วิ่งบน " บน " บนแท้ๆ ปิงปอง + รัฐบาล + หุ้น

วิธีเล่นมีหลายหลาย

วิ่ง รูด คู่-คี่ ปักหลัก

เลข
- 1 ตัว เสียว ฟัน เล่น รูดบนล่าง ไปหลักร้อยบนอด แนะวิ่งบน รูดล่าง

- 2 ตัว ต้องเล่นเป็นพิกัดเท่านั้น วางแผนเล่นได้ง่าย กว่าไม่มีพิกัด ใช้ทุนเล่น เท่ากัน กับ เสียว ตัวเดียวรูด ไปหลักร้อยอด แนะวิ่ง
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500 (รูด 10 รูดบนใช้ทุนเท่ากับ เสียวตัวเดียว)
- วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ
- รูด 10 กำไร 520 เด้ง 1,040 /รอบ แนะวิ่ง

10.00 = 20 = 127 83 บบบ+ 620
10:15 = 37 = 750 18 บบบ+ 1,240
10.30 = 37 = 631 48 บบบ+ 1,860
10:45 = 46 = 774 16 บบบ+ 2,480
11.00 = 46 = 364 09 บดด+ 3,720
11:15 = 46 = 876 08 บบบ+ 4,340
11.30 = 46 = 440 14 บบบ+ 4,960
11:45 = 46 = 392 10 -
12.00 = 46 = 557 75 -
12:15 = 46 = 198 60 -
12.30 = 46 = 669 36 บบบ+ 7,440
12:45 = 46 = 405 84 บบบ+ 8,060
13.00 = 46 = 792 79 -
13:15 = 46 = 484 87 บบบ+ 9,300
13.30 = 46 = 131 05 -
13:45 = 46 = 840 72 บบบ+ 10,540
14.00 = 28 = 669 43 -
14.15 = 46 = 080 90 -
14.30 = 19 = 699 92 บบบ+ 12,400
14:45 = 05 = 800 36 บบบ+ 13,020
15.00 = 19 = 331 21 บบบ+ 13,640
15:15 = 28 =

" บน "
วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+46
+ วิน x3x6 = 28+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6389132
2 ตัวล่าง 89
3 ตัวบน 132 // 2222222222222222222222222222222222222222222222222222 8 ++++++++++++++++
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500 (รูด 10 รูดบนใช้ทุนเท่ากับ เสียวตัวเดียว)
- วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ
- รูด 10 กำไร 520 เด้ง 1,040 /รอบ แนะวิ่ง

10.00 = 20 = 127 83 บบบ+ 620
10:15 = 37 = 750 18 บบบ+ 1,240
10.30 = 37 = 631 48 บบบ+ 1,860
10:45 = 46 = 774 16 บบบ+ 2,480
11.00 = 46 = 364 09 บดด+ 3,720
11:15 = 46 = 876 08 บบบ+ 4,340
11.30 = 46 = 440 14 บบบ+ 4,960
11:45 = 46 = 392 10 -
12.00 = 46 = 557 75 -
12:15 = 46 = 198 60 -
12.30 = 46 = 669 36 บบบ+ 7,440
12:45 = 46 = 405 84 บบบ+ 8,060
13.00 = 46 = 792 79 -
13:15 = 46 = 484 87 บบบ+ 9,300
13.30 = 46 = 131 05 -
13:45 = 46 = 840 72 บบบ+ 10,540
14.00 = 28 = 669 43 -
14.15 = 46 = 080 90 -
14.30 = 19 = 699 92 บบบ+ 12,400
14:45 = 05 = 800 36 บบบ+ 13,020
15.00 = 19 = 331 21 บบบ+ 13,640
15:15 = 28 = 132 89 บบบ+ 14,260
15.30 = 28 =

" บน "
วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+37
+ วิน x3x6 = 28+37
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6514650
2 ตัวล่าง 14
3 ตัวบน 650 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500 (รูด 10 รูดบนใช้ทุนเท่ากับ เสียวตัวเดียว)
- วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ
- รูด 10 กำไร 520 เด้ง 1,040 /รอบ แนะวิ่ง

10.00 = 20 = 127 83 บบบ+ 620
10:15 = 37 = 750 18 บบบ+ 1,240
10.30 = 37 = 631 48 บบบ+ 1,860
10:45 = 46 = 774 16 บบบ+ 2,480
11.00 = 46 = 364 09 บดด+ 3,720
11:15 = 46 = 876 08 บบบ+ 4,340
11.30 = 46 = 440 14 บบบ+ 4,960
11:45 = 46 = 392 10 -
12.00 = 46 = 557 75 -
12:15 = 46 = 198 60 -
12.30 = 46 = 669 36 บบบ+ 7,440
12:45 = 46 = 405 84 บบบ+ 8,060
13.00 = 46 = 792 79 -
13:15 = 46 = 484 87 บบบ+ 9,300
13.30 = 46 = 131 05 -
13:45 = 46 = 840 72 บบบ+ 10,540
14.00 = 28 = 669 43 -
14.15 = 46 = 080 90 -
14.30 = 19 = 699 92 บบบ+ 12,400
14:45 = 05 = 800 36 บบบ+ 13,020
15.00 = 19 = 331 21 บบบ+ 13,640
15:15 = 28 = 132 89 บบบ+ 14,260
15.30 = 28 = 650 14 -
15:45 = 19 =
" บน "
วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 19+46
+ วิน x3x6 = 19+46
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500 (รูด 10 รูดบนใช้ทุนเท่ากับ เสียวตัวเดียว)
- วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ
- รูด 10 กำไร 520 เด้ง 1,040 /รอบ แนะวิ่ง

10.00 = 20 = 127 83 บบบ+ 620
10:15 = 37 = 750 18 บบบ+ 1,240
10.30 = 37 = 631 48 บบบ+ 1,860
10:45 = 46 = 774 16 บบบ+ 2,480
11.00 = 46 = 364 09 บดด+ 3,720
11:15 = 46 = 876 08 บบบ+ 4,340
11.30 = 46 = 440 14 บบบ+ 4,960
11:45 = 46 = 392 10 -
12.00 = 46 = 557 75 -
12:15 = 46 = 198 60 -
12.30 = 46 = 669 36 บบบ+ 7,440
12:45 = 46 = 405 84 บบบ+ 8,060
13.00 = 46 = 792 79 -
13:15 = 46 = 484 87 บบบ+ 9,300
13.30 = 46 = 131 05 - 17,476
13:45 = 46 = 840 72 บบบ+ 10,540
14.00 = 28 = 669 43 -
14.15 = 46 = 080 90 -
14.30 = 19 = 699 92 บบบ+ 12,400
14:45 = 05 = 800 36 บบบ+ 13,020
15.00 = 19 = 331 21 บบบ+ 13,640
15:15 = 28 = 132 89 บบบ+ 14,260
15.30 = 28 = 650 14 -
15:45 = 19 = 272 40 -
16:00 = 46 = 596 84 บบบ+ 16,120
16:15 = 46 = 369 28 บบบ+ 16,740
16.30 = 46 = 424 76 บบบ+ 17,360
16:45 = 46 = 283 85 -
17.00 = 46 =


- " บน " เลข 2 ตัวต้องเลือกเล่นพิกัดใดพิกัดหนึ่ง
- วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 19+46
+ วิน x3x6 = 19+46
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500 ( รูดบน ใช้ทุนเท่ากับ เสียวตัวเดียว)
- วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09:30 = 05 =
- " บน " เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด
- วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 05+19
+ วิน x3x6 = 05+19
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ปิงปอง 9.30 008 20 // 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ++
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500 ( รูดบน ใช้ทุนเท่ากับ เสียวตัวเดียว)
- วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09:30 = 05 = 008 20 บบบ+
09:45 = 05 =- " บน " เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด
- วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 05+19
+ วิน x3x6 = 05+19
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ปิงปอง 9:45 798 55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 55 ตกล่าง
peter09
รัฐบาล 16/03/2561

12 19
52 59
15 29

379 579 569
249 259 129
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลหวยรัฐบาล 16-03-2018

หวยรัฐบาล 559 82 // 59 ++

3 ตัวหัว 218 29 // 29 ++
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
เกือบหล่ะ 569
Kasikorn
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย Kasikorn  
ขอบคุณค่ะ ได้ค่ะ แทง 559 ฟลุ็คมากกกกกมายยย 2 ตัว กับ 3 ตัว กรีสสสสสสสส ลั่นเลย
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500 ( รูดบน ใช้ทุนเท่ากับ เสียวตัวเดียว)
- วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

20.45 = 05 =

- " บน " เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด
- วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 05+28
+ วิน x3x6 = 05+28
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

16:15 = 46 =
+ พิกัด " บน "
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 05+146
+ วิน x3x6 = 05+146
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  

ผลรวม 6140265
2 ตัวล่าง 40
3 ตัวบน 265 // 444444444444444444444444 666666666666666666666666666666666666 ++ วินเจาะ 65 + 40
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

16:15 = 46 = 265 40 บบบ+ 65+40
16.30 = 28 =

+ พิกัด " บน "
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+46
+ วิน x3x6 = 28+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 7402143
2 ตัวล่าง 02
3 ตัวบน 143 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 ตกล่าง
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

10.00 = 19 = 359 20 บบบ+
10:15 = 05 = 816 99 -
10.30 = 28 = 886 85 บบบ+
10:45 = 28 = 440 78 -
11.00 = 46 = 668 61 บบบ+
11:15 = 46 = 463 31 บดด+
11.30 = 37 =
+ พิกัด " บน "
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 37+19
+ วิน x3x6 = 37+19
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ปิงปอง 11.30 466 34 // ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ไปล่าง
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

10.00 = 19 = 359 20 บบบ+
10:15 = 05 = 816 99 -
10.30 = 28 = 886 85 บบบ+
10:45 = 28 = 440 78 -
11.00 = 46 = 668 61 บบบ+
11:15 = 46 = 463 31 บดด+
11.30 = 37 = 466 34 -
11:45 = 46 = 334 66 บบบ+ 34
12.00 = 46 = 632 52 บบบ+
12:15 = 46 = 488 53 บบบ+
12.30 = 46 =

+ พิกัด " บน "
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 46+28
+ วิน x3x6 = 46+28
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  

ผลรวม 7884178
2 ตัวล่าง 84
3 ตัวบน 178 // +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ วินเจาะ 84
peter09
เยี่ยม
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09.00 = 28 = 626 49 บบบ+
09:15 = 28 = 347 38 ----- + 347+38
09:30 = 37 = 682 08 -
09:45 = 28 = 266 55 บบบ+ 266
10.00 = 46 = 844 45 บบบ+
10:15 = 46 = 868 92 บบบ+
10.30 = 46 = 422 65 บบบ+
10:45 = 46 = 342 30 บบบ+
11.00 = 46 = 505 44 -
11:15 = 46 = 259 10 -
11.30 = 46 = 492 44 บบบ+
11:45 = 46 = 688 01 บบบ+ 688
12.00 = 46 = 448 97 บบบ+ 448
12:15 = 46 = 404 02 บบบ+
12.30 = 46 = 854 66 บบบ+
12:45 = 46 = 103 75 บบบ+
13.00 = 46 = 460 64 บบบ+ 64
13:15 = 46 = 328 03 -
13.30 = 28 = 068 22 บบบ+
13:45 = 46 = 822 01 -
14.00 = 28 = 802 76 บดด+
14.15 = 28 = 043 95 -
14.30 = 46 = 045 31 บบบ+
14:45 = 46 = 654 73 บดด+
15.00 = 46 = 819 45 -
15:15 = 46 = 216 20 บบบ+
15.30 = 46 = 198 19 -
15:45 = 46 = 194 18 บบบ+
16:00 = 46 = 697 99 บบบ+
16:15 = 46 = 436 09 บดด+
16.30 = 46 = 661 23 บบบ+
16:45 = 46 = 252 41 -
17.00 = 46 = 861 53 บบบ+
----------- เบรก ----------
18:45 = 28 = 649 57 -
19.00 = 46 = 644 65 บดด+ 644
19:15 = 46 =

224 226 884 886 442 448 662 668 446 664 228 882
+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+46
+ วิน x3x6 = 28+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  

ผลรวม 6920496
2 ตัวล่าง 20
3 ตัวบน 496 // 44444444444444444444444444444444444444 66666666666666666666666666666666 ++เด้ง
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09.00 = 28 = 626 49 บบบ+
09:15 = 28 = 347 38 ----- + 347+38
09:30 = 37 = 682 08 -
09:45 = 28 = 266 55 บบบ+ 266
10.00 = 46 = 844 45 บบบ+
10:15 = 46 = 868 92 บบบ+
10.30 = 46 = 422 65 บบบ+
10:45 = 46 = 342 30 บบบ+
11.00 = 46 = 505 44 -
11:15 = 46 = 259 10 -
11.30 = 46 = 492 44 บบบ+
11:45 = 46 = 688 01 บบบ+ 688
12.00 = 46 = 448 97 บบบ+ 448
12:15 = 46 = 404 02 บบบ+
12.30 = 46 = 854 66 บบบ+
12:45 = 46 = 103 75 บบบ+
13.00 = 46 = 460 64 บบบ+ 64
13:15 = 46 = 328 03 -
13.30 = 28 = 068 22 บบบ+
13:45 = 46 = 822 01 -
14.00 = 28 = 802 76 บดด+
14.15 = 28 = 043 95 -
14.30 = 46 = 045 31 บบบ+
14:45 = 46 = 654 73 บดด+
15.00 = 46 = 819 45 -
15:15 = 46 = 216 20 บบบ+
15.30 = 46 = 198 19 -
15:45 = 46 = 194 18 บบบ+
16:00 = 46 = 697 99 บบบ+
16:15 = 46 = 436 09 บดด+
16.30 = 46 = 661 23 บบบ+
16:45 = 46 = 252 41 -
17.00 = 46 = 861 53 บบบ+
----------- เบรก ----------
18:45 = 28 = 649 57 -
19.00 = 46 = 644 65 บดด+ 644
19:15 = 46 = 496 20 บดด+
19.30 = 46 =

224 226 884 886 442 448
662 668 446 664 228 882

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+46
+ วิน x3x6 = 28+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 7034564
2 ตัวล่าง 34
3 ตัวบน 564 // 44444444444444444444444444444444444444444444 66666666666666666666666666666 ++ 64
Chontichar
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย Chontichar  
เย้ๆๆๆมาเเว้ว
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09.00 = 28 = 626 49 บบบ+
09:15 = 28 = 347 38 ----- + 347+38
09:30 = 37 = 682 08 -
09:45 = 28 = 266 55 บบบ+ 266
10.00 = 46 = 844 45 บบบ+
10:15 = 46 = 868 92 บบบ+
10.30 = 46 = 422 65 บบบ+
10:45 = 46 = 342 30 บบบ+
11.00 = 46 = 505 44 -
11:15 = 46 = 259 10 -
11.30 = 46 = 492 44 บบบ+
11:45 = 46 = 688 01 บบบ+ 688
12.00 = 46 = 448 97 บบบ+ 448
12:15 = 46 = 404 02 บบบ+
12.30 = 46 = 854 66 บบบ+
12:45 = 46 = 103 75 บบบ+
13.00 = 46 = 460 64 บบบ+ 64
13:15 = 46 = 328 03 -
13.30 = 28 = 068 22 บบบ+
13:45 = 46 = 822 01 -
14.00 = 28 = 802 76 บดด+
14.15 = 28 = 043 95 -
14.30 = 46 = 045 31 บบบ+
14:45 = 46 = 654 73 บดด+
15.00 = 46 = 819 45 -
15:15 = 46 = 216 20 บบบ+
15.30 = 46 = 198 19 -
15:45 = 46 = 194 18 บบบ+
16:00 = 46 = 697 99 บบบ+
16:15 = 46 = 436 09 บดด+
16.30 = 46 = 661 23 บบบ+
16:45 = 46 = 252 41 -
17.00 = 46 = 861 53 บบบ+
----------- เบรก ----------
18:45 = 28 = 649 57 -
19.00 = 46 = 644 65 บดด+ 644
19:15 = 46 = 496 20 บดด+
19.30 = 46 = 564 34 บดด+
19:45 = 46 =
224 226 884 886 442 448
662 668 446 664 228 882

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+46
+ วิน x3x6 = 28+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  

ผลรวม 7162383
2 ตัวล่าง 62
3 ตัวบน 383 // +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ไปล่าง แบ่งให้คนอื่นมั่ง ทำบุญ
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09.00 = 28 = 626 49 บบบ+
09:15 = 28 = 347 38 ----- + 347+38
09:30 = 37 = 682 08 -
09:45 = 28 = 266 55 บบบ+ 266
10.00 = 46 = 844 45 บบบ+
10:15 = 46 = 868 92 บบบ+
10.30 = 46 = 422 65 บบบ+
10:45 = 46 = 342 30 บบบ+
11.00 = 46 = 505 44 -
11:15 = 46 = 259 10 -
11.30 = 46 = 492 44 บบบ+
11:45 = 46 = 688 01 บบบ+ 688
12.00 = 46 = 448 97 บบบ+ 448
12:15 = 46 = 404 02 บบบ+
12.30 = 46 = 854 66 บบบ+
12:45 = 46 = 103 75 บบบ+
13.00 = 46 = 460 64 บบบ+ 64
13:15 = 46 = 328 03 -
13.30 = 28 = 068 22 บบบ+
13:45 = 46 = 822 01 -
14.00 = 28 = 802 76 บดด+
14.15 = 28 = 043 95 -
14.30 = 46 = 045 31 บบบ+
14:45 = 46 = 654 73 บดด+
15.00 = 46 = 819 45 -
15:15 = 46 = 216 20 บบบ+
15.30 = 46 = 198 19 -
15:45 = 46 = 194 18 บบบ+
16:00 = 46 = 697 99 บบบ+
16:15 = 46 = 436 09 บดด+
16.30 = 46 = 661 23 บบบ+
16:45 = 46 = 252 41 -
17.00 = 46 = 861 53 บบบ+
----------- เบรก ----------
18:45 = 28 = 649 57 -
19.00 = 46 = 644 65 บดด+ 644
19:15 = 46 = 496 20 บดด+
19.30 = 46 = 564 34 บดด+
19:45 = 46 = 383 62 ----- + 62
20.00 = 46 =

224 226 884 886 442 448
662 668 446 664 228 882

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+46
+ วิน x3x6 = 28+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6664473
2 ตัวล่าง 64
3 ตัวบน 473 // 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6 ++ เจาะ 64 เน็ตๆ
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09.00 = 28 = 626 49 บบบ+
09:15 = 28 = 347 38 -----+ 347+38
09:30 = 37 = 682 08 -
09:45 = 28 = 266 55 บบบ+ 266
10.00 = 46 = 844 45 บบบ+
10:15 = 46 = 868 92 บบบ+
10.30 = 46 = 422 65 บบบ+
10:45 = 46 = 342 30 บบบ+
11.00 = 46 = 505 44 -
11:15 = 46 = 259 10 -
11.30 = 46 = 492 44 บบบ+
11:45 = 46 = 688 01 บบบ+ 688
12.00 = 46 = 448 97 บบบ+ 448
12:15 = 46 = 404 02 บบบ+
12.30 = 46 = 854 66 บบบ+
12:45 = 46 = 103 75 บบบ+
13.00 = 46 = 460 64 บบบ+ 64
13:15 = 46 = 328 03 -
13.30 = 28 = 068 22 บบบ+
13:45 = 46 = 822 01 -
14.00 = 28 = 802 76 บดด+
14.15 = 28 = 043 95 -
14.30 = 46 = 045 31 บบบ+
14:45 = 46 = 654 73 บดด+
15.00 = 46 = 819 45 -
15:15 = 46 = 216 20 บบบ+
15.30 = 46 = 198 19 -
15:45 = 46 = 194 18 บบบ+
16:00 = 46 = 697 99 บบบ+
16:15 = 46 = 436 09 บดด+
16.30 = 46 = 661 23 บบบ+
16:45 = 46 = 252 41 -
17.00 = 46 = 861 53 บบบ+
----------- เบรก ----------
18:45 = 28 = 649 57 -
19.00 = 46 = 644 65 บดด+ 644
19:15 = 46 = 496 20 บดด+
19.30 = 46 = 564 34 บดด+
19:45 = 46 = 383 62 -----+ 62
20.00 = 46 = 473 64 บบบ+ 64
20:15 = 37 = 584 07 -
20.30 = 46 = 803 38 -
20.45 = 46 = 675 88 บบบ+
21.00 = 46 = 430 82 บบบ+ 82
21.15 = 46 =

224 226 884 886 442 448
662 668 446 664 228 882

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+46
+ วิน x3x6 = 28+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 7145635
2 ตัวล่าง 45
3 ตัวบน 635 // 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 4 ++
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09.00 = 28 = 626 49 บบบ+
09:15 = 28 = 347 38 -----+ 347+38
09:30 = 37 = 682 08 -
09:45 = 28 = 266 55 บบบ+ 266
10.00 = 46 = 844 45 บบบ+
10:15 = 46 = 868 92 บบบ+
10.30 = 46 = 422 65 บบบ+
10:45 = 46 = 342 30 บบบ+
11.00 = 46 = 505 44 -
11:15 = 46 = 259 10 -
11.30 = 46 = 492 44 บบบ+
11:45 = 46 = 688 01 บบบ+ 688
12.00 = 46 = 448 97 บบบ+ 448
12:15 = 46 = 404 02 บบบ+
12.30 = 46 = 854 66 บบบ+
12:45 = 46 = 103 75 บบบ+
13.00 = 46 = 460 64 บบบ+ 64
13:15 = 46 = 328 03 -
13.30 = 28 = 068 22 บบบ+
13:45 = 46 = 822 01 -
14.00 = 28 = 802 76 บดด+
14.15 = 28 = 043 95 -
14.30 = 46 = 045 31 บบบ+
14:45 = 46 = 654 73 บดด+
15.00 = 46 = 819 45 -
15:15 = 46 = 216 20 บบบ+
15.30 = 46 = 198 19 -
15:45 = 46 = 194 18 บบบ+
16:00 = 46 = 697 99 บบบ+
16:15 = 46 = 436 09 บดด+
16.30 = 46 = 661 23 บบบ+
16:45 = 46 = 252 41 -
17.00 = 46 = 861 53 บบบ+
----------- เบรก ----------
18:45 = 28 = 649 57 -
19.00 = 46 = 644 65 บดด+ 644
19:15 = 46 = 496 20 บดด+
19.30 = 46 = 564 34 บดด+
19:45 = 46 = 383 62 -----+ 62
20.00 = 46 = 473 64 บบบ+ 64
20:15 = 37 = 584 07 -
20.30 = 46 = 803 38 -
20.45 = 46 = 675 88 บบบ+
21.00 = 46 = 430 82 บบบ+ 82
21.15 = 46 = 635 45 บบบ+
21.30 = 46 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 05+46
+ วิน x3x6 = 05+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 7021558
2 ตัวล่าง 21
3 ตัวบน 558 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ล็อคหลบ มาคู่หน้าเฉย 05
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

09.00 = 28 = 626 49 บบบ+
09:15 = 28 = 347 38 -----+ 347+38
09:30 = 37 = 682 08 -
09:45 = 28 = 266 55 บบบ+ 266
10.00 = 46 = 844 45 บบบ+
10:15 = 46 = 868 92 บบบ+
10.30 = 46 = 422 65 บบบ+
10:45 = 46 = 342 30 บบบ+
11.00 = 46 = 505 44 -
11:15 = 46 = 259 10 -
11.30 = 46 = 492 44 บบบ+
11:45 = 46 = 688 01 บบบ+ 688
12.00 = 46 = 448 97 บบบ+ 448
12:15 = 46 = 404 02 บบบ+
12.30 = 46 = 854 66 บบบ+
12:45 = 46 = 103 75 บบบ+
13.00 = 46 = 460 64 บบบ+ 64
13:15 = 46 = 328 03 -
13.30 = 28 = 068 22 บบบ+
13:45 = 46 = 822 01 -
14.00 = 28 = 802 76 บดด+
14.15 = 28 = 043 95 -
14.30 = 46 = 045 31 บบบ+
14:45 = 46 = 654 73 บดด+
15.00 = 46 = 819 45 -
15:15 = 46 = 216 20 บบบ+
15.30 = 46 = 198 19 -
15:45 = 46 = 194 18 บบบ+
16:00 = 46 = 697 99 บบบ+
16:15 = 46 = 436 09 บดด+
16.30 = 46 = 661 23 บบบ+
16:45 = 46 = 252 41 -
17.00 = 46 = 861 53 บบบ+
----------- เบรก ----------
18:45 = 28 = 649 57 -
19.00 = 46 = 644 65 บดด+ 644
19:15 = 46 = 496 20 บดด+
19.30 = 46 = 564 34 บดด+
19:45 = 46 = 383 62 -----+ 62
20.00 = 46 = 473 64 บบบ+ 64
20:15 = 37 = 584 07 -
20.30 = 46 = 803 38 -
20.45 = 46 = 675 88 บบบ+
21.00 = 46 = 430 82 บบบ+ 82
21.15 = 46 = 635 45 บบบ+
21.30 = 46 = 558 21 -
21.45 = 46 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 28+46
+ วิน x3x6 = 28+46
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 7390258
2 ตัวล่าง 90
3 ตัวบน 258 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 28 เริ่มทำงาน เข้าล็อค เตรียมเฮ 3 ตัวอีกยาว
Kasikorn
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย Kasikorn  
เย้ๆ วิ่ง 28+46 ได้เด้ง 28
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 500+500
+ วิ่ง กำไร 620 เด้ง 1,240 /รอบ

10.00 = 28 = 289 31 บดด+
10:15 = 46 = 052 94 -
10.30 = 28 = 805 92 บบบ+ 805
10:45 = 28 = 041 09 -
11.00 = 05 = 181 57 -
11:15 = 28 = 308 06 บบบ+
11.30 = 28 = 845 31 บบบ+
11:45 = 19 = 414 13 บบบ+
12.00 = 14 = 216 62 บบบ+
12:15 = 28 = 979 33 -
12.30 = 46 = 592 18 -
12:45 = 28 = 274 71 บบบ+
13.00 = 47 = 051 06 -
13:15 = 19 = 966 47 บบบ+
13.30 = 46 = 048 82 บบบ+
13:45 = 28 = 567 29 -
14.00 = 46 = 792 69 -
14.15 = 28 = 841 38 บบบ+
14.30 = 14 = 281 31 บบบ+
14:45 = 19 = 886 33 -
15.00 = 46 = 962 45 บบบ+
15:15 = 46 = 714 44 บบบ+
15.30 = 46 = 940 06 บบบ+
15:45 = 46 = 490 00 บบบ+
16:00 = 46 = 930 30 -
16:15 = 03 = 347 24 บบบ+
16.30 = 37 = 150 34 -
16:45 = 19 = 270 49 -
17.00 = 04 = 492 85 บบบ+
17:15 = 46 = 611 64 บบบ+ 64
17.30 = 05 = 527 13 บบบ+
17:45 = 28 = 032 38 บบบ+
18.00 = 23 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 46+28
+ วิน x3x6 = 46+28

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ พักก่อนครับ วันนี้กำไร 3 หมื่นหล่ะ
peter09
***************************************************************************
++ กด ติดตาม หรือลองตาม ก่อนตัดสินใจ > คลิ้กที่ชื่อ peter09

++ วางเลข คนเดียว พิกัด + วิธีแทง ชัดเจน

++ สนใจ เช็คดูเลขย้อนหลัง และรอบปัจจุบัน > คลิ้กที่ชื่อ peter09

++ ตามฟรี แบ่งปันฟรี ในเว็ปโชค ( ตามตลอดได้ในกลุ่ม numchoke77 group)

++ รับสมาชิกเข้ากลุ่ม ง่ายๆ เพียงเปลียนผู้แนะนำ เป็น peter09 (มีรายวัน/สัปดาห์)
***************************************************************************
peter09
+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน
Chontichar
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย Chontichar  
ติดตามจ้ารอๆๆ
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

09:15 = 02 = 406 69 บบบ+
09:30 = 08 =
+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 05+28
+ วิน x3x6 = 05+28

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 8402901
2 ตัวล่าง 02
3 ตัวบน 901 // 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ++ 02 วินเจาะ
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

09:15 = 02 = 406 69 บบบ+
09:30 = 08 = 901 02 บบบ+
09:45 = 19 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 05+19
+ วิน x3x6 = 05+19

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
* แจ้ง สำหรับสมาชิกต่อไปนี้ *
- เจ้าของกลุ่มวางเลข
- สมาชิกที่เล่นตาม
- สมาชิกที่ยิงเลขเล่นเอง

* ขอความร่วมมือ ไม่ต้องยิงเลขนะครับ
* ถ้าจะเล่นให้เล่นตามอย่างเดียว ถ้ายิงเลขจะหลุดสูตรคำนวณบ่อย
* ทำให้สมาชิกคนอื่น ได้ไม่ตามเป้า หรือตามเป้าได้ไม่ง่าย
* อยากให้ทุกๆ ท่านเล่นได้ง่ายๆ กันครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร?
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

09:15 = 02 = 406 69 บบบ+
09:30 = 08 = 901 02 บบบ+
09:45 = 19 = 324 92 -
10.00 = 14 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ คู่วินเจาะ = 19+46
+ วิน x3x6 = 19+46

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ปิงปอง 10.00 057 61 +++++++++++++++++++++++++++++++ไปล่างอีกรอบ + วินเจาะ 61
peter09
***************************************************************************
++ กด ติดตาม หรือลองตาม ก่อนตัดสินใจ > คลิ้กที่ชื่อ peter09

++ วางเลข คนเดียว พิกัด + วิธีแทง ชัดเจน เล่นแบบง่ายๆ ได้จริง ถอนเกินคาด

++ สนใจ เช็คดูเลขย้อนหลัง และรอบปัจจุบัน > คลิ้กที่ชื่อ peter09

++ ตามฟรี แบ่งปันฟรี ในเว็ปโชค ( ตามตลอดได้ในกลุ่ม numchoke77 group)

++ รับสมาชิกเข้ากลุ่ม ง่ายๆ เพียงเปลียนผู้แนะนำ เป็น peter09 (มีรายวัน/สัปดาห์)
***************************************************************************
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

08.00 = 28 =
23 27 83 87

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6719886
2 ตัวล่าง 19
3 ตัวบน 886 // 888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ++ บน
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

08.00 = 28 = 886 19 บบบ+
08.15 = 46 =

04 06 54 56

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6641807
2 ตัวล่าง 41
3 ตัวบน 807 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ เอาไว้ล่าง 4
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

08.00 = 28 = 886 19 บบบ+
08.15 = 46 = 807 41 -
08.30 = 46 =


+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 7021324
2 ตัวล่าง 21
3 ตัวบน 324 // 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ++ บน
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

08.00 = 28 = 886 19 บบบ+
08.15 = 46 = 807 41 -
08.30 = 46 = 324 21 บบบ+
08:45 = 37 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6385715
2 ตัวล่าง 85
3 ตัวบน 715 // 777777777777777777777777777777777777777777777777777 ++ บน
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

08.00 = 28 = 886 19 บบบ+
08.15 = 46 = 807 41 -
08.30 = 46 = 324 21 บบบ+
08:45 = 37 = 715 85 บบบ+
09.00 = 19 =


+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

08.00 = 28 = 886 19 บบบ+
08.15 = 46 = 807 41 -
08.30 = 46 = 324 21 บบบ+
08:45 = 37 = 715 85 บบบ+
09.00 = 19 = 738 62 -
09:15 = 37 = 283 18 บบบ+
09:30 = 28 = 876 41 บบบ+
++++++++++ เบรก +++++++++
11:45 = 37 = 383 30 บบบ+
12.00 = 38 =


+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

14.30 = 46 = 250 40 -
14:45 = 28 = 488 67 บบบ+
15.00 = 28 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
***************************************************************************
++ กด ติดตาม หรือลองตาม ก่อนตัดสินใจ > คลิ้กที่ชื่อ peter09

++ วางเลข คนเดียว พิกัด + วิธีแทง ชัดเจน เล่นแบบง่ายๆ ได้จริง ถอนเกินคาด

++ สนใจ เช็คดูเลขย้อนหลัง และรอบปัจจุบัน > คลิ้กที่ชื่อ peter09

++ ตามฟรี แบ่งปันฟรี ในเว็ปโชค ( ตามตลอดได้ในกลุ่ม numchoke77 group)

++ รับสมาชิกเข้ากลุ่ม ง่ายๆ เพียงเปลียนผู้แนะนำ เป็น peter09 (มีรายวัน/สัปดาห์)
***************************************************************************
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

08.15 = 19 = 861 94 ฟบบ+
08.30 = 37 = 567 37 ฟบบ+
08:45 = 56 = 961 78 ฟบบ+
09.00 = 37 = 277 45 ฟบบ+
09:15 = 19 = 365 77 -
09:30 = 46 = 845 99 ฟบบ+
09:45 = 56 = 617 42 ฟบบ+
10.00 = 19 = 177 37 ฟบบ+
10:15 = 19 =


+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
++ วางเลข คนเดียว พิกัด + วิธีแทง ชัดเจน เล่นแบบง่ายๆ ได้จริง ถอนเกินคาด

++ สนใจ เช็คดูเลขย้อนหลัง และรอบปัจจุบัน > คลิ้กที่ชื่อ peter09
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

08.15 = 19 = 861 94 ฟบบ+
08.30 = 37 = 567 37 ฟบบ+
08:45 = 56 = 961 78 ฟบบ+
09.00 = 37 = 277 45 ฟบบ+
09:15 = 19 = 365 77 -
09:30 = 46 = 845 99 ฟบบ+
09:45 = 56 = 617 42 ฟบบ+
10.00 = 19 = 177 37 ฟบบ+
10:15 = 19 = 540 16 -
10.30 = 46 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  

ผลรวม 6244544
2 ตัวล่าง 44
3 ตัวบน 544 // 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ++
4476
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย 4476  
กรีสสสส สุดยอด 4444
VIP007
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย VIP007  
สุดยอดเลยค่ะแอด
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

19:15 = 19 = 455 31 -
19.30 = 19 = 012 67 บบบ+
19:45 = 19 = 312 85 บบบ+
20.00 = 19 =

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

19:15 = 19 = 455 31 -
19.30 = 19 = 012 67 บบบ+
19:45 = 19 = 312 85 บบบ+
20.00 = 19 = 076 23 -
20:15 = 37 =
234 678

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 5724533
2 ตัวล่าง 24
3 ตัวบน 533 // 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ++ โดนแยก 234
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

19:15 = 19 = 455 31 -
19.30 = 19 = 012 67 บบบ+
19:45 = 19 = 312 85 บบบ+
20.00 = 19 = 076 23 -
20:15 = 37 = 533 24 บบบ+
20.30 = 46 =


234 678

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ปิงปอง 20.30 995 22 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

19:15 = 19 = 455 31 -
19.30 = 19 = 012 67 บบบ+
19:45 = 19 = 312 85 บบบ+
20.00 = 19 = 076 23 -
20:15 = 37 = 533 24 บบบ+
20.30 = 46 = 995 22 -
20.45 = 12 =

012 312 512 712 912

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6295155
2 ตัวล่าง 95
3 ตัวบน 155 // 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ++
peter09
+ http://choke77.com/aff/peter09
+ line : numchoke77

[v2.] บน วิ่ง 1000+1000
+ วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

19:15 = 19 = 455 31 -
19.30 = 19 = 012 67 บบบ+
19:45 = 19 = 312 85 บบบ+
20.00 = 19 = 076 23 -
20:15 = 37 = 533 24 บบบ+
20.30 = 46 = 995 22 -
20.45 = 12 = 155 95 บบบ+
21.00 = 15 =

012 312 512 712 912

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจต้องนิ่ง ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6440919
2 ตัวล่าง 40
3 ตัวบน 919 // 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ++
peter09
+++ http://choke77.com/aff/peter09
+++
+++ line : numchoke77

[v2.] - บน วิ่ง 1000+1000
+++ - วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

บน +++++++++++++++++ กำไร

07.30 = 05 = 495 88 ฟบบ+
07.45 = 05 = 404 03 ฟบบ+
08.00 = 05 = 581 57 ฟบบ+
08.15 = 05 = 502 30 ฟบด+
08.30 = 05 =

05+46
บน ++++++++ ถอนได้ +

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจนิ่งๆ ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
Chontichar
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย Chontichar  
หวยรัฐมายัง
peter09
+++
+++ line : numchoke77

[v2.] - บน วิ่ง 1000+1000
+++ - วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

บน +++++++++++++++++ กำไร

07.30 = 05 = 495 88 ฟบบ+
07.45 = 05 = 404 03 ฟบบ+
08.00 = 05 = 581 57 ฟบบ+
08.15 = 05 = 502 30 ฟบด+
08.30 = 05 = 179 99 -
08:45 = 05 = 750 97 ฟบด+
09.00 = 05 = 256 29 ฟบบ+
09:15 = 05 = 870 17 ฟบบ+
09:30 = 05 = 600 05 ฟบบ+
09:45 = 05 =
บน ++++++++ ถอนได้ +
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ปิงปอง 9:45 532 15 // 555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ++
peter09
+++ line : numchoke77

[v2.] + บน วิ่ง 1000+1000
+++ + วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

บน +++++++++++++++++ กำไร

08.30 = 28 = 125 02 ฟบบ+
08:45 = 05 = 658 14 ฟบบ+
09.00 = 28 = 083 41 ฟบบ+
09:15 = 28 = 283 71 ฟบด+
09:30 = 28 = 590 74 -
09:45 = 28 = 880 97 ฟบบ+
10.00 = 28 = 850 18 ฟบบ+
10:15 = 05 = 505 03 ฟบด+
10.30 = 05 =


บน ++++++++ ถอนได้ +

+ พิกัด " บน " ของแท้ ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ
+ เลข 2 ตัวเล่นเป็นพิกัด วิ่งทบ เข้า เป้า ถอน

+ ใจนิ่งๆ ตามมั่นๆ เวลาเลขหลุด อย่าแทงสเปะสปะ
+ ทบเท่ากับรอบที่หลุด เริ่มเท่าไหร่ แทงทบเท่านั้น ได้ตามเป้า พอ.
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 7171448
2 ตัวล่าง 71
3 ตัวบน 448 --------------------------------------------------------------------------------------- หลบไป 28 ได้แอบกัน
peter09
+++ line : numchoke77

[v2.] + บน วิ่ง 1000+1000 (เสียว รูดบน)
+++ + วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

บน +++++++++++++++++ กำไร

08.30 = 28 = 125 02 ฟบบ+
08:45 = 05 = 658 14 ฟบบ+
09.00 = 28 = 083 41 ฟบบ+
09:15 = 28 = 283 71 ฟบด+
09:30 = 28 = 590 74 -
09:45 = 28 = 880 97 ฟบบ+
10.00 = 28 = 850 18 ฟบบ+
10:15 = 05 = 505 03 ฟบด+
10.30 = 05 = 448 71 -
10:45 = 05 = 082 89 ฟบบ+
11.00 = 28 = 993 11 -
+++++++ เบรก +++++++
13.00 = 46 = 188 87 -
13:15 = 28 = 526 66 ฟบบ+
13.30 = 28 = 525 41 ฟบบ+
13:45 = 28 = 747 87 -
14.00 = 28 = 514 74 -
14.15 = 28 = 016 14 -
14.30 = 28 = 998 57 ฟบบ+
14:45 = 28 = 241 78 ฟบบ+
15.00 = 28 = 821 01 ฟบด+
15:15 = 28 = 713 00 -
15.30 = 19 = 881 37 ฟบบ+
15:45 = 19 = 616 90 ฟบบ+
16:00 = 19 = 700 72 -
16:15 = 05 = 177 34 -
16.30 = 19 = 671 44 ฟบบ+
16:45 = 19 = 194 42 ฟบบ+
17.00 = 19 = 045 56 -
17:15 = 19 = 858 56 -
17.30 = 58 = 040 90 -
17:45 = 05 = 559 40 ฟบบ+
+++++++ เบรก +++++++
19.00 = 28 = 138 15 ฟบบ+
19:15 = 28 = 703 70 -
19.30 = 05 = 564 21 ฟบบ+
19:45 = 05 = 276 28 -
20.00 = 05 = 029 83 ฟบบ+
20:15 = 28 =
บน ++++++++ ถอนได้ +
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ผลรวม 6251011
2 ตัวล่าง 51
3 ตัวบน 011 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chontichar
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย Chontichar  
หวยรัฐมายังค่ะ@
peter09
+++ line : numchoke77

[v2.] + บน วิ่ง 1000+1000 (เสียว รูดบน)
+++ + วิ่ง กำไร 1,240 เด้ง 4,240 /รอบ

บน +++++++++++++++++ กำไร

08.30 = 28 = 125 02 ฟบบ+
08:45 = 05 = 658 14 ฟบบ+
09.00 = 28 = 083 41 ฟบบ+
09:15 = 28 = 283 71 ฟบด+
09:30 = 28 = 590 74 -
09:45 = 28 = 880 97 ฟบบ+
10.00 = 28 = 850 18 ฟบบ+
10:15 = 05 = 505 03 ฟบด+
10.30 = 05 = 448 71 -
10:45 = 05 = 082 89 ฟบบ+
11.00 = 28 = 993 11 -
+++++++ เบรก +++++++
13.00 = 46 = 188 87 -
13:15 = 28 = 526 66 ฟบบ+
13.30 = 28 = 525 41 ฟบบ+
13:45 = 28 = 747 87 -
14.00 = 28 = 514 74 -
14.15 = 28 = 016 14 -
14.30 = 28 = 998 57 ฟบบ+
14:45 = 28 = 241 78 ฟบบ+
15.00 = 28 = 821 01 ฟบด+
15:15 = 28 = 713 00 -
15.30 = 19 = 881 37 ฟบบ+
15:45 = 19 = 616 90 ฟบบ+
16:00 = 19 = 700 72 -
16:15 = 05 = 177 34 -
16.30 = 19 = 671 44 ฟบบ+
16:45 = 19 = 194 42 ฟบบ+
17.00 = 19 = 045 56 -
17:15 = 19 = 858 56 -
17.30 = 58 = 040 90 -
17:45 = 05 = 559 40 ฟบบ+
+++++++ เบรก +++++++
19.00 = 28 = 138 15 ฟบบ+
19:15 = 28 = 703 70 -
19.30 = 05 = 564 21 ฟบบ+
19:45 = 05 = 276 28 -
20.00 = 05 = 029 83 ฟบบ+
20:15 = 28 = 011 51 -
20.30 = 19 =

บน ++++++++ ถอนได้ +
peter09
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย peter09  
ปิงปอง 20.30 023 67 ++++++++++++++++++++++
peter09
หวยรัฐบาล 01-เมษายน-2561

52 58
92 98
23 27
83 87

237 837
283 287

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Supawat102
Supawat102 เมื่อ  14 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Lin707
Lin707 เมื่อ  15 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Polla555
Polla555 เมื่อ  17 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Art291159
Art291159 เมื่อ  29 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Boonma456789
Boonma456789 เมื่อ  35 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chayot
Chayot เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Som1995
Som1995 เมื่อ  47 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
airry220292
airry220292 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Monthon
Monthon เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
august2848
august2848 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง