❤Guitar77❤ ♻(line) : sunisaguitar & 0655055516 ♻ แค่เปลี่ยน AF เป็น Guitar77 ฟรี ♻ เสียค่าใช้จ่ายคนเปลี่ยนเอเอฟไม่ได้ ♻ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ♻ เลขหลุดก็ไม่หยุดวางนะออเจ้า ♻ วางเช้า-เย็น 06:00 - 23:30 น.

♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Guitar77
⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==????

❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==???❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==???


❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==??


❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==782/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง7.
==08:45==(66-55)==???


❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==782/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง7.
==08:45==(66-55)==262/19 ⭐ บฟจ 62แตก.
==09:00==(55-66)==รับสมาชิกเข้าพาถอนๆๆๆ
❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==782/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง7.
==08:45==(66-55)==262/19 ⭐ บฟจ 62แตก.
==09:00==(55-66)==320/33 ❌
==09:15==(22-33)==994/14 ❌
==09:30==(22-33)==925/46 ⭐ บฟจ 25แตก.
==09:45==(44-55)==430/88 ⭐ บฟจ.
==10:00==(44-55)==493/90 ⭐ บฟจ.
==10:15==(33-44)==???❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==782/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง7.
==08:45==(66-55)==262/19 ⭐ บฟจ 62แตก.
==09:00==(55-66)==320/33 ❌
==09:15==(22-33)==994/14 ❌
==09:30==(22-33)==925/46 ⭐ บฟจ 25แตก.
==09:45==(44-55)==430/88 ⭐ บฟจ.
==10:00==(44-55)==493/90 ⭐ บฟจ.
==10:15==(33-44)==432/38 ⭐ บบฟจ 34เด้ง.
==10:30==(33-44)==035/43 // บลฟจ 35+43เด้งแตก.
==10:45==(33-44)==096/09 // **
==11:00==(55-66)==574/45 // บลฟจ 55เด้ง.
==11:15==(55-66)==666/00 // บบบฟจ 666เด้งแตก.
==11:30==(55-66)==232/86 // ลฟจ.
==11:45==(55-66)==955/41 // บบฟจ 55เด้งแตก.
==12:15==(55-66)==174/02 // บฟจ ฟันรอง7.
==12:30==(55-66)==???❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77

⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==782/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง7.
==08:45==(66-55)==262/19 ⭐ บฟจ 62แตก.
==09:00==(55-66)==320/33 ❌
==09:15==(22-33)==994/14 ❌
==09:30==(22-33)==925/46 ⭐ บฟจ 25แตก.
==09:45==(44-55)==430/88 ⭐ บฟจ.
==10:00==(44-55)==493/90 ⭐ บฟจ.
==10:15==(33-44)==432/38 ⭐ บบฟจ 34เด้ง.
==10:30==(33-44)==035/43 // บลฟจ 35+43เด้งแตก.
==10:45==(33-44)==096/09 // **
==11:00==(55-66)==574/45 // บลฟจ 55เด้ง.
==11:15==(55-66)==666/00 // บบบฟจ 666เด้งแตก.
==11:30==(55-66)==232/86 // ลฟจ.
==11:45==(55-66)==955/41 // บบฟจ 55เด้งแตก.
==12:15==(55-66)==174/02 // บฟจ ฟันรอง7.
==12:30==(55-66)==131/96 // ลฟจ.
==13:00==(55-66)==285/54 // บลฟจ 5+54แตก.
==13:15==(55-66)==592/41 // บลฟจ 45เด้ง.
==14:00==(44-55)==439/89 // บฟจ.
==14:15==(44-55)==929/23 // **
==14:45==(22-33)==326/25 // บลฟจ 3+25เด้งแตก.
==15:15==(55-66)==060/64 // บลฟจ 6+64เด้งแตก.
==15:30==(55-66)==042/18 // **
==15:45==(44-55)==925/61 // บฟจ.
==16:00==(44-55)==439/55 // บลลฟจ 4+55เด้งแตก.
==16:15==(44-55)==481/81 // บฟจ.
==16:30==(77-88)==748/15 // บลฟจ 78เด้ง.
==17:00==(44-55)==687/05 // ลฟจ ฟันรอง7.
==17:15==(44-55)==069/48 // ลฟจ.
==17:30==(55-66)==705/33 // ลฟจ ฟันรอง7.
==17:45==(55-66)==???

❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77

⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==782/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง7.
==08:45==(66-55)==262/19 ⭐ บฟจ 62แตก.
==09:00==(55-66)==320/33 ❌
==09:15==(22-33)==994/14 ❌
==09:30==(22-33)==925/46 ⭐ บฟจ 25แตก.
==09:45==(44-55)==430/88 ⭐ บฟจ.
==10:00==(44-55)==493/90 ⭐ บฟจ.
==10:15==(33-44)==432/38 ⭐ บบฟจ 34เด้ง.
==10:30==(33-44)==035/43 // บลฟจ 35+43เด้งแตก.
==10:45==(33-44)==096/09 // **
==11:00==(55-66)==574/45 // บลฟจ 55เด้ง.
==11:15==(55-66)==666/00 // บบบฟจ 666เด้งแตก.
==11:30==(55-66)==232/86 // ลฟจ.
==11:45==(55-66)==955/41 // บบฟจ 55เด้งแตก.
==12:15==(55-66)==174/02 // บฟจ ฟันรอง7.
==12:30==(55-66)==131/96 // ลฟจ.
==13:00==(55-66)==285/54 // บลฟจ 5+54แตก.
==13:15==(55-66)==592/41 // บลฟจ 45เด้ง.
==14:00==(44-55)==439/89 // บฟจ.
==14:15==(44-55)==929/23 // **
==14:45==(22-33)==326/25 // บลฟจ 3+25เด้งแตก.
==15:15==(55-66)==060/64 // บลฟจ 6+64เด้งแตก.
==15:30==(55-66)==042/18 // **
==15:45==(44-55)==925/61 // บฟจ.
==16:00==(44-55)==439/55 // บลลฟจ 4+55เด้งแตก.
==16:15==(44-55)==481/81 // บฟจ.
==16:30==(77-88)==748/15 // บลฟจ 78เด้ง.
==17:00==(44-55)==687/05 // ลฟจ ฟันรอง7.
==17:15==(44-55)==069/48 // ลฟจ.
==17:30==(55-66)==705/33 // ลฟจ ฟันรอง7.
==17:45==(55-66)==541/68 // บลฟจ 56เด้ง.
==18:00==(55-66)==?

❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77

⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==782/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง7.
==08:45==(66-55)==262/19 ⭐ บฟจ 62แตก.
==09:00==(55-66)==320/33 ❌
==09:15==(22-33)==994/14 ❌
==09:30==(22-33)==925/46 ⭐ บฟจ 25แตก.
==09:45==(44-55)==430/88 ⭐ บฟจ.
==10:00==(44-55)==493/90 ⭐ บฟจ.
==10:15==(33-44)==432/38 ⭐ บบฟจ 34เด้ง.
==10:30==(33-44)==035/43 // บลฟจ 35+43เด้งแตก.
==10:45==(33-44)==096/09 // **
==11:00==(55-66)==574/45 // บลฟจ 55เด้ง.
==11:15==(55-66)==666/00 // บบบฟจ 666เด้งแตก.
==11:30==(55-66)==232/86 // ลฟจ.
==11:45==(55-66)==955/41 // บบฟจ 55เด้งแตก.
==12:15==(55-66)==174/02 // บฟจ ฟันรอง7.
==12:30==(55-66)==131/96 // ลฟจ.
==13:00==(55-66)==285/54 // บลฟจ 5+54แตก.
==13:15==(55-66)==592/41 // บลฟจ 45เด้ง.
==14:00==(44-55)==439/89 // บฟจ.
==14:15==(44-55)==929/23 // **
==14:45==(22-33)==326/25 // บลฟจ 3+25เด้งแตก.
==15:15==(55-66)==060/64 // บลฟจ 6+64เด้งแตก.
==15:30==(55-66)==042/18 // **
==15:45==(44-55)==925/61 // บฟจ.
==16:00==(44-55)==439/55 // บลลฟจ 4+55เด้งแตก.
==16:15==(44-55)==481/81 // บฟจ.
==16:30==(77-88)==748/15 // บลฟจ 78เด้ง.
==17:00==(44-55)==687/05 // ลฟจ ฟันรอง7.
==17:15==(44-55)==069/48 // ลฟจ.
==17:30==(55-66)==705/33 // ลฟจ ฟันรอง7.
==17:45==(55-66)==541/68 // บลฟจ 56เด้ง.
==18:00==(55-66)==213/33 // **
==18:15==(22-33)==505/74 // ฟันรอง7.
==18:30==(22-33)==605/36 // ลฟจ.
==18:45==(22-33)==269/62 // บลฟจ 22เด้ง.
==19:00==(22-33)==389/71 // ลฟจ ฟันรอง7.
==19:15==(22-33)==683/44 // บฟจ.
==19:30==(22-33)==852/69 // บฟจ.
==19:45==(22-33)==???

❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77

⚠ยินดีต้อนรับสมาชิกเข้าvip⚠


==05:45==(44-55)==162/65 ⭐ ลฟจ.
==06:00==(44-55)==248/48 ⭐ บลฟจ 44เด้ง.
==06:15==(44-55)==356/34 ⭐ บลฟจ 45เด้ง.
==06:30==(44-55)==755/20 ⭐ บบฟจ 55เด้งแตก.
==06:46==(44-55)==854/33 ⭐ บบฟจ 54เด้งแตก.
==07:00==(44-55)==518/29 ⭐ บฟจ.
==07:15==(44-55)==514/03 ⭐ บบฟจ 45เด้ง.
==07:30==(55-66)==226/95 ⭐ บลฟจ 65เด้ง.
==07:45==(55-66)==556/67 ⭐ บบบลฟจ 556+6เด้งแตก ฟันรอง7.
==08:00==(55-66)==646/21 ⭐ บบฟจ 66เด้ง.
==08:15==(55-66)==787/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง77เด้ง.
==08:30==(66-55)==782/05 ⭐ ลฟจ ฟันรอง7.
==08:45==(66-55)==262/19 ⭐ บฟจ 62แตก.
==09:00==(55-66)==320/33 ❌
==09:15==(22-33)==994/14 ❌
==09:30==(22-33)==925/46 ⭐ บฟจ 25แตก.
==09:45==(44-55)==430/88 ⭐ บฟจ.
==10:00==(44-55)==493/90 ⭐ บฟจ.
==10:15==(33-44)==432/38 ⭐ บบฟจ 34เด้ง.
==10:30==(33-44)==035/43 // บลฟจ 35+43เด้งแตก.
==10:45==(33-44)==096/09 // **
==11:00==(55-66)==574/45 // บลฟจ 55เด้ง.
==11:15==(55-66)==666/00 // บบบฟจ 666เด้งแตก.
==11:30==(55-66)==232/86 // ลฟจ.
==11:45==(55-66)==955/41 // บบฟจ 55เด้งแตก.
==12:15==(55-66)==174/02 // บฟจ ฟันรอง7.
==12:30==(55-66)==131/96 // ลฟจ.
==13:00==(55-66)==285/54 // บลฟจ 5+54แตก.
==13:15==(55-66)==592/41 // บลฟจ 45เด้ง.
==14:00==(44-55)==439/89 // บฟจ.
==14:15==(44-55)==929/23 // **
==14:45==(22-33)==326/25 // บลฟจ 3+25เด้งแตก.
==15:15==(55-66)==060/64 // บลฟจ 6+64เด้งแตก.
==15:30==(55-66)==042/18 // **
==15:45==(44-55)==925/61 // บฟจ.
==16:00==(44-55)==439/55 // บลลฟจ 4+55เด้งแตก.
==16:15==(44-55)==481/81 // บฟจ.
==16:30==(77-88)==748/15 // บลฟจ 78เด้ง.
==17:00==(44-55)==687/05 // ลฟจ ฟันรอง7.
==17:15==(44-55)==069/48 // ลฟจ.
==17:30==(55-66)==705/33 // ลฟจ ฟันรอง7.
==17:45==(55-66)==541/68 // บลฟจ 56เด้ง.
==18:00==(55-66)==213/33 // **
==18:15==(22-33)==505/74 // ฟันรอง7.
==18:30==(22-33)==605/36 // ลฟจ.
==18:45==(22-33)==269/62 // บลฟจ 22เด้ง.
==19:00==(22-33)==389/71 // ลฟจ ฟันรอง7.
==19:15==(22-33)==683/44 // บฟจ.
==19:30==(22-33)==852/69 // บฟจ.
==19:45==(22-33)==754/28 // ลฟจ ฟันรอง7.
==20:00==(22-33)==???
❤(line) : sunisaguitar
❤(line) : 0655055516
❤หวยปิงปอง วางทุก15นาที
❤เปลี่ยน af : guitar77
❤เข้าฟรีมียอดแทง
❤⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
❤06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

somjitphotibut
somjitphotibut เมื่อ  12 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
IamBeau
IamBeau เมื่อ  22 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Dum21
Dum21 เมื่อ  35 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
aaww2534
aaww2534 เมื่อ  41 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Picha1503
Picha1503 เมื่อ  59 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
mamdee
mamdee เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
mamchokedee
mamchokedee เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ziyat03697
Ziyat03697 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
JoyCH
JoyCH เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wanwan3101
Wanwan3101 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง