รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115

08.15
1-4=11111
12-14-18-42-48
142-148

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
bigking
08.15
1-4=11111
12-14-18-42-48
142-148

ออกผล 879-18

1-18 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

08.30
8-1=88888
88-11-81
811-818

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
นิเคอิ เช้า

เน้นเด่น 0-1-2
เน้น 1
27-28-23-24-17-18-19
13-14-15-08-09-04-05


ไทย เช้าคู่ที่ 1-2

เน้นเด่น 5-4-3
เน้น 4
ชุดเด่น
50-51-56-57-40-41-42
46-47-48-31-32-37-38


จีน เช้า

เน้นเด่น 5-4-3
เน้น 4
ชุดเด่น
50-51-56-57-40-41-42
46-47-48-31-32-37-38


ฮั่งเส็ง เช้า

เน้นเด่น 3-2-1
เน้น 2
ชุดเด่น
38-39-34-35-28-29-20
24-25-26-19-10-15-16


ไต้หวัน

เน้นเด่น 7-6-5
เน้น 6
72-73-78-79-62-63-64
68-69-60-53-54-59-50
เกาหลี

เน้นเด่น 9-0-1
เน้น 0
ชุดเด่น
16-17-12-13-06-07-08
02-03-04-97-98-93-94

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
08.15
1-4=11111
12-14-18-42-48
142-148

ออกผล 879-18

1-18 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

08.30
8-1=88888
88-11-81
811-818

ออกผล 049-98

8 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

08.45
9-2=99999
99-22-92-98-28
928-929

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
08.15
1-4=11111
12-14-18-42-48
142-148

ออกผล 879-18

1-18 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

08.30
8-1=88888
88-11-81
811-818

ออกผล 049-98

8 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

08.45
9-2=99999
99-22-92-98-28
928-929

ออกผล 598-69

9 เด้งๆ 98 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

09.00
5-8=55555
56-58-59-86-89
586-589

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
08.15
1-4=11111
12-14-18-42-48
142-148

ออกผล 879-18

1-18 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

08.30
8-1=88888
88-11-81
811-818

ออกผล 049-98

8 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

08.45
9-2=99999
99-22-92-98-28
928-929

ออกผล 598-69

9 เด้งๆ 98 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

09.00
5-8=55555
56-58-59-86-89
586-589

ออกผล 898-91

8 รอง 89 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

09.15
5-8=55555
51-58-59-81-89
581-589

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
09.30
9-2=99999
92-93-96-23-26
923-926

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
09.45
2-5=22222
22-55-25-20-50
250

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
09.45
2-5=22222
22-55-25-20-50
250

ออกผล 174-62

2 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

10.00
7-0=77777
70-72-76-02-06
702-706

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
สถิติ โชค
08.15=879-18=8-1(18)ฟล
08.30=049-98=8-1ฟล
08.45=598-69=9-2(98)ฟบล
09.00=898-91=5-8(89)รบ
09.15=249-36=5-8***
09.30=566-00=9-2***
09.45=174-62=2-5ฟล
10.00=998-09=7-0รล

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
12.30
3-6=33333
33-66-36-37-67
367-397

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
12.30
3-6=33333
33-66-36-37-67
367-397

ออกผล 722-37

3-37 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

12.45
2-5=22222
23-25-27-53-57
253-257

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
12.30
3-6=33333
33-66-36-37-67
367-397

ออกผล 722-37

3-37 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

12.45
2-5=22222
23-25-27-53-57
253-257

ออกผล 688-54

5 รอง

13.00
6-9=66666
64-65-69-94-95
694-695

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
12.30
3-6=33333
33-66-36-37-67
367-397

ออกผล 722-37

3-37 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

12.45
2-5=22222
23-25-27-53-57
253-257

ออกผล 688-54

5 รอง

13.00
6-9=66666
64-65-69-94-95
694-695

ออกผล 292-05

9 รอง

13.15
5-8=55555
55-88-58-50-80
580-585

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
12.30
3-6=33333
33-66-36-37-67
367-397

ออกผล 722-37

3-37 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

12.45
2-5=22222
23-25-27-53-57
253-257

ออกผล 688-54

5 รอง

13.00
6-9=66666
64-65-69-94-95
694-695

ออกผล 292-05

9 รอง

13.15
5-8=55555
55-88-58-50-80
580-585

ออกผล 488-37

8 รอง 88 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

13.30
8-1=88888
81-83-87-13-17
813-817

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
12.30
3-6=33333
33-66-36-37-67
367-397

ออกผล 722-37

3-37 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

12.45
2-5=22222
23-25-27-53-57
253-257

ออกผล 688-54

5 รอง

13.00
6-9=66666
64-65-69-94-95
694-695

ออกผล 292-05

9 รอง

13.15
5-8=55555
55-88-58-50-80
580-585

ออกผล 488-37

8 รอง 88 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

13.30
8-1=88888
81-83-87-13-17
813-817

ออกผล 830-50

8 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

พอก่อนนะครับ

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
สถิติ โชค
11.30=644-33=0-3(33)รล
11.45=706-37=6-9ฟบ
12.00=646-49=6-9ฟบรล
12.15=161-77=0-3***
12.30=722-37=3-6(37)ฟล
12.45=688-54=2-5รล
13.00=292-05=6-9รบ
13.15=488-37=5-8(88)รบ
13.30=830-50=8-1ฟบ
bigking
14.30
4-7=44444
45-47-48-75-78
475-478

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
14.30
4-7=44444
45-47-48-75-78
475-478

ออกผล 910-40

4 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

14.45
9-2=99999
90-92-94-20-24
920-924

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
15.00
6-9=66666
63-68-69-93-98
693-698

ออกผล 364-66

6 เด้งๆ กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

15.15
8-1=88888
88-11-81-86-16
816-819

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
15.00
6-9=66666
63-68-69-93-98
693-698

ออกผล 364-66

6 เด้งๆ กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

15.15
8-1=88888
88-11-81-86-16
816-819

ออกผล 809-13

8-1 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

15.30
1-4=11111
11-44-14-13-43
141-143

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
15.00
6-9=66666
63-68-69-93-98
693-698

ออกผล 364-66

6 เด้งๆ กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

15.15
8-1=88888
88-11-81-86-16
816-819

ออกผล 809-13

8-1 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

15.30
1-4=11111
11-44-14-13-43
141-143

ออกผล 485-52

4 รอง

พอก่อนนะครับ

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
สถิติ โชค
11.30=644-33=0-3(33)รล
11.45=706-37=6-9ฟบ
12.00=646-49=6-9ฟบรล
12.15=161-77=0-3***
12.30=722-37=3-6(37)ฟล
12.45=688-54=2-5รล
13.00=292-05=6-9รบ
13.15=488-37=5-8(88)รบ
13.30=830-50=8-1ฟบ
13.45=527-47=9-2รบ
14.00=462-59=3-6รบ
14.15=044-58=4-7ฟบ
14.30=910-40=4-7ฟล
14.45=680-83=9-2***
15.00=364-66=6-9ฟบล
15.15=809-13=8-1ฟบรล
15.30=485-52=1-4รบ

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
20.00
2-5=22222
22-55-25-29-59
256-259

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
20.00
2-5=22222
22-55-25-29-59
256-259

ออกผล 227-84

2 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

20.15
1-4=11111
11-44-14-18-48
144-148

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
20.30
1-4=11111
10-14-15-40-45
140-145

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
20.30
1-4=11111
10-14-15-40-45
140-145

ออกผล 989-43

4 รอง

20.45
1-4=11111
11-44-14-13-43
143-144

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
21.00
4-7=44444
42-46-47-72-76
472-476

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
21.15
0-3=00000
00-33-01-03-31
030-031

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
21.30
4-7=44444
41-45-47-71-75
471-475

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
21.30
4-7=44444
41-45-47-71-75
471-475

ออกผล 791-81

7 รอง

21.45
6-9=66666
61-68-69-91-98
691-698

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
21.30
4-7=44444
41-45-47-71-75
471-475

ออกผล 791-81

7 รอง

21.45
6-9=66666
61-68-69-91-98
691-698

ออกผล 713-65

6 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

22.00
8-1=88888
81-85-86-15-16
815-816

พอก่อนนะครับ

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115
bigking
สถิติ โชค
19.15=772-98=0-3***
19.30=273-78=9-2รบ
19.45=406-99=0-3ฟบ
20.00=227-84=2-5ฟบ
20.15=332-05=1-4***
20.30=989-43=1-4รล
20.45=200-26=1-4***
21.00=662-10=4-7***
21.15=888-51=0-3***
21.30=791-81=4-7รบ
21.45=713-65=6-9ฟล
22.00=099-23=8-1***

รับสมาชิกเข้ากลุ่มฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใส่รหัสแนะนำ สนใจทักมา ไอดี bigking115

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Kanokpol4
Kanokpol4 เมื่อ  10 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
neon16
neon16 เมื่อ  33 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Looknam43
Looknam43 เมื่อ  43 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
sunisa2540
sunisa2540 เมื่อ  57 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mek2533
Mek2533 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chutharut
Chutharut เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Indy2531
Indy2531 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jee30
Jee30 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
monny0632293629
monny0632293629 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Meencho
Meencho เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง