ปักวันนี้ รวยวันนี้ วางจริงไม่มีแต่งเลข ไม่เฟค ว่ากันไปตามสูตร ผิดว่าผิด ถูกว่าถูก ไม่แก้สถิติ รับรายเดือน 250บาท นะจ๊ะ

➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Koy10426
สนใจเข้ากลุ่มจ้า ทักไปแล้วจ้า
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
จ้า ????????
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 17.30 2018-04-17 บน:588 ล่าง:55
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

vip (line) id = thiparin
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 17:45 2018-04-17 บน:241 ล่าง:14
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 18.00 2018-04-17 บน:058 ล่าง:66
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
กรีสสสสสสสส
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 18:15 2018-04-17 บน:436 ล่าง:06
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=436-06*
18:30=23456=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 18.30 2018-04-17 บน:418 ล่าง:55
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
กรีสสสสสสส
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=436-06*
18:30=23456=418-55//นล
18:45=56789=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 18:45 2018-04-17 บน:127 ล่าง:28
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
กรีสสสสสสสสส
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=436-06*
18:30=23456=418-55//นล
18:45=56789=127-28//นล
19:00=34567=410-82*
19:15=67890=914-93*
19:30=12345=005-21//นล
19:45=56789=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 19:45 2018-04-17 บน:537 ล่าง:13
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=436-06*
18:30=23456=418-55//นล
18:45=56789=127-28//นล
19:00=34567=410-82*
19:15=67890=914-93*
19:30=12345=005-21//นล
19:45=56789=537-13*
20:00=56789=419-66//นล
20:15=78901=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 20:15 2018-04-17 บน:742 ล่าง:30
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
กรีสสสสสส
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=436-06*
18:30=23456=418-55//นล
18:45=56789=127-28//นล
19:00=34567=410-82*
19:15=67890=914-93*
19:30=12345=005-21//นล
19:45=56789=537-13*
20:00=56789=419-66//นล
20:15=78901=742-30//นล
20:30=67890=508-72*
20:45=78901=372-11//นล
21:00=34567=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparinn
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 21.00 2018-04-17 บน:617 ล่าง:27
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
กรีสสสสสส
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=436-06*
18:30=23456=418-55//นล
18:45=56789=127-28//นล
19:00=34567=410-82*
19:15=67890=914-93*
19:30=12345=005-21//นล
19:45=56789=537-13*
20:00=56789=419-66//นล
20:15=78901=742-30//นล
20:30=67890=508-72*
20:45=78901=372-11//นล
21:00=34567=617-27//นล
21:15=34567=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 21:15 2018-04-17 บน:060 ล่าง:37
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
กรีสสสสสสสส
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=436-06*
18:30=23456=418-55//นล
18:45=56789=127-28//นล
19:00=34567=410-82*
19:15=67890=914-93*
19:30=12345=005-21//นล
19:45=56789=537-13*
20:00=56789=419-66//นล
20:15=78901=742-30//นล
20:30=67890=508-72*
20:45=78901=372-11//นล
21:00=34567=617-27//นล
21:15=34567=060-37//นล
21:30=01234=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 21.30 2018-04-17 บน:670 ล่าง:72
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  
กรีสสสสสส
qwertyaj
➡️➡️ chock77 ⬅️⬅️

668-68
14.00=12345=221-14//นล
14:15=90123=129-92//นล
14.30=34567=506-75//นล
14:45=90123=962-80//นล
15.00=34567=027-14//นล
15:15=12345=154-89*
15.30=34567=970-35//นล
15:45=23456=620-23//นล
16.00=78901=567-65*
16:15=78901=960-27//นล
16.30=78901=955-99//นล
16:45=12345=803-31//นล
17:00=12345=139-85//นล
17:15=90123=851-21//นล
17:30=78901=588-55*
17:45=78901=241-14*
18:00=67890=058-66//นล
18:15=01234=436-06*
18:30=23456=418-55//นล
18:45=56789=127-28//นล
19:00=34567=410-82*
19:15=67890=914-93*
19:30=12345=005-21//นล
19:45=56789=537-13*
20:00=56789=419-66//นล
20:15=78901=742-30//นล
20:30=67890=508-72*
20:45=78901=372-11//นล
21:00=34567=617-27//นล
21:15=34567=060-37//นล
21:30=01234=670-72//นล
21:45=45678=

ปักหลักหน่วยล่าง (ล่าง) only
vip (line) id = thiparin
qwertyaj
เมื่อ  11 เดือนที่ผ่านมา  โดย qwertyaj  

ปิงปอง 21:45 2018-04-17 บน:052 ล่าง:69

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

030536
030536 เมื่อ  29 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
pirapon23
pirapon23 เมื่อ  56 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Annnnnita19
Annnnnita19 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
wanatthakan
wanatthakan เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kimzaza
Kimzaza เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
suvichan
suvichan เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ton799
Ton799 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
MiMew1310
MiMew1310 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Waraporn25
Waraporn25 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
satomi999
satomi999 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง