เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ฟรี

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บลฟ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บฟ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล
09.00 == 56 == 6 ==
=======================

# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 = 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 ==
==================================

# เทคนิด 3 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 ==

12 14 16 18
03 05 07 09

16 05 .....716 016 216 416

รอบ หน้า รอ บาคาร่า ปิดเกมส์ จะมาต่อ

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม ใช้ไปก่อน

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บลฟ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บฟ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บฟ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ลฟ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลลฟ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 ==
=======================

# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 ==

12 14 16 18
03 05 07 09

18 07 ......218 718 318 418

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
เทคนิค 3 ตัวฟัน ไม่ห่าง ตัวรองก็ เล่นได้
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
933/07

0000000000000000000 ล่าง

ฟันนนนนนนนนนนนนนนนนนน เจาะ +++++ 07
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
ใคร ชอบไหล ไปดู สถิติไหล (from)
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บลฟ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บฟ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บฟ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ลฟ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลลฟ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ลฟ
10.30 == 25 == 5 ==
=======================

# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.15 == 34 == 44444 ==

41 45 47 49
30 32 36 38

45 32 ......345 645 945 845

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
598/86

----- ตามต่อไป ถ้าใคร ใช้ เทคนิค 2

บน ตัวเดียว 88888888888888888888 บน
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บลฟ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บฟ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บฟ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ลฟ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลลฟ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ลฟ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บฟ
10.45 == 24 == 4 ==
=======================

# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 ==

50 52 54 56
30 32 34 36

34 54 .....634 934 834 734

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
572/33

ฟัน 555555555555555555 บน ++ 3333333333333333 ล่าง
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บลฟ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บฟ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บฟ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ลฟ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลลฟ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ลฟ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บฟ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ
11.00 == 25 == 5 ==
=======================

# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 ==

41 45 47 49
30 32 36 38

45 32 .....345 645 945 845

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน)
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน)
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน)
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน)
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน)
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน)
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน)
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน)
11.30 == 24 == 4 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 893/27 -
11.30 == 36 == 66666 ==

61 65 67 69
30 32 34 38

67 34 ......367 967 567 867

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ

# เลขไหล เลขเดิน ใครชอบ ให้กดคลิ้ก ดู ที่ โปรแกรม บอกไหล สถิติเลข เดิน 24 ชม. #
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน)
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน)
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน)
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน)
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน)
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน)
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน)
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน)
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == อีกรอบ
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 01 == 00000 ==

03 05 07 09
12 14 16 18

07 18 .....307 607 907 507

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ

# เลขไหล เลขเดิน ใครชอบ ให้กดคลิ้ก ดู ที่ โปรแกรม บอกไหล สถิติเลข เดิน 24 ชม. #
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
11.00 == 58 == 8 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
11.45 == 23 == 22222 ==

21 25 27 29
30 34 36 38

27 38 .....327 627 527 927

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ

# เลขไหล เลขเดิน ใครชอบ ให้กดคลิ้ก ดู ที่ โปรแกรม บอกไหล สถิติเลข เดิน 24 ชม. #
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
493/63

กรีสสสสสส 333333333333333 บน ++ ล่าง

กรีสสสสสส เจาะ ++ 36


พิกัดบน 333333333333333333333333 บน สน. กรีสสสส

กรีสสสสสส เฮงๆๆๆ เด่ว จะรวยๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
11.00 == 58 == 8 == 493/63 -
11.15 == 24 == 4 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 ==

61 65 67 69
30 32 34 38

69 38 ......769 869 469 269

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ

# เลขไหล เลขเดิน ใครชอบ ให้กดคลิ้ก ดู ที่ โปรแกรม บอกไหล สถิติเลข เดิน 24 ชม. #
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
834/21

กรีสสสสสส 3333333333333333333 บนนนนน

กรีสสสสส เจาะ ++ 34

พิกัดบน 333333333333333333333333 บน สน. กรีสส

กรีสสสส เฮงๆๆๆฟ ครับ เด่ว ค่อย รวยๆๆๆ

ใคร ใช้ เทคนิค 3 โครตเด้งๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
11.00 == 58 == 8 == 493/63 -
11.15 == 24 == 4 == 834/21 บล เจาะ 43 + 21 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
11.30 == 37 == 7 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 ==

21 23 25 27
41 43 45 47

27 47 ......127 327 427 827

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ

# เลขไหล เลขเดิน ใครชอบ ให้กดคลิ้ก ดู ที่ โปรแกรม บอกไหล สถิติเลข เดิน 24 ชม. #
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
665/14

กรีสสสสสส เบาๆ 444444444444444444 ล่าง

กรีสสสสส เจาะ ++ 41

พิกัดบน 555555555555555555555555 บนสน. กรีสสสสส

กรีสสสสส เฮงๆๆๆๆๆ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
12.00 == 58 == 8 == 493/63 -
12.15 == 24 == 4 == 834/21 บล เจาะ 43 + 21 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
12.30 == 37 == 7 == 665/14 -
12.45 == 45 == 5 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 == 665/14 บ (5)
12.45 บน 123 == 12 == 22222 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 == 665/14 ล จ.41 เด้งๆ
12.45 == 12 == 22222 ==

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

สมาชิก ...เปิดโปรแกรม

ผม ทำสถิติ นำทาง ให้ละ

# เลขไหล เลขเดิน ใครชอบ ให้กดคลิ้ก ดู ที่ โปรแกรม บอกไหล สถิติเลข เดิน 24 ชม. #
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
12.00 == 58 == 8 == 493/63 -
12.15 == 24 == 4 == 834/21 บล เจาะ 43 + 21 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
12.30 == 37 == 7 == 665/14 -
12.45 == 45 == 5 == 775/19 บ (ฟัน)
13.00 == 23 == 3 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 == 665/14 บ (5)
12.45 บน 123 == 12 == 22222 == 775/19 -
13.00 บน 125 == 15 == 55555 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 == 665/14 ล จ.41 เด้งๆ
12.45 == 12 == 22222 == 775/19 ล
13.00 ==45 == 55555 ==

50 52 56 58
41 43 47 49

50 41......150 350 450 750

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

พิกัดล่าง

12.00 ล่าง == 123 == 493/63 ล (3)
12.15 ล่าง == 123 == 834/21 ลล (12)
12.30 ล่าง == 125 == 665/14 ล (1)
12.45 ล่าง == 123 == 775/19 ล (1)
13.00 ล่าง == 125 ==
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
588/22

กรีสสสสสส ฟัน 55555555555555555 บนนนน


พิกัดบน ฟันนนนน 555555555555555555 ร้อยโลด

พิกัดล่าง 2222222222222222222222222
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
588/22

กรีสสสสสส ฟัน 55555555555555555 บนนนน


พิกัดบน ฟันนนนน 555555555555555555 ร้อยโลด

พิกัดล่าง 2222222222222222222222222
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
12.00 == 58 == 8 == 493/63 -
12.15 == 24 == 4 == 834/21 บล เจาะ 43 + 21 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
12.30 == 37 == 7 == 665/14 -
12.45 == 45 == 5 == 775/19 บ (ฟัน)
13.00 == 23 == 3 == 588/22 ล
13.15 == 34 == 4 == 277/65 -
13.30 == 23 == 3 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 == 665/14 บ (5)
12.45 บน 123 == 12 == 22222 == 775/19 -
13.00 บน 125 == 15 == 55555 == 588/22 ฟบ (5)
13.15 บน 125 == 15 == 55555 == 277/65 บ (2)
13.30 บน 125 == 15 == 55555 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 == 665/14 ล จ.41 เด้งๆ
12.45 == 12 == 22222 == 775/19 ล
13.00 == 45 == 55555 == 588/22 บ (ฟัน5)
13.15 == 05 == 55555 == 277/65 ล จ.56 (ฟัน.5) เด้งๆ
13.30 == 45 == 55555 ==

50 52 56 58
41 43 47 49

52 49 .....852 752 452 352

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

พิกัดล่าง

12.00 ล่าง == 123 == 493/63 ล (3)
12.15 ล่าง == 123 == 834/21 ลล (12)
12.30 ล่าง == 125 == 665/14 ล (1)
12.45 ล่าง == 123 == 775/19 ล (1)
13.00 ล่าง == 125 == 588/22 ล (2)
13.15 ล่าง == 125 == 277/65 ล (5)
13.30 ล่าง == 125 ==
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
688/56

กรีสสสสสส เบาๆ ฟัน 55555555555555555555555 ล่าง

กรีสสสสสส เจาะ ++ 56


บน --

พิกัดล่าง กรีสสสสสส 5555555555555555555555


เฮงๆๆๆๆๆ ครับ โปรเเกรมมมมมม
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
12.00 == 58 == 8 == 493/63 -
12.15 == 24 == 4 == 834/21 บล เจาะ 43 + 21 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
12.30 == 37 == 7 == 665/14 -
12.45 == 45 == 5 == 775/19 บ (ฟัน)
13.00 == 23 == 3 == 588/22 ล
13.15 == 34 == 4 == 277/65 -
13.30 == 23 == 3 == 188/56 -
13.45 == 45 == 5 == หลุด ติด 2 รอบละ จะดู กี่รอบ


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 == 665/14 บ (5)
12.45 บน 123 == 12 == 22222 == 775/19 -
13.00 บน 125 == 15 == 55555 == 588/22 ฟบ (5)
13.15 บน 125 == 15 == 55555 == 277/65 บ (2)
13.30 บน 125 == 15 == 55555 == 688/56 -
13.45 บน 123 == 12 == 22222 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 == 665/14 ล จ.41 เด้งๆ
12.45 == 12 == 22222 == 775/19 ล
13.00 == 45 == 55555 == 588/22 บ (ฟัน5)
13.15 == 05 == 55555 == 277/65 ล จ.56 (ฟัน.5) เด้งๆ
13.30 == 45 == 55555 == 688/56 ล จ.56 (ฟัน5) เด้งๆ
13.45 == 12 == 22222 ==

23 25 27 29
10 14 1618

27 18 .....827 427 327 127

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

พิกัดล่าง

12.00 ล่าง == 123 == 493/63 ล (3)
12.15 ล่าง == 123 == 834/21 ลล (12)
12.30 ล่าง == 125 == 665/14 ล (1)
12.45 ล่าง == 123 == 775/19 ล (1)
13.00 ล่าง == 125 == 588/22 ล (2)
13.15 ล่าง == 125 == 277/65 ล (5)
13.30 ล่าง == 125 == 688/56 ล (5)
13.45 ล่าง == 123 ==
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
696/16

กรีสสสส เบาๆ 11111111111 ล่าง

กรีสสสสส เจาะ ++ 16

บน --- รอบหน้า อีกรอบ

พิกัดล่าง 11111111111111111 ล่าง

กรีสสสส เฮงๆๆๆๆๆ โปรแกรมมมมมมม
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
12.00 == 58 == 8 == 493/63 -
12.15 == 24 == 4 == 834/21 บล เจาะ 43 + 21 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
12.30 == 37 == 7 == 665/14 -
12.45 == 45 == 5 == 775/19 บ (ฟัน)
13.00 == 23 == 3 == 588/22 ล
13.15 == 34 == 4 == 277/65 -
13.30 == 23 == 3 == 188/56 -
13.45 == 45 == 5 == 696/16 -
14.00 == 45 == 5 == 998/18 -
14.15 == 24 == 4 == 665/61 -
14.30 == 45 == 5 ==


เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 == 665/14 บ (5)
12.45 บน 123 == 12 == 22222 == 775/19 -
13.00 บน 125 == 15 == 55555 == 588/22 ฟบ (5)
13.15 บน 125 == 15 == 55555 == 277/65 บ (2)
13.30 บน 125 == 15 == 55555 == 688/56 -
13.45 บน 123 == 12 == 22222 == 696/16 -
14.00 บน 123 == 12 == 22222 == 998/18 - ปรับ เทคนิคพิเศษ
14.15 บน 936 == 93 == 99999 == 665/61 ฟบ (6)
14.30 บน 635 == 63 == 66666 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 == 665/14 ล จ.41 เด้งๆ
12.45 == 12 == 22222 == 775/19 ล
13.00 == 45 == 55555 == 588/22 บ (ฟัน5)
13.15 == 05 == 55555 == 277/65 ล จ.56 (ฟัน.5) เด้งๆ
13.30 == 45 == 55555 == 688/56 ล จ.56 (ฟัน5) เด้งๆ
13.45 == 12 == 22222 == 696/16 ล จ.16 เด้งๆ
14.00 == 12 == 22222 == 998/18 ล จ.18 เด้งๆ
14.15 == 36 == 66666 == 665/61 บล จ.65 + 61 (ฟัน6/6) เด้งๆๆๆ
14.30 == 12 == 22222 ==

23 25 27 29
10 14 16 18

23 16 .....923 523 623 823

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

พิกัดล่าง

12.00 ล่าง == 123 == 493/63 ล (3)
12.15 ล่าง == 123 == 834/21 ลล (12)
12.30 ล่าง == 125 == 665/14 ล (1)
12.45 ล่าง == 123 == 775/19 ล (1)
13.00 ล่าง == 125 == 588/22 ล (2)
13.15 ล่าง == 125 == 277/65 ล (5)
13.30 ล่าง == 125 == 688/56 ล (5)
13.45 ล่าง == 123 == 696/16 ล (1)
14.00 ล่าง == 123 == 998/18 ล (1)
14.15 ล่าง == 123 == 665/61 ล (1)
14.30 ล่าง == 123 ==
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
614/58

กรีสสสสส 111111111111111111111 บน

กรีสสสสส เจาะ ++ 14

พิกัดบน ฟันนนนนนนนน 666666666666666666666 บน ร้อยโลด

พิกัดล่าง ----
=======

เทคนิค3 เด้ง หลังจาก ตายสนิท (ดูอาการ ไปก่อน ถ้ใครใช้ ยุ)
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
12.00 == 58 == 8 == 493/63 -
12.15 == 24 == 4 == 834/21 บล เจาะ 43 + 21 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
12.30 == 37 == 7 == 665/14 -
12.45 == 45 == 5 == 775/19 บ (ฟัน)
13.00 == 23 == 3 == 588/22 ล
13.15 == 34 == 4 == 277/65 -
13.30 == 23 == 3 == 188/56 -
13.45 == 45 == 5 == 696/16 -
14.00 == 45 == 5 == 998/18 -
14.15 == 24 == 4 == 665/61 -
14.30 == 45 == 5 == 614/58 บล เจาะ 58 + 41 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
14.45 == 57 == 7 ==

เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 == 665/14 บ (5)
12.45 บน 123 == 12 == 22222 == 775/19 -
13.00 บน 125 == 15 == 55555 == 588/22 ฟบ (5)
13.15 บน 125 == 15 == 55555 == 277/65 บ (2)
13.30 บน 125 == 15 == 55555 == 688/56 -
13.45 บน 123 == 12 == 22222 == 696/16 -
14.00 บน 123 == 12 == 22222 == 998/18 - ปรับ เทคนิคพิเศษ
14.15 บน 936 == 93 == 99999 == 665/61 บ (6)
14.30 บน 635 == 63 == 66666 == 614/58ฟบ (6)
14.45 บน 635 == 63 == 66666 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 == 665/14 ล จ.41 เด้งๆ
12.45 == 12 == 22222 == 775/19 ล
13.00 == 45 == 55555 == 588/22 บ (ฟัน5)
13.15 == 05 == 55555 == 277/65 ล จ.56 (ฟัน.5) เด้งๆ
13.30 == 45 == 55555 == 688/56 ล จ.56 (ฟัน5) เด้งๆ
13.45 == 12 == 22222 == 696/16 ล จ.16 เด้งๆ
14.00 == 12 == 22222 == 998/18 ล จ.18 เด้งๆ
14.15 == 36 == 66666 == 665/61 บล จ.65 + 61 (ฟัน6/6) เด้งๆๆๆ
14.30 == 12 == 22222 == 614/58 บ จ.14 ต.*16 เด้งๆ
14.45 == 01 == 11111 ==

12 14 16 18
03 05 07 09

18 03 .....018218 103 903

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

พิกัดล่าง

12.00 ล่าง == 123 == 493/63 ล (3)
12.15 ล่าง == 123 == 834/21 ลล (12)
12.30 ล่าง == 125 == 665/14 ล (1)
12.45 ล่าง == 123 == 775/19 ล (1)
13.00 ล่าง == 125 == 588/22 ล (2)
13.15 ล่าง == 125 == 277/65 ล (5)
13.30 ล่าง == 125 == 688/56 ล (5)
13.45 ล่าง == 123 == 696/16 ล (1)
14.00 ล่าง == 123 == 998/18 ล (1)
14.15 ล่าง == 123 == 665/61 ล (1)
14.30 ล่าง == 123 == 614/58 -
14.45 ล่าง == 123 ==
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
012/60

กรีสสสสสส ฟัน 111111111111111111111 บนนนนน

กรีสสสสสสสส 0000000000000000000000 บนนนนนน + ล่าง

กรีสสสสสสส เจาะ ++ 12

พิกัดบน -- สลับดอก ลงล่างกำ

พิกัดล่าง --- สลับดอก ขึ้นบน กำ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 3 #
08.00 == 23 == 3 == 374/24 บล (ฟัน) เด้งๆ
08.15 == 38 == 8 == 629/07 -
08.30 == 45 == 5 == 725/22 บ เจาะ 52 (ฟัน) เด้งๆ
08.45 == 78 == 8 == 113/72 ล เจาะ 72 เด้งๆ
09.00 == 56 == 6 == 836/47 บ เจาะ 63 (ฟัน) เด้งๆ
09.15 == 34 == 4 == 138/50 บ เจาะ 38 เด้งๆ
09.30 == 57 == 7 == 068/47 ล เจาะ 74 (ฟัน) เด้งๆ
09.45 == 46 == 6 == 170/64 ลล (ฟัน) เด้งๆ
10.00 == 56 == 6 == 121/01 -
10.15 == 57 == 7 == 933/07 ล เจาะ 70 (ฟัน) เด้งๆ
10.30 == 25 == 5 == 598/85 บ เจาะ 58 (ฟัน) เด้งๆ
10.45 == 24 == 4 == 572/33 บ เจาะ 27 เด้งๆ
11.00 == 25 == 5 == 667/51 ล (ฟัน)
11.15 == 57 == 7 == 893/27 ล เจาะ 72 (ฟัน) เด้งๆ
11.30 == 24 == 4 == 308/70 -
11.45 == 67 == 7 == 441/36 ล เจาะ 63 เด้งๆ
12.00 == 58 == 8 == 493/63 -
12.15 == 24 == 4 == 834/21 บล เจาะ 43 + 21 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
12.30 == 37 == 7 == 665/14 -
12.45 == 45 == 5 == 775/19 บ (ฟัน)
13.00 == 23 == 3 == 588/22 ล
13.15 == 34 == 4 == 277/65 -
13.30 == 23 == 3 == 188/56 -
13.45 == 45 == 5 == 696/16 -
14.00 == 45 == 5 == 998/18 -
14.15 == 24 == 4 == 665/61 -
14.30 == 45 == 5 == 614/58 บล เจาะ 58 + 41 (ฟัน) เด้งๆๆๆ
14.45 == 57 == 7 == 012/60 -
15.00 == 78 == 8 ==

เทคนิค 2 -- 3 เลือก ใช้ เทคนิคเดียว
เลข เจาะประกบ จับ ตรงข้ามกัน
02468 -- 13579
==========================


# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 == 665/14 บ (5)
12.45 บน 123 == 12 == 22222 == 775/19 -
13.00 บน 125 == 15 == 55555 == 588/22 ฟบ (5)
13.15 บน 125 == 15 == 55555 == 277/65 บ (2)
13.30 บน 125 == 15 == 55555 == 688/56 -
13.45 บน 123 == 12 == 22222 == 696/16 -
14.00 บน 123 == 12 == 22222 == 998/18 - ปรับ เทคนิคพิเศษ
14.15 บน 936 == 93 == 99999 == 665/61 บ (6)
14.30 บน 635 == 63 == 66666 == 614/58 ฟบ (6)
14.45 บน 635 == 63 == 66666 == 012/60 -
15.00 บน 536 == 53 == 55555 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 == 665/14 ล จ.41 เด้งๆ
12.45 == 12 == 22222 == 775/19 ล
13.00 == 45 == 55555 == 588/22 บ (ฟัน5)
13.15 == 05 == 55555 == 277/65 ล จ.56 (ฟัน.5) เด้งๆ
13.30 == 45 == 55555 == 688/56 ล จ.56 (ฟัน5) เด้งๆ
13.45 == 12 == 22222 == 696/16 ล จ.16 เด้งๆ
14.00 == 12 == 22222 == 998/18 ล จ.18 เด้งๆ
14.15 == 36 == 66666 == 665/61 บล จ.65 + 61 (ฟัน6/6) เด้งๆๆๆ
14.30 == 12 == 22222 == 614/58 บ จ.14 ต.*16 เด้งๆ
14.45 == 01 == 11111 == 012/60 บบล จ.12 (ฟัน1) เด้งๆๆๆ
15.00 == 01 == 11111 ==

12 14 16 18
03 05 07 09

18 05 .....418

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

พิกัดล่าง

12.00 ล่าง == 123 == 493/63 ล (3)
12.15 ล่าง == 123 == 834/21 ลล (12)
12.30 ล่าง == 125 == 665/14 ล (1)
12.45 ล่าง == 123 == 775/19 ล (1)
13.00 ล่าง == 125 == 588/22 ล (2)
13.15 ล่าง == 125 == 277/65 ล (5)
13.30 ล่าง == 125 == 688/56 ล (5)
13.45 ล่าง == 123 == 696/16 ล (1)
14.00 ล่าง == 123 == 998/18 ล (1)
14.15 ล่าง == 123 == 665/61 ล (1)
14.30 ล่าง == 123 == 614/58 -
14.45 ล่าง == 123 == 012/60 -
15.00 ล่าง == 125 ==
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
1 == รูดบน รูดล่าง ฟัน = 38 หาง ไปกลับ
2 == รูดบน รูดล่าง รอง = 38 หาง ไปกลับ
3 == วิ่งบน รูดล่าง ฟัน = เลข บน 1 ตัว + 19 หาง ล่าง ไปกลับ
4 == รูดบน เด่น 2 ตัว ...= 38 หาง บน ไปกลับ
5 == รูดล่าง เด่น 2 ตัว ..= 38 หาง ล่าง ไปกลับ
6 == วิ่งบน เด่น 2 ตัว ... == เลขบน 2 ตัว
7 == รูดบน รูดล่าง เด่น 2 ตัว == 76 หาง ไปกลับ (หนักสุด ทุน )
8 == ชุด เจาะ .... ไปกลับ บน ล่าง == ..... ???????
9 == เลขปัก หลัก เลข กี่ ตัว คูณ 10 = จำนวณหาง
10 == เลขพิกัด มีกี่ตัว คูณ 19 = จำนวน หาง
--- เล่น อะไร แบบ ไหน ก็ จำนวน เท่านั้น (ทุน)
--- 1 บาท จ่าย 90 บาท

วิ่งบน จ่าย 1 บาท/3 บาท ลด 12 %
วิ่งล่าง จ่าย 1 บาท/4 บาท ลด 12 %
--------------------------------------------------------

พื้นๆ คือ 38 หาง

รูดเสียว ตัวฟัน บนล่าง = 38 หาง

รูดบน เด่น 2 ตัว = 38 หาง
รูดล่าง เด่น 2 ตัว == 38 หาง

ยกเว้น การ วิ่ง จะหนักหน่อย
วิ่ง ต้อง ดู สถิติ เป็นหลัก

--- ถ้า เจาะ แม่น จะลด ต้นทุน พื้นๆ 38 หาง
---- ต้อง เจาะ ให้ น้อย กว่า พื้นๆ 38 หาง


# อันนี้ เป็น ตัว ที่เรา เล่น ที่ เรา ลงทุน

มันคือ จำนวน กั่หาง จำนวน เท่าไร

บางที เลข เข้า แต่ ไม่ได้เงิน เพราะอะไร ต้องดู วิเคราะห์ อันนี้
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

เปิดโปรแกรม ใช้ แบบ ที่บอก

กำไรเลิก

เเบ่ง เวลา ให้ไเป็น

06.00 -- 11.45
12.00 -- 17.45
18.00 -- 23.45
00.00 -- 05.45

24 ชม. มี 4 ช่วง
บางท่าน มีงาน ประจำ
เรา ว่างช่วงไหน เล่นช่วงนั้น

ไม่ต้องไปรอเลข ใคร มีโปรแกรม ใช้ให้เป็น

กำไร เลิก
===================

โปนเเกรม

# เทคนิค 1 #

พิกัดบน

08.00 บน 648 == 64 == 44444 == 374/24 ฟบ (ฟัน4)
08.15 บน 562 == 62 == 66666 == 629/07 ฟฟบบ (ฟัน6)
08.30 บน 819 == 81 == 11111 == 725/22 -
08.45 บน 354 == 35 == 55555 == 113/72 ฟบ
09.00 บน 012 == 12 == 11111 == 836/47 -
09.15 บน 950 == 95 == 55555 == 138/50 -
09.30 บน 610 == 61 == 11111 == 068/47 ฟบบ
09.45 บน 359 == 59 == 55555 == 170/64 -
10.00 บน 710 == 10 == 11111 == 121/01 ฟบ (ฟัน1)
10.15 บน 610 == 61 == 11111 == 933/07 -
10.30 บน 486 == 48 == 88888 == 598/86 ฟบ (ฟัน8)
10.45 บน 563 == 63 == 66666 == 572/33 บ
11.00 บน 498 == 98 == 99999 == 667/51 -
ปรับ ใช้แถว 124
11.15 บน 026 == 02 == 00000 == 893/27 -
11.30 บน 689 == 69 == 66666 == 308/70 บ
11.45 บน 045 == 05 == 00000 == 441/36 บ
ปรับ ใช้โปรแกรม แกะเลข
12.00 บน 123 == 12 == 22222 == 493/63 บ (3)
12.15 บน 123 == 12 == 11111 == 834/21 บ (3)
12.30 บน 125 == 12 == 22222 == 665/14 บ (5)
12.45 บน 123 == 12 == 22222 == 775/19 -
13.00 บน 125 == 15 == 55555 == 588/22 ฟบ (5)
13.15 บน 125 == 15 == 55555 == 277/65 บ (2)
13.30 บน 125 == 15 == 55555 == 688/56 -
13.45 บน 123 == 12 == 22222 == 696/16 -
14.00 บน 123 == 12 == 22222 == 998/18 - ปรับ เทคนิคพิเศษ
14.15 บน 936 == 93 == 99999 == 665/61 บ (6)
14.30 บน 635 == 63 == 66666 == 614/58 ฟบ (6)
14.45 บน 635 == 63 == 66666 == 012/60 -
15.00 บน 536 == 53 == 55555 == 734/06 ฟบ (3)
15.15 บน 635 == 63 == 66666 ==
==================================

# เทคนิด 2 #

@ สด v1

08.00 == 46 == 66666 == 374/24 บล ต.37 เด้งๆ
08.15 == 24 == 44444 == 529/07 บ จ.29 เด้งๆ
08.30 == 12 == 22222 == 725/22 บล จ.25 (ฟัน2/2) เด้งๆเด้ง
08.45 == 23 == 33333 == 113/72 บล ฟัน จ.27 (ฟัน3) เด้งๆๆ
09.00 == 01 == 11111 == 836/47 -
09.15 == 05 == 55555 == 138/50 ลล (ฟัน5) เด้งๆ
09.30 == 01 == 11111 == 068/47 บ
09.45 == 03 == 33333 == 170/64 บ จ.07เด้งๆ
10.00 == 01 == 11111 == 121/01 บลล จ.12 (ฟัน1/1) เด้งๆๆๆ
10.15 == 01 == 11111 == 933/07 ล ฟัน จ.07 เด้งๆ
10.30 == 34 == 44444 == 598/86 -
10.45 == 35 == 55555 == 572/33 บล (ฟัน5) เด้งๆ
11.00 == 34 == 44444 == 667/51 -
11.15 == 01 == 11111 == 308/70 บ
11.30 == 36 == 66666 == 308/70 บ
11.45 == 01 == 00000 == 441/36 บ จ.14 เด้งๆ
12.00 == 23 == 22222 == 493/63 บล จ.36 เด้งๆๆ
12.15 == 36 == 66666 == 834/21 บ จ.34 ต.*38 เด้งๆ
12.30 == 24 == 22222 == 665/14 ล จ.41 เด้งๆ
12.45 == 12 == 22222 == 775/19 ล
13.00 == 45 == 55555 == 588/22 บ (ฟัน5)
13.15 == 05 == 55555 == 277/65 ล จ.56 (ฟัน.5) เด้งๆ
13.30 == 45 == 55555 == 688/56 ล จ.56 (ฟัน5) เด้งๆ
13.45 == 12 == 22222 == 696/16 ล จ.16 เด้งๆ
14.00 == 12 == 22222 == 998/18 ล จ.18 เด้งๆ
14.15 == 36 == 66666 == 665/61 บล จ.65 + 61 (ฟัน6/6) เด้งๆๆๆ
14.30 == 12 == 22222 == 614/58 บ จ.14 ต.*16 เด้งๆ
14.45 == 01 == 11111 == 012/60 บบล จ.12 (ฟัน1) เด้งๆๆๆ
15.00 == 01 == 11111 == 734/06 ล
15.15 == 34 == 44444 ==

41 45 47 49
30 32 36 38

45 38 .....145

=========================
สถิติ โปรแกรม ถ้าสมาชิกใช้ ตามนี้
=========================

พิกัดล่าง

12.00 ล่าง == 123 == 493/63 ล (3)
12.15 ล่าง == 123 == 834/21 ลล (12)
12.30 ล่าง == 125 == 665/14 ล (1)
12.45 ล่าง == 123 == 775/19 ล (1)
13.00 ล่าง == 125 == 588/22 ล (2)
13.15 ล่าง == 125 == 277/65 ล (5)
13.30 ล่าง == 125 == 688/56 ล (5)
13.45 ล่าง == 123 == 696/16 ล (1)
14.00 ล่าง == 123 == 998/18 ล (1)
14.15 ล่าง == 123 == 665/61 ล (1)
14.30 ล่าง == 123 == 614/58 -
14.45 ล่าง == 123 == 012/60 -
15.00 ล่าง == 125 == 734/06 -
15.15 ล่าง == 123 == อีกรอบ ปรับ 376 รอขึ้น
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
พิกัดบน

15.15 บน 936 == 93 == 33333 ==
==========================

พิกัดล่าง

15.15 ล่าง 389 == 38 == 88888 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

15.15 บล 36 == 33333 ==

30 32 34 38
61 65 67 69

38 67 .....238 538 138
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
953/86

กรีสสสสสส หนักๆ ฟัน 3333333333333333333 บนนนนน
กรีสสสสสส ++ 666666666666666666666666 ล่าง


พิกัดบน ฟัน 33333333333333333333333333 ตัวเดัยว บน
+++++ ฟ . 999999999999999999999999999 บน

พอกัดล่าง ฟัน 8888888888888888888888888 ตัวเดียว ล่าง

กรีสสสสสสส เฮงๆๆๆๆๆ โปรแกรม
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

15.30 บน 936 == 93 == 33333 == 953/86 ฟฟบบ (ฟัน3)(9)
15.45 บน 963 == 96 == 66666 ==
==========================

พิกัดล่าง

15.30 ล่าง 389 == 38 == 88888 == 953/86 ฟบ (ฟัน8)
15.45 ล่าง 268 == 26 == 66666 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

15.30 บล 36 == 33333 == 953/86บนล่าง (ฟัน3) เด้งๆ.
15.45 บล 26 == 66666 ==

61 63 65 67
21 23 25 27

61 21 .....561 361 261 861

=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
121/10

กรีสสสสสส หนักๆ 22222222222222222222222 บนนนน

กรีสสสสส เจาะ ++ 21

พิกัด ตามต่อไป
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

15.30 บน 936 == 93 == 33333 == 953/86 ฟฟบบ (ฟัน3)(9)
15.45 บน 963 == 96 == 66666 == 121/10 -
16.00 บน 356 == 35 == 55555 ==
==========================

พิกัดล่าง

15.30 ล่าง 389 == 38 == 88888 == 953/86 ฟบ (ฟัน8)
15.45 ล่าง 268 == 26 == 66666 == 121/10 -
16.00 ล่าง 123 == 23 == 22222 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

15.30 บล 36 == 33333 == 953/86บนล่าง (ฟัน3) เด้งๆ.
15.45 บล 26 == 66666 == 121/10 บน ฟันเจาะ *12 เด้งๆ.
16.00 บล 01 == 11111 ==

12 14 16 18
03 05 07 09

12 03 .....112 212 312 512

=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
เ034/45

กรีสสสสสส 000000000000000000000 บนนนนน ร้อยโลด


พิกัดบน ฟ 3333333333333333333333 บน

พิกัดล่าง ---
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
1 == รูดบน รูดล่าง ฟัน = 38 หาง ไปกลับ
2 == รูดบน รูดล่าง รอง = 38 หาง ไปกลับ
3 == วิ่งบน รูดล่าง ฟัน = เลข บน 1 ตัว + 19 หาง ล่าง ไปกลับ
4 == รูดบน เด่น 2 ตัว ...= 38 หาง บน ไปกลับ
5 == รูดล่าง เด่น 2 ตัว ..= 38 หาง ล่าง ไปกลับ
6 == วิ่งบน เด่น 2 ตัว ... == เลขบน 2 ตัว
7 == รูดบน รูดล่าง เด่น 2 ตัว == 76 หาง ไปกลับ (หนักสุด ทุน )
8 == ชุด เจาะ .... ไปกลับ บน ล่าง == ..... ???????
9 == เลขปัก หลัก เลข กี่ ตัว คูณ 10 = จำนวณหาง
10 == เลขพิกัด มีกี่ตัว คูณ 19 = จำนวน หาง
--- เล่น อะไร แบบ ไหน ก็ จำนวน เท่านั้น (ทุน)
--- 1 บาท จ่าย 90 บาท

วิ่งบน จ่าย 1 บาท/3 บาท ลด 12 %
วิ่งล่าง จ่าย 1 บาท/4 บาท ลด 12 %
--------------------------------------------------------

พื้นๆ คือ 38 หาง

รูดเสียว ตัวฟัน บนล่าง = 38 หาง

รูดบน เด่น 2 ตัว = 38 หาง
รูดล่าง เด่น 2 ตัว == 38 หาง

ยกเว้น การ วิ่ง จะหนักหน่อย
วิ่ง ต้อง ดู สถิติ เป็นหลัก

--- ถ้า เจาะ แม่น จะลด ต้นทุน พื้นๆ 38 หาง
---- ต้อง เจาะ ให้ น้อย กว่า พื้นๆ 38 หาง


# อันนี้ เป็น ตัว ที่เรา เล่น ที่ เรา ลงทุน

มันคือ จำนวน กั่หาง จำนวน เท่าไร

บางที เลข เข้า แต่ ไม่ได้เงิน เพราะอะไร ต้องดู วิเคราะห์ อันนี้
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

15.30 บน 936 == 93 == 33333 == 953/86 ฟฟบบ (ฟัน3)(9)
15.45 บน 963 == 96 == 66666 == 121/10 -
16.00 บน 356 == 35 == 55555 == 034/45 ฟบ (3)
16.15 บน 635 == 63 == 33333 ==
==========================

พิกัดล่าง

15.30 ล่าง 389 == 38 == 88888 == 953/86 ฟบ (ฟัน8)
15.45 ล่าง 268 == 26 == 66666 == 121/10 -
16.00 ล่าง 123 == 23 == 22222 == 034/45 -
16.15 ล่าง 267 == 26 == 22222 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

15.30 บล 36 == 33333 == 953/86บนล่าง (ฟัน3) เด้งๆ.
15.45 บล 26 == 66666 == 121/10 บน ฟันเจาะ *12 ลากเเตก เด้งๆ.
16.00 บล 01 == 11111 == 034/45 บน ต.*03 ลากแตก
16.15 บล 24 == 44444 ==

41 43 45 47
21 23 25 27

41 21 ......141 241 341 541

=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
997/32

กรีสสสสส เบาๆ 222222222222222222 ล่าง

กรีสสสสส เจาะ ++ 23

พิกัดบน ---- สลับดอก ลงล่าง กำ

พอกัดล่าง ฟัน 22222222222222222222222 ตัวเดียว ล่าง

กรีสสสสส เฮงๆๆๆๆ ครับ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

15.30 บน 936 == 93 == 33333 == 953/86 ฟฟบบ (ฟัน3)(9)
15.45 บน 963 == 96 == 66666 == 121/10 -
16.00 บน 356 == 35 == 55555 == 034/45 ฟบ (3)
16.15 บน 635 == 63 == 33333 == 997/32 -
16.30 บน 963 == 96 == 66666 ==
==========================

พิกัดล่าง

15.30 ล่าง 389 == 38 == 88888 == 953/86 ฟบ (ฟัน8)
15.45 ล่าง 268 == 26 == 66666 == 121/10 -
16.00 ล่าง 123 == 23 == 22222 == 034/45 -
16.15 ล่าง 267 == 26 == 22222 == 997/32 ฟล (ฟัน2)
16.30 ล่าง 678 == 68 == 66666 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

15.30 บล 36 == 33333 == 953/86บนล่าง (ฟัน3) เด้งๆ.
15.45 บล 26 == 66666 == 121/10 บน ฟันเจาะ *12 ลากเเตก เด้งๆ.
16.00 บล 01 == 11111 == 034/45 บน ต.*03 ลากแตก
16.15 บล 24 == 44444 == 997/32 ล่าง เจาะ 23 เด้งๆ.
16.30 บล 36 == 66666 ==

61 65 67 69
30 32 34 38

61 38 .....161 261 361 561

=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

15.30 บน 936 == 93 == 33333 == 953/86 ฟฟบบ (ฟัน3)(9)
15.45 บน 963 == 96 == 66666 == 121/10 -
16.00 บน 356 == 35 == 55555 == 034/45 ฟบ (3)
16.15 บน 635 == 63 == 33333 == 997/32 -
16.30 บน 963 == 96 == 66666 == 477/44 -
16.45 บน 246 == 26 == 66666 ==
==========================

พิกัดล่าง

15.30 ล่าง 389 == 38 == 88888 == 953/86 ฟบ (ฟัน8)
15.45 ล่าง 268 == 26 == 66666 == 121/10 -
16.00 ล่าง 123 == 23 == 22222 == 034/45 -
16.15 ล่าง 267 == 26 == 22222 == 997/32 ฟล (ฟัน2)
16.30 ล่าง 678 == 68 == 66666 == 477/44 -
16.45 ล่าง 267 == 26 == 22222 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

15.30 บล 36 == 33333 == 953/86 บนล่าง (ฟัน3) เด้งๆ.
15.45 บล 26 == 66666 == 121/10 บน ฟันเจาะ *12 ลากเเตก เด้งๆ.
16.00 บล 01 == 11111 == 034/45 บน ต.*03 ลากแตก
16.15 บล 24 == 44444 == 997/32 ล่าง เจาะ 23 เด้งๆ.
16.30 บล 36 == 66666 == 477/44 -
16.45 บล 24 == 22222 ==

21 23 25 27
41 43 45 47

23 43 .....423 723 223 623

=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

15.30 บน 936 == 93 == 33333 == 953/86 ฟฟบบ (ฟัน3)(9)
15.45 บน 963 == 96 == 66666 == 121/10 -
16.00 บน 356 == 35 == 55555 == 034/45 ฟบ (3)
16.15 บน 635 == 63 == 33333 == 997/32 -
16.30 บน 963 == 96 == 66666 == 477/44 -
16.45 บน 246 == 26 == 66666 == 335/49 -
17.00 บน 396 == 39 == 99999 ==
==========================

พิกัดล่าง

15.30 ล่าง 389 == 38 == 88888 == 953/86 ฟบ (ฟัน8)
15.45 ล่าง 268 == 26 == 66666 == 121/10 -
16.00 ล่าง 123 == 23 == 22222 == 034/45 -
16.15 ล่าง 267 == 26 == 22222 == 997/32 ฟล (ฟัน2)
16.30 ล่าง 678 == 68 == 66666 == 477/44 -
16.45 ล่าง 267 == 26 == 22222 == 335/49 -
17.00 ล่าง 089 == 08 == 00000 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

15.30 บล 36 == 33333 == 953/86 บนล่าง (ฟัน3) เด้งๆ.
15.45 บล 26 == 66666 == 121/10 บน ฟันเจาะ *12 ลากเเตก เด้งๆ.
16.00 บล 01 == 11111 == 034/45 บน ต.*03 ลากแตก
16.15 บล 24 == 44444 == 997/32 ล่าง เจาะ 23 เด้งๆ.
16.30 บล 36 == 66666 == 477/44 -
16.45 บล 24 == 22222 == 335/49 ล่าง
17.00 บล 03 == 33333 ==

32 34 36 38
01 05 07 09

32 05 .....832 932 732

=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
094/43

กรีสสสสส ฟัน 3333333333

กรีสสสสส หนักๆ 0000000000000 บน

กรีสสสสส หนักๆ เจาะ ++ 34


พิกัดบน ฟัน 999999999999999 ตัวเดียว บน

พิกัดล่าง รอปรับ
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

15.30 บน 936 == 93 == 33333 == 953/86 ฟฟบบ (ฟัน3)(9)
15.45 บน 963 == 96 == 66666 == 121/10 -
16.00 บน 356 == 35 == 55555 == 034/45 ฟบ (3)
16.15 บน 635 == 63 == 33333 == 997/32 -
16.30 บน 963 == 96 == 66666 == 477/44 -
16.45 บน 246 == 26 == 66666 == 335/49 -
17.00 บน 396 == 39 == 99999 == 084/43 ฟบ (ฟัน9)
-------- ปิดจ้อป
17.15 บน 365 == 36 == 666666 == เบา จะพัก
==========================

พิกัดล่าง

15.30 ล่าง 389 == 38 == 88888 == 953/86 ฟบ (ฟัน8)
15.45 ล่าง 268 == 26 == 66666 == 121/10 -
16.00 ล่าง 123 == 23 == 22222 == 034/45 -
16.15 ล่าง 267 == 26 == 22222 == 997/32 ฟล (ฟัน2)
16.30 ล่าง 678 == 68 == 66666 == 477/44 -
16.45 ล่าง 267 == 26 == 22222 == 335/49 -
17.00 ล่าง 089 == 08 == 00000 == 094/43 -
17.15 ล่าง 468 == 46 == 66666 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

15.30 บล 36 == 33333 == 953/86 บนล่าง (ฟัน3) เด้งๆ.
15.45 บล 26 == 66666 == 121/10 บน ฟันเจาะ *12 ลากเเตก เด้งๆ.
16.00 บล 01 == 11111 == 034/45 บน ต.*03 ลากแตก
16.15 บล 24 == 44444 == 997/32 ล่าง เจาะ 23 เด้งๆ.
16.30 บล 36 == 66666 == 477/44 -
16.45 บล 24 == 22222 == 335/49 ล่าง
17.00 บล 03 == 33333 == 094/43 บนล่าง เจาะ 34 (ฟัน3) เด้งๆๆ.
----------ปิดจ้อป
17.15 บล 34 == 44444 ==

41 45 47 49
30 32 36 38

47 38 .....847 347 647 ปิดจ้อป เบา จะพัก
=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

19.00 บน 653 == 65 == 55555 == 450/67 ฟบ (ฟัน5)
19.15 บน 563 == 56 == 66666 ==
==========================

พิกัดล่าง

19.00 ล่าง 046 == 06 == 450/67 ฟล (6)
19.15 ล่าง 480 == 40 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

19.00 == 25 == 55555 == 450/67 บน เจาะ 50 (ฟัน) เด้งๆ
19.15 == 04 == 44444 ==

49 47 43 45
09 07 03 05

49 09 .....849
=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
491/03

กรีสสสสส ฟัน 4444444444 บน
กรีสสสสส ++ 0000000000 ล่าง
กรีสสสสส ++ เจาะ 03 ต.*49 ลากแตก

บน 99999999999

ล่าง 00000000000
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

19.00 บน 653 == 65 == 55555 == 450/67 ฟบ (ฟัน5)
19.15 บน 563 == 56 == 66666 == 491/03 บ (9)
19.30 บน 369 == 36 == 66666 ==
==========================

พิกัดล่าง

19.00 ล่าง 046 == 06 == 450/67 ฟล (6)
19.15 ล่าง 480 == 40 == 491/08 ฟล (0)
19.30 ล่าง 268 == 28 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

19.00 == 25 == 55555 == 450/67 บน เจาะ 50 (ฟัน) เด้งๆ
19.15 == 04 == 44444 == 491/03 บนล่าง เจาะ 03 ต.*49 ลากแตก (ฟัน4) เด้งๆๆ
19.30 == 03 == 33333 ==

32 34 36 38
01 05 07 09

39 09 .....439
=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
534/70

กรีสสสสส ฟัน 3333333333 บน
กรีสสสสส ++ 0000000000 ล่าง
กรีสสสสส ++ เจาะ 34 ++ 07

บน 33333333333333333333
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

19.00 บน 653 == 65 == 55555 == 450/67 ฟบ (ฟัน5)
19.15 บน 563 == 56 == 66666 == 491/03 บ (9)
19.30 บน 369 == 36 == 66666 == 534/70 ฟบ (3)
19.45 บน 593 == 59 == 99999 ==
==========================

พิกัดล่าง

19.00 ล่าง 046 == 06 == 450/67 ฟล (6)
19.15 ล่าง 480 == 40 == 491/08 ฟล (0)
19.30 ล่าง 268 == 28 == 534/70 -
19.45 ล่าง 268 == 28 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

19.00 == 25 == 55555 == 450/67 บน เจาะ 50 (ฟัน) เด้งๆ
19.15 == 04 == 44444 == 491/03 บนล่าง เจาะ 03 ต.*49 ลากแตก (ฟัน4) เด้งๆๆ
19.30 == 03 == 33333 == 534/70 บนล่าง เจาะ 34 + 07 (ฟัน3) เด้งๆๆๆ
19.45 == 02 == 22222 ==

29 27 25 23
09 07 05 03

29 09 .....729
=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
534/24

กรีสสสสสส ฟัน 222222222222 ล่าง เบาๆ

บน 333333333333 + 55555555555555

ล่าง 2222222222222222222222222222
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

19.00 บน 653 == 65 == 55555 == 450/67 ฟบ (ฟัน5)
19.15 บน 563 == 56 == 66666 == 491/03 บ (9)
19.30 บน 369 == 36 == 66666 == 534/70 ฟบ (3)
19.45 บน 593 == 59 == 99999 == 534/24 ฟบบ (53)
20.00 บน 639 == 63 == 33333 ==
==========================

พิกัดล่าง

19.00 ล่าง 046 == 06 == 450/67 ฟล (6)
19.15 ล่าง 480 == 40 == 491/08 ฟล (0)
19.30 ล่าง 268 == 28 == 534/70 -
19.45 ล่าง 268 == 28 == 534/24 ฟล (2)
20.00 ล่าง 824 == 84 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

19.00 == 25 == 55555 == 450/67 บน เจาะ 50 (ฟัน5) เด้งๆ
19.15 == 04 == 44444 == 491/03 บนล่าง เจาะ 03 ต.*49 ลากแตก (ฟัน4) เด้งๆๆ
19.30 == 03 == 33333 == 534/70 บนล่าง เจาะ 34 + 07 (ฟัน3) เด้งๆๆๆ
19.45 == 02 == 22222 == 534/24 ล่าง (ฟัน2)
20.00 == 23 == 33333 ==

30 34 36 38
21 25 27 29

38 29 .....438
=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
# โปรแกรม #
==========

พิกัดบน

19.00 บน 653 == 65 == 55555 == 450/67 ฟบ (ฟัน5)
19.15 บน 563 == 56 == 66666 == 491/03 บ (9)
19.30 บน 369 == 36 == 66666 == 534/70 ฟบ (3)
19.45 บน 593 == 59 == 99999 == 534/24 ฟบบ (53)
20.00 บน 639 == 63 == 33333 == 654/51 ฟบ (6)
20.15 บน 569 == 56 == 66666 ==
==========================

พิกัดล่าง

19.00 ล่าง 046 == 06 == 450/67 ฟล (6)
19.15 ล่าง 480 == 40 == 491/08 ฟล (0)
19.30 ล่าง 268 == 28 == 534/70 -
19.45 ล่าง 268 == 28 == 534/24 ฟล (2)
20.00 ล่าง 824 == 84 == 654/51 -
20.15 ล่าง 268 == 28 ==
==========================

@ สด v1 เด่น บล

ฟัน เสียว 1 ตัว เจาะ น้อยชุด ไม่เกิน 32 หาง
ฟันเจาะ ..... สามตัว

19.00 == 25 == 55555 == 450/67 บน เจาะ 50 (ฟัน5) เด้งๆ
19.15 == 04 == 44444 == 491/03 บนล่าง เจาะ 03 ต.*49 ลากแตก (ฟัน4) เด้งๆๆ
19.30 == 03 == 33333 == 534/70 บนล่าง เจาะ 34 + 07 (ฟัน3) เด้งๆๆๆ
19.45 == 02 == 22222 == 534/24 ล่าง (ฟัน2)
20.00 == 23 == 33333 == 654/51 -
20.15 == 04 == 44444 ==

49 47 45 43
09 07 05 03

45 03 .....345
=================
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019
=============
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA  
003/53

กรีสสสสสส 000000000000000 บน

กรีสสสสสสสสสสส ฟันนนนนนนนนน เจาะ เน้นๆ 03
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
20.30 เทคนิค 1

= 9 5 8 ==


เทคนิค 2

= 0 5 = 55555

52 54 56 58
01 03 07 09

เน้น 3 4 6 == 54 56 03

สมาชิกเปิดโปรแกรม เล่นต่อยอด เลย
AENA
เมื่อ  6 เดือนที่ผ่านมา  โดย AENA
เข้า กลุ่มห้อง 250 บาท รับโปรแกรม ใช้ได้ตลอด ทุกเวป ฟรี
@ line aena2019

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Tang2588
Tang2588 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Koi2538
Koi2538 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Emckemck
Emckemck เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nooumnaja
Nooumnaja เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
benjamasza
benjamasza เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Minniekuma
Minniekuma เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Topdear62
Topdear62 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
mamewpnk
mamewpnk เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tone1
Tone1 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
AOMSansupo26
AOMSansupo26 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง