คนดวงดีแทงอะไรก็ถูก ไม่พิมพ์เยอะเมื่อยมือ

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ

9.15--11/2

13 14 15 23 24 25

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-

9.30--11/2

16 17 18 26 27 28

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26

9.45--88/9

81 82 83 91 92 93

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-

10.0--88/9

80 81 82 90 91 92

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91

10.1--44/5

49 40 41 59 50 51

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
# หุ้นไทย #

ไทยเช้า--33/44--233 40//ฟดบล

ไทยเที่ยง--88/99--83 84 85 93 94 95


## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-

10.3--44/5

49 40 41 59 50 51

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
# หุ้นไทย #

ไทยเช้า--33/44--233 40//ฟดบล

ไทยเที่ยง--88/99--83 84 85 93 94 95


## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ

10.4--22/3

20 21 22 30 31 32

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
# หุ้นไทย #

ไทยเช้า--33/44--233 40//ฟดบล

ไทยเที่ยง--88/99--83 84 85 93 94 95


## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล

11.0--33/4

36 37 38 46 47 48

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
# หุ้นไทย #

ไทยเช้า--33/44--233 40//ฟดบล

ไทยเที่ยง--88/99--83 84 85 93 94 95


## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล

11.1--44/5

40 41 42 50 51 52

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
# หุ้นไทย #

ไทยเช้า--33/44--233 40//ฟดบล

ไทยเที่ยง--88/99--83 84 85 93 94 95


## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล
11.1--44/5--745 20//ฟดบ+ สบ

11.3--11/2

18 19 10 28 29 20

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
# หุ้นไทย #

ไทยเช้า--33/44--233 40//ฟดบล

ไทยเที่ยง--88/99--83 84 85 93 94 95


## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล
11.1--44/5--745 20//ฟดบ+ สบ
11.3--11/2--530 58-

11.4--11/2

13 14 15 23 24 25

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล
11.1--44/5--745 20//ฟดบ+ สบ
11.3--11/2--530 58-
11.4--11/2--071 86//ฟบ

12.0--44/5

46 47 48 56 57 58

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล
11.1--44/5--745 20//ฟดบ+ สบ
11.3--11/2--530 58-
11.4--11/2--071 86//ฟบ
12.0--44/5--810 25//ล

12.1--88/9

81 82 83 91 92 93

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล
11.1--44/5--745 20//ฟดบ+ สบ
11.3--11/2--530 58-
11.4--11/2--071 86//ฟบ
12.0--44/5--810 25//ล
12.1--88/9--786 80//ฟฟบล+ สบ
12.3--44/5--771 41//ฟล

12.4--00/1

02 03 04 12 13 14

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
# หุ้นไทย #

ไทยบ่าย--99/00--98 93 92 02 08 03

## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล
11.1--44/5--745 20//ฟดบ+ สบ
11.3--11/2--530 58-
11.4--11/2--071 86//ฟบ
12.0--44/5--810 25//ล
12.1--88/9--786 80//ฟฟบล+ สบ
12.3--44/5--771 41//ฟล
12.4--00/1--588 71//ล

13.0--33/4

35 36 37 45 46 47

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
# หุ้นไทย #

ไทยบ่าย--99/00--98 93 92 02 08 03

## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล
11.1--44/5--745 20//ฟดบ+ สบ
11.3--11/2--530 58-
11.4--11/2--071 86//ฟบ
12.0--44/5--810 25//ล
12.1--88/9--786 80//ฟฟบล+ สบ
12.3--44/5--771 41//ฟล
12.4--00/1--588 71//ล
13.0--33/4--612 17-

13.1--33/4

37 38 39 47 48 49

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

8.45--66/7--246 84// ฟบ
9.00--44/5--551 61// บบจ 51+สบ
9.15--11/2--395 00-
9.30--11/2--736 62//ลจ 26
9.45--88/9--750 43-
10.0--88/9--910 88//ฟลดบจ 90 91
10.1--44/5--311 17-
10.3--44/5--140 81//ฟบจ 40+ สบ
10.4--22/3--610 52//ฟล
11.0--33/4--558 03//ฟล
11.1--44/5--745 20//ฟดบ+ สบ
11.3--11/2--530 58-
11.4--11/2--071 86//ฟบ
12.0--44/5--810 25//ล
12.1--88/9--786 80//ฟฟบล+ สบ
12.3--44/5--771 41//ฟล
12.4--00/1--588 71//ล
13.0--33/4--612 17-
13.1--33/4--756 20-

13.3--66/7

63 64 65 73 74 75

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82

16.00--99/0

95 96 97 05 06 07

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-

16.15--99/0

92 93 94 02 03 04

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-

16.30--44/1

49 40 48 19 18 10

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ

16.45--22/9

23 24 25 93 94 95

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ

17.00--44/7

40 41 42 70 71 72

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol

## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72

17.15--11/4

16 19 12 46 49 42

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72
17.15--11/4--595 96-

17.30--11/4

17 18 19 47 48 49

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72
17.15--11/4--595 96-
17.30--11/4--186 41// ฟบลดล

17.45--33/0

31 32 33 01 02 03

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72
17.15--11/4--595 96-
17.30--11/4--186 41// ฟบลดล
17.45--33/0--364 28// ฟบ

18.00--66/3

69 60 61 39 30 31

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72
17.15--11/4--595 96-
17.30--11/4--186 41// ฟบลดล
17.45--33/0--364 28// ฟบ
18.00--66/3--206 85// ฟบจ 60

18.15--88/1

89 80 81 19 10 17

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72
17.15--11/4--595 96-
17.30--11/4--186 41// ฟบลดล
17.45--33/0--364 28// ฟบ
18.00--66/3--206 85// ฟบจ 60
18.15--88/1--716 58// ฟลดบ+ สบ

18.30--77/4

71 72 73 41 42 43

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72
17.15--11/4--595 96-
17.30--11/4--186 41// ฟบลดล
17.45--33/0--364 28// ฟบ
18.00--66/3--206 85// ฟบจ 60
18.15--88/1--716 58// ฟลดบ+ สบ
18.30--77/4--595 93-

18.45--77/4

71 72 73 41 42 43

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72
17.15--11/4--595 96-
17.30--11/4--186 41// ฟบลดล
17.45--33/0--364 28// ฟบ
18.00--66/3--206 85// ฟบจ 60
18.15--88/1--716 58// ฟลดบ+ สบ
18.30--77/4--595 93-
18.45--77/4--008 22-

19.00--88/9

84 86 87 94 96 97

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol
Akkaphol
## เฮงเฮงปังปัง ##

1. วิ่งบน - สิบบน+เจาะตรงกลับ

2. รูดล่าง - เจาะตรงกลับ

15.45--77/8--428 94// บจ 82
16.00--99/0--115 43-
16.15--99/0--713 27-
16.30--44/1--117 73// บบ+สบ
16.45--22/9--021 54// ฟบ+สบ
17.00--44/7--527 84// ฟลดบจ 72
17.15--11/4--595 96-
17.30--11/4--186 41// ฟบลดล
17.45--33/0--364 28// ฟบ
18.00--66/3--206 85// ฟบจ 60
18.15--88/1--716 58// ฟลดบ+ สบ
18.30--77/4--595 93-
18.45--77/4--008 22-
19.00--88/9--042 31-

19.15--88/9

84 86 87 94 96 97

วิ่งบน+สบ+รูด

** พอใจในผลงานทักมาค่ะ **

เปลี่ยนรหัสแนะนำเป็น akkaphol

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Nooelf
Nooelf เมื่อ  5 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kungkring
Kungkring เมื่อ  23 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
NVSN
NVSN เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Nid1602
Nid1602 เมื่อ  51 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sakda1985
Sakda1985 เมื่อ  57 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Porpai1978
Porpai1978 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pang2539
Pang2539 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chotchanit
Chotchanit เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Waswas11
Waswas11 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Seungyong
Seungyong เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง