ทักคะ รวย ถอน เท่านั้น

==‼️วิ่งบน รูดล่าง‼️==


09.00==(7)6==706/22//บบดฟ
09.15==(2)3==806/67//+
09.30==(6)7==704/97//บลฟร
09.45==(5)4==

40/41/45/46/47
50/51/53/57/59
=‼️วิ่งบนอย่างเดียว‼️=
07.00==7/8==700//
07.15==7/8==872//
07.30==0/1==699-
07.45==5/6==687//
08.00==3/4==424//
08.15==8/9==903//
08.30==2/3==338//
08.45==1/2==164//
09.00==5/6==706//
09.15==3/4==806-
09.30==4/5==704//
09.45==2/1==

‼️@@ขวัญ
‼️ kaohorm999
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Kwann555
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Kwann555
==‼️วิ่งบน รูดล่าง‼️==


09.00==(7)6==706/22//บบดฟ
09.15==(2)3==806/67//+
09.30==(6)7==704/97//บลฟร
09.45==(5)4==525/40//บบลดฟจ40
10.00==(8)7==843/85//บลดฟจ85
10.15==(8)7==371/76//บลดฟจ71
10.30==(9)0==851/99//ลลดฟ
10.45==(7)6==631/67//บลลดฟจ67
11.00==(5)4==458/47//บบลดฟ
11.15==(4)3==237/06//บฟรจ37
11.30==(0)1==413/24//ฟรบจ13
11.45==(4)5==51/50/58/41/40/47

=‼️วิ่งบนอย่างเดียว‼️=
07.00==7/8==700//
07.15==7/8==872//
07.30==0/1==699-
07.45==5/6==687//
08.00==3/4==424//
08.15==8/9==903//
08.30==2/3==338//
08.45==1/2==164//
09.00==5/6==706//
09.15==3/4==806-
09.30==4/5==704//
09.45==2/1==525//
10.00==0/1==843-
10.15==1/2==371//
10.30==4/5==851//
10.45==9/0==631-
======ปรับ===


‼️@@ขวัญ
‼️ kaohorm999ค
Kwann555
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Kwann555
==‼️วิ่งบน รูดล่าง‼️==


09.00==(7)6==706/22//บบดฟ
09.15==(2)3==806/67//+
09.30==(6)7==704/97//บลฟร
09.45==(5)4==525/40//บบลดฟจ40
10.00==(8)7==843/85//บลดฟจ85
10.15==(8)7==371/76//บลดฟจ71
10.30==(9)0==851/99//ลลดฟ
10.45==(7)6==631/67//บลลดฟจ67
11.00==(5)4==458/47//บบลดฟ
11.15==(4)3==237/06//บฟรจ37
11.30==(0)1==413/24//ฟรบจ13
11.45==(4)5==909/65//ฟรล
12.00==(9)0==756/45//ทบ+
12.15==(0)1==930/49//ฟบ
12.30==(0)9==305/48//ฟบ
12.45==(5)6==804/68//ฟล
13.00==(8)9==82/83/89/85

=‼️วิ่งบนอย่างเดียว‼️=
07.00==7/8==700//
07.15==7/8==872//
07.30==0/1==699-
07.45==5/6==687//
08.00==3/4==424//
08.15==8/9==903//
08.30==2/3==338//
08.45==1/2==164//
09.00==5/6==706//
09.15==3/4==806-
09.30==4/5==704//
09.45==2/1==525//
10.00==0/1==843-
10.15==1/2==371//
10.30==4/5==851//
10.45==9/0==631-
======ปรับ===
11.45==9/0==909//แตก
12.00==9/0==756//+
12.15==2/3==930//
12.30==2/3==305//
12.45==3/4==804// รวยคะ
13.00==8/9==


‼️@@ขวัญ
‼️ kaohorm999
Kwann555
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Kwann555
==‼️วิ่งบน รูดล่าง‼️==


09.00==(7)6==706/22//บบดฟ
09.15==(2)3==806/67//+
09.30==(6)7==704/97//บลฟร
09.45==(5)4==525/40//บบลดฟจ40
10.00==(8)7==843/85//บลดฟจ85
10.15==(8)7==371/76//บลดฟจ71
10.30==(9)0==851/99//ลลดฟ
10.45==(7)6==631/67//บลลดฟจ67
11.00==(5)4==458/47//บบลดฟ
11.15==(4)3==237/06//บฟรจ37
11.30==(0)1==413/24//ฟรบจ13
11.45==(4)5==909/65//ฟรล
12.00==(9)0==756/45//ทบ+
12.15==(0)1==930/49//ฟบ
12.30==(0)9==305/48//ฟบ
12.45==(5)6==804/68//ฟล
13.00==(8)9==422/92//ฟรล
13.15==(5)4==050/30//ฟบจ50
13.30==(6)5==513/65//บลลดฟจ65
13.45==(7)6==924/21//ทบ+
14.00==(7)6==71/70/73/74/76/65/64

=‼️วิ่งบนอย่างเดียว‼️=
07.00==7/8==700//
07.15==7/8==872//
07.30==0/1==699-
07.45==5/6==687//
08.00==3/4==424//
08.15==8/9==903//
08.30==2/3==338//
08.45==1/2==164//
09.00==5/6==706//
09.15==3/4==806-
09.30==4/5==704//
09.45==2/1==525//
10.00==0/1==843-
10.15==1/2==371//
10.30==4/5==851//
10.45==9/0==631-
======ปรับ===
11.45==9/0==909//แตก
12.00==9/0==756//+
12.15==2/3==930//
12.30==2/3==305//
12.45==3/4==804// รวยคะ
13.00==8/9==422-
13.15==6/7==050--
ปรับ
13.30==5/6==531//
13.45==5/4==924//
14.00==6/7==


‼️@@ขวัญ
‼️ kaohorm999
Kwann555
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Kwann555
==‼️วิ่งบน รูดล่าง‼️==

13.15==(5)4==050/30//ฟบจ50
13.30==(6)5==513/65//บลลดฟจ65
13.45==(7)6==924/21//ทบ+
14.00==(7)6==946/74//บลดฟจ46,74
14.15==(0)1==01/05/06/12/19/15

=‼️วิ่งบนอย่างเดียว‼️=
13.30==5/6==531//
13.45==5/4==924//
14.00==6/7==946//
14.15==0/1==


‼️@@ขวัญ
‼️ kaohorm999
Kwann555
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Kwann555

15.00==(3)4==385/79//บฟ
15.15==(2)3==639/62//บลฟ
15.30==(5)6==185/65//ลลฟ
15.45==(1)2==212/98//บบบดฟจ12
16.00==(2)1==580/76//ทบ+
16.15==(7)8==เบาๆ รอดูทางเลข

16.30==(8)9==213/18//ลฟจ18
16.45==(9)0==297/07//บลดฟ
17.00==(7)8==772/30//บบดฟจ72
17.15==(3)4==825/68//ทบ
----พัก---
17.45==(5)6==267/53//บล
18.00==(9)0==906/66//บบดฟจ06
18.15==(6)0==429/48//ทบ+
18.30==(7)8=====วิ่งบน อย่างเดียว===
18.15==9/0==429/48//ฟ
19.30==6/7==
@@@ขวัญมา
Kwann555
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Kwann555
==‼️วิ่งบน รูดล่าง‼️==

314/42
21.30==(3)4==289/22//+
21.45==(3)4==430/56//บบดฟจ30
22.00==(9)0==060/87//บบฟร
22.15==(3)4==568/94///ฟรล
22.30==(1)0==376/62//ทบ+
22.45==(4)9==449/14//บบบลดฟ
23.00==(5)7==431/92//ทบ+
23.15==(7)8==558/45//บฟร
23.30==(0)1==401/71//บบลดฟ
23.45==(4)5==483/72//ฟบ
24.00==(3)2==


วิ่งบน อย่างเดียว
21.15==0/1==314//
21.30==4/5==289-
21.45==0/1==430//
22.00==7/8==060
22.15==6/7==568//
22.30==1/2==376-
22.45==6/3==449-
23.00==4/3==431//
23.15==4/5==558//
23.30==3/4==401//
23.45==1/2==483
24.00==1/2=

‼️@@ขวัญ
‼️ kaohorm999

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

loveaum
loveaum เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Theerawut007
Theerawut007 เมื่อ  4 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Nam2529
Nam2529 เมื่อ  5 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Joyka2524
Joyka2524 เมื่อ  21 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Annykam
Annykam เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
bee-2534
bee-2534 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Amonkob
Amonkob เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
supolsan
supolsan เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wimonwan1992
Wimonwan1992 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Weerasun7188
Weerasun7188 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง