บน ตรงๆ48ตัว ได้กำไรแล้วถอน

04:15=259-39
04.30=519-59 /
04:45=541-91 /
05.00=911-98 /
05:15=733-14 /
05.30=235-13 /
05:45=894-52 *
06.00=901-09 /
06:15=099-97 *
06.30=087-49 /
06:45=626-33 /
07:00=445-10 /
07:15=735-92 /
07:30=185-20 /
07:45=725-36 /
08:00=583-84 /
08:15=067-40 *
08:30=083-72 /
08:45=071-70 *
09:00=830-83 /
09:15=944-83 /
09:30=001-65 /
09:45=049-02 /
10:00=041-13 /
10:15=440-97 *
10:30=273-76 *
10:45=202-20 /
11:00=826-05 /
11:15=

81-82-83-84-85-87-89-80
01-02-03-04-05-07-09-00
11-12-13-14-15-17-19-10
21-22-23-24-25-27-29-20
31-32-33-34-35-37-39-30
41-42-43-44-45-47-49-40

== บนตรงๆไม่กลับ ==
== รวม 48 ตัว ==
== เลขเปลี่ยนทุกรอบ ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon
04:15=259-39
04.30=519-59 /
04:45=541-91 /
05.00=911-98 /
05:15=733-14 /
05.30=235-13 /
05:45=894-52 *
06.00=901-09 /
06:15=099-97 *
06.30=087-49 /
06:45=626-33 /
07:00=445-10 /
07:15=735-92 /
07:30=185-20 /
07:45=725-36 /
08:00=583-84 /
08:15=067-40 *
08:30=083-72 /
08:45=071-70 *
09:00=830-83 /
09:15=944-83 /
09:30=001-65 /
09:45=049-02 /
10:00=041-13 /
10:15=440-97 *
10:30=273-76 *
10:45=202-20 /
11:00=826-05 /
11:15=706-14 *
11:30=

81-83-84-85-87-88-89-80
01-03-04-05-07-78-09-00
11-13-14-15-17-18-19-10
21-23-24-25-27-28-29-20
31-33-34-35-37-38-39-30
41-43-44-45-47-48-49-40

== บนตรงๆไม่กลับ ==
== รวม 48 ตัว ==
== เลขเปลี่ยนทุกรอบ ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon  
ทบเอาได้กำไรแน่นอนครับ
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon
06.30=087-49 /
06:45=626-33 /
07:00=445-10 /
07:15=735-92 /
07:30=185-20 /
07:45=725-36 /
08:00=583-84 /
08:15=067-40 *
08:30=083-72 /
08:45=071-70 *
09:00=830-83 /
09:15=944-83 /
09:30=001-65 /
09:45=049-02 /
10:00=041-13 /
10:15=440-97 *
10:30=273-76 *
10:45=202-20 /
11:00=826-05 /
11:15=706-14 *
11:30=326-12 *
11:45=

81-82-83-84-85-87-89-80
01-02-03-04-05-07-09-00
11-12-13-14-15-17-19-10
21-22-23-24-25-27-29-20
31-32-33-34-35-37-39-30
41-42-43-44-45-47-49-40

== บนตรงๆไม่กลับ ==
== รวม 48 ตัว ==
== เลขเปลี่ยนทุกรอบ ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon
09:00=830-83 /
09:15=944-83 /
09:30=001-65 /
09:45=049-02 /
10:00=041-13 /
10:15=440-97 *
10:30=273-76 *
10:45=202-20 /
11:00=826-05 /
11:15=706-14 *
11:30=326-12 *
11:45=451-23 *
12:00=

81-83-84-85-87-88-89-80
01-03-04-05-07-08-09-00
11-13-14-15-17-18-19-10
21-23-24-25-27-28-29-20
31-33-34-35-37-38-39-30
41-43-44-45-47-48-49-40

== บนตรงๆไม่กลับ ==
== รวม 48 ตัว ==
== เลขเปลี่ยนทุกรอบ ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon  
วางทุกครั้งตายทุกครั้ง งั้นก็อยุ่แต่ในห้องล่ะ
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon
04:15=259-39
04.30=123456=519-59 /
04:45=789012=541-91 *
05.00=123456=911-98 /
05:15=123456=733-14 /
05.30=123456=235-13 /
05:45=789012=894-52 /
06.00=123456=901-09 *
06:15=123456=099-97 *
06.30=789012=087-49 /
06:45=123456=626-33 /
07:00=789012=445-10 *
07:15=789012=735-92 *
07:30=789012=185-20 /
07:45=123456=725-36 /
08:00=789012=583-84 /
08:15=123456=067-40 /
08:30=123456=083-72 *
08:45=123456=071-70 *
09:00=789012=830-83 *
09:15=123456=944-83 /
09:30=789012=001-65 /
09:45=123456=049-02 /
10:00=123456=041-13 /
10:15=123456=440-97 /
10:30=123456=273-76 *
10:45=789012=202-20 /
11:00=123456=826-05 /
11:15=789012=706-14 /
11:30=612345=326-12 /
11:45=890127=451-23 *
12:00=612345=562-04 /
12:15=890127=761-98 *
12:30=789012=572-35 /
12:45=901278=973-60 /
13:00=012789=

== ปักสิบบน ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon
09:15=123456=944-83 /
09:30=789012=001-65 /
09:45=123456=049-02 /
10:00=123456=041-13 /
10:15=123456=440-97 /
10:30=123456=273-76 *
10:45=789012=202-20 /
11:00=123456=826-05 /
11:15=789012=706-14 /
11:30=612345=326-12 /
11:45=890127=451-23 *
12:00=612345=562-04 /
12:15=890127=761-98 *
12:30=789012=572-35 /
12:45=901278=973-60 /
13:00=012789=533-03 *
13:15=123456=

== ปักสิบบน ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon
09:15=123456=944-83 /
09:30=789012=001-65 /
09:45=123456=049-02 /
10:00=123456=041-13 /
10:15=123456=440-97 /
10:30=123456=273-76 *
10:45=789012=202-20 /
11:00=123456=826-05 /
11:15=789012=706-14 /
11:30=612345=326-12 /
11:45=890127=451-23 *
12:00=612345=562-04 /
12:15=890127=761-98 *
12:30=789012=572-35 /
12:45=901278=973-60 /
13:00=012789=533-03 *
13:15=123456=473-97 *
13:30=012789=

== ปักสิบบน ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon
09:15=23456=944-83 /
09:30=78902=001-65 /
09:45=23456=049-02 /
10:00=23456=041-13 /
10:15=23456=440-97 /
10:30=23456=273-76 *
10:45=78902=202-20 /
11:00=23456=826-05 /
11:15=78902=706-14 /
11:30=62345=326-12 /
11:45=89027=451-23 *
12:00=62345=562-04 /
12:15=89027=761-98 *
12:30=78902=572-35 /
12:45=90278=973-60 /
13:00=02789=533-03 *
13:15=23456=473-97 *
13:30=02789=021-26 /
13:45=34562=

== ปักสิบบน ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง
geenoon
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย geenoon
05:15=23456=733-14 /
05.30=23456=235-13 /
05:45=78902=894-52 /
06.00=23456=901-09 *
06:15=23456=099-97 *
06.30=78902=087-49 /
06:45=23456=626-33 /
07:00=78902=445-10 *
07:15=78902=735-92 *
07:30=78902=185-20 /
07:45=23456=725-36 /
08:00=78902=583-84 /
08:15=23456=067-40 /
08:30=23456=083-72 *
08:45=23456=071-70 *
09:00=78902=830-83 *
09:15=23456=944-83 /
09:30=78902=001-65 /
09:45=23456=049-02 /
10:00=23456=041-13 /
10:15=23456=440-97 /
10:30=23456=273-76 *
10:45=78902=202-20 /
11:00=23456=826-05 /
11:15=78902=706-14 /
11:30=62345=326-12 /
11:45=89027=451-23 *
12:00=62345=562-04 /
12:15=89027=761-98 *
12:30=78902=572-35 /
12:45=90278=973-60 /
13:00=02789=533-03 *
13:15=23456=473-97 *
13:30=02789=021-26 /
13:45=34562=893-25 *
14:00=23456=469-02 /
14:15=23456=

== ปักสิบบน ==

== 500 ตลอดชีพ ==

id=geenoon1
ร่ำรวย เงินทอง

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Nutty2534
Nutty2534 เมื่อ  20 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Nattarin
Nattarin เมื่อ  26 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Worapol
Worapol เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
May172524
May172524 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chonlada581
Chonlada581 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
mintMINT123
mintMINT123 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
T1977
T1977 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
kanitmay
kanitmay เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Narisara99
Narisara99 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sakulkankumpur
Sakulkankumpur เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง