ถอนกันตั้งแต่เช้าละนะ วางจริง ไม่มีเมค สนใจแอด sky6697

sky14
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา 114 6

☑️choke ๗๗ " @sky "☑️

หน่วย (บน)
08.15=45678=358=/////
08.30=12345=033=/////
08.45=34567=070=-
09.00=12345=330=-
09.15=34567=507=/////
09.30=23456=733=/////
09.45=12345=763=/////
10.00=12345=816=-
10.15=45678=991=-
10.30=01234=581=/////
10.45=67890=348=/////
11.00=12345=391=/////
11.15=45678=458=/////
11.30=23456=132=/////
11.45=34567=
12.00=
======================
สิบ (ล่าง)
08.15=81295=38=-
08.30=81295=77=-
08.45=91823=25=/////
09.00=91823=27=/////
09.15=91823=83=/////
09.30=91823=24=/////
09.45=91823=93=/////
10.00=91823=81=/////
10.15=91823=84=/////
10.30=91823=14=/////
10.45=91823=60=-
11.00=91823=22=/////
11.15=91823=90=/////
11.30=91823=36=/////
11.45=91823=
12.00=
======================
วิ่ง (บน)รูด บ ล
08.15=789=358-38=//บล
08.30=456=033-77=-
08.45=123=070-25=//ล
09.00=123=330-27=//บล
09.15=456=507-83=//บร
09.30=678=733-24=//บร
09.45=890=763-03=//ล
10.00=890=816-81=//บล
10.15=901=991-84=//บบเด้ง
10.30=012=581-14=//บล
10.45=678=348-60=//บล
11.00=456=391-22=-
11.15=456=458-90=//บบ
11.30=567=132-36=//ล
11.45=234=
12.00=
======================


❤ มีสัปดาห์ เดือน️
❤️ วางทั้งวัน ยันเที่ยงคืน
❤ มี​ ปัก​ วิ่ง​ วิน​ เจาะแตก
❤ vip ️ "ฟรี" แค️่เปลี่ยนรหัส
"sky14 "


❤️ id : sky6697 ❤️

√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
sky14
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย sky14

☑️choke ๗๗ " @sky "☑️

หน่วย (บน)
08.15=45678=358=/////
08.30=12345=033=/////
08.45=34567=070=-
09.00=12345=330=-
09.15=34567=507=/////
09.30=23456=733=/////
09.45=12345=763=/////
10.00=12345=816=-
10.15=45678=991=-
10.30=01234=581=/////
10.45=67890=348=/////
11.00=12345=391=/////
11.15=45678=458=/////
11.30=23456=132=/////
11.45=34567=988=-
12.00=78901=782=-
12.15=90123=
======================
สิบ (ล่าง)
08.15=81295=38=-
08.30=81295=77=-
08.45=91823=25=/////
09.00=91823=27=/////
09.15=91823=83=/////
09.30=91823=24=/////
09.45=91823=93=/////
10.00=91823=81=/////
10.15=91823=84=/////
10.30=91823=14=/////
10.45=91823=60=-
11.00=91823=22=/////
11.15=91823=90=/////
11.30=91823=36=/////
11.45=91823=63=-
12.00=91823=34=/////
12.15=91823=
======================
วิ่ง (บน)รูด บ ล
08.15=789=358-38=//บล
08.30=456=033-77=-
08.45=123=070-25=//ล
09.00=123=330-27=//บล
09.15=456=507-83=//บร
09.30=678=733-24=//บร
09.45=890=763-03=//ล
10.00=890=816-81=//บล
10.15=901=991-84=//บบเด้ง
10.30=012=581-14=//บล
10.45=678=348-60=//บล
11.00=456=391-22=-
11.15=456=458-90=//บบ
11.30=567=132-36=//ล
11.45=234=988-63=//ล
12.00=012=782-34=//บ
12.15=890=
======================


❤ มีสัปดาห์ เดือน️
❤️ วางทั้งวัน ยันเที่ยงคืน
❤ มี​ ปัก​ วิ่ง​ วิน​ เจาะแตก
❤ vip ️ "ฟรี" แค️่เปลี่ยนรหัส
"sky14 "


❤️ id : sky6697 ❤️

√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√
sky14
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย sky14

☑️choke ๗๗ " @sky "☑️

หน่วย (บน)
08.15=45678=358=/////
08.30=12345=033=/////
08.45=34567=070=-
09.00=12345=330=-
09.15=34567=507=/////
09.30=23456=733=/////
09.45=12345=763=/////
10.00=12345=816=-
10.15=45678=991=-
10.30=01234=581=/////
10.45=67890=348=/////
11.00=12345=391=/////
11.15=45678=458=/////
11.30=23456=132=/////
11.45=34567=988=-
12.00=78901=782=-
12.15=90123=260=/////
12.30=23456=756=/////
12.45=34567=177=/////
13.00=89012=032=/////
13.15=23456=
13.30=
13.45=
14.00=
======================
สิบ (ล่าง)
08.15=81295=38=-
08.30=81295=77=-
08.45=91823=25=/////
09.00=91823=27=/////
09.15=91823=83=/////
09.30=91823=24=/////
09.45=91823=93=/////
10.00=91823=81=/////
10.15=91823=84=/////
10.30=91823=14=/////
10.45=91823=60=-
11.00=91823=22=/////
11.15=91823=90=/////
11.30=91823=36=/////
11.45=91823=63=-
12.00=91823=34=/////
12.15=91823=04=-
12.30=91823=66=-
12.45=96823=38=/////
13.00=96823=66=/////
13.15=96823=
13.30=
13.45=
14.00=
======================
วิ่ง (บน)รูด บ ล
08.15=789=358-38=//บล
08.30=456=033-77=-
08.45=123=070-25=//ล
09.00=123=330-27=//บล
09.15=456=507-83=//บร
09.30=678=733-24=//บร
09.45=890=763-03=//ล
10.00=890=816-81=//บล
10.15=901=991-84=//บบเด้ง
10.30=012=581-14=//บล
10.45=678=348-60=//บล
11.00=456=391-22=-
11.15=456=458-90=//บบ
11.30=567=132-36=//ล
11.45=234=988-63=//ล
12.00=012=782-34=//บ
12.15=890=260-04=//บล
12.30=345=756-66=//บ
12.45=890=177-38=//ล
13.00=234=032-66=//บบเด้งๆ
13.15=123=
13.30=
13.45=
14.00=
======================


❤ มีสัปดาห์ เดือน️
❤️ วางทั้งวัน ยันเที่ยงคืน
❤ มี​ ปัก​ วิ่ง​ วิน​ เจาะแตก
❤ vip ️ "ฟรี" แค️่เปลี่ยนรหัส
"sky14 "


❤️ id : sky6697 ❤️

√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√
sky14
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย sky14

☑️choke ๗๗ " @sky "☑️

หน่วย (บน)
08.15=45678=358=/////
08.30=12345=033=/////
08.45=34567=070=-
09.00=12345=330=-
09.15=34567=507=/////
09.30=23456=733=/////
09.45=12345=763=/////
10.00=12345=816=-
10.15=45678=991=-
10.30=01234=581=/////
10.45=67890=348=/////
11.00=12345=391=/////
11.15=45678=458=/////
11.30=23456=132=/////
11.45=34567=988=-
12.00=78901=782=-
12.15=90123=260=/////
12.30=23456=756=/////
12.45=34567=177=/////
13.00=89012=032=/////
13.15=23456=968=-
13.30=78901=
13.45=
14.00=
======================
สิบ (ล่าง)
08.15=81295=38=-
08.30=81295=77=-
08.45=91823=25=/////
09.00=91823=27=/////
09.15=91823=83=/////
09.30=91823=24=/////
09.45=91823=93=/////
10.00=91823=81=/////
10.15=91823=84=/////
10.30=91823=14=/////
10.45=91823=60=-
11.00=91823=22=/////
11.15=91823=90=/////
11.30=91823=36=/////
11.45=91823=63=-
12.00=91823=34=/////
12.15=91823=04=-
12.30=91823=66=-
12.45=96823=38=/////
13.00=96823=66=/////
13.15=96823=80=/////
13.30=96823=
13.45=
14.00=
======================
วิ่ง (บน)รูด บ ล
08.15=789=358-38=//บล
08.30=456=033-77=-
08.45=123=070-25=//ล
09.00=123=330-27=//บล
09.15=456=507-83=//บร
09.30=678=733-24=//บร
09.45=890=763-03=//ล
10.00=890=816-81=//บล
10.15=901=991-84=//บบเด้ง
10.30=012=581-14=//บล
10.45=678=348-60=//บล
11.00=456=391-22=-
11.15=456=458-90=//บบ
11.30=567=132-36=//ล
11.45=234=988-63=//ล
12.00=012=782-34=//บ
12.15=890=260-04=//บล
12.30=345=756-66=//บ
12.45=890=177-38=//ล
13.00=234=032-66=//บบเด้งๆ
13.15=123=865-80=-
13.30=901=
13.45=
14.00=
======================


❤ มีสัปดาห์ เดือน️
❤️ วางทั้งวัน ยันเที่ยงคืน
❤ มี​ ปัก​ วิ่ง​ วิน​ เจาะแตก
❤ vip ️ "ฟรี" แค️่เปลี่ยนรหัส
"sky14 "


❤️ id : sky6697 ❤️

√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√
sky14
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย sky14

☑️choke ๗๗ " @sky "☑️

หน่วย (บน)
08.15=45678=358=/////
08.30=12345=033=/////
08.45=34567=070=-
09.00=12345=330=-
09.15=34567=507=/////
09.30=23456=733=/////
09.45=12345=763=/////
10.00=12345=816=-
10.15=45678=991=-
10.30=01234=581=/////
10.45=67890=348=/////
11.00=12345=391=/////
11.15=45678=458=/////
11.30=23456=132=/////
11.45=34567=988=-
12.00=78901=782=-
12.15=90123=260=/////
12.30=23456=756=/////
12.45=34567=177=/////
13.00=89012=032=/////
13.15=23456=876=/////
13.30=78901=484=-
13.45=89012=387=-
14.00=01234=211=/////
14.15=34567=848=-
14.30=67890=820=/////
14.45=89012=566=-
15.00=12345=052=/////
15.15=23456=109=-
15.30=01234=590=/////
15.45=56789=706=/////
16.00=34567=789=-
16.15=67890=280=/////
16.30=23456=510=-
16.45=09876=360=/////
17.00=09876=
17.15=
17.30=
17.45=
18.00=
======================
สิบ (ล่าง)
08.15=81295=38=-
08.30=81295=77=-
08.45=91823=25=/////
09.00=91823=27=/////
09.15=91823=83=/////
09.30=91823=24=/////
09.45=91823=93=/////
10.00=91823=81=/////
10.15=91823=84=/////
10.30=91823=14=/////
10.45=91823=60=-
11.00=91823=22=/////
11.15=91823=90=/////
11.30=91823=36=/////
11.45=91823=63=-
12.00=91823=34=/////
12.15=91823=04=-
12.30=91823=66=-
12.45=96823=38=/////
13.00=96823=66=/////
13.15=96823=80=/////
13.30=96823=52=-
13.45=96823=20=/////
14.00=96823=51=-
14.15=96823=16=-
14.30=52368=84=/////
14.45=52394=27=/////
15.00=52368=86=/////
15.15=52368=01=-
15.30=52368=66=/////
15.45=52368=34=/////
16.00=52368=06=-
16.15=52368=06=-
16.30=52368=56=/////
16.45=52368=61=/////
17.00=52368=
17.15=
17.30=
17.45=
18.00=
======================
วิ่ง (บน)รูด บ ล
08.15=789=358-38=//บล
08.30=456=033-77=-
08.45=123=070-25=//ล
09.00=123=330-27=//บล
09.15=456=507-83=//บร
09.30=678=733-24=//บร
09.45=890=763-03=//ล
10.00=890=816-81=//บล
10.15=901=991-84=//บบเด้ง
10.30=012=581-14=//บล
10.45=678=348-60=//บล
11.00=456=391-22=-
11.15=456=458-90=//บบ
11.30=567=132-36=//ล
11.45=234=988-63=//ล
12.00=012=782-34=//บ
12.15=890=260-04=//บล
12.30=345=756-66=//บ
12.45=890=177-38=//ล
13.00=234=032-66=//บบเด้งๆ
13.15=123=876-80=-
13.30=901=484-52=-
13.45=567=387-24=//บ
14.00=456=211-51=//ล
14.15=345=848-16=//บ
14.30=901=820-84=//บ
14.45=901=566-27=-
15.00=678=052-86=//ล
15.15=123=109-01=//บล
15.30=234=590-66=-
15.45=678=706-34=//บ
16.00=890=789-06=//บบเด้งๆ
16.15=890=280-06=//บบลเด้งๆ
16.30=345=510-56=//บล
16.45=678=360-61=//บล
17.00=690=
17.15=
17.30=
17.45=
18.00=
======================


❤ มีสัปดาห์ เดือน️
❤️ วางทั้งวัน ยันเที่ยงคืน
❤ มี​ ปัก​ วิ่ง​ วิน​ เจาะแตก
❤ vip ️ "ฟรี" แค️่เปลี่ยนรหัส
"sky14 "


❤️ id : sky6697 ❤️

√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√
sky14
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย sky14

☑️choke ๗๗ " @sky "☑️
ชุด ค่ำ
หน่วย (บน)
19.00=
19.15=
19.30=
19.45=
20.00=
20.15=
20.30=
20.45=
21.00=
21.15=
21.30=
21.45=
22.00=
22.15=
22.30=
22.45=
23.00=
23.15=
23.30=
23.45=
24.00=
======================
วิ่ง (บน)รูด (บน)
19.00=
19.15=
19.30=
19.45=
20.00=
20.15=
20.30=
20.45=
21.00=
21.15=
21.30=
21.45=
22.00=
22.15=
22.30=
22.45=
23.00=
23.15=
23.30=
23.45=
24.00=
======================
ล่าง (ล่าง)
19.00=
19.15=
19.30=
19.45=
20.00=
======================

❤ มีสัปดาห์ เดือน️
❤️ วางทั้งวัน ยันเที่ยงคืน
❤ มี​ ปัก​ วิ่ง​ วิน​ เจาะแตก
❤ vip ️ "ฟรี" แค️่เปลี่ยนรหัส
"sky14 "


❤️ id : sky6697 ❤️

√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√
sky14
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย sky14

☑️choke ๗๗ " @sky "☑️
ชุด ค่ำ
หน่วย (บน)
19.00=98765=870=-
19.15=89012=778=/////
19.30=56789=665=/////
19.45=12345=181=/////
20.00=23456=562=/////
20.15=78901=
20.30=
20.45=
21.00=
21.15=
21.30=
21.45=
22.00=
22.15=
22.30=
22.45=
23.00=
23.15=
23.30=
23.45=
24.00=
======================
วิ่ง (บน)รูด (บน)
19.45=789=181=/////
20.00=234=562=/////
20.15=68=
20.30=
20.45=
21.00=
21.15=
21.30=
21.45=
22.00=
22.15=
22.30=
22.45=
23.00=
23.15=
23.30=
23.45=
24.00=
======================
ล่าง (ล่าง)
19.00=132=45=-
19.15=021=76=-
19.30=234=63=/////
19.45=890=58=/////
20.00=012=34=-
20.15=234=
======================

❤ มีสัปดาห์ เดือน️
❤️ วางทั้งวัน ยันเที่ยงคืน
❤ มี​ ปัก​ วิ่ง​ วิน​ เจาะแตก
❤ vip ️ "ฟรี" แค️่เปลี่ยนรหัส
"sky14 "


❤️ id : sky6697 ❤️

√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Kat00nza111
Kat00nza111 เมื่อ  17 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
yod3571138
yod3571138 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
asd123456
asd123456 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Niiniing8002
Niiniing8002 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
auto2526
auto2526 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
moshi4932
moshi4932 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
khunprim
khunprim เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pernntn
Pernntn เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
LUCKY652495
LUCKY652495 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Choke-choke
Choke-choke เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง