พิกัดบน เสียว หุ้นทั่วโลก พารวยๆๆๆทั้งวัน สนใจทักมา ไอดี:sea2078

พิกัดบน เสียว หุ้นทั่วโลก พารวยๆๆๆทั้งวัน สนใจทักมา ไอดี:sea2078
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

09.00=466-74//
09.15=6=620-85/
09.30=8=643-79*
09.45=5=188-38*ว38
10.00=8=781-43/
10.15=2=222222222
82-24-29-27
6253=256-654-253-236

******************
พิกับน

10.00=890=781-38/
10.15=123=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

09.00=466-74//
09.15=6=620-85/
09.30=8=643-79*
09.45=5=188-38*ว38
10.00=8=781-43/
10.15=2=966-54*
10.30=6=939-58*
10.45=7=77777777777
72-74-79-67
6753=756-654-753-736

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

09.00=466-74//
09.15=6=620-85/
09.30=8=643-79*
09.45=5=188-38*ว38
10.00=8=781-43/
10.15=2=966-54*
10.30=6=939-58*
10.45=7=675-21/ว75สามตัวแตก675
11.00=5=119-12*
11.15=1=1111111
- 12-14-19-17
1753=751-154-753-731

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

09.00=466-74//
09.15=6=620-85/
09.30=8=643-79*
09.45=5=188-38*ว38
10.00=8=781-43/
10.15=2=966-54*
10.30=6=939-58*
10.45=7=675-21/ว75สามตัวแตก675
11.00=5=119-12*
11.15=1=933-25*
11.30=3=33333333
- 32-34-39-37
1753=751-154-753-731

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
(ฟัน)=4=324-71/
(ฟัน)=3=33333
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
(ฟัน)=4=324-71/
(ฟัน)=3=275-20
(ฟัน)=7=087-45/
(ฟัน)=6=66666
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.
10.00=5=685-85//
10.15=5=5555555
59-56-54-52
2458=245-258-458-248

*******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.
10.00=5=685-85//
10.15=5=706-61*
10.30=7=777777777
79-76-74-72
7458=745-758-458-748

*******************

krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

08.00=2=524-57/จ24ว57
08.15=5=555555
54-57-58-25
1725=172-175-725-125
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

08.00=2=524-57/จ24ว57
08.15=5=654-23/
08.30=5=007-75/จ75ว75
08.45=7=630-52*ว52
09.00=5=621-77*
09.15=7=77777777
74-57-78-76
8725=872-875-725-825
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

09.30=5=5555555
54-57-58-56
8725=872-875-725-825
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

09.45=2=222222222
24-27-28-26
8725=872-875-725-825
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=011-24*
09.45=123=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.00=2=222222222
24-27-28-26
8725=872-875-725-825
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=011-24*
09.45=123=305-34/
10.00=678=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.00=2=285-18/ว85สามตัวแตก285
10.15=5=55555555555
54-57-58-56
8725=872-875-725-825
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=011-24*
09.45=123=305-34/
10.00=678=285-18/
10.15=678=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong  
กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสส.....................สามตัวแตก....285
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.00=2=285-18/ว85สามตัวแตก285
10.15=5=675-90/จ75ว75
10.30=5=55555555
54-57-58-56
8725=872-875-725-825
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=011-24*
09.45=123=305-34/
10.00=678=285-18/
10.15=678=675-90//
10.30=678=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.00=2=285-18/ว85สามตัวแตก285
10.15=5=675-90/จ75ว75
10.30=5=755-04//
10.45=5=55555555
54-57-58-56
8725=872-875-725-825
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=011-24*
09.45=123=305-34/
10.00=678=285-18/
10.15=678=675-90//
10.30=678=755-04/
10.45=678=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.00=2=285-18/ว85สามตัวแตก285
10.15=5=675-90/จ75ว75
10.30=5=755-04//
10.45=5=362-84*
11.00=5=55555555
54-57-58-56
8725=872-875-725-825
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=011-24*
09.45=123=305-34/
10.00=678=285-18/
10.15=678=675-90//
10.30=678=755-04/
10.45=678=362-84/
11.00=210=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.00=2=285-18/ว85สามตัวแตก285
10.15=5=675-90/จ75ว75
10.30=5=755-04//
10.45=5=362-84*
11.00=5=596-93/
11.15=6=293-60/
11.30=9=999999999
94-97-98-96
9765=976-975-765-965
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=011-24*
09.45=123=305-34/
10.00=678=285-18/
10.15=678=675-90//
10.30=678=755-04/
10.45=678=362-84/
11.00=210=596-93*
11.15=678=293-60*
11.30=345=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.00=2=285-18/ว85สามตัวแตก285
10.15=5=675-90/จ75ว75
10.30=5=755-04//
10.45=5=362-84*
11.00=5=596-93/
11.15=6=293-60/
11.30=9=564-17*
11.45=5=555555555
54-57-58-56
9765=976-975-765-965
***********************
พิกัดบน

08.00=234=524-57//
08.15=456=654-23/////แตก654
08.30=345=007-75*
08.45=789=630-52*
09.00=012=621-77//
09.15=234=932-59//
09.30=345=011-24*
09.45=123=305-34/
10.00=678=285-18/
10.15=678=675-90//
10.30=678=755-04/
10.45=678=362-84/
11.00=210=596-93*
11.15=678=293-60*
11.30=345=564-17//
11.45=456=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

08.30=3=683-80/จ83ว83
08.45=7=7777777777
78-79-71-70
7358=735-753-758-835

***********************
พิกัดล่าง

08.15=01=147-16/
08.30=72=683-80*
08.45=15=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

10.00=3=043-70/
10.15=3=853-84/
10.30=4=142-99/
10.45=3=843-95/
11.004=44444444
42-45-49-47
6453=456-654-453-436

******************
พิกัดบน

10.00=45=043-70/
10.15=35=853-84//
10.30=42=142-99//
10.45=36=843-95/
11.00=41=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

10.00=3=043-70/
10.15=3=853-84/
10.30=4=142-99/
10.45=3=843-95/
11.00=4=503-33*
11.15=3=333333
32-35-39-37
6453=456-654-453-436

******************
พิกัดบน

10.00=45=043-70/
10.15=35=853-84//
10.30=42=142-99//
10.45=36=843-95/
11.00=41=503-33*
11.15=43=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

10.00=3=043-70/
10.15=3=853-84/
10.30=4=142-99/
10.45=3=843-95/
11.00=4=503-33*
11.15=3=046-33//
11.30=3=333333
32-35-39-37
6453=456-654-453-436

******************
พิกัดบน

10.00=45=043-70/
10.15=35=853-84//
10.30=42=142-99//
10.45=36=843-95/
11.00=41=503-33*
11.15=43=046-33/
11.30=05=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

10.00=3=043-70/
10.15=3=853-84/
10.30=4=142-99/
10.45=3=843-95/
11.00=4=503-33*
11.15=3=046-33//
11.30=3=360-77/
11.45=4=484-52//
12.00=3=3333333
32-35-39-37
6453=456-654-453-436

******************
พิกัดบน

10.00=45=043-70/
10.15=35=853-84//
10.30=42=142-99//
10.45=36=843-95/
11.00=41=503-33*
11.15=43=046-33/
11.30=05=360-77/
11.45=61=484-52*
12.00=45=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

10.00=3=043-70/
10.15=3=853-84/
10.30=4=142-99/
10.45=3=843-95/
11.00=4=503-33*
11.15=3=046-33//
11.30=3=360-77/
11.45=4=484-52//
12.00=3=942-15*
12.15=4=444444444
42-45-49-47
6453=456-654-453-436

******************
พิกัดบน

10.00=45=043-70/
10.15=35=853-84//
10.30=42=142-99//
10.45=36=843-95/
11.00=41=503-33*
11.15=43=046-33/
11.30=05=360-77/
11.45=61=484-52*
12.00=45=942-15/
12.15=36=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

10.00=3=043-70/
10.15=3=853-84/
10.30=4=142-99/
10.45=3=843-95/
11.00=4=503-33*
11.15=3=046-33//
11.30=3=360-77/
11.45=4=484-52//
12.00=3=942-15*
12.15=4=937-83*
12.30=3=3333333
43-35-39-37
6453=456-654-453-436

******************
พิกัดบน

10.00=45=043-70/
10.15=35=853-84//
10.30=42=142-99//
10.45=36=843-95/
11.00=41=503-33*
11.15=43=046-33/
11.30=05=360-77/
11.45=61=484-52*
12.00=45=942-15/
12.15=36=937-83/
12.30=83=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป
008.00=4=4444444
42-45-49-47
6253=256-654-453-236

******************
พิกัดบน

08.00=23=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป
08.00=4=489-53/ว53
08.15=7=720-68/
08.30=4=4444
42-45-49-47
7453=457-754-453-437

******************
พิกัดบน

08.15=28=720-68/
08.30=91=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป
08.00=4=489-53/ว53
08.15=7=720-68/
08.30=4=494-69//จ94
08.45=4=44444444
42-45-49-47
7453=457-754-453-437

******************
พิกัดบน

08.15=28=720-68/
08.30=91=494-69/
08.45=56=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป
08.00=4=489-53/ว53
08.15=7=720-68/
08.30=4=494-69//จ94
08.45=4=165-04/
09.00=7=377-49//
09.15=7=421-21*
09.30=2=222222222
27-25-29-27
2453=452-254-453-432

******************
พิกัดบน

08.15=28=720-68/
08.30=91=494-69/
08.45=56=165-04//
09.00=63=377-49/
09.15=86=421-21*
09.30=32=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป
08.00=4=489-53/ว53
08.15=7=720-68/
08.30=4=494-69//จ94
08.45=4=165-04/
09.00=7=377-49//
09.15=7=421-21*
09.30=2=926-81/
09.45=4=44444444
46-45-24-47
2453=452-254-453-432

******************
พิกัดบน

08.15=28=720-68/
08.30=91=494-69/
08.45=56=165-04//
09.00=63=377-49/
09.15=86=421-21*
09.30=32=426-81/
09.45=43=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป
08.00=4=489-53/ว53
08.15=7=720-68/
08.30=4=494-69//จ94
08.45=4=165-04/
09.00=7=377-49//
09.15=7=421-21*
09.30=2=926-81/
09.45=4=412-81/
10.00=2=22222222
26-25-24-27
2453=452-254-453-432

******************
พิกัดบน

08.15=28=720-68/
08.30=91=494-69/
08.45=56=165-04//
09.00=63=377-49/
09.15=86=421-21*
09.30=32=426-81/
09.45=43=412-81/
10.00=36=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป
08.00=4=489-53/ว53
08.15=7=720-68/
08.30=4=494-69//จ94
08.45=4=165-04/
09.00=7=377-49//
09.15=7=421-21*
09.30=2=926-81/
09.45=4=412-81/
10.00=2=745-87*
10.15=5=5555555
26-25-24-27
2453=452-254-453-432

******************
พิกัดบน

08.15=28=720-68/
08.30=91=494-69/
08.45=56=165-04//
09.00=63=377-49/
09.15=86=421-21*
09.30=32=426-81/
09.45=43=412-81/
10.00=36=745-87*
10.15=36=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

11.00=5=985-66/
11.15=6=66666666
62-65-69-67
6253=256-654-453-236

******************
พิกัดบน

11.15=36=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป

11.00=5=985-66/
11.15=6=464-34/ว64
11.30=4=269-27*
11.45=6=138-82*
12.00=6=651-70/
12.15=2=222222222
62-24-29-27
2453=452-254-453-432

******************
พิกัดบน

11.15=36=464-34/
11.30=45=269-27*
11.45=56=138-82*
12.00=56=651-70//
12.15=28=

******************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------
07.45=5=555555
35-25-85-57
3258=325-328-358-258

***********************
พิกัดล่าง

07.45=78=700-18/
08.00=97=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------
07.45=5=953-85//จ53-จ85
08.00=3=846-28*ว28
08.15=8=777-52*ว52
08.30=7=324-37/
08.45=7=110-54*
09.00=1=184-25/
09.15=7=785-39/ว85สามตัวแตก785
09.30=3=3333333
35-36-38-39
3758=375-378-358-758

***********************
พิกัดล่าง

07.45=78=700-18/
08.00=97=953-85/
08.15=42=777-52/
08.30=76=324-37/
08.45=56=110-54/
09.00=67=184-25*
09.15=27=785-39*
09.30=27=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------
07.45=5=953-85//จ53-จ85
08.00=3=846-28*ว28
08.15=8=777-52*ว52
08.30=7=324-37/
08.45=7=110-54*
09.00=1=184-25/
09.15=7=785-39/ว85สามตัวแตก785
09.30=3=601-58*ว58
09.45=7=777777
75-76-78-79
3758=375-378-358-758

***********************
พิกัดล่าง

09.45=67=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------
07.45=5=953-85//จ53-จ85
08.00=3=846-28*ว28
08.15=8=777-52*ว52
08.30=7=324-37/
08.45=7=110-54*
09.00=1=184-25/
09.15=7=785-39/ว85สามตัวแตก785
09.30=3=601-58*ว58
09.45=7=053-40*ว53
10.00=7=777777777
75-76-78-79
3758=375-378-358-758

***********************
พิกัดล่าง

10.00=56=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.15=5=5555555
75-56-58-59
3758=375-378-358-758

***********************
พิกัดล่าง

10.00=56=859-56//
10.15=74=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

10.30=7=77777777
75-76-78-79
3758=375-378-358-758

***********************
พิกัดล่าง

10.00=56=859-56//
10.15=74=181-66*
10.30=78=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

08.15=4=44444444444
42-47-49-24
2457=245-257-457-427

***********************
พิกัดล่าง

08.00=45=009-75/
08.15=68=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

08.15=4=347-67/จ47ว47
08.30=7=7777777777
72-47-79-78
2457=245-257-457-427

***********************
พิกัดล่าง

08.00=45=009-75/
08.15=68=347-67/
08.30=82=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

08.15=4=347-67/จ47ว47
08.30=7=989-38*
08.45=6=6666666
62-67-69-68
6457=645-657-457-467

***********************
พิกัดล่าง

08.00=45=009-75/
08.15=68=347-67/
08.30=82=989-38/
08.45=97=

**********************
krittipong
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย krittipong
ปป.โชค------------

08.15=4=347-67/จ47ว47
08.30=7=989-38*
08.45=6=207-94*
09.00=9=999999999
92-97-69-98
6459=645-659-459-469

***********************
พิกัดล่าง

08.00=45=009-75/
08.15=68=347-67/
08.30=82=989-38/
08.45=97=207-94/
09.00=85=

**********************

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Patding
Patding เมื่อ  1 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sontaya2503
Sontaya2503 เมื่อ  7 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mamie1
Mamie1 เมื่อ  7 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
rung1715
rung1715 เมื่อ  27 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jame77
Jame77 เมื่อ  30 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
rungrat6635
rungrat6635 เมื่อ  59 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jigky99
Jigky99 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ketsarin35
Ketsarin35 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Morn431
Morn431 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phanidawa
Phanidawa เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง