กลับมาอีกครั้ง รับสมชแบบพี่น้อง เป็นกันเอง วางเป็นชุด [10:1:รอบ]มีถอนแน่นอนคับ

" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 4 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
862-75
1 / 12.00=05=900-55= ฟบล
2/ 12.15 =95=849-55=ฟบล
3/ 12.30=95= 961-04=ฟบ
4/ 12.45=40=534-01 =ฟบล
5/ 13.00=62=862-75=ฟบบ
6/ 13.15 =63=305-36=ฟบล
7/ 13.30=35=964-75=ฟล
8/ 13.45=74=927-91 =ฟบ
9/ 14.00= 71= 414-16=ฟบล
0/ 14.15 = 13=
---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =
3/ 15.00 =
4/ 15.15 =
5/ 15.30 =
6/ 15.45 =
7/ 16.00 =
8/ 16.15 =
9/ 16.30 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =
3/ 15.00 =
4/ 15.15 =
5/ 15.30 =
6/ 15.45 =
7/ 16.00 =
8/ 16.15 =
9/ 16.30 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =109-59 =ฟบล
3/ 15.00 =94 =
4/ 15.15 =
5/ 15.30 =
6/ 15.45 =
7/ 16.00 =
8/ 16.15 =
9/ 16.30 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =109-59 =ฟบล
3/ 15.00 =94 =550-93 =ฟล
4/ 15.15 =47 =
5/ 15.30 =
6/ 15.45 =
7/ 16.00 =
8/ 16.15 =
9/ 16.30 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =109-59 =ฟบล
3/ 15.00 =94 =550-93 =ฟล
4/ 15.15 =47 =075-42 =ฟบล
5/ 15.30 =65 =
6/ 15.45 =
7/ 16.00 =
8/ 16.15 =
9/ 16.30 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =109-59 =ฟบล
3/ 15.00 =94 =550-93 =ฟล
4/ 15.15 =47 =075-42 =ฟบล
5/ 15.30 =65 = 299-11 = *
6/ 15.45 =13 =
7/ 16.00 =
8/ 16.15 =
9/ 16.30 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =109-59 =ฟบล
3/ 15.00 =94 =550-93 =ฟล
4/ 15.15 =47 =075-42 =ฟบล
5/ 15.30 =65 = 299-11 = *
6/ 15.45 =13 =704-36 =ฟล
7/ 16.00 =61 =
8/ 16.15 =
9/ 16.30 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =109-59 =ฟบล
3/ 15.00 =94 =550-93 =ฟล
4/ 15.15 =47 =075-42 =ฟบล
5/ 15.30 =65 = 299-11 = *
6/ 15.45 =13 =704-36 =ฟล
7/ 16.00 =61 =665-31 =ฟบล
8/ 16.15 =57 =
9/ 16.30 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =109-59 =ฟบล
3/ 15.00 =94 =550-93 =ฟล
4/ 15.15 =47 =075-42 =ฟบล
5/ 15.30 =65 = 299-11 = *
6/ 15.45 =13 =704-36 =ฟล
7/ 16.00 =61 =665-31 =ฟบล
8/ 16.15 =57 =678-89 =ฟบ
9/ 16.30 =86 =
0/ 16.45 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 5 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
659-77
1 / 14.30 =57 =057-44 =ฟบบ
2/ 14.45 =49 =109-59 =ฟบล
3/ 15.00 =94 =550-93 =ฟล
4/ 15.15 =47 =075-42 =ฟบล
5/ 15.30 =65 = 299-11 = *
6/ 15.45 =13 =704-36 =ฟล
7/ 16.00 =61 =665-31 =ฟบล
8/ 16.15 =57 =678-89 =ฟบ
9/ 16.30 =86 =490-41 = *
0/ 16.45 =42 =

---------------------------
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
ว.บ กัน ล
17.00 = 03
joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55
1 / 17.15 =45 =
2/ 17.30=
3/ 17.45=
4/ 18.00=
5/ 18.15 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =2345=
2/ 17.30=
3/ 17.45=
4/ 18.00=
5/ 18.15 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55
1 / 17.15 =45 =615-07 =ฟบ
2/ 17.30=59 =
3/ 17.45=
4/ 18.00=
5/ 18.15 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =12345 =615-07=/
2/ 17.30=78901 =
3/ 17.45=
4/ 18.00=
5/ 18.15 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55
1 / 17.15 =45 =615-07 =ฟบ
2/ 17.30=59 =845-57=ฟบล
3/ 17.45=85 =
4/ 18.00=
5/ 18.15 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =12345 =615-07 =/
2/ 17.30=78901 =845-57=*
3/ 17.45=23456=
4/ 18.00=
5/ 18.15 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55
1 / 17.15 =45 =615-07 =ฟบ
2/ 17.30=59 =845-57=ฟบล
3/ 17.45=85 =327-67= *
4/ 18.00=79 =
5/ 18.15 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =12345 =615-07 =/
2/ 17.30=78901 =845-57=*
3/ 17.45=23456=327-67=/
4/ 18.00=56789=
5/ 18.15 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55????
1 / 17.15 =45 =615-07 =ฟบ
2/ 17.30=59 =845-57=ฟบล
3/ 17.45=85 =327-67= *
4/ 18.00=79 =085-25= *
5/ 18.15 =73 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =12345 =615-07 =/
2/ 17.30=78901 =845-57=*
3/ 17.45=23456=327-67=/
4/ 18.00=56789=085-25=/
5/ 18.15 =89012 =
6/ 18.30=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55
1 / 17.15 =45 =615-07 =ฟบ
2/ 17.30=59 =845-57=ฟบล
3/ 17.45=85 =327-67= *
4/ 18.00=79 =085-25= *
5/ 18.15 =73 =976-31 =ฟบล
6/ 18.30=84 =
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =12345 =615-07 =/
2/ 17.30=78901 =845-57=*
3/ 17.45=23456=327-67=/
4/ 18.00=56789=085-25=/
5/ 18.15 =89012 =976-31 =*
6/ 18.30=67890=
7/ 18.45=
8/ 19.00=
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55
1 / 17.15 =45 =615-07 =ฟบ
2/ 17.30=59 =845-57=ฟบล
3/ 17.45=85 =327-67= *
4/ 18.00=79 =085-25= *
5/ 18.15 =73 =976-31 =ฟบล
6/ 18.30=84 =662-10 = *
7/ 18.45=57 =642-53=ฟล
8/ 19.00=52 =
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =12345 =615-07 =/
2/ 17.30=78901 =845-57=*
3/ 17.45=23456=327-67=/
4/ 18.00=56789=085-25=/
5/ 18.15 =89012 =976-31 =*
6/ 18.30=67890=662-10 =/
7/ 18.45=23456=642-53=/
8/ 19.00=01234 =
9/ 19.15 =
0/ 19.30=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55
1 / 17.15 =45 =615-07 =ฟบ
2/ 17.30=59 =845-57=ฟบล
3/ 17.45=85 =327-67= *
4/ 18.00=79 =085-25= *
5/ 18.15 =73 =976-31 =ฟบล
6/ 18.30=84 =662-10 = *
7/ 18.45=57 =642-53=ฟล
8/ 19.00=52 =855-59=ฟบล
9/ 19.15 =34 =
0/ 19.30=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =12345 =615-07 =/
2/ 17.30=78901 =845-57=*
3/ 17.45=23456=327-67=/
4/ 18.00=56789=085-25=/
5/ 18.15 =89012 =976-31 =*
6/ 18.30=67890=662-10 =/
7/ 18.45=23456=642-53=/
8/ 19.00=01234 =855-59=*
9/ 19.15 =34567 =
0/ 19.30=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 6 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
742-55
1 / 17.15 =45 =615-07 =ฟบ
2/ 17.30=59 =845-57=ฟบล
3/ 17.45=85 =327-67= *
4/ 18.00=79 =085-25= *
5/ 18.15 =73 =976-31 =ฟบล
6/ 18.30=84 =662-10 = *
7/ 18.45=57 =642-53=ฟล
8/ 19.00=52 =855-59=ฟบล
9/ 19.15 =34 =455-21 =ฟบ
0/ 19.30=17 =

---------------------------
"_chock_" { ชุด 6 }
ปัก... 10 (บน)
742-55
1/ 17.15 =12345 =615-07 =/
2/ 17.30=78901 =845-57=*
3/ 17.45=23456=327-67=/
4/ 18.00=56789=085-25=/
5/ 18.15 =89012 =976-31 =*
6/ 18.30=67890=662-10 =/
7/ 18.45=23456=642-53=/
8/ 19.00=01234 =855-59=*
9/ 19.15 =34567 =455-21 =/
0/ 19.30=90123 =

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " วิ่ง...{ชุด 7 }
วิ่ง "(บน)" กัน "(ล่าง)"
224-01
1/20.45=17 =
2/21.00 =
3/21.15 =
4/21.30 =
5/21.45 =
6/22.00=
7/22.15 =
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 7 }
ปัก...หน่วย (ล่าง)
224-01
1/20.45=24635=
2/21.00 =
3/21.15 =
4/21.30 =
5/21.45 =
6/22.00=
7/22.15 =
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
ชุดนี้ เล่นรูด บน กันล่าง 1ตัว นะคับ
joesafe
" chock 77 " รูด...{ชุด 7 }
รูด "(บน)" กัน "(ล่าง)"
224-01
1/20.45=17 =986-94= *
2/21.00 =92=
3/21.15 =
4/21.30 =
5/21.45 =
6/22.00=
7/22.15 =
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 7 }
ปัก...หน่วย (ล่าง)
224-01
1/20.45=24635=986-94=/
2/21.00 =79180 =
3/21.15 =
4/21.30 =
5/21.45 =
6/22.00=
7/22.15 =
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " รูด...{ชุด 7 }
รูด "(บน)" กัน "(ล่าง)"
224-01
1/20.45=17 =986-94= *
2/21.00 =92=344-41 =**
3/21.15 =15 =913-35 =ฟบล
4/21.30 =41 =056-25=*
5/21.45 =54=
6/22.00=
7/22.15 =
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 7 }
ปัก...หน่วย (ล่าง)
224-01
1/20.45=24635=986-94=/
2/21.00 =79180 =344-41 =/
3/21.15 =80291 =913-35 = *
4/21.30 =46857=056-25=//
5/21.45 =79180 =
6/22.00=
7/22.15 =
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " รูด...{ชุด 7 }
รูด "(บน)" กัน "(ล่าง)"
224-01
1/20.45=17 =986-94= *
2/21.00 =92=344-41 =**
3/21.15 =15 =913-35 =ฟบล
4/21.30 =41 =056-25=*
5/21.45 =54=436-05=ฟล
6/22.00=81 =
7/22.15 =
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 7 }
ปัก...หน่วย (ล่าง)
224-01
1/20.45=24635=986-94=/
2/21.00 =79180 =344-41 =/
3/21.15 =80291 =913-35 = *
4/21.30 =46857=056-25=//
5/21.45 =79180 =436-05= *
6/22.00=35746=
7/22.15 =
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " รูด...{ชุด 7 }
รูด "(บน)" กัน "(ล่าง)"
224-01
1/20.45=17 =986-94= *
2/21.00 =92=344-41 =**
3/21.15 =15 =913-35 =ฟบล
4/21.30 =41 =056-25=*
5/21.45 =54=436-05=ฟล
6/22.00=81 =342-84=ฟล
7/22.15 =54=
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 7 }
ปัก...หน่วย (ล่าง)
224-01
1/20.45=24635=986-94=/
2/21.00 =79180 =344-41 =/
3/21.15 =80291 =913-35 = *
4/21.30 =46857=056-25=//
5/21.45 =79180 =436-05= *
6/22.00=35746=342-84=/
7/22.15 =24635=
8/22.30=
9/22.45=
0/23.00=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
" chock 77 " รูด...{ชุด 7 }
รูด "(บน)" กัน "(ล่าง)"
224-01
1/20.45=17 =986-94= *
2/21.00 =92=344-41 =**
3/21.15 =15 =913-35 =ฟบล
4/21.30 =41 =056-25=*
5/21.45 =54=436-05=ฟล
6/22.00=81 =342-84=ฟล
7/22.15 =54=467-09 =*
8/22.30=29=
9/22.45=
0/23.00=

---------------------------
"_chock_" { ชุด 7 }
ปัก...หน่วย (ล่าง)
224-01
1/20.45=24635=986-94=/
2/21.00 =79180 =344-41 =/
3/21.15 =80291 =913-35 = *
4/21.30 =46857=056-25=//
5/21.45 =79180 =436-05= *
6/22.00=35746=342-84=/
7/22.15 =24635=467-09=*
8/22.30=68079=
9/22.45=
0/23.00=

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

joesafe
"_ชุดก่อนนอน ~ ถอนเช้า_"

" chock 77 " รูด...{ชุด 8 }
รูด "(บน)" กัน "(ล่าง)"
267-99
1/ 23.15 =23=
2/ 23.30=
3/23.45=
4/24.00=
5/00.15 =
6/00.30=
7/00.45=
8/01.00 =
9/01.15 =
0/01.30 =

---------------------------
"_chock_" { ชุด 8 }
ปัก...
267-99
1/ 23.15 =67890=
2/ 23.30=
3/ 23.45=
4/ 24.00=
5/ 00.15 =
6/ 00.30=
7/ 00.45=
8/ 01.00 =
9/ 01.15 =
0/ 01.30 =

......................................................
กลับมาอีกครั้ง กับสูตรใหม่ (10ชุด : รอบ) มีถอนแน่ๆแค่เล่นตามสเต็ป...สนใจ...
มี ร.วัน / สัปดาห์ / เดือน
"เข้ารหัส" "ฟรี" [ joesafe ]
แอด joesafe140999
®~~~~~~~~~~~~~®

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Laxkug
Laxkug เมื่อ  1 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Nooelf
Nooelf เมื่อ  16 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kungkring
Kungkring เมื่อ  34 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
NVSN
NVSN เมื่อ  53 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Nid1602
Nid1602 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sakda1985
Sakda1985 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Porpai1978
Porpai1978 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pang2539
Pang2539 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chotchanit
Chotchanit เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Waswas11
Waswas11 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง