พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง

พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + /เจาะ 38
07.45=345=

32 33 34
42 43 44
52 53 54
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=

50 51 52
60 61 62
70 71 72
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012

02 03 04
12 13 14
22 23 24
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=

89 80 81
99 90 91
09 00 01
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=

09 00 01
19 10 11
29 20 21
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=

85 86 87
95 96 97
05 06 07
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=

83 84 85
93 94 95
03 04 05
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=

92 93 94
02 03 04
12 13 14
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=

46 47 48
56 57 58
66 67 68
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=

84 85 86
94 95 96
04 05 06
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=

75 76 77
85 86 87
95 96 97
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=

63 64 65
73 74 75
83 84 85
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=

21 22 23
31 32 33
41 42 43
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=

47 48 49
57 58 59
67 68 69
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=

34 35 36
44 45 46
54 55 56
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=

43 44 45
53 54 55
63 64 65
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=

76 77 78
86 87 88
96 97 98
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=

27 28 29
37 38 39
47 38 49
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=

86 87 88
96 97 98
06 07 08
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=292-05 //
13.15=234=

28 29 20
38 39 30
48 49 40
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=292-05 //
13.15=234=488-37 //
13.30=890=830-50 // เจาะ50
13.45=012=

08 09 00
18 19 10
28 29 20
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=292-05 //
13.15=234=488-37 //
13.30=890=830-50 // เจาะ50
13.45=012=527-47 //
14.00=789=

75 76 77
85 86 87
95 96 97
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=292-05 //
13.15=234=488-37 //
13.30=890=830-50 // เจาะ50
13.45=012=527-47 //
14.00=789=462-59 // เจาะ59
14.15=234=

24 25 26
34 35 36
44 45 46
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=292-05 //
13.15=234=488-37 //
13.30=890=830-50 // เจาะ50
13.45=012=527-47 //
14.00=789=462-59 // เจาะ59
14.15=234=044-58 // เจาะ 44
14.30=456=

40 41 42
50 51 52
60 61 62
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=292-05 //
13.15=234=488-37 //
13.30=890=830-50 // เจาะ50
13.45=012=527-47 //
14.00=789=462-59 // เจาะ59
14.15=234=044-58 // เจาะ44
14.30=456=910-40 // เจาะ40
14.45=012=

09 00 01
19 10 11
29 20 21
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=292-05 //
13.15=234=488-37 //
13.30=890=830-50 // เจาะ50
13.45=012=527-47 //
14.00=789=462-59 // เจาะ59
14.15=234=044-58 // เจาะ44
14.30=456=910-40 + เจาะ40
14.45=012=680-83 //
15.00=012=

06 07 08
16 17 18
26 27 28
variza
พิกัดบน / เจาะบน-ล่าง
07.30=789=553-38 + เจาะ38
07.45=345=645-97 // เจาะ45
08.00=567=792-28 +
08.15=012=879-18 +
08.30=890=049-98 // เจาะ98
08.45=012=598-69 +
09.00=890=898-91 //
09.15=890=249-36 // เจาะ49
09.30=901=566-00 +
09.45=678=174-62 // เจาะ74,62
10.00=456=998-09 +
10.15=890=307-21 //
10.30=789=286-19 // เจาะ86
10.45=678=302-38 + เจาะ38
11.00=234=024-79 // เจาะ24
11.15=456=363-51 //
11.30=345=644-33 // เจาะ44
11.45=456=706-37 //
12.00=789=646-49 +
12.15=678=161-77 //
12.30=123=722-37 //
12.45=234=688-54 +
13.00=890=292-05 //
13.15=234=488-37 //
13.30=890=830-50 // เจาะ50
13.45=012=527-47 //
14.00=789=462-59 // เจาะ59
14.15=234=044-58 // เจาะ44
14.30=456=910-40 + เจาะ40
14.45=012=680-83 //
15.00=012=364-66 +
15.15=345=

34 35 36
44 45 46
54 55 56

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Duangdee8899
Duangdee8899 เมื่อ  15 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aoratitaya
Aoratitaya เมื่อ  37 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
POPPY25
POPPY25 เมื่อ  44 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Zeeae
Zeeae เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
giftzygirlz
giftzygirlz เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
khemmika2528
khemmika2528 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Surask100
Surask100 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Jomjam290559
Jomjam290559 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
anyavee789
anyavee789 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
drumline2529
drumline2529 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย