เสียว...จัง

=618-65/
07.15=3=246-80*
07.30=1=343-51/ล
07.45=8=881-79/บ
08.00=6=375-64/ล
08.15=0=700-33/บ
08.30=5=915-98/บ
08.45=0=966-50/ล
09.00=1=518-86/บ
09.15=3=938-16/บ
09.30=3=
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
o4blk1
=590-80//
10.45=12=173-48//ฟร
11.00=45=456-84//ฟฟร
11.15=78=338-31//ฟ
11.30=90=210-16//ฟ
11.45=12=504-17//*
12.00=56=588-16//ฟร
12.15=90=092-93//ฟฟร
12.30=34=573-27//ฟ
12.45=45=954-23//ฟ
13.00=56=

ฟัน 2 ตัวท้าย
ไปร้อย เยอะ วิ่งๆๆๆ นะคะ
นภิสา..นกฟ้า..
o4blk1
=590-80//
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=

ฟัน 2 ตัวท้าย
ไปร้อย เยอะ วิ่งๆๆๆ นะคะ

o4blk1
=590-80//
10.45=12=173-48//ฟร
11.00=45=456-84//ฟฟร
11.15=78=338-31//ฟ
11.30=90=210-16//ฟ
11.45=12=504-17//*
12.00=56=588-16//ฟร
12.15=90=092-93//ฟฟร
12.30=34=573-27//ฟ
12.45=45=954-23//ฟ
13.00=56=491-25//*
13.15=23=

ฟัน 2 ตัวท้าย
ไปร้อย เยอะ วิ่งๆๆๆ นะคะ
o4blk1
=590-80//
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=

ฟัน 2 ตัวท้าย
ไปร้อย เยอะ วิ่งๆๆๆ นะคะ
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=937-32//ฟ
15.45=789=


ปรับ ฟัน 2 ตัวหน้า นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย o4blk1  
ผลผิด 973-32 ผลผิด .. วางผิด นะคะ..
ไม่ได้มีเจตนา แก้ เลข นะคะ.. แล้วแต่จะคิด นะคะ
o4blk1
ปัก หน่วยล่าง
=491-25=
13.15=4567=292-85//
13.30=2345=046-69//*
13.45=0123=366-22//
14.00=3456=062-06//
14.15=0123=176-21//
14.30=1234=862-41//
14.45=8901=017-36//*
15.00=0123=641-83//
15.15=6789=912-90//**
15.30=9012=973-32//
15.45=9012=


วิ่ง..บน นะคะ

==366-22==
14.00=56=062-06//
14.15=67=176-21//
14.30=23=862-41//
14.45=90=017-39//
15.00=90= 641-83//**
15.15=90=912-90//
15.30=90=973-32//
15.45=12=

..นกฟ้า..

o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=


ปรับ ฟัน 2 ตัวหน้า นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
ปัก หน่วยล่าง
=491-25=
13.15=4567=292-85//
13.30=2345=046-69//*
13.45=0123=366-22//
14.00=3456=062-06//
14.15=0123=176-21//
14.30=1234=862-41//
14.45=8901=017-36//*
15.00=0123=641-83//
15.15=6789=912-90//**
15.30=9012=973-32//
15.45=9012=533-40//
16.00=5678


วิ่ง..บน นะคะ

==366-22==
14.00=56=062-06//
14.15=67=176-21//
14.30=23=862-41//
14.45=90=017-39//
15.00=90= 641-83//**
15.15=90=912-90//
15.30=90=973-32//
15.45=12=533-40//**
16.00=56
o4blk1
ปัก หน่วยล่าง
=491-25=
13.15=4567=292-85//
13.30=2345=046-69//*
13.45=0123=366-22//
14.00=3456=062-06//
14.15=0123=176-21//
14.30=1234=862-41//
14.45=8901=017-36//*
15.00=0123=641-83//
15.15=6789=912-90//**
15.30=9012=973-32//
15.45=9012=533-40//
16.00=5678=630-81//**
16.15=6789=
16.30=


วิ่ง..บน นะคะ

==366-22==
14.00=56=062-06//
14.15=67=176-21//
14.30=23=862-41//
14.45=90=017-39//
15.00=90= 641-83//**
15.15=90=912-90//
15.30=90=973-32//
15.45=12=533-40//**
16.00=56=630-81//
16.15=78=
..นกฟ้า..
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=
16.30=


ปรับ ฟัน 2 ตัวหน้า นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
บ้านโชค vip1966
บนล่างนะคะ

07.00=1=618-65//บ
07.15=6=246-80//บ
07.30=4=343-51//บ
07.45=1=881-79//บ
08.00=6=375-64//ล
08.15=3=700-34//บ
08.30=8=915-98//ล
08.45=3=966-50//*
09.00=4=518-86//*
09.15=3=938-16//บ
09.30=6=765-29//บ
09.45=3=673-97//บ
10.00=5=285-14//บ
10.15=2=221-22//เด้งบล
10.30=0=590-80//เด้งบล
10.45=7=173-48//บ
11.00=1=456-84//*
11.15=3=338-31//เด้งบล
11.30=1=210-16//เด้งบล
11.45=5=504-17//บ
12.00=2=588-16//*
12.15=2=092-93//บ
12.30=7=573-27//เด้งบล
12.45=5=594-23//บ
13.00=7=491-25//
13.15=7=292-85//*
13.30=8=046-69//*
13.45เบิ้ล=366-22//
15.45=5= 533-40//บ
16.00=8=@วรรณ

วิ่ง รูด ปัก เสียว คะ
วางเลขทั้งวันคะไม่พัก
***รับสมาชิกรายเดือน รายอาทิตย์ รายวัน
***เปลียนเอเอฟเข้าฟรีคะ
***สนใจทักมาค่ะ
***idline084-6969156
o4blk1
บนล่าง(เน้นบนนะคะ)

12.00=78=588-16//
12.15=23=092-93//
12.30=03=573-27//
12.45=53=594-23//
13.00=45=491-25//
13.15=90=292-85//
13.30=45=046-69//
13.45=23=366-22//
15.45=34=533-40//
16.00=34=630-81//
16.15=34=774-51//
16.30=67=746-26//
16.45=67=961-25//
17.00=67=


@วรรณ

o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=


ปรับ ฟัน 2 ตัวหน้า นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=443-25//บ
17.15=345=193-17//ฟ
17.30=345=277-96//ฟเบิ้น
17.45=789=117-29//ฟ
18.00=789=900-41//ฟเบิ้น
18.15=012=


ปรับ ฟัน 2 ตัวหน้า นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=443-25//บ
17.15=345=193-17//ฟ
17.30=345=277-96//ฟเบิ้น
17.45=789=117-29//ฟ
18.00=789=900-41//ฟเบิ้น
18.15=012=279-29//บร
18.30=901=556-66//ฟเบิ้น
18.45=123=173-53//ฟ
19.00=345=315-43//ฟ
19.15=567=574-09//ฟ
19.30=456=841-77//บ
19.45=123=


ปรับ ฟัน 2 ตัวหลัง นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย o4blk1  
สงสัยไม่มีใครตาม
o4blk1
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย o4blk1  
ในห้องรวยกันทุกคนเบย....เสียดายปิดถอนเร็ว ไม่งัน ถอนครบ 5 รอบ
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=443-25//บ
17.15=345=193-17//ฟ
17.30=345=277-96//ฟเบิ้น
17.45=789=117-29//ฟ
18.00=789=900-41//ฟเบิ้น
18.15=012=279-29//บร
18.30=901=556-66//ฟเบิ้น
18.45=123=173-53//ฟ
19.00=345=315-43//ฟ
19.15=567=574-09//ฟ
19.30=456=841-77//บ
19.45=123=183-34//ฟ
20.00=345=208-94//**
20.15=890=ดูทางกลัวหลุดยาวคะ

เทสปรับ=012. บน


ปรับ ฟัน 2 ตัวหลัง นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย o4blk1  702-45


มาครบ... 2. สูตร
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=443-25//บ
17.15=345=193-17//ฟ
17.30=345=277-96//ฟเบิ้น
17.45=789=117-29//ฟ
18.00=789=900-41//ฟเบิ้น
18.15=012=279-29//บร
18.30=901=556-66//ฟเบิ้น
18.45=123=173-53//ฟ
19.00=345=315-43//ฟ
19.15=567=574-09//ฟ
19.30=456=841-77//บ
19.45=123=183-34//ฟ
20.00=345=208-94//**
20.15=890=702-45//ฟ
20.30=234=544-14//ฟ
20.45=345=023-59//บ
21.00=234=264-18//ฟ
21.15=456=105-14//ฟ
21.30=567=167-42//ฟฟ
21.45=789=


ปรับ ฟัน 2 ตัวหลัง นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย o4blk1  
เลขแบบสวย...ไม่มีใครทักทัก...ให้กำลังใจเลย...กำของฉัน
o4blk1
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย o4blk1  
ไม่มีใคร ... ทักมาเลย
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=443-25//บ
17.15=345=193-17//ฟ
17.30=345=277-96//ฟเบิ้น
17.45=789=117-29//ฟ
18.00=789=900-41//ฟเบิ้น
18.15=012=279-29//บร
18.30=901=556-66//ฟเบิ้น
18.45=123=173-53//ฟ
19.00=345=315-43//ฟ
19.15=567=574-09//ฟ
19.30=456=841-77//บ
19.45=123=183-34//ฟ
20.00=345=208-94//**
20.15=890=702-45//ฟ
20.30=234=544-14//ฟ
20.45=345=023-59//บ
21.00=234=264-18//ฟ
21.15=456=105-14//ฟ
21.30=567=167-42//ฟฟ
21.45=789=851-05//ฟร
22.00=123=683-38//ฟ
22.15=345=781-50//**
22.30=123=110-28//บ
22.45=012=622-62//ฟเบิ้น
23.00=234=

เทสสสูตร=456


ปรับ ฟัน 2 ตัวหลัง นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=443-25//บ
17.15=345=193-17//ฟ
17.30=345=277-96//ฟเบิ้น
17.45=789=117-29//ฟ
18.00=789=900-41//ฟเบิ้น
18.15=012=279-29//บร
18.30=901=556-66//ฟเบิ้น
18.45=123=173-53//ฟ
19.00=345=315-43//ฟ
19.15=567=574-09//ฟ
19.30=456=841-77//บ
19.45=123=183-34//ฟ
20.00=345=208-94//**
20.15=890=702-45//ฟ
20.30=234=544-14//ฟ
20.45=345=023-59//บ
21.00=234=264-18//ฟ
21.15=456=105-14//ฟ
21.30=567=167-42//ฟฟ
21.45=789=851-05//ฟร
22.00=123=683-38//ฟ
22.15=345=781-50//**
22.30=123=110-28//บ
22.45=012=622-62//ฟเบิ้น
23.00=234=152-41//บ
23.15=234=

เทสสสูตร=789


ปรับ ฟัน 2 ตัวหลัง นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย o4blk1  


หน้าร้อนนี้...แอด..ฉีดยาเเล้ว...


ไม่กัด คะ...ทักมาคะ


นักวางเลขก็ทักมาได้..นะคะ..

รักทุกคน

o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=443-25//บ
17.15=345=193-17//ฟ
17.30=345=277-96//ฟเบิ้น
17.45=789=117-29//ฟ
18.00=789=900-41//ฟเบิ้น
18.15=012=279-29//บร
18.30=901=556-66//ฟเบิ้น
18.45=123=173-53//ฟ
19.00=345=315-43//ฟ
19.15=567=574-09//ฟ
19.30=456=841-77//บ
19.45=123=183-34//ฟ
20.00=345=208-94//**
20.15=890=702-45//ฟ
20.30=234=544-14//ฟ
20.45=345=023-59//บ
21.00=234=264-18//ฟ
21.15=456=105-14//ฟ
21.30=567=167-42//ฟฟ
21.45=789=851-05//ฟร
22.00=123=683-38//ฟ
22.15=345=781-50//**
22.30=123=110-28//บ
22.45=012=622-62//ฟเบิ้น
23.00=234=152-41//บ
23.15=234=600-00//ฟ

สะดุด

23.30=-----= 367-21//
23.34=-----=ดูทางอีกทีคะปรับ ฟัน 2 ตัวหลัง นะคะ
..นกฟ้า..
o4blk1
เมื่อ  8 เดือนที่ผ่านมา  โดย o4blk1  


ถ้าไม่มั่นใจ...ไม่วางมั่ว..ให้สมาชิก..ตามนะคะ


เงิน....ทุกบาท...มีค่า

เราไม่ใช่นักวางเลข...สักแต่ว่าวาง...

สมาชิก..จะได้หรือ..เสีย...นั่นไม่ใช่...เราคะเลขหลุด..1 รอบ..เรายังไม่ให้ทบเลย...ดูทางก่อน...


เราแคร์...และใส่ใจสมาขิก..ทุกท่าน


....
o4blk1
กัด..บน..ฟันให้ขาด
=590-80=
10.45=012=173-48//ฟร
11.00=345=456-84//ฟฟร
11.15=678=338-31//ฟ
11.30=890=210-16//ฟ
11.45=012=504-17//บ
12.00=456=588-16//ฟร
12.15=890=092-93//ฟฟร
12.30=234=573-27//ฟ
12.45=345=954-23//ฟ
13.00=456=491-25//บ
13.15=123=292-85//ฟ
13.30=234=046-69//ฟ
13.45=678=366-22//บ
14.00=678=062-06//บ
14.15=234=176-21//*
14.30=678=862-41//บ
14.45=234=017-39//*
15.00=123=641-83//ฟ
15.15=123=912-90//ฟ
15.30=234=973-32//ฟ
15.45=345=533-40//ฟ
16.00=345=630-81//ฟ
16.15=012=774-51//**
16.30=456=746-26//ฟบ
16.45=678=961-25//ฟ
17.00=123=443-25//บ
17.15=345=193-17//ฟ
17.30=345=277-96//ฟเบิ้น
17.45=789=117-29//ฟ
18.00=789=900-41//ฟเบิ้น
18.15=012=279-29//บร
18.30=901=556-66//ฟเบิ้น
18.45=123=173-53//ฟ
19.00=345=315-43//ฟ
19.15=567=574-09//ฟ
19.30=456=841-77//บ
19.45=123=183-34//ฟ
20.00=345=208-94//**
20.15=890=702-45//ฟ
20.30=234=544-14//ฟ
20.45=345=023-59//บ
21.00=234=264-18//ฟ
21.15=456=105-14//ฟ
21.30=567=167-42//ฟฟ
21.45=789=851-05//ฟร
22.00=123=683-38//ฟ
22.15=345=781-50//**
22.30=123=110-28//บ
22.45=012=622-62//ฟเบิ้น
23.00=234=152-41//บ
23.15=234=600-00//ฟ

สะดุด

23.30=678= 367-21//เทส
23.45=901=379-49//เทส
00.00=234=ฟัน23 เทสสสสปรับ ฟัน 2 ตัวหลัง นะคะ
..นกฟ้า..

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

panyarat0870918804
panyarat0870918804 เมื่อ  36 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
punkaew57
punkaew57 เมื่อ  43 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Yothathai
Yothathai เมื่อ  59 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
P071923
P071923 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Orca
Orca เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pimjit2527
Pimjit2527 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jakree2
Jakree2 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ooy14120
Ooy14120 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Niramon34
Niramon34 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
MMMoros474
MMMoros474 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย