ประกาศรางวัล กิจกรรม แจกเงิน 100,000 บาท จำนวน4รางวัล (code กิจกรรม : 884jdika) >> (code กิจกรรม 884jdika คลิ้กที่นี้)ขออภัยในความล่าช้าเนื่องจากมีสมาชิกจำนวนมาก ทำให้การประมวลผลล่าช้า ทางเว็บขออภัยอย่างสูง ทางเว็บได้เขียนโปรแกรมเพื่อรันหายูสเซอร์ที่ถูกต้องตามระเบียบได้ครบเรียบร้อยผู้โชคดีกิจกรรมจำนวน4ท่าน - elisernut- Sukhoi47- Binaryz- likuku2526น่าเสียดายมากครับที่มีสมาชิกหลายท่านมีโอกาสได้รางวัล แต่ผิดเงื่อนไขบางข้อ บางท่านข้อเดียว ทางเรามีรางวัลปลอบใจให้7ท่าน จำนวน7ท่าน รางวัลละ1000บาทรางวัลได้แก่- Chainuii- Dang86- Nanny_1101- rakwong5817- kwang7- suriya2516- boy10Edit 22/4/62 ขออภัยด้วยครับ ผู้โขคดีแก้ไขใหม่แล้วครับ

12-07-61 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + ปักหลักบน

11-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

06:30==8==218-89////ฟฟบล
06:45==8==838-69//ฟบ
07:00==8==130-61
07:15==3==336-35////ฟฟบล
07;30==3==131-34////ฟฟบล
07:45==3==310-58//ฟบ
08:00==3==139-01//ฟบ
08;15==3==849-71
08;30==9==984-33//ฟบ
08:45==9==328-16
09:00==9==292-77//ฟบ
09:15==9==268-41
@@@@พัก@@@@
10:45==5==685-41//ฟบ
11:00==4==204-99//ฟบ
11:15==3==355-80//ฟบ
11:30==4==529-17
11:45==8==862-75//ฟบ
12:00==1==900-55
12:15==0==849-55
==============แว๊นชิ่ง
13:15==3==305-36////ฟฟบล
13;30==5==964-75//ฟล
13:45==4==927-91
14:00==0==414-16
14:15==7==659-77//ฟล
14:30==4==057-44//ฟล
14:45==8==109-59
@@@@พัก@@@@
17:30==8==845-57//ฟบ
17:45==3==327-67//ฟบ
18:00==4==085-25
18;15==8==976-31
18;30==6==662-10//ฟบ
18:45==3==642-53//ฟล
19:00==0==855-59
19:15==6==455-21
19:30==4==224-71//ฟบ
19:45==9==873-73
20:00==1==462-11//ฟล
20:15==3==058-31//ฟล
@@@@พัก@@@@
21:00==4==344-41////ฟฟบล
21:15==4==913-35
21:30==5==056-25////ฟฟบล
21:45==2==436-05
22:00==0==342-84
22:15==3==467-09
22:30==4==514-14////ฟฟบล
@@@@พัก@@@@
23:15==7==371-41//ฟบ
23:30==7==546-44
23:45==4==959-55//ฟเบิ้ล
24:00==5==467-09
24:15==5==


เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

06:30==28==218///บบบ
06:45==28==838//บบ
07:00==28==130
07:15==23==336//บบ
07:30==23==131//บบ
07:45==23==310//บบ
08:00==13==139///บบบ
08;16==13==849
08:30==39==984//บบ
08:45==39==328//บบ
09:00==89==292//บบ
09:15==89==268//บบ
09:30==28==493
09:45==89==288/////บบ+เบิ้ล
10:00==89==071
@@@@พัก@@@@
10:45==56==685///บบบ
11:00==45==204//บบ
11:15==34==355//บบ
11:30==45==529//บบ
11:45==89==862//บบ
12:00==12==900
12:15==90==849//บบ
12:30==89==961//บบ
============แว๊นชิ่ง
13:15==23==305//บบ
13:30==45==964//บบ
13:45==34==927
14:00==90==414
14:15==78==659
14:30==45==057//บบ
14:45==89==109//บบ
15:00==45==550//บบ
15:15==23==075
@@@@พัก@@@
17:30==78==845//บบ
17:45==23==327///บบบ
18:00==34==085
18:15==89==976//บบ
18:30==56==662//บบ
18:45==23==642//บบ
19:00==90==855
19:15==56==455//บบ
19:30==34==224//บบ
19:45==89==873//บบ
20:00==01==462
@@@@พัก@@@@
21:00==48==344//บบ
21:15==48==913
21:30==45==056//บบ
21:45==12==436
22:00==01==342
22:15==34==467//บบ
22:30==46==514//บบ
22:45==46==387
23:00==46==267//บบ
23:15==46==371
23:30==47==546//บบ
23:45==47==959-55//เบิ้ล
24:00==57==467//บบ
24:15==75==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า)

06:30==2468-0===218//ฟ
06:45==2468-0===838//ฟ
07:00==2468-0===130//ฟ
07:15==2468-0===336//ฟ
07:30==2468-0===131
07:45==2468-0===310//ฟ
08:00==2468-0===139
08:15==0123-9===849//
08:30==1234-0===984//ฟ
08:45==5678-4===328//ฟ
09:00==9012-8===292//ฟ
09:15==6789-5===268//ฟ
09:30==3456-2===493//ฟ
09:45==6789-5===288//ฟ
10:00==5678-4===071
10:15==5678-9===097//ฟ
10:30==1234-5===616
10:45==8901-7===685
11:00==1234-0===204//ฟ
11:15==0123-9===355
@@@@พัก@@@@
13:15==3456-7===305//ฟ
13:30==6789-0===964
13:45==3456-7===927//
14:00==6780-9===414
14:15==9012-8===659//ฟ
14:30==6789-5===057//ฟ
14:45==0123-9===109//
15:00==5678-9===550
15:15==6789-5===075//
15:30==7890-1===299//ฟ
15:45==9012-3===904
16:00==0123-4===665
16:15==8901-7===678//ฟ
16;30==9012-8===490//ฟ
================แว๊นชิ่ง
17:30==1234-5===845//
17:45==6789-0===327//ฟ
18:00==7890-1===085
@@@@พัก@@@@
21:30==7890-6===056//
21:45==1234-5===436
22:00==2468-0===342//ฟ
22:15==2468-0===467
22:30==2468-0===514//ฟ
22:45==2468-0===387
23:00==2467-3===267//ฟ
23:15==2467-3===371
23;30==1467-2===546//ฟ
23:45==1467-2===959
24:00==6789-0===467//ฟ
24:15==4679-1===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==434-71
14:30==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==434//บบ
14:30==82==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===434
14:30==8012-9===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==434-71
14:30==8==039-08//ฟล
14:45==8==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==434//บบ
14:30==82==039
14:45==29==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===434
14:30==8012-9===039//
14:45==8012-9===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==434-71
14:30==8==039-08//ฟล
14:45==8==037-50
15:00==3==223-26//ฟบ
15:15==3==514-79
15:30==5==795-79//ฟบ
15:45==5==850-73//ฟบ
16:00==5==653-69//ฟบ
16:15==5==550-22//ฟบ
==============แว๊นชิ่ง
18:30==2==522-55//ฟบ
18:45==1==999-38
@@@@พัก@@@@
19:45==7==707-24//ฟบ
20:00==2==127-89//ฟบ
20:15==1==720-92
20:30==0==004-38//ฟบ
20:45==9==900-36//ฟบ
21:00==6==


เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==434//บบ
14:30==82==039
14:45==29==037
15:00==35==223//บบ
15:15==35==514//บบ
15:30==35==795//บบ
15:45==35==850//บบ
16:00==35==653///////บบบบบบ+แพคบน
16:15==35==550//บบ
============แว๊นชิ่ง
18:30==12==522//บบ
18:45==01==999
@@@@พัก@@@@
19:45==67==707//บบ
20:00==12==127///บบบ
20:15==01==720//บบ
20:30==90==004//บบ
20:45==89==900//บบ
21:00==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===434
14:30==8012-9===039//
14:45==8012-9===037
15:00==3579-1===223//ฟ
15:15==2468-0===514//ฟ
15:30==3579-1===795//ฟ
15:45==3579-1===850
16:00==3579-1===653//ฟ
================แว๊นชิ่ง
18:30==0246-8===522//ฟ
18:45==0246-8===999
@@@@พัก@@@@
20:45==7890-6===900//ฟ
21:00==6789-5===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==434-71
14:30==8==039-08//ฟล
14:45==8==037-50
15:00==3==223-26//ฟบ
15:15==3==514-79
15:30==5==795-79//ฟบ
15:45==5==850-73//ฟบ
16:00==5==653-69//ฟบ
16:15==5==550-22//ฟบ
==============แว๊นชิ่ง
18:30==2==522-55//ฟบ
18:45==1==999-38
@@@@พัก@@@@
19:45==7==707-24//ฟบ
20:00==2==127-89//ฟบ
20:15==1==720-92
20:30==0==004-38//ฟบ
20:45==9==900-36//ฟบ
21:00==6==726-15//ฟบ
21:15==3==


เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==434//บบ
14:30==82==039
14:45==29==037
15:00==35==223//บบ
15:15==35==514//บบ
15:30==35==795//บบ
15:45==35==850//บบ
16:00==35==653///////บบบบบบ+แพคบน
16:15==35==550//บบ
============แว๊นชิ่ง
18:30==12==522//บบ
18:45==01==999
@@@@พัก@@@@
19:45==67==707//บบ
20:00==12==127///บบบ
20:15==01==720//บบ
20:30==90==004//บบ
20:45==89==900//บบ
21:00==56==716//บบ
21:15==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===434
14:30==8012-9===039//
14:45==8012-9===037
15:00==3579-1===223//ฟ
15:15==2468-0===514//ฟ
15:30==3579-1===795//ฟ
15:45==3579-1===850
16:00==3579-1===653//ฟ
================แว๊นชิ่ง
18:30==0246-8===522//ฟ
18:45==0246-8===999
@@@@พัก@@@@
20:45==7890-6===900//ฟ
21:00==6789-5===726//ฟ
21:15==4567-3===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==434-71
14:30==8==039-08//ฟล
14:45==8==037-50
15:00==3==223-26//ฟบ
15:15==3==514-79
15:30==5==795-79//ฟบ
15:45==5==850-73//ฟบ
16:00==5==653-69//ฟบ
16:15==5==550-22//ฟบ
==============แว๊นชิ่ง
18:30==2==522-55//ฟบ
18:45==1==999-38
@@@@พัก@@@@
19:45==7==707-24//ฟบ
20:00==2==127-89//ฟบ
20:15==1==720-92
20:30==0==004-38//ฟบ
20:45==9==900-36//ฟบ
21:00==6==726-15//ฟบ
21:15==3==945-82
21:30==2==399-00
21:45==5==185-27//ฟบ
22:00==0==518-18
22:15==5==252-75////ฟฟบบ
22:30==9==


เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==434//บบ
14:30==82==039
14:45==29==037
15:00==35==223//บบ
15:15==35==514//บบ
15:30==35==795//บบ
15:45==35==850//บบ
16:00==35==653///////บบบบบบ+แพคบน
16:15==35==550//บบ
============แว๊นชิ่ง
18:30==12==522//บบ
18:45==01==999
@@@@พัก@@@@
19:45==67==707//บบ
20:00==12==127///บบบ
20:15==01==720//บบ
20:30==90==004//บบ
20:45==89==900//บบ
21:00==56==716//บบ
21:15==23==945
21:30==12==399
21:45==45==185//บบ
22:00==90==518
22:15==56==252//บบ
22:30==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===434
14:30==8012-9===039//
14:45==8012-9===037
15:00==3579-1===223//ฟ
15:15==2468-0===514//ฟ
15:30==3579-1===795//ฟ
15:45==3579-1===850
16:00==3579-1===653//ฟ
================แว๊นชิ่ง
18:30==0246-8===522//ฟ
18:45==0246-8===999
@@@@พัก@@@@
20:45==7890-6===900//ฟ
21:00==6789-5===726//ฟ
21:15==4567-3===945//ฟ
21:30==6789-5===399//ฟ
21:45==0123-9===185
22:00==8901-7===518//ฟ
22:15==2345-1===252//ฟ
22:30==9012-8===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==434-71
14:30==8==039-08//ฟล
14:45==8==037-50
15:00==3==223-26//ฟบ
15:15==3==514-79
15:30==5==795-79//ฟบ
15:45==5==850-73//ฟบ
16:00==5==653-69//ฟบ
16:15==5==550-22//ฟบ
==============แว๊นชิ่ง
18:30==2==522-55//ฟบ
18:45==1==999-38
@@@@พัก@@@@
19:45==7==707-24//ฟบ
20:00==2==127-89//ฟบ
20:15==1==720-92
20:30==0==004-38//ฟบ
20:45==9==900-36//ฟบ
21:00==6==726-15//ฟบ
21:15==3==945-82
21:30==2==399-00
21:45==5==185-27//ฟบ
22:00==0==518-18
22:15==5==252-75////ฟฟบบ
22:30==9==341-88
22:45==3==


เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==434//บบ
14:30==82==039
14:45==29==037
15:00==35==223//บบ
15:15==35==514//บบ
15:30==35==795//บบ
15:45==35==850//บบ
16:00==35==653///////บบบบบบ+แพคบน
16:15==35==550//บบ
============แว๊นชิ่ง
18:30==12==522//บบ
18:45==01==999
@@@@พัก@@@@
19:45==67==707//บบ
20:00==12==127///บบบ
20:15==01==720//บบ
20:30==90==004//บบ
20:45==89==900//บบ
21:00==56==716//บบ
21:15==23==945
21:30==12==399
21:45==45==185//บบ
22:00==90==518
22:15==56==252//บบ
22:30==90==341
22:45==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===434
14:30==8012-9===039//
14:45==8012-9===037
15:00==3579-1===223//ฟ
15:15==2468-0===514//ฟ
15:30==3579-1===795//ฟ
15:45==3579-1===850
16:00==3579-1===653//ฟ
================แว๊นชิ่ง
18:30==0246-8===522//ฟ
18:45==0246-8===999
@@@@พัก@@@@
20:45==7890-6===900//ฟ
21:00==6789-5===726//ฟ
21:15==4567-3===945//ฟ
21:30==6789-5===399//ฟ
21:45==0123-9===185
22:00==8901-7===518//ฟ
22:15==2345-1===252//ฟ
22:30==9012-8===341//ฟ
22:45==0123-9===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==434-71
14:30==8==039-08//ฟล
14:45==8==037-50
15:00==3==223-26//ฟบ
15:15==3==514-79
15:30==5==795-79//ฟบ
15:45==5==850-73//ฟบ
16:00==5==653-69//ฟบ
16:15==5==550-22//ฟบ
==============แว๊นชิ่ง
18:30==2==522-55//ฟบ
18:45==1==999-38
@@@@พัก@@@@
19:45==7==707-24//ฟบ
20:00==2==127-89//ฟบ
20:15==1==720-92
20:30==0==004-38//ฟบ
20:45==9==900-36//ฟบ
21:00==6==726-15//ฟบ
21:15==3==945-82
21:30==2==399-00
21:45==5==185-27//ฟบ
22:00==0==518-18
22:15==5==252-75////ฟฟบบ
22:30==9==341-88
22:45==3==821-79
23:00==8==726-18//ฟล
23:15==2==042-33//ฟบ
23:30==4==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==434//บบ
14:30==82==039
14:45==29==037
15:00==35==223//บบ
15:15==35==514//บบ
15:30==35==795//บบ
15:45==35==850//บบ
16:00==35==653///////บบบบบบ+แพคบน
16:15==35==550//บบ
============แว๊นชิ่ง
18:30==12==522//บบ
18:45==01==999
@@@@พัก@@@@
19:45==67==707//บบ
20:00==12==127///บบบ
20:15==01==720//บบ
20:30==90==004//บบ
20:45==89==900//บบ
21:00==56==716//บบ
21:15==23==945
21:30==12==399
21:45==45==185//บบ
22:00==90==518
22:15==56==252//บบ
22:30==90==341
22:45==23==821//บบ
23:00==78==726//บบ
23:15==12==042//บบ
23:30==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===434
14:30==8012-9===039//
14:45==8012-9===037
15:00==3579-1===223//ฟ
15:15==2468-0===514//ฟ
15:30==3579-1===795//ฟ
15:45==3579-1===850
16:00==3579-1===653//ฟ
================แว๊นชิ่ง
18:30==0246-8===522//ฟ
18:45==0246-8===999
@@@@พัก@@@@
20:45==7890-6===900//ฟ
21:00==6789-5===726//ฟ
21:15==4567-3===945//ฟ
21:30==6789-5===399//ฟ
21:45==0123-9===185
22:00==8901-7===518//ฟ
22:15==2345-1===252//ฟ
22:30==9012-8===341//ฟ
22:45==0123-9===821//ฟ
23:00==5678-4===726//ฟ
23:15==1234-5===042//ฟ
23:30==3456-7===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++
poptapo
12-07-61

เสียว เสียว วิ่งบน รูดล่าง

10:30==6==637-85//ฟบ
10:45==7==374-57////ฟฟบบ
11:00==7==770-96//ฟบ
11;15==7==739-53//ฟบ
11:30==7==799-44//ฟบ
11:45==7==896-99
12:00==9==151-37
@@@@พัก@@@@
13:15==2==074-12//ฟล
13:30==2==239-05//ฟบ
13:45==2==265-18//ฟบ
14:00==2==565-72//ฟล
14:15==9==434-71
14:30==8==039-08//ฟล
14:45==8==037-50
15:00==3==223-26//ฟบ
15:15==3==514-79
15:30==5==795-79//ฟบ
15:45==5==850-73//ฟบ
16:00==5==653-69//ฟบ
16:15==5==550-22//ฟบ
==============แว๊นชิ่ง
18:30==2==522-55//ฟบ
18:45==1==999-38
@@@@พัก@@@@
19:45==7==707-24//ฟบ
20:00==2==127-89//ฟบ
20:15==1==720-92
20:30==0==004-38//ฟบ
20:45==9==900-36//ฟบ
21:00==6==726-15//ฟบ
21:15==3==945-82
21:30==2==399-00
21:45==5==185-27//ฟบ
22:00==0==518-18
22:15==5==252-75////ฟฟบบ
22:30==9==341-88
22:45==3==821-79
23:00==8==726-18//ฟล
23:15==2==042-33//ฟบ
23:30==4==242-57//ฟบ
23:45==2==022-05//ฟบ
24:00==2==

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

+++++++++++++

บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

10:30==67==637///บบบ
10:45==67==374//บบ
11:00==67==770//บบ
11:15==67==739//บบ
11:30==67==799//บบ
11:45==79==896//บบ
12:00==79==151
@@@@พัก@@@@
13:15==20==074//บบ
13:30==20==239//บบ
13:45==20==265//บบ
14:00==95==565//บบ
14:15==93==434//บบ
14:30==82==039
14:45==29==037
15:00==35==223//บบ
15:15==35==514//บบ
15:30==35==795//บบ
15:45==35==850//บบ
16:00==35==653///////บบบบบบ+แพคบน
16:15==35==550//บบ
============แว๊นชิ่ง
18:30==12==522//บบ
18:45==01==999
@@@@พัก@@@@
19:45==67==707//บบ
20:00==12==127///บบบ
20:15==01==720//บบ
20:30==90==004//บบ
20:45==89==900//บบ
21:00==56==716//บบ
21:15==23==945
21:30==12==399
21:45==45==185//บบ
22:00==90==518
22:15==56==252//บบ
22:30==90==341
22:45==23==821//บบ
23:00==78==726//บบ
23:15==12==042//บบ
23:30==34==242//บบ
23:45==12==022//บบ
24:00==12==


บน บน วิ่ง รุด บน บน
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)
++++++++++++++++++

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัวหน้า )

10:30==6789-5===637//ฟ
10:45==4567-3===374//ฟ
11:00==7890-6===770//ฟ
11:15==7890-6===739//ฟ
11:30==4567-3===799
11:45==6789-5===896//ฟ
12:00==3456-2===151
@@@@พัก@@@@
13:15==1234-0===074//ฟ
13:30==0123-9===239//
13:45==2345-1===265//ฟ
14:00==6789-5===565//
14:15==9123-0===434
14:30==8012-9===039//
14:45==8012-9===037
15:00==3579-1===223//ฟ
15:15==2468-0===514//ฟ
15:30==3579-1===795//ฟ
15:45==3579-1===850
16:00==3579-1===653//ฟ
================แว๊นชิ่ง
18:30==0246-8===522//ฟ
18:45==0246-8===999
@@@@พัก@@@@
20:45==7890-6===900//ฟ
21:00==6789-5===726//ฟ
21:15==4567-3===945//ฟ
21:30==6789-5===399//ฟ
21:45==0123-9===185
22:00==8901-7===518//ฟ
22:15==2345-1===252//ฟ
22:30==9012-8===341//ฟ
22:45==0123-9===821//ฟ
23:00==5678-4===726//ฟ
23:15==1234-5===042//ฟ
23:30==3456-7===242
23:45==9012-8===022//ฟ
24:00==7890-6===

ปัก หน่วย บน ( ฟัน 4 ตัว หน้า )

++++++++++++++++++

สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ทักไลน์

id line === skwat77
id line === skwat77

+++เน้นลงกลุ่มไลน์ ถอนๆๆๆ ลงบอดบางรอบ สายแงะ สายขโมย เยอะ ++++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

+++ลง จริง
ไม่มีปรับย้อนสุตร หลอกตา
ไม่มีแก้ไขที่ลง ++++

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผีและมือวางเลข ถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที

สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77

วางเลขคนเดียว

+++ โชค+++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

thanawat8881
thanawat8881 เมื่อ  12 วินาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kunha
Kunha เมื่อ  16 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ham99999
Ham99999 เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
sopa6666
sopa6666 เมื่อ  59 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wararat49
Wararat49 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
arm081875
arm081875 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Monaliza_6395
Monaliza_6395 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
TIMtim2004
TIMtim2004 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kawa2025
kawa2025 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Amy56
Amy56 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง