบบบบ+แพคบน
15:15==08==141-18
15:30==08==554-71
15:45==84==896-38//บบ
16:00==48==896-06//บบ
16:15==84==254-73//บบ
16:30==48==692-19
@@@@พีก@@@@
18:45==89==499-64//บบ
19:00==89==571-62
19:15==19==175-16//บบ
19;30==19==236-16
19:45==16==791-66//บบ
20:00==16==084-06
20:15==23==055-69
20:30==06==016-45///บบบ
20:45==60==630-71///บบบ
21:00==06==117-42
@@@@พัก@@@@
21:45==12==971-68//บบ
22:00==78==081-95//บบ
22:15==01==301-86////////บบบบบบ+แพคบน
22:30==90==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==902-20
10:45==นบ==02468==206-27//
11:00==นบ==02468==694-62//
11:15==นบ==02468==923-57
11:30==นบ==02468==252-18//
11:45==นบ==13579==604-71
@@@@พัก@@@@
13:30==นบ==56789==669-75//
13:45==นบ==78901==508-68//
14:00==นบ==67890==968-80//
14:15==นบ==01234==808-09
14:30==นบ==90123==028-54
14:45==นบ==02468==038-80//
15:00==นบ==02468==708-14//
15:15==นบ==02468==141-18
15:30==นบ==02468==554-71//
15:45==นบ==02468==896-38//
16:00==นบ==02468==896-06//
16:15==นบ==02468==254-73//
16:30==นบ==02468==692-19//
16:45==นบ==02468==328-07//
17:00==นบ==02468==997-36
@@@@พัก@@@@
19:00==นบ==13579==571-62//
19:15==นบ==13579==175-16//
19:30==นบ==13579==236-16
19:45==นบ==13579==791-66//
20:00==นบ==13579==084-06
20:15==นบ==13579==055-69//
20:30==นบ==02468==016-45//
20:45==นบ==02468==630-71//
21:00==นบ==02468==117-42
21:15==นบ==02468==279-13
21:30==นบ==02468==432-69//
21:45==นบ==12345==971-68//
22:00==นบ==01234==081-95//
22:15==นบ==01234==301-86//
22:30==นบ==01234==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==902-20////ฟฟบล
10:45==2==206-27////ฟฟบล
11:00==2==694-62//ฟล
11:15==8==923-57
11:30==2==252-18//ฟบ
11:45==2==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==0==508-68//ฟบ
14:00==0==968-80//ฟบ
14:15==4==808-09
14:30==8==028-54//ฟบ
14:45==8==038-80////ฟฟบล
15:00==8==708-14//ฟบ
15:15==8==141-18//ฟล
15:30==8==554-71
15;45==4==896-38
16:00==8==896-06//ฟบ
16:15==8==254-73
@@@@พีก@@@@
19:15==1==175-16////ฟฟบล
19:30==1==236-16//ฟล
19:45==1==791-66//ฟบ
20:00==1==084-23
20:15==3==055-69
20:30==6==016-45//ฟบ
20;45==6==630-71//ฟบ
21:00==6==117-42
@@@@พัก@@@@
21:45==1==971-68//ฟบ
22:00==7==081-95
22:15==0==301-86//ฟบ
22:30==9==272-17
22:45==1==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==902-20//บบ
10:45==02==206-27///บบบ
11:00==20==694-62
11:15==78==923-57
11:30==29==252-18//บบ
11:45==29==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==90==508-68//บบ
14:00==90==968-80//บบ
14:15==34==808-09
14:30==80==028-54///บบบ
14:45==08==038-80//////บบบ+แพคล่าง
15:00==80==708-14////////บบบบบบ+แพคบน
15:15==08==141-18
15:30==08==554-71
15:45==84==896-38//บบ
16:00==48==896-06//บบ
16:15==84==254-73//บบ
16:30==48==692-19
@@@@พีก@@@@
18:45==89==499-64//บบ
19:00==89==571-62
19:15==19==175-16//บบ
19;30==19==236-16
19:45==16==791-66//บบ
20:00==16==084-06
20:15==23==055-69
20:30==06==016-45///บบบ
20:45==60==630-71///บบบ
21:00==06==117-42
@@@@พัก@@@@
21:45==12==971-68//บบ
22:00==78==081-95//บบ
22:15==01==301-86////////บบบบบบ+แพคบน
22:30==90==272-17
22:45==12==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==902-20
10:45==นบ==02468==206-27//
11:00==นบ==02468==694-62//
11:15==นบ==02468==923-57
11:30==นบ==02468==252-18//
11:45==นบ==13579==604-71
@@@@พัก@@@@
13:30==นบ==56789==669-75//
13:45==นบ==78901==508-68//
14:00==นบ==67890==968-80//
14:15==นบ==01234==808-09
14:30==นบ==90123==028-54
14:45==นบ==02468==038-80//
15:00==นบ==02468==708-14//
15:15==นบ==02468==141-18
15:30==นบ==02468==554-71//
15:45==นบ==02468==896-38//
16:00==นบ==02468==896-06//
16:15==นบ==02468==254-73//
16:30==นบ==02468==692-19//
16:45==นบ==02468==328-07//
17:00==นบ==02468==997-36
@@@@พัก@@@@
19:00==นบ==13579==571-62//
19:15==นบ==13579==175-16//
19:30==นบ==13579==236-16
19:45==นบ==13579==791-66//
20:00==นบ==13579==084-06
20:15==นบ==13579==055-69//
20:30==นบ==02468==016-45//
20:45==นบ==02468==630-71//
21:00==นบ==02468==117-42
21:15==นบ==02468==279-13
21:30==นบ==02468==432-69//
21:45==นบ==12345==971-68//
22:00==นบ==01234==081-95//
22:15==นบ==01234==301-86//
22:30==นบ==01234==272-17//
22:45==นบ==01234==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Komsan2538
Komsan2538 เมื่อ  17 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
toonpop
toonpop เมื่อ  51 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
apple5668
apple5668 เมื่อ  56 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Napass15
Napass15 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nichakorn081144
Nichakorn081144 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kanyaya789
kanyaya789 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
phoenix11703
phoenix11703 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Siricharoen
Siricharoen เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ptt2531
ptt2531 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tooon42
Tooon42 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง