$$โปรแกรม2019 วิน+ ฟัน $$

(ประกาศ) เลขมีหลุด มีเดิน วางแผนการเล่นดีๆ รักษาเงินตัวเองนะครับ
-->> เลขตามโปรแกรม
สามคำรวย-> สติ-> สติ-> สติ (เงิน)
id. atiwat1978
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=
$
= ปักสิบล่าง
10:45=02468=86//ส
11:00=13579=67//×
11:15=02468=40//ส
11:30=02468=47//ส
11:45=02468=03//ส
12:00=13579=80/×
12:15=02468=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=
$
= ปักสิบล่าง
10:45=02468=86//ส
11:00=13579=67//×
11:15=02468=40//ส
11:30=02468=47//ส
11:45=02468=03//ส
12:00=13579=80//×
12:15=02468=03//ส
12:30=13579=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=
$
= ปักสิบล่าง
10:45=02468=86//ส
11:00=13579=67//×
11:15=02468=40//ส
11:30=02468=47//ส
11:45=02468=03//ส
12:00=13579=80//×
12:15=02468=03//ส
12:30=13579=58//ส
12:45=13579=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=
$
= ปักสิบล่าง
10:45=02468=86//ส
11:00=13579=67//×
11:15=02468=40//ส
11:30=02468=47//ส
11:45=02468=03//ส
12:00=13579=80//×
12:15=02468=03//ส
12:30=13579=58//ส
12:45=13579=23//×
13:00=13579=22//×
13:15=02468=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=019-36//บบฟ
13:30=82=88=501-25//ล
13:45=64=66=134-32//บ
14:00=91=11=
$
== ปักสิบหน่วยล่าง=
10:45=56789=86/สน
11:00=67890=67/สน
11:15=10987=40/×น
11:30=12345=47/ส×
11:45=54321=03/×น
12:00=45678=80/ส×
12:15=43210=03/สน
12:30=21098=58/×น
12:45=32109=23/สน
13:00=89012=22/สน
13:15=54321=36/ส×
13:30=12345=25/สน
13:45=87654=32/××
14:00=87654=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=019-36//บบฟ
13:30=82=88=501-25//ล
13:45=64=66=134-32//บ
14:00=91=11=160-44//บฟ
14:15=37=33
$
== ปักสิบหน่วยล่าง=
10:45=56789=86/สน
11:00=67890=67/สน
11:15=10987=40/×น
11:30=12345=47/ส×
11:45=54321=03/×น
12:00=45678=80/ส×
12:15=43210=03/สน
12:30=21098=58/×น
12:45=32109=23/สน
13:00=89012=22/สน
13:15=54321=36/ส×
13:30=12345=25/สน
13:45=87654=32/××
14:00=87654=44/สน
14:15=43210=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=019-36//บบฟ
13:30=82=88=501-25//ล
13:45=64=66=134-32//บ
14:00=91=11=160-44//บฟ
14:15=37=33=680-03//ลฟ
14:30=19=11=
$
== ปักสิบหน่วยล่าง=
12:15=43210=03/สน
12:30=21098=58/×น
12:45=32109=23/สน
13:00=89012=22/สน
13:15=54321=36/ส×
13:30=12345=25/สน
13:45=87654=32/××
14:00=87654=44/สน
14:15=43210=03/สน
14:30=10987=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=019-36//บบฟ
13:30=82=88=501-25//ล
13:45=64=66=134-32//บ
14:00=91=11=160-44//บฟ
14:15=37=33=680-03//ลฟ
14:30=19=11=511-76//บฟ
14:45=91=99=872-91//ฟบล
15:00=37=33==
$
== ปักสิบหน่วยล่าง=
12:15=43210=03/สน
12:30=21098=58/×น
12:45=32109=23/สน
13:00=89012=22/สน
13:15=54321=36/ส×
13:30=12345=25/สน
13:45=87654=32/××
14:00=87654=44/สน
14:15=43210=03/สน
14:30=10987=76/ส×
14:45=21098=91/สน
15:00=10987=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=019-36//บบฟ
13:30=82=88=501-25//ล
13:45=64=66=134-32//บ
14:00=91=11=160-44//บฟ
14:15=37=33=680-03//ลฟ
14:30=19=11=511-76//บฟ
14:45=91=99=872-91//ฟลล
15:00=37=33=725-51//บ
15:15=37=33=
$
== ปักสิบหน่วยล่าง=
12:15=43210=03/สน
12:30=21098=58/×น
12:45=32109=23/สน
13:00=89012=22/สน
13:15=54321=36/ส×
13:30=12345=25/สน
13:45=87654=32/××
14:00=87654=44/สน
14:15=43210=03/สน
14:30=10987=76/ส×
14:45=21098=91/สน
15:00=10987=51/×น
15:15=12345=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=019-36//บบฟ
13:30=82=88=501-25//ล
13:45=64=66=134-32//บ
14:00=91=11=160-44//บฟ
14:15=37=33=680-03//ลฟ
14:30=19=11=511-76//บฟ
14:45=91=99=872-91//ฟลล
15:00=37=33=725-51//บ
15:15=37=33=454-85/××
15:30=64=66=307-61//ลฟ
15:45=82=22=
$
== ปักสิบหน่วยล่าง=
12:15=43210=03/สน
12:30=21098=58/×น
12:45=32109=23/สน
13:00=89012=22/สน
13:15=54321=36/ส×
13:30=12345=25/สน
13:45=87654=32/××
14:00=87654=44/สน
14:15=43210=03/สน
14:30=10987=76/ส×
14:45=21098=91/สน
15:00=10987=51/×น
15:15=12345=85/×น
15:30=89012=61/×น
15:45=23456==
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=019-36//บบฟ
13:30=82=88=501-25//ล
13:45=64=66=134-32//บ
14:00=91=11=160-44//บฟ
14:15=37=33=680-03//ลฟ
14:30=19=11=511-76//บฟ
14:45=91=99=872-91//ฟลล
15:00=37=33=725-51//บ
15:15=37=33=454-85/××
15:30=64=66=307-61//ลฟ
15:45=82=22=838-16//บ
16:00=80=00=
$
== ปักสิบหน่วยล่าง=
12:15=43210=03/สน
12:30=21098=58/×น
12:45=32109=23/สน
13:00=89012=22/สน
13:15=54321=36/ส×
13:30=12345=25/สน
13:45=87654=32/××
14:00=87654=44/สน
14:15=43210=03/สน
14:30=10987=76/ส×
14:45=21098=91/สน
15:00=10987=51/×น
15:15=12345=85/×น
15:30=89012=61/×น
15:45=23456=16/×น
16:00=34567=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$
= เด่นบนบน-ล่าง+ ฟัน=
10:45=19=11=610-86//บฟ
11:00=73=77=532-67//บลฟ
11:15=73=77=745-40//บฟ
11:30=37=33=405-47//ล
11:45=17=11=105-03//บฟ
12:00=46=44=584-80//บฟ
12:15=73=77=305-03//บล
12:30=28=22=431-58//ล
12:45=82=88=765-23//ล
13:00=02=00=237-22//บล
13:15=19=11=019-36//บบฟ
13:30=82=88=501-25//ล
13:45=64=66=134-32//บ
14:00=91=11=160-44//บฟ
14:15=37=33=680-03//ลฟ
14:30=19=11=511-76//บฟ
14:45=91=99=872-91//ฟลล
15:00=37=33=725-51//บ
15:15=37=33=454-85/××
15:30=64=66=307-61//ลฟ
15:45=82=22=838-16//บ
16:00=80=00=225-26/××
16:15=64=66
$
== ปักหน่วยล่าง=
12:15=43210=03/น
12:30=21098=58/น
12:45=32109=23/น
13:00=89012=22/น
13:15=54321=36/××
13:30=12345=25/น
13:45=87654=32/××
14:00=87654=44/น
14:15=43210=03/น
14:30=10987=76/××
14:45=21098=91/น
15:00=10987=51/น
15:15=12345=85/น
15:30=89012=61/น
15:45=23456=16/น
16:00=34567=26/น
16:15=56789=
--> เลขตามโปรแกรม
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$$
= เด่นบนล่าง+ ฟันฟัน
21:45=93=33=373-72//บฟ
22:00=42=22=710-42//บลฟ
22:15=93=33=008-91//ล
22:30=48=88=117-78//ลฟ
22:45=20=00=367-42//ล
23:00=02=22=932-09//บลฟ
23:15=93=33=795-34//บลฟ
23:30=48=88=135-47//ล
23:45=02=22=
$$
=ปักสิบบนคู่คี่+หน่วยล่าง
21:45=คี่=32109=72/สน
22:00=คู่=23456=42/สน
22:15=คี่=32109=91/สน
22:30=คู่=87654=78/×น
22:45=คู่=01234=42/สน
23:00=คู่=21098=09/สน
23:15=คี่=32109=34/ส×
23:30=คู่=87654=47/สน
23:45=คู่=21098=
$
--> เลขว่างตามโปรแกรม
id. atiwat1978
atiwat1978
$$โปรแกรม2019$$
= เด่นบนล่าง+ ฟันฟัน
21:45=93=33=373-72//บฟ
22:00=42=22=710-42//บลฟ
22:15=93=33=008-91//ล
22:30=48=88=117-78//ลฟ
22:45=20=00=367-42//ล
23:00=02=22=932-09//บลฟ
23:15=93=33=795-34//บลฟ
23:30=48=88=135-47//ล
23:45=02=22=723-10//บลฟ
24:00=20=00=
$$
=ปักสิบบนคู่คี่+หน่วยล่าง
21:45=คี่=32109=72/สน
22:00=คู่=23456=42/สน
22:15=คี่=32109=91/สน
22:30=คู่=87654=78/×น
22:45=คู่=01234=42/สน
23:00=คู่=21098=09/สน
23:15=คี่=32109=34/ส×
23:30=คู่=87654=47/สน
23:45=คู่=21098=10/×น
24:00=คู่=01234=
$
--> เลขว่างตามโปรแกรม
id. atiwat1978

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Roland511
Roland511 เมื่อ  13 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sandra511
Sandra511 เมื่อ  21 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Beltar147
Beltar147 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Julalukccbt
Julalukccbt เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Niparn3079
Niparn3079 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
khwanchaporn
khwanchaporn เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ditsakul
Ditsakul เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kung2501
Kung2501 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
iboza1987
iboza1987 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง